Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATEMATIKA  Inovativní metoda výuky č. 154  2. ročník učební obory, SOU  Třída CP2  Ing. Monika Habartová  „Tento projekt je spolufinancován Evropským.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATEMATIKA  Inovativní metoda výuky č. 154  2. ročník učební obory, SOU  Třída CP2  Ing. Monika Habartová  „Tento projekt je spolufinancován Evropským."— Transkript prezentace:

1 MATEMATIKA  Inovativní metoda výuky č. 154  2. ročník učební obory, SOU  Třída CP2  Ing. Monika Habartová  „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.”  „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.”

2 PLANIMETRIE Téma : Obvody a obsahy rovinných obrazců obrazců Rozsah : 3 vyučovací hodiny Realizace průřezových témat v rámci ŠVP : Člověk a svět práce Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Občan v demokratické společnosti Občan v demokratické společnosti

3 Použité metody :  Skupinová výuka  Rozhovor  Diskuse  Problémová metoda  Didaktická hra

4 Popis vybraných metod :  Problémová metoda  Spočívá v tom, že nejsou žákům předkládány hotové poznatky, ale že jsou vedeni k odvozování nových poznatků na základě vlastního úsilí – zejména aktivní myšlenkové činnosti a na základě dosavadních zkušeností z řešené oblasti.  Didaktická hra  Je vhodným postupem, jak nenásilně, formou hry s pravidly, rozvíjet u žáků tvůrčí schopnosti i technické myšlení. V matematickém vzdělávání je možné využít různé křížovky, doplňovačky, sudoku, pexeso na matematické téma, které si učitel navrhuje sám.

5 Zadaný úkol : Zjistit obsah a obvod zadaného rovinného obrazce z tabulek, z internetu, z učebnice. Zjistit obsah a obvod zadaného rovinného obrazce z tabulek, z internetu, z učebnice. Získané informace prezentovat u tabule všem žákům ve třídě (načrtnout obrázek rovinného obrazce, označit charakteristické rozměry vhodné pro výpočet obsahu a obvodu zadaného útvaru, zapsat matematické předpisy pro výpočet obsahu a obvodu, vyjádřit ostatní rozměry z těchto údajů – např.úhlopříčku, výšku, stranu atd.). Získané informace prezentovat u tabule všem žákům ve třídě (načrtnout obrázek rovinného obrazce, označit charakteristické rozměry vhodné pro výpočet obsahu a obvodu zadaného útvaru, zapsat matematické předpisy pro výpočet obsahu a obvodu, vyjádřit ostatní rozměry z těchto údajů – např.úhlopříčku, výšku, stranu atd.). Matematické předpisy ( vzorce i názvy vzorců) přepsat na čtvrtku formátu A4 a vytvořit hrací karty matematického pexesa tak, že 1 karta ponese název ( např. obsah čtverce ) a 2. karta ponese vzorec ( S=a 2 ). Matematické předpisy ( vzorce i názvy vzorců) přepsat na čtvrtku formátu A4 a vytvořit hrací karty matematického pexesa tak, že 1 karta ponese název ( např. obsah čtverce ) a 2. karta ponese vzorec ( S=a 2 ). Upevnit získané znalosti formou hry v pexeso. Upevnit získané znalosti formou hry v pexeso.

6 Použité pomůcky :  Tabulky pro ZŠ nebo SŠ  Tabulky výběru vzorců  Sešit  Internet  Archy papíru (čtvrtky) formátu A4  Pastelky, zvýrazňovače, fixy

7 Průběh 1. vyučovací hodiny – prezentace  Žáci jsou rozděleni do skupin (v našem případě do dvojic – trojic, dle počtu žáků ve třídě).  Každé skupině je přidělen jeden rovinný obrazec.  Žáci ve skupině společně zpracovávají údaje o obsahu a obvodu zadaného rovinného obrazce a o dalších prvcích v daném obrazci (úhlopříčce, výšce, průměru,atd.).  Získané informace prezentují studenti u tabule ostatním spolužákům.

