Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZNAM A FORMY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZNAM A FORMY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE"— Transkript prezentace:

1 VÝZNAM A FORMY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE
VY-32-INOVACE-OSZ-214 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Reklama, podpora prodeje, public relations, publicita, osobní prodej, přímý marketing

2 Nedílnou součástí marketingu je komunikace se zákazníkem
Cílem marketingové komunikace je seznámit zákazníka s výrobkem či službou, přesvědčit ho o nákupu daného produktu a produkt neustále připomínat Marketingová komunikace obsahuje pět komunikačních (propagačních) nástrojů, které tvoří tzv. komunikační, resp. propagační mix

3 Reklama Je to nejtypičtější propagační prostředek Placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého sponzora Základní cíle reklamy: Informovat potenciální zákazníky Připomenout se zavedeným zákazníkům Znovu získat ztracené zákazníky

4 Mezi hlavní prostředky reklamy patří:
Tištěné a vysílané reklamy, reklamní dárky Vnější vzhled balení, přílohy v balení Brožury a letáky Prospekty a plakáty, billboardy Telefonní seznamy Audiovizuální prostředky, symboly, loga apod.

5 Reklama se snaží: Připoutat pozornost k výrobku, službě nebo myšlence Vzbuzovat pozornost a zájem Vyvolat přání Vnuknout přesvědčení Vyzvat zákazníky k jednání  Reklama má veřejný charakter, opakování reklamního sdělení umožňuje jeho srovnání s reklamou konkurence  Neosobnost a jednosměrnost komunikace s veřejností (chybí zpětná vazba)

6 2. Podpora prodeje Souhrn nástrojů, které stimulují uskutečnění nákupu Cílem podpory prodeje je narušit dosavadní zvyky spotřebitelů Mezi hlavní prostředky podpory prodeje patří: Soutěže, hry, loterie Vzorky zdarma, prémie, odměny a dárky Ochutnávky, přehlídky, slavnostní události Veletrhy a prodejní výstavy, semináře, ukázky Úvěry s nízkým úročením, slevy při vrácení starší verze apod.

7  rychlá reakce, používá se v případě, kdy chce přivést zákazníka přímo k určitému produktu, je možné použít i přímou komunikaci  účinek podpory prodeje je většinou krátkodobý, nevytváří trvalé preference k danému produktu či značce

8 3. Public relations a publicita
Public relations „PR“ (vztahy s veřejností) a publicita jsou v některých směrech doplňkové reklamy Obvykle bezplatné, zatímco reklama není PR je komunikace zaměřená především na ovlivňování postojů Cílem práce s veřejností je vytvoření příznivého klimatu, získání sympatií a podpory veřejnosti

9 Mezi hlavní prostředky PR patří:
Prostředky individuálního působení Charitativní dary, dárkové a upomínkové předměty, sponzorství Osobní vystoupení, projevy Prostředky skupinového působení Výroční zprávy, publikace, firemní časopisy Semináře, slavnostní události, sponzorství

10 Prostředky press relations
Tiskové konference Články v tisku Lobying Cílené působení za účelem prosazení zájmů prostřednictvím vlivných jednotlivců nebo skupin

11  důležitým znakem práce s veřejností je důvěryhodnost (často ovlivní i tu část veřejnosti, která není přístupná reklamě). Mnoho institucí má své tiskové mluvčí nebo pracovníky pro vztahy s veřejností

12 4. Osobní prodej Prezentace informací o výrobku/službě v rozhovoru s perspektivními spotřebiteli Nejefektivnější prostředek komunikačního mixu K hlavním úkolům osobního prodeje patří: Získání informací Příprava a plánování prodeje Kontakt se zákazníky, uzavření obchodního jednání, nákupu Péče o zákazníka po nákupu

13 Mezi hlavní prostředky osobního prodeje patří:
Obchodní jednání při prodeji Prodej prostřednictvím obchodních zástupců – dealerů Prodej v maloobchodní síti Veletrhy a výstavy

14  osobní interakce při které je možné poznat potřeby druhé strany a podle toho zaměřit prodejní argumentaci  vysoké náklady

15 5. Přímý marketing Využívá především poštovních zásilek, telefonu, faxu, u nebo internetu pro bezprostřední předávání sdělení a získávání přímých odpovědí od určitých zákazníků a průzkum jejich názorů

16 Přímý marketing je: Neveřejný - sdělení je určeno konkrétní osobě Přizpůsobivý – sdělení může být zpracované tak, aby působilo na určitou osobu Aktuální – sdělení je možné připravit velmi rychle Interaktivní – sdělení je možné změnit na základě reakce osloveného ? Uveďte příklady

17 Mezi hlavní prostředky přímého marketingu patří:
Katalogy, poštovní zásilky, telemarketing Elektronické nakupování Zasílání informací faxem a em Telefonické rozhovory a vzkazy

18 POUŽITÉ ZDROJE: ŠIMKOVÁ, Eva: Základy managementu a marketingu pro neziskové organizace. 1. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus s. ISBN BELLOVÁ, J. et. al: Občanský a společenskovědní základ. Ekonomie. 1. vydání. Kralice na Hané: Computer Media s. ISBN Obrázková galerie Microsoft Office PowerPoint 2007


Stáhnout ppt "VÝZNAM A FORMY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google