Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVENT MARKETING.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVENT MARKETING."— Transkript prezentace:

1 EVENT MARKETING

2 „Příměrem pouhým je pozemské dění: co pomíjivé - zde v skutek se mění:
co popsat není lze, jsoucnem tu již:…“ (J. W. Goethe: Faust)

3 Event marketing se většinou překládá jako „pořádání akcí“
Event marketing se většinou překládá jako „pořádání akcí“. Využívá emoce v marketingové komunikaci a vychází z faktu, že si lidé nejlépe zapamatují to, co reálně prožijí. Jedná se o jeden z důležitých nástrojů marketingu, kterým se snažíme prohloubit vztahy s obchodními partnery, nebo upoutat nové potencionální klienty pomocí nevšedních zážitků. Emocionální podněty, které event vyvolává, velmi dobře působí na image nabízené služby či produktu.

4 Pomocí eventu můžeme motivovat a ovlivňovat obchodní partnery, upevňovat jejich loajalitu, prezentovat produkty, služby, vize. Event marketing nezahrnuje pouze komunikaci externí, ale také interní v rámci společnosti.

5 Nejčastější aktivity konference semináře společenské akce
firemní prezentace grand openingy promotion slavnostní rauty, bankety slavnostní otevření poboček, filiálek vánoční večírky módní přehlídky slavnostní premiéry (například divadlo, film) obědy, večeře firemní párty a další

6 ZÁKLADNÍ TYPOLOGIE EVENT MARKETINGOVÝCH AKTIVIT

7 Podle obsahu (využití) a) Pracovně orientované eventy: akce pro interní cílové skupiny firmy (zaměstnance, akcionáře) zaměřeny na výměnu informací a zkušeností. Příklad: produktové školení na nový výrobek b) Informativní eventy: hlavním cílem je zprostředkování nových informací, které jsou prováděny zábavným programem, aby u recipientů vyvolal emoce. Příklad: představení nového výrobku prostřednictvím multimediální show c) Zábavně orientované eventy: v popředí je zábava, užívá se k dlouhodobému budování image firmy Příklad: koncerty a trendové sporty

8 PODLE CÍLOVÝCH SKUPIN (ZAMĚŘENÍ)
a) Veřejné eventy: určeny pro externí cílovou skupinu mimo firmu (stávající nebo potencionální zákazníky, novináře, názorové vůdce a širokou veřejnost) Příklad: zapojení EM do veletrhů, výstav a doprovodných akcí. b) Firemní eventy: recipienty jsou interní cílové skupiny firmy (zaměstnanci, dodavatelé, akcionáři). Příklad: firemní jubileum, valná hromada, interní školení.

9 Podle konceptu a) Event marketing využívající příležitosti: spojuje komunikaci firmy příležitostně s oslavami, výročími nebo jinými událostmi. Příklad: dny otevřených dveří, firemní jubilea b) Značkový(produktový) event: je zacílen na budování vztahu recipienta ke značce, výrobku. c) Imagový event: d) Event vztažený k know-how: není zaměřen přímo na produkt, ale prodávající se snaží dokázat, že jeho produkt je nej.. e) Kombinovaný event: představuje různou kombinaci výše zmíněných typologií.

10 Podle místa a) Venkovní event(open-air): akce, které se konají na otevřeném prostranství, většinou na stadionech, amfiteátrech a náměstích. b) Event pod střechou: situované do budov a zastřešených areálů, hotely, divadla, ledové plochy a hrady…

11 REKLAMA PODPORA PRODEJE DIRECT MARKETING PUBLIC RELATIONS
EVENT MARKETING MULTIMEDIÁLNÍ KOMUNIKACE SPONZORING KOMUNIKACE SE ZAMĚSTNANCI VELETRHY A VÝSTAVY PŘÍMÁ KOMUNIKACE

12 PROCES PLÁNOVÁNÍ A TVORBA EVENT MARKETINGOVÉ STRATEGIE

13 Jednotlivé etapy plánování
Situační analýza Stanovení cílů event marketingu Identifikace cílových skupin event marketingu Stanovení strategie event marketingu Volba eventu Naplánování zdrojů Stanovení rozpočtu Event controlling

14 Event marketing z pohledu chování spotřebitele
Faktory kulturní Faktory sociologické Faktory ekonomické Faktory psychologické

15 EVENT CONTROLLING

16 Kontrola event marketingu je založena na porovnání jednotlivých realizovaných aktivit, aktuálního stavu událostí se stanovenými cíli a předpoklady před začátkem eventu. Event controlling zahrnuje systém pravidel, který napomáhá dosažení cílů event marketingu, brání překvapením a upozorňuje na nebezpečí, která mohou nastat.

17 EVENT MARKETING=VZDĚLÁNÍ+ZÁBAVA EVENT MARKETING JE MYŠLENKOU JEDNOHO, NAPLNĚNÍM MNOHA A ZÁŽITKEM PRO VŠECHNY

18 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "EVENT MARKETING."

Podobné prezentace


Reklamy Google