Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opravárenství a diagnostika Inovativní metoda výuky č. 253 2. ročník tříletého učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) vozidel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opravárenství a diagnostika Inovativní metoda výuky č. 253 2. ročník tříletého učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) vozidel."— Transkript prezentace:

1 Opravárenství a diagnostika Inovativní metoda výuky č. 253 2. ročník tříletého učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) vozidel (Automechanik) Třída A2.B Třída A2.B Mgr.Bc.František Fliegel, č. 253 „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.”

2 Opravárenství a diagnostika Téma: DIFERENCIÁL Rozsah: 4 vyučovací hodiny Realizace průřezových témat v rámci ŠVP: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Občan v demokratické společnosti Občan v demokratické společnosti

3 Použité metody:  Skupinová (teoretická) výuka  Rozhovor  Názorná výuka  Spojení teorie s praxí  Diskuse

4 Pohled na otevřený diferenciál 1-vstupní hřídel, 2-klec satelitních kol, 3-satelitní kola, 4-kolo výstupní hřídele

5 Popis diferenciálu (1)Skříň, (2) klec, (3) talířové kolo, (4) pastorek [hruška], (5) satelitové ozubené kolo, (6) podpěra ozubeného kola, (7) kuželová ložiska, (8) těsnění, (9) zalisovaný čep, (10) planetové ozubené kolo

6 Zadaný úkol:  Zjistit princip činnosti diferenciálu, výhody - nevýhody použití diferenciálu ve vozidle.  Pojmenovat základní části.  Diferenciál demontovat.  Kontrola označení pastorku a talířového kola (montážní vzdálenost, údaje výrobní, údaje montážní).  Kontrola záběrového pole čelního soukolí – plocha skutečného styku zubů (signální barvou).  Změřit posuvným měřítkem vzdálenost čela pastorku od osy talířového kola.  Nakreslit kuželové soukolí, správný záběr, případně chybnou osovou vzdálenost.

7 Použité pomůcky:  Diferenciál.  Montážní nářadí.  Signální barva.  Posuvné měřítko.  Papír formátu A4.  Rýsovací pomůcky ( tužky, guma, kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko). trojúhelník s ryskou, pravítko).

8 Průběh 1. vyučovací hodiny   Žáci se seznámili s diferenciálem (model) v učebně školy. Na modelu diferenciálu jim byl učitelem předveden a vysvětlen princip činnosti a užití v praxi.   Žáci viděli správnou funkci diferenciálu na videu.   Žáci se seznámili s preventivní údržbou, poruchami a jednotlivými druhy diferenciálů.   Žáci získali konkrétní představu, z čeho se skládá diferenciál, seznámili se s principem činnosti, údržbou a opravami.

9 Průběh 2. a 3. vyučovací hodiny  Žáci se seznámili s diferenciálem na pracovišti OV (ul.Dubická). Na skutečném diferenciálu s rozvodovkou byl učitelem OV předveden princip činnosti, popsány jednotlivé části a užití v praxi.  V dílnách OV naší školy žáci provedli demontáž diferenciálu, kontrolu záběrového pole (signální barvou) a provedli zkoušku nastavení soukolí (pastorku a talířového kola). diferenciálu, kontrolu záběrového pole (signální barvou) a provedli zkoušku nastavení soukolí (pastorku a talířového kola).  Žáci získali představu, z čeho se skládá diferenciál, systém označení, měření, nastavení a princip činnosti diferenciálu s rozvodovkou.  Žáci získali konkrétní představu, z čeho se skládá diferenciál, systém označení, měření, nastavení a princip činnosti diferenciálu s rozvodovkou.

10 Průběh 4. vyučovací hodiny  Žáci rýsovali kuželové soukolí  Žáci rýsovali kuželové soukolí s přímými zuby.  Žáci si také nakreslili nevyhovující záběry ozubení.   Žáci získali jasnou představu o správného záběru kuželového soukolí s přímými zuby.   Žáci také získali představu o nesprávného záběru kuželového soukolí (otisk na bocích zubů).

