Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Teorie výroby, produkční funkce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Teorie výroby, produkční funkce"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Teorie výroby, produkční funkce
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Příklady Může být současně TPP kladný a MPP záporný? Pokud ano, načrtněte příslušné grafy a objasněte. Uveďte příklad. Nechť je zadaná krátkodobá produkční funkce ve tvaru: Q = 144L + 30L2 – 2L3 Napište rovnici mezního fyzického produktu práce Napište rovnice průměrného fyzického produktu práce Určete, při jakém objemu práce se začnou prosazovat klesající výnosy z variabilního inputu práce

3 MIEK1 – Příklady Vysvětlete vzájemný vztah mezi zákonem klesajícího mezního fyzického produktu a zákonem klesajících výnosů. Jaká je nejdůležitější vlastnost produkční funkce v krátkém období? Jak se promítá do příslušných grafů celkového a mezního fyzického produktu? Ilustrujte průběh krátkodobé produkční funkce graficky.

4 MIEK1 – Příklady Krátké období je období, ve kterém: Firma může rozšiřovat pouze výrobní kapacity Firma nemůže rozšiřovat výrobní kapacity Firma může zvyšovat pouze množství kapitálových statků Jsou všechny inputy proměnlivé Jsou všechny inputy konstantní

5 MIEK1 – Příklady Definujte produkční funkci. Jakými způsoby lze produkční funkci popsat? K čemu nám produkční funkce slouží? Uvažujte dvoufaktorovou produkční funkci Q = f (K,L). Zakreslete graf této produkční funkce (pomocí mapy izokvant) tak, aby: Na vodorovné ose byl měřen faktor L, na svislé faktor K (L a K vyjadřuje množství použitých vstupů) Tato produkční funkce vykazovala nejdříve rostoucí a posléze klesající výnosy z rozsahu Jaké předpoklady musí být splněny, aby izokvanta byla hladkou klesající konvexní křivkou?

6 MIEK1 – Příklady Podmínky výroby jsou takové, že pro každou danou úroveň výstupu existuje jen jedna efektivní kombinace vstupů (vstupy jsou dokonale komplementární). Jak bude vypadat odpovídající izokvanta produkce (produkční funkce)? Jak se změní TPP, pokud zvýšíme množství jednoho ze vstupů? Jak bude vypadat mapa izokvant v případě konstantních výnosů z měřítka (rozsahu)?

7 MIEK1 – Příklady Firma kompletuje elektronické součástky a používá dva vzájemně dokonale nahraditelné vstupy – práci a roboty. MPP práce (odpracované hodiny) je odhadován na 1 000, zatímco MPP robota na za hodinu. Zakreslete izokvantu pro kompletaci určitého množství součástek měsíčně v těchto případech: Hodinová mzdová sazba vyplácená dělníkům je 10 Kč a pronájem za používání robota činí 50 Kč za hodinu. Jakou výrobní technologii si firma vybere, aby kompletace součástek byla co nejefektivnější? Předpokládejte, že nájemné za roboty kleslo na 30 Kč za hodinu zatímco mzdy vzrostly na 20 Kč na hodinu. Jak by tyto změny ovlivnily rozhodnutí firmy ohledně výběru technologie?

8 MIEK1 – Příklady Uvažujte případ, kdy požadovaný výstup lze vyrobit celou řadou nezávislých efektivních výrobních technik a vzájemná nahraditelnost (substituovatelnost) faktorů není nulová ani perfektní. Jaký budou mít izokvanty v tomto případě tvar? Čím je dán tvar izokvanty? Jak se vyvíjí poměr K/L, jestliže se pohybujeme po izokvantě směrem dolů? Jak se tento poměr nazývá? Odlište v následujících případech technologickou změnu a vzájemnou substituci faktorů: Zavedení laseru Snížení počtu sekretářek zakoupením počítačů na administrativní práce Došlo ke zvýšení ceny ropy, proto firma nahrazuje elektrárnu na ropu elektrárnou na uhlí

9 MIEK1 – Příklady Předpokládejte, že k montáži osobního počítače – všechny potřebné komponenty již byly vyrobeny a jsou k dispozici – je třeba minimálně 25 pracovních hodin a 10 stroj. hodin. Vysvětlete, jak zdokonalení technologie montování počítačů ovlivní produkční funkci montáže osobního počítače a minimální počet hodin práce nutných k montáži osobního počítače. Seznamte se s pojetím makroekonomické Cobb-Douglasovy funkce. Jakým způsobem ji lze zapsat? Podle čeho poznáte, jaký typ výnosů z rozsahu je pro danou produkční funkci charakteristický?


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Teorie výroby, produkční funkce"

Podobné prezentace


Reklamy Google