Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 Projekt č. 4 Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů vedoucí řešitel: Mgr. Dagmar Mroziewicz, M.A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 Projekt č. 4 Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů vedoucí řešitel: Mgr. Dagmar Mroziewicz, M.A."— Transkript prezentace:

1 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 Projekt č. 4 Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů vedoucí řešitel: Mgr. Dagmar Mroziewicz, M.A. Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

2 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 Výzkum, návrh a ověření nástrojů k formování a upevňování trvale pozitivních postojů cílových skupin v oblasti BOZP a cílevědomému vytváření celkové pohody při práci jako multidisciplinární sociální kategorie. Cíle projektu

3 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006  VÝZKUM (etapová zpráva):  D.Ú. 4.1 - Vypracování metodiky pro posuzování efektivnosti kampaně  VÝVOJ (jednotlivé výstupy):  D.Ú. 4.2 - Zpracování příručky osvěty a propagace jako nástroje prevence BOZP  D.Ú. 4.3. - Zpracování příručky propagace BOZP v malém a středním podniku  D.Ú. 4.4. - Zpracování projektu kampaně Evropský týden BOZP zaměřené v roce 2006 na cílovou skupinu mladistvých – námětový návrh a doprovodné aktivity Cíle řešení v roce 2006

4 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 VÝZKUM- DÚ 4.1 Metodika posuzování efektivnosti propagační kampaně ZZjišťování účinnosti marketingových kampaní a propagace, aplikované způsoby pro ověření dopadu propagačního působení MMožnosti a způsoby realizace zpětné vazby ve vztahu k jednotlivým nástrojům propagace reprezentativního výzkumu dotazováním ekonomicky aktivní populace* obsahové analýzy průzkumu na výstavách* focus groups v organizacích* experimentu* EMPIRICKÁ HODNOTA PROJEKTŮ STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ test dobré shody, testování hypotéz STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ test dobré shody, testování hypotéz

5 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 Nástroje účinnosti propagační kampaně Komunikace v organizaci Přímá komunikace s podniky Prezentace a školení Výstavy a veletrhy Sponzorování Public relations Multimédia Internet a intranet Reklama Podpora přijetí BOZP

6 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 VÝVOJ - DÚ 4.2 - Příručka „Osvěta a propagace jako jeden z nástrojů prevence BOZP“ Návod, jak realizovat resortní, oborové, regionální a obdobné kampaně k posilování povědomí zaměstnanců, zaměstnavatelů i veřejnosti k dodržování a zdokonalování BOZP Návod, jak realizovat resortní, oborové, regionální a obdobné kampaně k posilování povědomí zaměstnanců, zaměstnavatelů i veřejnosti k dodržování a zdokonalování BOZP

7 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 VÝVOJ - DÚ 4.3 PŘÍRUČKA „Propagace BOZP v malém a středním podniku“ Jednoduchá a praktická příručka pro podnikatele malých a středních firem, pro jejich manažery, pro pracovníky, kteří se zabývají bezpečností a ochranou zdraví při práci Jednoduchá a praktická příručka pro podnikatele malých a středních firem, pro jejich manažery, pro pracovníky, kteří se zabývají bezpečností a ochranou zdraví při práci

8 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 Nástroje propagace a komunikace  Plakáty  Fotografie  Letáky  Nástěnky  Tabule  Vývěsky  Instruktážní vývěsky  Upozornění na pracovišti  Brožury  Zpravodaje  Oběžníky  Informační listy  Intranet  Internet  Audiovizuální prostředky  Soutěže  Poradenská centra  Příležitosti  Akce  Hry, kvízy Všeobecná pravidla (vzhled, obsah, jazyková správnost) Podniková značka (Corporate Identity&Image)

9 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 VÝVOJ - DÚ 4.4 Projekt kampaně Evropský týden BOZP– námětový návrh  Navržení vhodných osvětových a mediálních nástrojů pro oslovování cílové skupiny děti, mládež, mladí pracovníci  informační, propagační a osvětové materiály (info listy, publikace, instruktážní tiskoviny, letáky, plakát, zpravodaje, tiskové zprávy, kalendář)  prezentace na výstavách a veletrzích včetně doprovodných programů  prezentace v médiích (tisk, rozhlas, internet)  soutěže „Nakresli svůj plakát“ a „Národní fotografická soutěž“, Soutěž učňů stavebních oborů (SUSO) CÍLOVÁ SKUPINA: děti, mládež, mladí pracovníci

10 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 Výtvarná, fotografická a filmová soutěž Osloveno 3000 škol – přihlášeno 46 škol Do soutěže přijato: • 145 výkresů • 29 fotografií • 9 filmů Uděleno 25 ocenění Otevření výstavy v Muzeu dětské kresby

11 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 Program SPRÁVNÁ PRAXE Oceněno 15 projektů podniků na národní úrovni; dva nejúspěšnější postoupily do mezinárodního kola (Bilbao, březen 2007) •Všeobecná fakultní nemocnice v Praze •Střední škola stavební, Jihlava Držíme palec!!! Regionální, národní, mezinárodní kolo Přijato 32 projektů

12 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 Zaměření činností v roce 2007  Dotazníkové šetření na rozsáhlém vzorku populace („omnibus“) jako východisko pro tvorbu systémových opatření pro propagaci BOZP a kultivaci lidských zdrojů a na podporu řízení BOZP v malých a středních podnicích  Zpracování a ověření:  navržených postupů pro propagaci BOZP a kultivaci lidských zdrojů ve vazbě na cílové skupiny žáků a učitelů (ZŠ, SŠ, VOŠ)  doporučených vodítek pro možnou kultivaci postojů v oblasti BOZP u cílových skupin žáků a učitelů (ZŠ, SŠ, VOŠ)


Stáhnout ppt "Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 Projekt č. 4 Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů vedoucí řešitel: Mgr. Dagmar Mroziewicz, M.A."

Podobné prezentace


Reklamy Google