11 Žáci v dílnách OV Demontáž:

12 Žáci v dílnách OV Demontáž:

13 Žáci v dílnách OV Demontáž:

14 Žáci s vyučujícím v dílnách OV

15 Diferenciál s rozvodovkou Princip činnosti:

16 Žáci v dílnách OV Kontrola záběrového pole čelního soukolí – plocha skutečného styku zubů (signální barvou):

17 Žáci v dílnách OV Kontrola vzdálenosti čela pastorku od osy talířového kola posuvným měřítkem a kontrola označení soukolí: Kontrola vzdálenosti čela pastorku od osy talířového kola posuvným měřítkem a kontrola označení soukolí:

18 Žáci v dílnách OV Kontrola vzdálenosti čela pastorku od osy talířového kola posuvným měřítkem, nastavení posuvného měřítka: Kontrola vzdálenosti čela pastorku od osy talířového kola posuvným měřítkem, nastavení posuvného měřítka:

19 Průběh 2. a 3. vyučovací hodiny  Studenti jsou na pracovišti rozděleni do 2 skupin.  Obě skupiny se podílí na přípravě nářadí, pomůcek, měřidel a demontáži přineseného diferenciálu.  1. skupina provádí kontrolu záběrového pole čelního soukolí – plocha skutečného styku zubů (signální barvou).  2. skupina provádí kontrolu vzdálenosti čela pastorku od osy talířového kola posuvným měřítkem a kontrolu označení soukolí.

20 Průběh 4. vyučovací hodiny  Každý žák rýsuje samostatně výkres kuželového soukolí s přímými zuby na papír formátu A4.  V párové diskusi hodnotili své výkresy, učili se pracovat s chybou.  Učili se také vyjádřit a přijímat pochvalu a kritiku.  Při rýsování mohou žáci diskutovat o správnosti svého rýsování se spolužáky nebo s pedagogem.

21 4. vyučovací hodina Žáci rýsují kuželové soukolí : Žáci rýsují kuželové soukolí s přímými zuby:

22 4. vyučovací hodina Žáci rýsují kuželové soukolí : Žáci rýsují kuželové soukolí s přímými zuby:

23 4. vyučovací hodina Žáci rýsují kuželové soukolí : Žáci rýsují kuželové soukolí s přímými zuby:

24 4. vyučovací hodina Výkres kuželové soukolí : Výkres kuželové soukolí s přímými zuby:

25 4. vyučovací hodina Výkres kuželové soukolí : Výkres kuželové soukolí s přímými zuby:

26 Výkres kuželového soukolí

27 Obrázek popisu ozubení

28 Ukázka interference* boků zubů * vzájemné ovlivňování, prolínání nebo střetání jevů či hmoty

29 Ukázka ozubeného kola s malými jamkami na bocích zubů

30 Ukázka ozubeného kola s velkými jamkami na bocích zubů

31 Ukázka ozubeného kola s odloupnutými částmi na bocích zubů

32 Ukázka unaveného lomu zubu ozubení

33 Cíl inovativní výuky:  Skloubení vzdělávání a pracovních povinností.  Seznámení žáků s principem činnosti a použitím diferenciálu.  Zručnost při demontáži diferenciálu.  Určování rozměrů při použití posuvného měřítka.  Praktická dovednost při odečítání z posuvného měřítka a kontroly záběrového pole čelního soukolí.  Technická diskuse.  Výkres kuželového soukolí diferenciálu.

34 Závěr:  Žáci se zájmem sledovali princip činnosti na modelu diferenciálu a ukázce na videu.  Vzhledem k pochopení funkce v praxi bylo jednodušší jednoznačně identifikovat všechny části diferenciálu.  Žáci výborně ovládali práci s posuvným měřítkem.  Výhodou k určování rozměrů byla možnost kdykoliv si přeměřit diferenciál při výuce.  Žáci byli schopni zdárně načrtnout kuželové soukolí diferenciálu.

35 POUŽITÁ LITERATURA:  Pabst.J., Pilárik M. : Automobily, Praha 2002, Informatorium, ISBN 9788073330354.  Posta J.: Opravárenství a diagnostika, Praha 2002, Informatorium, ISBN 80-86073-88-2.


Stáhnout ppt "Opravárenství a diagnostika Inovativní metoda výuky č. 253 2. ročník tříletého učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) vozidel."

Podobné prezentace


Reklamy Google