Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologie Obráběč kovů studijní obor: Mechanik strojů a zařízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologie Obráběč kovů studijní obor: Mechanik strojů a zařízení"— Transkript prezentace:

1 Technologie Obráběč kovů studijní obor: Mechanik strojů a zařízení
1.-3. ročník, učební obory: Strojní mechanik Obráběč kovů studijní obor: Mechanik strojů a zařízení Ing. Jana Klíčová, č.173 Třída MS1 „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.”

2 Spojovací součásti Rozsah: 3 vyuč
Spojovací součásti Rozsah: 3 vyuč. hodiny Praktická realizace průřezových témat v rámci ŠVP: Občan v demokratické společnosti Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie . Jedná se o provázanost předmětů Technologie,Strojnictví, Strojírenská technologie.

3 Metody Skupinové výuky Situační Inscenační Otevřeného učení
Prezentace zjištěných informací Učení v životních situacích Metoda rozhovoru Didaktická hra Problémová metoda

4 Metody Metoda situační Metoda otevřeného učení
Podstatu tvoří řešení problémového případu, který odráží nějakou reálnou událost. Žáci se při jejím řešení učí promyšleně jednat a navrhovat řešení.Dovednosti mohou použít v praktickém životě. Metoda inscenační Podstatou je sociální učení v modelových situacích, v nichž jsou žáci sami aktéry.Jde o simulaci nějakého problému kombinací jeho definování, vyřešení a navržení možností řešení problému, a to buď předváděním určitých lidských typů, nebo zobrazováním reálných životních situací, nebo kombinací obou postupů. Metoda otevřeného učení Podstata metody je úsilí o celkovou změnu výchovy a vzdělávání v současné škole. Metoda prezentace zjištěných informací Podstatou je zvládnutí veřejné obhajoby svých názorů a možností řešení. Problémová metoda Spočívá v tom, že nejsou žákům předkládány hotové poznatky, ale že jsou vedeni k odvozování nových poznatků na základě vlastního úsilí – zejména aktivní myšlenkové činnosti a na základě dosavadních zkušeností z řešené oblasti. Didaktická hra Podstatou je vhodným postupem, nenásilně, formou hry a s dohodnutými pravidly rozvíjet u žáků tvůrčí schopnosti i technické myšlení.

5 Průběh 1. a 2. vyučovací hodiny
Žáci byli rozděleni do 4 skupin asi po 2-3 žácích.(Skupiny se mohou v dalších hodinách vytvořit nové). Cílem je seznámení žáků se základními druhy spojovacích součástí jako jsou : šrouby, matice, podložky, kolíky, nýty,… Důležitá je znalost orientace ve výkresové dokumentaci a dle zadání umět navrhnout praktické řešení problému. Výstupem je také umět se orientovat v nabízeném sortimentu na trhu. vyuč. hodina probíhala prakticky v nákupním centru OBI Česká Lípa: žáci se museli orientovat v zadání a dle dílčí části výkresů navrhnout použité spojovací součásti a zapsat možnosti řešení.

6 Skupina studentů 1.ročníku Mechanik strojů a zařízení

7

8 Zadání úkolů Skupina1: 1. Najděte šroub pro spojení na obr. 5. 2. 2
Zadání úkolů Skupina1: 1.Najděte šroub pro spojení na obr Přepište kóty na obr.5.3.,aby souhlasily s jiným šroubem než v ad 1. a byl v nabídce. 3.Najděte k 2. odpovídající matici. 4.Vysvětlete,co znamená Y 5:1. Skupina 2: Přepište kóty na obr. 5.1., aby souhlasily s nalezeným šroubem. 2.Najděte šrouby, příp. matice pro spojení na obr Najděte a okótujte spojovací součásti pro vyobrazení na obr.5. 4.Přepište kóty tak, aby vyhovovaly matici M 8.

9 Zadání úkolů Skupina 3: 1. Najděte šroub, příp
Zadání úkolů Skupina 3: 1.Najděte šroub, příp. matici pro spojení na obr Přepište kóty na obr.5.3.,aby souhlasily s nalezeným šroubem v nabídce. 3.Najděte k 2. odpovídající matici. 4.Zkuste najít druhy šroubů z obr. 237 a zapsat jejich rozměry. Skupina 4: 1.Přepište kóty na obr. 270, aby souhlasily s nalezenými nýty. 2.Najděte šrouby, příp. matice pro spojení na obr Najděte a okótujte spojovací součásti pro vyobrazení na obr Vysvětlete technologii nepřímého nýtování a označte v tab. značení.

10 Použité pomůcky : - kopie částí výkresů dle učebnice - posuvné měřítko - papíry, psací a rýsovací potřeby - Strojnické tabulky - kalkulačka

11 Ukázka zadání Ukázka zadání skupiny 1

12 Ukázka zadání skupiny 2

13 Žáci v OBI u sortimentu „Spojovací součásti“

14

15

16

17

18

19

20

21 Zpracování zadání skupiny 3 a 4

22 Zpracování zadání skupiny 1 a 2

23 Průběh 3. vyučovací hodiny
3. vyuč. hodina probíhala ve škole ve třídě. Pomocí Strojnických tabulek žáci určili ČSN (EN ISO) „svých“ součástí. Nakreslili náčrty zadaných součástí nebo určitého spojení. Závěrem proběhla prezentace před spolužáky o navrhovaném způsobu řešení.

24 Práce ve třídě

25

26

27

28

29

30

31 Kreslení spojovacích součástí dle normalizovaných rozměrů
Strojnické tabulky Výkresy žáků

32 Závěr Skupiny se velmi dobře zapojovaly a doplňovaly.
Líbilo se jim „hledání“ v OBI. Skupiny se naučily prezentovat svůj návrh řešení a vzájemně se konstruktivně ohodnotit. Přínosné bylo používání Strojnických tabulek. Žáci úkoly splnili do důsledku. Měli by se v budoucím profesi orientovat aspoň dílčím způsobem a k tomu určitě tato metoda se svojí komplexností a obměnitelností příspívá. Metodika se dá použít na jiné části strojů a zařízení.

33 Použitá literatura J.Vohradský , J.Hodinář ,K. Ondrejčík ,P. Simbartl ,L. Štich ,M. Vild: Výukové metody, Fakulta pedagogická, ZČU Plzeň 2009 P.Vávra,J. Leinveber: Strojnické tabulky pro SOU Z. Holoubek, J.Leinveber,J. Švercl: Technické kreslení pro 1. a 2.ročník SOU / obrázky /

34 Poděkování Děkujeme vedení hypermarketu OBI Česká Lípa za to, že našim studentům umožnilo focení v objektu a použití jejich sortimentu ve výuce.


Stáhnout ppt "Technologie Obráběč kovů studijní obor: Mechanik strojů a zařízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google