Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza návratnosti investic - klady a zápory jednotlivých variant Tomáš Snopek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza návratnosti investic - klady a zápory jednotlivých variant Tomáš Snopek."— Transkript prezentace:

1 Analýza návratnosti investic - klady a zápory jednotlivých variant Tomáš Snopek

2 Obsah prezentace Klasifikace investičních projektů Klasifikace investičních projektů Možnosti hodnocení investičních projektů Možnosti hodnocení investičních projektů Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů

3 Klasifikace investičních projektů Z důvodu volby metody hodnocení efektivnosti investic se klasifikují investiční projekty do několika skupin Z důvodu volby metody hodnocení efektivnosti investic se klasifikují investiční projekty do několika skupin Typ projektu předurčuje volbu ekonomického kritéria hodnocení Typ projektu předurčuje volbu ekonomického kritéria hodnocení

4 Klasifikace investičních projektů Podle vlivu na podnikovou ekonomiku: Podle vlivu na podnikovou ekonomiku: Náhrada zařízeníNáhrada zařízení Výměna zařízení za účelem snížení nákladůVýměna zařízení za účelem snížení nákladů Expanze dosavadního výrobku a rozšíření trhuExpanze dosavadního výrobku a rozšíření trhu Vývoj, výroba a prodej nového výrobku a expanze na nové trhyVývoj, výroba a prodej nového výrobku a expanze na nové trhy Ostatní investiční projektyOstatní investiční projekty

5 Klasifikace investičních projektů Z hlediska účetnictví: Z hlediska účetnictví: Finanční investice – dlouhodobé cenné papíry, vklady do investičních společností atd.Finanční investice – dlouhodobé cenné papíry, vklady do investičních společností atd. Hmotné investice – vytváří nebo rozšiřují výrobní kapacitu podnikuHmotné investice – vytváří nebo rozšiřují výrobní kapacitu podniku Nehmotné investice – nákup know.how, licencí, softwaru atd.Nehmotné investice – nákup know.how, licencí, softwaru atd.

6 Klasifikace investičních projektů Podle vztahu k rozvoji podniku: Podle vztahu k rozvoji podniku: Rozvojové investice – zvyšují stávající schopnost podniku produkovat výrobky nebo službyRozvojové investice – zvyšují stávající schopnost podniku produkovat výrobky nebo služby Obnovovací investiceObnovovací investice Regulatorní investice – musí být realizovány, aby mohl podnik dál fungovatRegulatorní investice – musí být realizovány, aby mohl podnik dál fungovat

7 Klasifikace investičních projektů Podle vzájemného vlivu projektů: Podle vzájemného vlivu projektů: Substituční – vzájemně se vylučující projekty, přijetí jednoho vylučuje přijetí druhého (pouze z technologického hlediska, ne ekonomického)Substituční – vzájemně se vylučující projekty, přijetí jednoho vylučuje přijetí druhého (pouze z technologického hlediska, ne ekonomického) NezávisléNezávislé Komplementární - projekty se vzájemně doplňujíKomplementární - projekty se vzájemně doplňují

8 Klasifikace investičních projektů Podle věcné náplně: Podle věcné náplně: InvestičníInvestiční Nový produkt – komplex aktivit, jejich výsledkem je prodej nového výrobku nebo službyNový produkt – komplex aktivit, jejich výsledkem je prodej nového výrobku nebo služby Organizační změnaOrganizační změna Inovace IS/ITInovace IS/IT Projekty koupě firmyProjekty koupě firmy Enviromentální projektyEnviromentální projekty

9 Klasifikace investičních projektů Podle výchozích podmínek realizace: Podle výchozích podmínek realizace: Na zelené louce – projekt nového podniku nebo projekt v samostatně vyčleněné organizaci mateřského podnikuNa zelené louce – projekt nového podniku nebo projekt v samostatně vyčleněné organizaci mateřského podniku V zavedeném podniku – nutno brát v úvahu vzájemné vazby s ostatní činností podnikuV zavedeném podniku – nutno brát v úvahu vzájemné vazby s ostatní činností podniku

10 Klasifikace investičních projektů Podle způsobu financování Podle způsobu financování Nezadlužený projekt – projekt je financován výhradně z vlastních zdrojůNezadlužený projekt – projekt je financován výhradně z vlastních zdrojů Zadlužený projekt – zdroje k financování k projektu tvoří zdroje jak vlastní tak i cizíZadlužený projekt – zdroje k financování k projektu tvoří zdroje jak vlastní tak i cizí Podle typu peněžního toku: Podle typu peněžního toku: KonvenčníKonvenční NekonvenčníNekonvenční

