Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opravárenství a diagnostika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opravárenství a diagnostika"— Transkript prezentace:

1 Opravárenství a diagnostika
Inovativní metoda výuky č. 253 2. ročník tříletého učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) Třída A2.B  Mgr.Bc.František Fliegel, č. 253 „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.”

2 Opravárenství a diagnostika
Téma: DIFERENCIÁL Rozsah: 4 vyučovací hodiny Realizace průřezových témat v rámci ŠVP: Člověk a svět práce Občan v demokratické společnosti

3 Použité metody: Skupinová (teoretická) výuka Rozhovor Názorná výuka
Spojení teorie s praxí Diskuse

4 Pohled na otevřený diferenciál 1-vstupní hřídel, 2-klec satelitních kol, 3-satelitní kola, 4-kolo výstupní hřídele

5 Popis diferenciálu Skříň, (2) klec, (3) talířové kolo, (4) pastorek [hruška], (5) satelitové ozubené kolo, (6) podpěra ozubeného kola, (7) kuželová ložiska, (8) těsnění, (9) zalisovaný čep, (10) planetové ozubené kolo

6 Zadaný úkol: Zjistit princip činnosti diferenciálu, výhody - nevýhody použití diferenciálu ve vozidle. Pojmenovat základní části. Diferenciál demontovat. Kontrola označení pastorku a talířového kola (montážní vzdálenost, údaje výrobní, údaje montážní). Kontrola záběrového pole čelního soukolí – plocha skutečného styku zubů (signální barvou). Změřit posuvným měřítkem vzdálenost čela pastorku od osy talířového kola. Nakreslit kuželové soukolí, správný záběr, případně chybnou osovou vzdálenost.

7 Použité pomůcky: Diferenciál. Montážní nářadí. Signální barva.
Posuvné měřítko. Papír formátu A4. Rýsovací pomůcky ( tužky, guma, kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko).

8 Průběh 1. vyučovací hodiny
Žáci se seznámili s diferenciálem (model) v učebně školy. Na modelu diferenciálu jim byl učitelem předveden a vysvětlen princip činnosti a užití v praxi. Žáci viděli správnou funkci diferenciálu na videu. Žáci se seznámili s preventivní údržbou, poruchami a jednotlivými druhy diferenciálů. Žáci získali konkrétní představu, z čeho se skládá diferenciál, seznámili se s principem činnosti, údržbou a opravami.

9 Průběh 2. a 3. vyučovací hodiny
Žáci se seznámili s diferenciálem na pracovišti OV (ul.Dubická). Na skutečném diferenciálu s rozvodovkou byl učitelem OV předveden princip činnosti, popsány jednotlivé části a užití v praxi. V dílnách OV naší školy žáci provedli demontáž diferenciálu, kontrolu záběrového pole (signální barvou) a provedli zkoušku nastavení soukolí (pastorku a talířového kola). Žáci získali konkrétní představu, z čeho se skládá diferenciál, systém označení, měření, nastavení a princip činnosti diferenciálu s rozvodovkou.

10 Průběh 4. vyučovací hodiny
Žáci rýsovali kuželové soukolí s přímými zuby. Žáci si také nakreslili nevyhovující záběry ozubení. Žáci získali jasnou představu o správného záběru kuželového soukolí s přímými zuby. Žáci také získali představu o nesprávného záběru kuželového soukolí (otisk na bocích zubů).

11 Žáci v dílnách OV Demontáž:

12 Žáci v dílnách OV Demontáž:

13 Žáci v dílnách OV Demontáž:

14 Žáci s vyučujícím v dílnách OV

15 Diferenciál s rozvodovkou
Princip činnosti:

16 Žáci v dílnách OV Kontrola záběrového pole čelního soukolí – plocha skutečného styku zubů (signální barvou):

17 Žáci v dílnách OV Kontrola vzdálenosti čela pastorku od osy talířového kola posuvným měřítkem a kontrola označení soukolí:

18 Žáci v dílnách OV Kontrola vzdálenosti čela pastorku od osy talířového kola posuvným měřítkem, nastavení posuvného měřítka:

19 Průběh 2. a 3. vyučovací hodiny
Studenti jsou na pracovišti rozděleni do 2 skupin. Obě skupiny se podílí na přípravě nářadí, pomůcek, měřidel a demontáži přineseného diferenciálu. 1. skupina provádí kontrolu záběrového pole čelního soukolí – plocha skutečného styku zubů (signální barvou). 2. skupina provádí kontrolu vzdálenosti čela pastorku od osy talířového kola posuvným měřítkem a kontrolu označení soukolí.

20 Průběh 4. vyučovací hodiny
Každý žák rýsuje samostatně výkres kuželového soukolí s přímými zuby na papír formátu A4. V párové diskusi hodnotili své výkresy, učili se pracovat s chybou. Učili se také vyjádřit a přijímat pochvalu a kritiku. Při rýsování mohou žáci diskutovat o správnosti svého rýsování se spolužáky nebo s pedagogem.

21 4. vyučovací hodina Žáci rýsují kuželové soukolí s přímými zuby:

22 4. vyučovací hodina Žáci rýsují kuželové soukolí s přímými zuby:

23 4. vyučovací hodina Žáci rýsují kuželové soukolí s přímými zuby:

24 4. vyučovací hodina Výkres kuželové soukolí s přímými zuby:

25 4. vyučovací hodina Výkres kuželové soukolí s přímými zuby:

26 Výkres kuželového soukolí

27 Obrázek popisu ozubení

28 Ukázka interference* boků zubů
* vzájemné ovlivňování, prolínání nebo střetání jevů či hmoty

29 Ukázka ozubeného kola s malými jamkami na bocích zubů

30 Ukázka ozubeného kola s velkými jamkami na bocích zubů

31 Ukázka ozubeného kola s odloupnutými částmi na bocích zubů

32 Ukázka unaveného lomu zubu ozubení

33 Cíl inovativní výuky: Skloubení vzdělávání a pracovních povinností.
Seznámení žáků s principem činnosti a použitím diferenciálu. Zručnost při demontáži diferenciálu. Určování rozměrů při použití posuvného měřítka. Praktická dovednost při odečítání z posuvného měřítka a kontroly záběrového pole čelního soukolí. Technická diskuse. Výkres kuželového soukolí diferenciálu.

34 Závěr: Žáci se zájmem sledovali princip činnosti na modelu diferenciálu a ukázce na videu. Vzhledem k pochopení funkce v praxi bylo jednodušší jednoznačně identifikovat všechny části diferenciálu. Žáci výborně ovládali práci s posuvným měřítkem. Výhodou k určování rozměrů byla možnost kdykoliv si přeměřit diferenciál při výuce. Žáci byli schopni zdárně načrtnout kuželové soukolí diferenciálu.

35 POUŽITÁ LITERATURA: Pabst.J., Pilárik M. : Automobily, Praha 2002, Informatorium, ISBN Posta J.: Opravárenství a diagnostika, Praha 2002, Informatorium, ISBN


Stáhnout ppt "Opravárenství a diagnostika"

Podobné prezentace


Reklamy Google