Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATEMATIKA Inovativní metoda výuky č ročník učební obory, SOU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATEMATIKA Inovativní metoda výuky č ročník učební obory, SOU"— Transkript prezentace:

1 MATEMATIKA Inovativní metoda výuky č. 154 2. ročník učební obory, SOU
Třída CP2 Ing. Monika Habartová „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.”

2 PLANIMETRIE Téma : Obvody a obsahy rovinných obrazců
Rozsah : 3 vyučovací hodiny Realizace průřezových témat v rámci ŠVP : Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Občan v demokratické společnosti

3 Použité metody : Skupinová výuka Rozhovor Diskuse Problémová metoda
Didaktická hra

4 Popis vybraných metod :
Problémová metoda Spočívá v tom, že nejsou žákům předkládány hotové poznatky, ale že jsou vedeni k odvozování nových poznatků na základě vlastního úsilí – zejména aktivní myšlenkové činnosti a na základě dosavadních zkušeností z řešené oblasti. Didaktická hra Je vhodným postupem, jak nenásilně, formou hry s pravidly, rozvíjet u žáků tvůrčí schopnosti i technické myšlení. V matematickém vzdělávání je možné využít různé křížovky, doplňovačky, sudoku, pexeso na matematické téma, které si učitel navrhuje sám.

5 Zadaný úkol : Zjistit obsah a obvod zadaného rovinného obrazce z tabulek, z internetu, z učebnice. Získané informace prezentovat u tabule všem žákům ve třídě (načrtnout obrázek rovinného obrazce, označit charakteristické rozměry vhodné pro výpočet obsahu a obvodu zadaného útvaru, zapsat matematické předpisy pro výpočet obsahu a obvodu, vyjádřit ostatní rozměry z těchto údajů – např.úhlopříčku, výšku, stranu atd.). Matematické předpisy ( vzorce i názvy vzorců) přepsat na čtvrtku formátu A4 a vytvořit hrací karty matematického pexesa tak, že 1 karta ponese název ( např. obsah čtverce ) a 2. karta ponese vzorec ( S=a2 ). Upevnit získané znalosti formou hry v pexeso.

6 Použité pomůcky : Tabulky pro ZŠ nebo SŠ Tabulky výběru vzorců Sešit
Internet Archy papíru (čtvrtky) formátu A4 Pastelky, zvýrazňovače, fixy

7 Průběh 1. vyučovací hodiny – prezentace
Žáci jsou rozděleni do skupin (v našem případě do dvojic – trojic, dle počtu žáků ve třídě). Každé skupině je přidělen jeden rovinný obrazec. Žáci ve skupině společně zpracovávají údaje o obsahu a obvodu zadaného rovinného obrazce a o dalších prvcích v daném obrazci (úhlopříčce, výšce, průměru,atd.). Získané informace prezentují studenti u tabule ostatním spolužákům.

8 Učitel klade skupinám otázky :
1. Jak vypadá útvar, který máte zadán ? 2. Jaké jsou jeho charakteristické rozměry ? 3. Jak se tyto rozměry označují ? 4. Jak spočítáte obvod a obsah tohoto obrazce ? 5. Jaké další rozměry můžete určit ? 6. Lze tyto rozměry vyjádřit pomocí obsahu nebo obvodu ? 7. Setkali jste se s tímto útvarem ve vašem okolí ?

9 OBVODY A OBSAHY ROVINNÝCH OBRAZCŮ
1. Skupina prezentuje čtverec 2. Skupina prezentuje obdélník

10 OBVODY A OBSAHY ROVINNÝCH OBRAZCŮ
3. Skupina prezentuje kosočtverec 4. Skupina prezentuje kosodélník

11 OBVODY A OBSAHY ROVINNÝCH OBRAZCŮ
5. a 6. Skupina prezentuje kruh

12 OBVODY A OBSAHY ROVINNÝCH OBRAZCŮ
7. Skupina prezentuje lichoběžník 8. Skupina prezentuje pravoúhlý trojúhelník

13 OBVODY A OBSAHY ROVINNÝCH OBRAZCŮ
9. Skupina prezentuje rovnostranný trojúhelník 10. Skupina prezentuje rovnoramenný trojúhelník

14 Žáci převážně používali následující tabulky :

15 Průběh 2. vyučovací hodiny – tvorba karet :
Žáci ve skupině tvoří dle prezentovaných matematických předpisů hrací karty pexesa tak, aby 1. karta nesla název rovinného útvaru a 2. vzorec pro obsah nebo obvod zadaného obrazce, eventuelně výpočet jeho charakteristického rozměru (úhlopříčky, výšky). 1 žák píše z druhé strany na všechny karty název hry PEXESO. Tak lze zabránit čitelnosti hracích karet z druhé strany. Poznámka : počet názvů rovinného útvaru odpovídá počtu vzorců pro daný obrazec.

16 Tvorba karet do pexesa

17 Tvorba karet do pexesa

18 Tvorba karet do pexesa

19 Tvorba karet do pexesa

20 Průběh 3. vyučovací hodiny – škola hrou :
Žáci uspořádají lavice doprostřed třídy tak, aby vznikla rovná plocha pro hraní pexesa. Vyhrává ta skupina, která našla nejvíce karetních dvojic. Učitel hodnotí žáky nejenom dle získaných dvojic pexesa, ale i dle zápalu do hry.

21 Hra v pexeso

22 Hra v pexeso

23 Hra v pexeso

24 Cíl inovativní výuky : Orientace žáků v dostupné literatuře obsahující matematické vzorce. Komunikace žáků před tabulí ( prezentace zjištěných informací slovem i náčrtkem). Upevnění znalostí tvorbou karet, včetně grafického a estetického ztvárnění. Hra a zábava při výuce matematiky.

25 Závěr : Žáci se výborně orientovali v matematických tabulkách a velmi pěkně si písemně připravili požadovaný rovinný útvar. Zjištěné informace ovšem ztěžka prezentovali u tabule, vzhledem k malé slovní zásobě a vzhledem ke studu před spolužáky. S nadšením a elánem proběhla příprava hracích karet i s mnohdy vynikajícím grafickým designem. Opakování vzorců pomocí hry bylo pro všechny velmi zábavné. Největším problémem bylo rozpoznání karet s rovnoramenným a rovnostranným trojúhelníkem. Zhotovené karty lze použít i v dalších třídách s danou tématikou.

26 POUŽITÁ LITERATURA : Běloun a kol. – Tabulky pro ZŠ r.2008 Prometheus
Tabulky vzorců v archu A4


Stáhnout ppt "MATEMATIKA Inovativní metoda výuky č ročník učební obory, SOU"

Podobné prezentace


Reklamy Google