11 Klasifikace investičních projektů Podle možnosti aktivních zásahů v budoucnu Podle možnosti aktivních zásahů v budoucnu Pasivní investice – neuvažuje se s možností aktivních manažerských zásahů v době provozování investicePasivní investice – neuvažuje se s možností aktivních manažerských zásahů v době provozování investice Aktivní investice – připouští se a vyhodnocuje realizace aktivních manažerských rozhodnutíAktivní investice – připouští se a vyhodnocuje realizace aktivních manažerských rozhodnutí

12 Klasifikace investičních projektů Podle doby výstavby: Podle doby výstavby: Jednoleté investiceJednoleté investice Víceleté investiceVíceleté investice

13 Možnosti hodnocení investičních projektů Statická Dynamická Ekonomická kritéria hodnocení investičních projektů S ohledem na faktor času S ohledem na formu efektu

14 Možnosti hodnocení investičních projektů Ekonomická kritéria hodnocení investičních projektů Statická kritéria Rentabilita investovaného kapitálu Doba návratnosti NPV Vnitřní výnosové procento Index rentability Diskontovaná doba návratnosti Dynamická kritéria

15 Možnosti hodnocení investičních projektů Statické metody Statické metody Nerespektují faktor časuNerespektují faktor času Faktor času nemá podstatný vliv na rozhodováníFaktor času nemá podstatný vliv na rozhodování Investice typu jednorázové koupě fixního majetku (budovy, stroje) s dobou životnosti kolem 1-2 letInvestice typu jednorázové koupě fixního majetku (budovy, stroje) s dobou životnosti kolem 1-2 let V praxi je vyhodnocování pomocí statických metod velice omezeno, a to především z toho důvodu, že projekty s velmi krátkou dobou životnosti se vyskytují jen velice sporadickyV praxi je vyhodnocování pomocí statických metod velice omezeno, a to především z toho důvodu, že projekty s velmi krátkou dobou životnosti se vyskytují jen velice sporadicky Slouží tedy spíše jako první přiblížení, které nám pomáhá pro celkové rozhodnutí.Slouží tedy spíše jako první přiblížení, které nám pomáhá pro celkové rozhodnutí.

16 Možnosti hodnocení investičních projektů Dynamické metody Dynamické metody Respektují faktor časuRespektují faktor času U projektů kde se počítá s delší dobou pořízení a využívání dlouhodobého majetkuU projektů kde se počítá s delší dobou pořízení a využívání dlouhodobého majetku Zohlednění času v propočtech efektivnosti investičních projektů silně ovlivňuje rozhodnutí o přijetí, odmítnutí, či výběru nejvhodnější varianty projektuZohlednění času v propočtech efektivnosti investičních projektů silně ovlivňuje rozhodnutí o přijetí, odmítnutí, či výběru nejvhodnější varianty projektu

17 Možnosti hodnocení investičních projektů Jiným hlediskem může být třídění podle efektu: Jiným hlediskem může být třídění podle efektu: Metody využívající nákladová kritéria Metody využívající nákladová kritéria Efekt investování je úspora nákladů (investičních,provozních) – v úvahu nutné brát oba dva druhyEfekt investování je úspora nákladů (investičních,provozních) – v úvahu nutné brát oba dva druhy Využívají se tehdy, pokud nemůžeme spolehlivě odhadnout ceny výrobků – nemůžeme určit ziskVyužívají se tehdy, pokud nemůžeme spolehlivě odhadnout ceny výrobků – nemůžeme určit zisk Dále se využívají u propočtů různých technických variant projektů, které zajišťují stejný rozsah produkce, u neziskových organizací a u projektů, jejíž cílem je úspora nákladůDále se využívají u propočtů různých technických variant projektů, které zajišťují stejný rozsah produkce, u neziskových organizací a u projektů, jejíž cílem je úspora nákladů

