Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Montáž mechanismů a zařízení I /4
OB21-OP-STROJ-TE-SVE-U-3-034

3 Montáž mechanismů a zařízení I /4
TECHNICKÁ PŘÍPRAVA MONTÁŽE Technická příprava montáže je nedílnou součástí technologické přípravy výroby jakéhokoliv výrobku, který je složen / smontován / z více součástí. ROZSAH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ JE URČEN CELOU ŘADOU PARAMETRŮ, Z NICHŽ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE POČET SOUČÁSTÍ MONTOVANÉHO CELKU A JEHO SLOŽITOST Technická příprava zahrnuje zpracování: • pracovních podkladů, • časových rozborů

4 Montáž mechanismů a zařízení I /4
PRACOVNÍ PODKLADY PŘÍPRAVY MONTÁŽE - TECHNOLOGICKÁ DOKUMENTACE Pracovní podklady montáže vycházejí z konstrukčních podkladů (výkresy sestav, podsestav, součástí; kusovníky). Podle složitosti a členění výrobku obsahuje technologická dokumentace obvykle: • montážní schéma, • montážní postup, • procesní list, • seznam částí (kusovník).

5 Montáž mechanismů a zařízení I /4
Montážní schéma Zobrazuje graficky rozčlenění výrobku do montážních celků až po jednotlivé součásti (obsahuje čísla výkresů, počty kusů). Přehledně ukazuje strukturu a složitost montážních celků s možnostmi rozčlenění montáže do jednotlivých stupňů (řádů) z hlediska organizačního uspořádání. Je podkladem pro řešení konkrétní technologie montáže a pro organizaci a řízení montážního procesu. Pro složité, členité výrobky lze zpracovat montážní schéma jednotlivě na určené montážní celky.

6 Montáž mechanismů a zařízení I /4
Technologické schéma montáže

7 Montáž mechanismů a zařízení I /4
Montážní postup Obsahuje: • pořadí jednotlivých operací, • popis postupu práce v jednotlivých operacích, • nářadí, přípravky, pomůcky, • zatřídění práce a normy času (kvalifikační třída pracovníka, jednotkový a dávkový čas) Rozdíl mezi technologickým postupem montáže a technologickým postupem výroby je zejména v tom, že montážní operace mají obvykle delší dobu trvání než operace výrobní. montáž  hodiny výroba  minuty

8 Montáž mechanismů a zařízení I /4
Příklady schémat montážních postupů

9 Montáž mechanismů a zařízení I /4
Technologický postup montáže může mít různý rozsah a může být různě členěn. Na rozhodnutí, zda volit hrubý nebo podrobný postup mají vliv faktory uvedené v tabulce. Faktor Podrobný postup Hrubý postup Kvalifikace výrobních dělníků nízká vysoká Kvalifikace a počet montážních technologů vysoká, dostatek nízká, málo Normotvorné pomůcky dostatek nedostatek Požadavek na snižování nákladů existuje není Mechanizace ručních prací ano ne Mechanizované zpracování agendy

10 Montáž mechanismů a zařízení I /4
V sériové a hromadné výrobě, nebo u složitých montážních činností se zpracovávají lepší orientaci montážní návodky. Montážní návodky obsahují: • podrobný popis montážních činností a jejich sled, • technické parametry pro nářadí a pomůcky, • náčrtek montážního uzlu, • dílčí normy času. Operační návodky se s výhodou užívají zvláště u typových montážních operací Zde je nutné dále stanovit oblast a rozsah použití !!

11 Montáž mechanismů a zařízení I /4
Procesní list Jde o doklad, který kumuluje výhody montážního postupu a montážního schématu. Procesní list se začíná kreslit v pravém horním rohu . Zde se zaznamená hlavní součást a pod ní se ve svislém směru znázorňují na součásti prováděné operace. Ostatní části se znázorňují vlevo stejným způsobem, když se tyto části přiblíží k hlavní skupině, do které vstupují, znázorní se to spojením obou částí vodorovnou čarou. U každé montážní operace (činnosti) je uveden její popis a ostatní základní údaje.

12 Montáž mechanismů a zařízení I /4
Symboly používané v procesních listech

13 Montáž mechanismů a zařízení I /4
Kusovník Z kusovníku v podstatě vyplývá, jaké součásti a skupiny a v jakých množstvích jsou potřebné k zhotovení výrobku. Každý kusovník musí obsahovat: • číslo vyšší součásti (označení kusovníku), • číslo nižší součásti, • údaje o množství, • pozice (pomocný údaj). Pro potřeby montáže je vhodné kusovníky sestavovat jako: • souhrnné, • stavebnicové, • strukturní.

14 Montáž mechanismů a zařízení I /4
Příklad montážního listu kancelářské sestavy PC

15 Použitá literatura Moderní strojírenství, Josef Dillinger a kolektiv.
Strojnické tabulky, J. Leinveber, J. Řasa, P. Vávra,SNTL 1984 Technologie 1, Kareis b. a kol., SNTL 1990 Strojní montáže, Mičkal K., Kolář P., SNTL 1987


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google