Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologie ročník, učební obory:strojní mechanik obráběč kovů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologie ročník, učební obory:strojní mechanik obráběč kovů"— Transkript prezentace:

1 Technologie 1.-3. ročník, učební obory:strojní mechanik obráběč kovů
studijní obor:mechanik strojů a zařízení mechanik elektronik Pro předměty:Technologie Technologie montáží Strojírenská technologie Strojnictví č.173 třída MS2 rozsah: exkurze (5 hodin), 3 vyučovací hodiny „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.”

2 Montážní linka Praktická realizace průřezových témat v rámci ŠVP: „Občan v demokratické společnosti „ „Člověk a svět práce " Jedná se o provázanost předmětů Technologie Technologie montáží Strojnictví Strojírenská technologie Metody Metoda školní exkurze Metoda skupinové výuky Metoda situační Metoda otevřeného učení Metoda prezentace zjištěných informací

3 Exkurze ve strojírenském závodě AKTIVIT,spol. s r.o., Nový Bor
Nejdůležitější částí výrobního programu jsou složité automatické nebo poloautomatické montážní linky a zařízení pro montáž pro strojírenský průmysl dodávané na klíč.

4 Studenti při výkladu

5 Prací linka

6 Odborný výklad

7 Dílčí části linky a jejich funkce

8 Lepicí zařízení

9 Průběh vyučovacích hodin
Studenti byli rozděleni do skupin a metoda probíhala ve třídě. Skupiny pracovaly na výkresech montážní linky, prezentovaly před ostatními svoje návrhy a jedna skupina využila překládání do anglického jazyka, neboť studenti měli k dispozici upravený originál montážní linky v angličtině. Jeden student byl mechanik elektronik, tak pracoval na funkci fotometru.

10 Výkres montážní linky Zadání:
1. Navrhněte ve skupině jednoduchou strojní součást. 2. Proveďte návrh použitých materiálů, použité stroje, technologie výroby, kontrolu rozměrů a testování výrobků. 3. Nakreslete pro danou součást schéma montážní linky. 4. Uveďte seznam pracovních procesů a seznam použitých strojů. 5. Přeložte odborné termíny z angličtiny.

11 Práce ve třídě

12 Diskuze nad výkresovou dokumentací

13

14 1. skupina

15 2. skupina

16 3.skupina

17 Ukázky náčrtů montážních linek

18 Pracovní procesy

19 Práce na překladu

20 4.skupina

21 Fotometr Jeden student oboru mechanik elektronik seznámil ostatní studenty s významem elektrotechniky pro montážní linky. Na části originálu projektu z praxe vysvětlil osazení montážní plochy, schéma zapojení a plán svorkovnice.

22 Student mechanik elektronik

23 Závěr Studenti ocenili návštěvu ve strojírenském závodě a aktivně se zapojovali do odborného výkladu svými dotazy. Ve skutečné výrobě uznali důležitost znalosti cizích jazyků, proto jsme využili a přeložili odborné termínu z projektu montážní linky. Přínosné bylo používání slovníku a využití anglického jazyka ve výuce odborných předmětů. Vhodné bylo i přizvat studenta jiného oboru, takže se učí v praxi vzájemně doplňovat a spolupracovat jako odborníci. Skupiny spolupracovaly jako tým odborníků, učily se prezentovat svůj návrh řešení a vzájemně se konstruktivně ohodnotily. Metodika se dá použít jako zpětná vazba po školních exkurzích v jakémkoliv odborném předmětu.

24 Použité pomůcky - výkresy montážních linek ze školní exkurze
- kopie částí výkresů dle učebnice - papíry, psací a rýsovací potřeby - Strojnické tabulky pro SOU - Anglicko-český a česko-anglický slovník: SPN Praha,1984

25 Použitá literatura Výkresy montážních linek z praxe: duševní majetek Aktivit,spol.s r.o., Nový Bor / upraveny / Návrh projektu fotometru: duševní majetek Aktivit,spol.s r.o., Nový Bor / dílčí část / Technické kreslení pro 1.a 2.ročník SOU: Z. Holoubek, J.Leinveber, J.Švercl Strojnické tabulky pro SOU: P.Vávra,J. Leinveber Anglicko-český a česko-anglický slovník: SPN Praha,1984

26 Poděkování Chtěli bychom za naši školu poděkovat firmě Aktivit
Nový Bor za podílení se na vzdělávání mládeže a tím za podporu rozvoje technických oborů.


Stáhnout ppt "Technologie ročník, učební obory:strojní mechanik obráběč kovů"

Podobné prezentace


Reklamy Google