Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TECHNICKÁ DOKUMENTACE"— Transkript prezentace:

1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Inovativní metoda výuky č. 154 2. ročník strojírenské studijní i strojírenské učební obory, SOU Třída MS2 Ing. Monika Habartová „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.”

2 TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Téma : ZUBOVÉ ČERPADLO Rozsah : 3 vyučovací hodiny Realizace průřezových témat v rámci ŠVP : Člověk a svět práce Občan v demokratické společnosti

3 Použité metody : Skupinová výuka Rozhovor Diskuse Názorná výuka
Spojení teorie s praxí

4 Zadaný úkol : Zjistit princip činnosti a možnosti použití zubového čerpadla v praxi. Zubové čerpadlo demontovat, změřit posuvným měřítkem rozměry základních součástí. Nakreslit výkres sestavy zubového čerpadla dle konkrétního výrobku .

5 Použité pomůcky : Zubové čerpadlo Posuvné měřítko
Čtvrtka formátu A3 s předtištěným popisovým polem výkresu. Rýsovací pomůcky ( tužky č.1 a č.3, guma trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, šablony na kružnice ).

6 Průběh 1. vyučovací hodiny
Žáci se seznámili se zubovým čerpadlem na OV v dílnách naší školy. Na modelu zubového čerpadla jim byl učitelem odborné výchovy předveden princip činnosti a užití zubového čerpadla na konkrétním obráběcím stroji ( frézce ) a dále bylo rozebráno použité olejové zubové čerpadlo tak, aby studenti získali jasnou představu, z čeho se skládá.

7 Studenti v dílnách Demontáž :

8 Studenti v dílnách Demontáž : Model :

9 Zubové čerpadlo Princip činnosti :

10 Studenti v dílnách Použití zubového čerpadla u obráběcího stroje :

11 Průběh 2.a 3. vyučovací hodiny
Studenti jsou ve třídě rozděleni do 3 skupin. 1. skupina demontuje přinesené zubové čerpadlo. 2. skupina měří rozměry všech částí zubového čerpadla posuvným měřítkem. 3. skupina načrtne nárys zubového čerpadla na tabuli. Nárys doplní 2. skupina příslušnými rozměry.

12 Průběh 2.a 3. vyučovací hodiny
Probíhá diskuse o rozměrech, rýsování sestavy zubového čerpadla bez víka. Z diskuse byl vyvozen závěr, že nárys je nutno doplnit o další pohled na výkrese – bokorys. Každý žák kreslí samostatně výkres zubového čerpadla jako sestavu na čtvrtku formátu A3. Při rýsování mohou studenti diskutovat o správnosti svého rýsování se spolužáky nebo s pedagogem, přecházet po třídě k rozebranému modelu a potřebné rozměry znovu přeměřit.

13 2. a 3. vyučovací hodina Studenti kreslí náčrtek zubového čerpadla s odměřenými rozměry :

14 2. a 3. vyučovací hodina Studenti rýsují sestavu :

15 2. a 3. vyučovací hodina Studenti rýsují sestavu :

16 2. a 3. vyučovací hodina Studenti rýsují sestavu :

17 2. a 3. vyučovací hodina Studenti rýsují sestavu :

18 Výkresy zubového čerpadla

19 Výkresy zubového čerpadla

20 Výkresy zubového čerpadla

21 Výkresy zubového čerpadla

22 Cíl inovativní výuky : Seznámení studentů s principem činnosti a použitím zubového čerpadla. Spojení teorie s praxí. Zručnost při demontáži čerpadla. Určování rozměrů při použití posuvného měřítka. Praktická dovednost při odečítání z posuvného měřítka. Technická diskuse. Výkres sestavy zubového čerpadla.

23 Závěr : Studenti se zájmem sledovali princip činnosti na modelu zubového čerpadla i u konkrétního použitého olejového zubového čerpadla. Vzhledem k pochopení funkce v praxi bylo jednodušší jednoznačně identifikovat všechny části čerpadla. Žáci výborně ovládali práci s posuvným měřítkem. Výhodou k určování rozměrů byla možnost kdykoliv si přeměřit čerpadlo při výuce. Studenti nebyli schopni bez pomoci pedagoga zdárně načrtnout sestavu čerpadla na tabuli.

24 Závěr : Žáci velmi dobře zvládli technickou diskusi.
Téměř všichni studenti stihli v daném čase nakreslit, dle pravidel technického kreslení, výkres sestavy zubového čerpadla bez víka, ovšem nebylo již možné v daném čase vyplnit popisové pole výkresu sestavy. Nejlepší výkresy byly ohodnoceny známkou výborně.

25 POUŽITÁ LITERATURA :


Stáhnout ppt "TECHNICKÁ DOKUMENTACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google