Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POTRAVINY A VÝŽIVA 3. ročník oboru KUCHAŘ, ČÍŠNÍK třída K3 153, Ing. Miroslava Prchalová „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POTRAVINY A VÝŽIVA 3. ročník oboru KUCHAŘ, ČÍŠNÍK třída K3 153, Ing. Miroslava Prchalová „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem."— Transkript prezentace:

1 POTRAVINY A VÝŽIVA 3. ročník oboru KUCHAŘ, ČÍŠNÍK třída K3 153, Ing. Miroslava Prchalová „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“

2 Téma DIFERENCOVANÁ STRAVA, strava kojenců a batolat (zaměření na mléčné výrobky a nemléčné přídavky) Rozsah: 2 vyučovací hodiny

3 Návaznost na ŠVP- průřezová témata
Občan v demokratické společnosti Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie

4 METODY Řešení problému – průzkum trhu Názorné vyučování
Skupinová a kooperativní práce Samostatná práce Řízený rozhovor

5 Výživa kojenců a batolat Novorozenec je dítě ve stáří 0-28 dnů, tj. 1
Výživa kojenců a batolat Novorozenec je dítě ve stáří 0-28 dnů, tj. 1.měsíc života. Kojenec je dítě od dokončeného prvního měsíce do konce 1. r. života. Batole je dítě ve stáří 1 – 3 roky.

6 Strava novorozenců a kojenců Současný model výživy pro donošené, zdravé novorozence a později kojence vypadá takto: a) období plné mléčné výživy (první 4 měsíce života) - dítě může být kojené nebo dostává přípravky umělé výživy. b) období nemléčných přídavků (5.-7.měsíc) c) období plné kojenecké výživy (8.-12.měsíc)

7 UMĚLÁ VÝŽIVA Počáteční mléko je určeno dětem ve stáří
0-12 měsíců, nejčastěji jsou používány Sunar baby,Beba 1, Nutrilon Premium. Pokračující mléka jsou určena dětem ve stáří 5měsíců – 3 roky. Tato mléka podáváme tehdy, když dítě dostává alespoň jednu složku nemléčné výživy. Pokračující mléka:Sunar plus, Beba 2, Nutrilon Follow-on.

8 UMĚLÁ VÝŽIVA Zvláštní typ mlék vyžadují novorozenci narození předčasně, tedy nezralí nebo novorozenci s některou vrozenou poruchou látkové výměny.Zvláštní typy mlék: Nutrilon Nenatal, Nutrilon BMF,Nutrilon HA, Nutrilon Soya atd. Nemléčné přídavky – maso - zeleninové, ovocno – mléčné, cereální…

9 Příprava na výuku Vyučující v předchozí hodině zopakuje
pomocí řízeného rozhovoru se žáky téma „Diferencovaná strava“ se zaměřením na výživu novorozenců, kojenců a batolat. Vysvětlí náplň následujících dvou hodin výuky. Rozdělí žáky do skupin a poučí je o povinnosti dodržování zásad bezpečnosti při akci školy (včetně zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek).

10 Rozdělení žáků do skupin
1. skupina: mléčná strava 0 – 12 měsíců, 2. skupina: mléčná strava 13 –36 měsíců, 3. skupina: nemléčné přídavky.

11 Příprava na výuku Vyučující vyhledá vhodnou prodejnu,
respektive lékárnu, která by měla široký sortiment požadovaných výrobků a nebyla příliš daleko od naší školy. Dohodne s majitelem podmínky, termín a umožnění fotografování.

12 Průběh 1. vyučovací hodiny - A
Kontrola přítomnosti všech žáků před domluvenou lékárnou. Úvodní rozhovor s lékárníkem. Zahájení práce žáků – vyhledání výrobků dle zařazení do příslušné skupiny.

13

14

15

16

17 Průběh 1. vyučovací hodiny - B
Zkoumání jednotlivých druhů výrobků, zachycení nejdůležitějších údajů. Využití spolupráce ve skupině. Konzultace nejasností s panem lékárníkem i přítomnou vyučující. Poděkování majiteli lékárny za umožnění vstupu a jeho vstřícnost, odchod do školy.

18

19

20

21

22 Průběh 2. vyučovací hodiny
Zpracování údajů získaných průzkumem trhu v první hodině. Využití spolupráce s jednotlivými členy v příslušné skupině. Porovnání samostatně zjištěných informací s údaji v literatuře.

23

24

25

26

27

28

29 Zpracovaní informací žáky

30 Zpracovaní informací žáky

31 Zpracování informací žáky

32 Zpracování informací žáky

33 Zpracování informací žáky

34 ZÁVĚR Žáci si průzkumem trhu upevnili a rozšířili
znalosti v oblasti stravy kojenců a batolat. Byli překvapeni širokým sortimentem výrobků, které odpovídají konkrétním požadavkům dítěte ( zralosti, věku i zdravotnímu stavu ). Vzhledem k vysokému procentu alergiků v naší populaci i umělá strava pro kojence, resp. batolata nabízí ve své škále výrobky snižující riziko vzniku alergií.

35 ZÁVĚR - pokračování Nejaktivnějších deset studentů bylo oceněno známkou výborně a byly jim uděleny pochvaly za práci ve výuce. Potvrdil se očekávaný předpoklad, že ne všichni žáci se zapojí do činnosti se stejným nasazením, proto se na výběru těch nejlepších podíleli samotní žáci. Studenti tento postup přivítali.

36 ZÁVĚR - pokračování Protože jsou žáci potenciálními rodiči, byla
pro většinu z nich tato metoda výuky atraktivní. Panu lékárníkovi patří velký dík za vstřícnost, ochotu komunikovat se studenty a umožnění fotografování.

37 Použité zdroje www.google.cz www.seznam.cz www.ottovaencyklopedie.cz
Kolaříková, J.: Potraviny a výživa, Učebnice pro SŠ – 2. Díl, Probulov, Orlík, 1994 Petty, G.: Moderní vyučování, Praha, Portál 1996


Stáhnout ppt "POTRAVINY A VÝŽIVA 3. ročník oboru KUCHAŘ, ČÍŠNÍK třída K3 153, Ing. Miroslava Prchalová „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem."

Podobné prezentace


Reklamy Google