18 Možnosti hodnocení investičních projektů Mezi metody využívající nákladová kritéria patří:Mezi metody využívající nákladová kritéria patří: Metoda průměrných ročních nákladů Metoda průměrných ročních nákladů Metoda diskontovaných nákladů Metoda diskontovaných nákladů Metody využívající zisková kritéria hodnocení efektivnosti Metody využívající zisková kritéria hodnocení efektivnosti využívají jako efekt investice zisk snížený o daň ze ziskuvyužívají jako efekt investice zisk snížený o daň ze zisku Zahrnují v sobě i výši zisku dosaženou výkonem projektuZahrnují v sobě i výši zisku dosaženou výkonem projektu Metody kde je kriteriem hodnocení očekávaný peněžní tok Metody kde je kriteriem hodnocení očekávaný peněžní tok

19 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů Doba návratnosti(Payback Period,PP) Doba návratnosti(Payback Period,PP) Statická metodaStatická metoda Doba, za kterou dojde ke splacení veškerých kapitálových výdajů na investiční projekt příjmy z projektu, od počátku provozu investiceDoba, za kterou dojde ke splacení veškerých kapitálových výdajů na investiční projekt příjmy z projektu, od počátku provozu investice Vztah lze vyjádřit takto:Vztah lze vyjádřit takto: IPořizovací cena IPořizovací cena CtPeněžní příjmy z investice CtPeněžní příjmy z investice PP Doba návratnosti PP Doba návratnosti

20 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů Čím je doba návratnosti kratší, tím pozitivněji je projekt hodnocen. Projekt je tedy přijatelný tehdy, když vypočítaná doba návratnosti je kratší, než předem stanovená kriteriální doba návratnosti Čím je doba návratnosti kratší, tím pozitivněji je projekt hodnocen. Projekt je tedy přijatelný tehdy, když vypočítaná doba návratnosti je kratší, než předem stanovená kriteriální doba návratnosti Méně vhodná metoda pro hodnocení a výběr investičních projektů Méně vhodná metoda pro hodnocení a výběr investičních projektů Základní výhody: Základní výhody: Snadná porovnatelnost Snadná porovnatelnost Základní nevýhody: Základní nevýhody: Nebere v úvahu faktor času Nebere v úvahu faktor času Nebere v úvahu příjmy z investičního projektu, které vznikají po době návratnosti Nebere v úvahu příjmy z investičního projektu, které vznikají po době návratnosti Předem stanovená doba návratnosti(kriteriální), postrádá silnější teoretické zdůvodnění Předem stanovená doba návratnosti(kriteriální), postrádá silnější teoretické zdůvodnění

21 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů Průměrná výnosnost (rentabilita) investovaného kapitálu Průměrná výnosnost (rentabilita) investovaného kapitálu Statická metodaStatická metoda Vyjadřuje poměr průměrného ročního zisku z realizace projektu ku vloženým investičním prostředkůmVyjadřuje poměr průměrného ročního zisku z realizace projektu ku vloženým investičním prostředkům Nejčastěji používaným ukazatelem rentability je ukazatel dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital Employed), dále pak ROA, ROI, ROENejčastěji používaným ukazatelem rentability je ukazatel dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital Employed), dále pak ROA, ROI, ROE U tohoto ukazatele se poměřuje průměrný čistý zisk po dobu provozu investice a kapitálové vstupy, jež odpovídají pořizovací ceně investiceU tohoto ukazatele se poměřuje průměrný čistý zisk po dobu provozu investice a kapitálové vstupy, jež odpovídají pořizovací ceně investice

22 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů Vztah pro ROCE lze vyjádřit takto: Vztah pro ROCE lze vyjádřit takto: ØZPrůměrní čistý zisk ØZPrůměrní čistý zisk I Pořizovací cena investice I Pořizovací cena investice Na základě tohoto kriteria by měl být vybrán ten projekt, jehož rentabilita kapitálu je vyšší než rentabilita projektu se srovnatelným rizikem nebo výnosnost firmy jako celku Na základě tohoto kriteria by měl být vybrán ten projekt, jehož rentabilita kapitálu je vyšší než rentabilita projektu se srovnatelným rizikem nebo výnosnost firmy jako celku Základní výhody: Základní výhody: Snadná dostupnost dat a jednoduchý výpočetSnadná dostupnost dat a jednoduchý výpočet Nevýhody: Nevýhody: Nevychází z finančních tokůNevychází z finančních toků

