Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POTRAVINY A VÝŽIVA 2. ročník učebního oboru KUCHAŘ, ČÍŠNÍK třída K2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POTRAVINY A VÝŽIVA 2. ročník učebního oboru KUCHAŘ, ČÍŠNÍK třída K2"— Transkript prezentace:

1 POTRAVINY A VÝŽIVA 2. ročník učebního oboru KUCHAŘ, ČÍŠNÍK třída K2
153, Ing. Miroslava Prchalová „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“

2 MASO – bourání a balící technika
Téma MASO - bourání masa a balicí technika Téma Rozsah: 3 vyučovací hodiny

3 Návaznost na ŠVP- průřezová témata
Člověk a svět práce Občan v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie

4 METODY Názorné vyučování Kooperativní práce Řízený rozhovor
Samostatná práce

5 Příprava na výuku - Zajištění termínu návštěvy provozovny.
- Zapůjčení zdravotních průkazů studentů od učitelů odborné výchovy. - Zopakování potřebného učiva.

6 Příprava na výuku Poučení žáků o povinnosti dodržovat zásady bezpečnosti při akci školy (včetně zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek ).

7 Průběh 1. a 2 . vyučovací hodiny
Kontrola přítomnosti všech žáků před domluvenou provozovnou. Úvodní rozhovor s vedoucím úseku. Exkurze v provozovně bourání a balení masa. Společný návrat do školy.

8

9

10

11

12

13

14

15 Matěj umí!

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Průběh 3. vyučovací hodiny
Zpracování informací získaných v průběhu exkurze. Vzájemné konzultace mezi žáky, možnost porovnání a doplnění údajů. Závěrečná diskuse a zhodnocení přínosu této vyučovací metody pro studenty.

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Zpracovaní informací žáky

55 Zpracovaní informací žáky

56

57 ZÁVĚR Oba pracovníci této provozovny názorně
předváděli bourání vepřového a hovězího masa. Žáci se snažili rozpoznávat jednotlivé části obou druhů jatečného masa a navrhovat vhodnou tepelnou úpravu.

58 ZÁVĚR - pokračování Ne vždy se žákům podařilo správně odpovědět, protože s některými částmi masa se v praxi ještě nesetkali. V průběhu dalšího studia budou mít možnost využít získané vědomosti a pořízenou fotodokumentaci ve výuce i k přípravě na závěrečné zkoušky.

59 ZÁVĚR - pokračování Studenti prokázali vysokou úroveň znalostí.
Zcela samozřejmě dodržovali hygienické předpisy a návyky. Jeden žák si vyzkoušel bourání masa. Nakonec jim byla umožněna prohlídka i na úseku prodeje.

60 ZÁVĚR - pokračování V průběhu vyučování žáci zpracovávali
získané poznatky, vzájemně je konzultovali a doplňovali. Tato metoda výuky přispěla k rozšíření a upevnění znalostí v oblasti tématiky masa a masných výrobků.

61 Použité zdroje Kolaříková, J.: Potraviny a výživa, Učebnice pro SŠ – 2. Díl, Probulov, Orlík, 1994 Kasíková, H.: Kooperativní učení, kooperativní škola, Praha, Portál 1997 Silberman. M.: 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování, Praha, Portál, 1997 Petty, G.: Moderní vyučování, Praha, Portál 1996


Stáhnout ppt "POTRAVINY A VÝŽIVA 2. ročník učebního oboru KUCHAŘ, ČÍŠNÍK třída K2"

Podobné prezentace


Reklamy Google