8 Učitel klade skupinám otázky :  1. Jak vypadá útvar, který máte zadán ?  2. Jaké jsou jeho charakteristické rozměry ?  3. Jak se tyto rozměry označují ?  4. Jak spočítáte obvod a obsah tohoto obrazce ? obrazce ?  5. Jaké další rozměry můžete určit ?  6. Lze tyto rozměry vyjádřit pomocí obsahu nebo obvodu ? nebo obvodu ?  7. Setkali jste se s tímto útvarem ve vašem okolí ? okolí ?

9 OBVODY A OBSAHY ROVINNÝCH OBRAZCŮ 1. Skupina prezentuje čtverec2. Skupina prezentuje obdélník

10 OBVODY A OBSAHY ROVINNÝCH OBRAZCŮ 3. Skupina prezentuje kosočtverec4. Skupina prezentuje kosodélník

11 OBVODY A OBSAHY ROVINNÝCH OBRAZCŮ 5. a 6. Skupina prezentuje kruh

12 OBVODY A OBSAHY ROVINNÝCH OBRAZCŮ 7. Skupina prezentuje lichoběžník 8. Skupina prezentuje pravoúhlý trojúhelník

13 OBVODY A OBSAHY ROVINNÝCH OBRAZCŮ 9. Skupina prezentuje rovnostranný trojúhelník 10. Skupina prezentuje rovnoramenný trojúhelník

14 Žáci převážně používali následující tabulky :

15 Průběh 2. vyučovací hodiny – tvorba karet :  Žáci ve skupině tvoří dle prezentovaných matematických předpisů hrací karty pexesa tak, aby 1. karta nesla název rovinného útvaru a 2. vzorec pro obsah nebo obvod zadaného obrazce, eventuelně výpočet jeho charakteristického rozměru (úhlopříčky, výšky).  1 žák píše z druhé strany na všechny karty název hry PEXESO. Tak lze zabránit čitelnosti hracích karet z druhé strany.  Poznámka : počet názvů rovinného útvaru odpovídá počtu vzorců pro daný obrazec. obrazec.

16 Tvorba karet do pexesa

17

18

19

20 Průběh 3. vyučovací hodiny – škola hrou :  Žáci uspořádají lavice doprostřed třídy tak, aby vznikla rovná plocha pro hraní pexesa.  Vyhrává ta skupina, která našla nejvíce karetních dvojic.  Učitel hodnotí žáky nejenom dle získaných dvojic pexesa, ale i dle zápalu do hry.

21 Hra v pexeso

22

23

24 Cíl inovativní výuky :  Orientace žáků v dostupné literatuře obsahující matematické vzorce.  Komunikace žáků před tabulí ( prezentace zjištěných informací slovem i náčrtkem).  Upevnění znalostí tvorbou karet, včetně grafického a estetického ztvárnění.  Hra a zábava při výuce matematiky.

25 Závěr :  Žáci se výborně orientovali v matematických tabulkách a velmi pěkně si písemně připravili požadovaný rovinný útvar.  Zjištěné informace ovšem ztěžka prezentovali u tabule, vzhledem k malé slovní zásobě a vzhledem ke studu před spolužáky.  S nadšením a elánem proběhla příprava hracích karet i s mnohdy vynikajícím grafickým designem.  Opakování vzorců pomocí hry bylo pro všechny velmi zábavné. Největším problémem bylo rozpoznání karet s rovnoramenným a rovnostranným trojúhelníkem.  Zhotovené karty lze použít i v dalších třídách s danou tématikou.

26 POUŽITÁ LITERATURA :  Běloun a kol. – Tabulky pro ZŠ r.2008 Prometheus Prometheus  Tabulky vzorců v archu A4  www.wikipedia.cz www.wikipedia.cz  http://svp.muni.cz http://svp.muni.cz


Stáhnout ppt "MATEMATIKA  Inovativní metoda výuky č. 154  2. ročník učební obory, SOU  Třída CP2  Ing. Monika Habartová  „Tento projekt je spolufinancován Evropským."

Podobné prezentace


Reklamy Google