23 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů Diskontovaná doba návratnosti (Discounted Payback Period, DPP) Diskontovaná doba návratnosti (Discounted Payback Period, DPP) Dynamická metoda – zohledňuje faktor časuDynamická metoda – zohledňuje faktor času Doba, kdy diskontované peněžní toky převýší investiční výdajDoba, kdy diskontované peněžní toky převýší investiční výdaj Vztah lze vyjádřit takto:Vztah lze vyjádřit takto: IPořizovací cena IPořizovací cena CFOčekávaná hodnota cash flow CFOčekávaná hodnota cash flow DPP Diskontovaná doba návratnosti DPP Diskontovaná doba návratnosti iDiskontní sazba iDiskontní sazba

24 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) Dynamická metoda – zohledňuje faktor časuDynamická metoda – zohledňuje faktor času Za efekt z investice považuje peněžní příjemZa efekt z investice považuje peněžní příjem Rozdíl současných peněžních příjmů (diskontovaných) z investičního projektu a kapitálových výdajůRozdíl současných peněžních příjmů (diskontovaných) z investičního projektu a kapitálových výdajů Jedná se o přebytek provozních příjmůJedná se o přebytek provozních příjmů

25 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů Vztah lze vyjádřit takto: Vztah lze vyjádřit takto: IPořizovací cena IPořizovací cena CFOčekávaná hodnota cash flow CFOčekávaná hodnota cash flow nJednotlivá léta životnosti nJednotlivá léta životnosti iDiskontní sazba iDiskontní sazba

26 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů Interpretace možných výsledku čisté současné hodnoty: Interpretace možných výsledku čisté současné hodnoty: NPV > 0 – Investiční projekt je pro podnik přijatelný, zaručuje požadovanou míru výnosuNPV > 0 – Investiční projekt je pro podnik přijatelný, zaručuje požadovanou míru výnosu NPV < 0 – Investiční projekt je pro podnik nepřijatelný, nezaručuje požadovanou míru výnosnostiNPV < 0 – Investiční projekt je pro podnik nepřijatelný, nezaručuje požadovanou míru výnosnosti NPV = 0 – Projekt nezvyšuje ani nesnižuje hodnotu firmyNPV = 0 – Projekt nezvyšuje ani nesnižuje hodnotu firmy Výhody: Výhody: Vychází z fin. TokůVychází z fin. Toků Respektuje faktor časuRespektuje faktor času Nevýhody: Nevýhody: Umělé nadhodnocování projektu stanovením delší doby životnostiUmělé nadhodnocování projektu stanovením delší doby životnosti

27 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) Dynamická metoda – zohledňuje faktor časuDynamická metoda – zohledňuje faktor času Vyjadřuje takovou úrokovou míru, při které se čistá současná hodnota peněžních příjmů rovná kapitálovým výdajůmVyjadřuje takovou úrokovou míru, při které se čistá současná hodnota peněžních příjmů rovná kapitálovým výdajům Taková úroková míra při které je čistá současná hodnota rovna 0Taková úroková míra při které je čistá současná hodnota rovna 0 U této metody úrokovou míru nepočítáme, ale hledámeU této metody úrokovou míru nepočítáme, ale hledáme

28 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů Vztah pro IRR lze vyjádřit takto: Vztah pro IRR lze vyjádřit takto: IPořizovací cena IPořizovací cena CFOčekávaná hodnota cash flow CFOčekávaná hodnota cash flow nDoba životnosti nDoba životnosti IRRVnitřní výnosové procento IRRVnitřní výnosové procento

29 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů Čím je vnitřní výnosové procento vyšší tím je investiční projekt přijatelnější Čím je vnitřní výnosové procento vyšší tím je investiční projekt přijatelnější Za přijatelné jsou také považovány ty projekty, které vyjadřují vyšší úrok než požadovaná minimální výnosnost projektu Za přijatelné jsou také považovány ty projekty, které vyjadřují vyšší úrok než požadovaná minimální výnosnost projektu Základní výhody: Základní výhody: Respektuje faktor času Respektuje faktor času Vychází z finančních toků Vychází z finančních toků Nevýhody Nevýhody Může vzniknout více než jedno řešení(při nekonvenčním peněžním toku) Může vzniknout více než jedno řešení(při nekonvenčním peněžním toku) Řešení nemusí existovat Řešení nemusí existovat Projekty nelze snadno sčítat Projekty nelze snadno sčítat

30 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů Index ziskovosti ( Profitability Index, PI) Index ziskovosti ( Profitability Index, PI) Dynamická metoda – zohledňuje faktor časuDynamická metoda – zohledňuje faktor času Vyjadřuje poměr očekávaných diskontovaných příjmů z projektu k počátečním kapitálovým výdajůmVyjadřuje poměr očekávaných diskontovaných příjmů z projektu k počátečním kapitálovým výdajům Vztah PI lze vyjádřit takto:Vztah PI lze vyjádřit takto: IPořizovací cena IPořizovací cena CFOčekávaná hodnota cash flow CFOčekávaná hodnota cash flow nDoba životnosti nDoba životnosti PIIndex ziskovosti PIIndex ziskovosti

31 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů Interpretace možných výsledků PI: Interpretace možných výsledků PI: PI = 0 Diskontované příjmy se rovnají kapitálovým výdajům PI < 0 Diskontované příjmy jsou menší než kapitálové výdaje, projekt má být zamítnut PI > 0 Diskontované příjmy jsou větší než kapitálové výdaje, projekt je přijatelný

32 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů Index ziskovosti se doporučuje používat jako kritérium výběru investičních variant projektů tehdy, když se má vybírat, mezi několika projekty, ale kapitálové zdroje jsou omezeny – není možné přijmout všechny projekty i když mají pozitivní čistou současnou hodnotu Index ziskovosti se doporučuje používat jako kritérium výběru investičních variant projektů tehdy, když se má vybírat, mezi několika projekty, ale kapitálové zdroje jsou omezeny – není možné přijmout všechny projekty i když mají pozitivní čistou současnou hodnotu Základní výhody Základní výhody Možnost sčítat jednotlivé projekty Možnost sčítat jednotlivé projekty Index ziskovosti lze používat pro rozhodování o jednotlivých projektech, obdobně jako u NPV Index ziskovosti lze používat pro rozhodování o jednotlivých projektech, obdobně jako u NPV

33 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů Metoda průměrných ročních nákladů Metoda průměrných ročních nákladů Metoda využívající nákladová kritériaMetoda využívající nákladová kritéria Porovnáváme průměrné roční náklady příslušných srovnatelných investičních variant projektůPorovnáváme průměrné roční náklady příslušných srovnatelných investičních variant projektů Srovnatelností myslíme především – rozsah produkce a stejné cenySrovnatelností myslíme především – rozsah produkce a stejné ceny Nejvhodnější je ta varianta, s nejnižšími průměrnými ročními nákladyNejvhodnější je ta varianta, s nejnižšími průměrnými ročními náklady

34 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů Vztah lze vyjádřit takto:Vztah lze vyjádřit takto: RPrůměrné roční náklady varianty RPrůměrné roční náklady varianty ORoční odpisy iPožadovaná výnosnost v % iPožadovaná výnosnost v % J Investiční náklad J Investiční náklad VOstatní roční provozní náklady (provozní náklady-odpisy) VOstatní roční provozní náklady (provozní náklady-odpisy)

35 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů Metoda diskontovaných nákladů nákladů Metoda diskontovaných nákladů nákladů Metoda využívající nákladová kritériaMetoda využívající nákladová kritéria Porovnáváme souhrn investičních a diskontovaných provozních nákladů jednotlivých variant projektu za celou dobu životnostiPorovnáváme souhrn investičních a diskontovaných provozních nákladů jednotlivých variant projektu za celou dobu životnosti Nejvhodnější je ta varianta, s nejnižšími diskontovanými nákladyNejvhodnější je ta varianta, s nejnižšími diskontovanými náklady

36 Popis jednotlivých variant hodnocení investičních projektů Vztah lze vyjádřit takto:Vztah lze vyjádřit takto: DDiskontované náklady investičního projektu DDiskontované náklady investičního projektu NDoba životnosti NDoba životnosti J Investiční náklad J Investiční náklad VDiskontované roční provozní náklady (provozní náklady-odpisy) VDiskontované roční provozní náklady (provozní náklady-odpisy)

37 Použitá literatura Valach J: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přepracované vydání, Praha: Ekopress 2006 Valach J: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přepracované vydání, Praha: Ekopress 2006 Dluhošová D.: Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. upravené vydání, Praha: Ekopress 2008 Dluhošová D.: Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. upravené vydání, Praha: Ekopress 2008 Prostějovská Z. a kol.: Management výstavbových projektů. Praha: ČVUT 2008 Prostějovská Z. a kol.: Management výstavbových projektů. Praha: ČVUT 2008

38 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Analýza návratnosti investic - klady a zápory jednotlivých variant Tomáš Snopek."

Podobné prezentace


Reklamy Google