Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 OB21-OP-STROJ-TE-SVE-U-3-034 Montáž mechanismů a zařízení I /4

3 TECHNICKÁ PŘÍPRAVA MONTÁŽE Technická příprava montáže je nedílnou součástí technologické přípravy výroby jakéhokoliv výrobku, který je složen / smontován / z více součástí. ROZSAH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ JE URČEN CELOU ŘADOU PARAMETRŮ, Z NICHŽ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE POČET SOUČÁSTÍ MONTOVANÉHO CELKU A JEHO SLOŽITOST Technická příprava zahrnuje zpracování: pracovních podkladů, pracovních podkladů, časových rozborů časových rozborů

4 Montáž mechanismů a zařízení I /4 PRACOVNÍ PODKLADY PŘÍPRAVY MONTÁŽE - TECHNOLOGICKÁ DOKUMENTACE Pracovní podklady montáže vycházejí z konstrukčních podkladů (výkresy sestav, podsestav, součástí; kusovníky). Podle složitosti a členění výrobku obsahuje technologická dokumentace obvykle: montážní schéma, montážní schéma, montážní postup, montážní postup, procesní list, procesní list, seznam částí (kusovník). seznam částí (kusovník).

5 Montáž mechanismů a zařízení I /4 Montážní schéma Zobrazuje graficky rozčlenění výrobku do montážních celků až po jednotlivé součásti (obsahuje čísla výkresů, počty kusů). Přehledně ukazuje strukturu a složitost montážních celků s možnostmi rozčlenění montáže do jednotlivých stupňů (řádů) z hlediska organizačního uspořádání. Je podkladem pro řešení konkrétní technologie montáže a pro organizaci a řízení montážního procesu. Pro složité, členité výrobky lze zpracovat montážní schéma jednotlivě na určené montážní celky.

6 Montáž mechanismů a zařízení I /4 Technologické schéma montáže

7 Montáž mechanismů a zařízení I /4 Montážní postup Obsahuje: pořadí jednotlivých operací, pořadí jednotlivých operací, popis postupu práce v jednotlivých operacích, popis postupu práce v jednotlivých operacích, nářadí, přípravky, pomůcky, nářadí, přípravky, pomůcky, zatřídění práce a normy času zatřídění práce a normy času (kvalifikační třída pracovníka, jednotkový a dávkový čas) Rozdíl mezi technologickým postupem montáže a technologickým postupem výroby je zejména v tom, že montážní operace mají obvykle delší dobu trvání než operace výrobní. montáž  hodiny výroba  minuty

8 Montáž mechanismů a zařízení I /4 Příklady schémat montážních postupů

9 Montáž mechanismů a zařízení I /4 Technologický postup montáže může mít různý rozsah a může být různě členěn. Na rozhodnutí, zda volit hrubý nebo podrobný postup mají vliv faktory uvedené v tabulce. Faktor Podrobný postup Hrubý postup Kvalifikace výrobních dělníků nízkávysoká Kvalifikace a počet montážních technologů vysoká, dostatek nízká, málo Normotvorné pomůcky dostateknedostatek Požadavek na snižování nákladů existujenení Mechanizace ručních prací anone Mechanizované zpracování agendy anone

10 Montáž mechanismů a zařízení I /4 V sériové a hromadné výrobě, nebo u složitých montážních činností se zpracovávají lepší orientaci montážní návodky. Montážní návodky obsahují: podrobný popis montážních činností a jejich sled, podrobný popis montážních činností a jejich sled, technické parametry pro nářadí a pomůcky, technické parametry pro nářadí a pomůcky, náčrtek montážního uzlu, náčrtek montážního uzlu, dílčí normy času. dílčí normy času. Operační návodky se s výhodou užívají zvláště u typových montážních operací Zde je nutné dále stanovit oblast a rozsah použití !!

11 Montáž mechanismů a zařízení I /4 Procesní list Jde o doklad, který kumuluje výhody montážního postupu a montážního schématu. Procesní list se začíná kreslit v pravém horním rohu. Zde se zaznamená hlavní součást a pod ní se ve svislém směru znázorňují na součásti prováděné operace. Ostatní části se znázorňují vlevo stejným způsobem, když se tyto části přiblíží k hlavní skupině, do které vstupují, znázorní se to spojením obou částí vodorovnou čarou. U každé montážní operace (činnosti) je uveden její popis a ostatní základní údaje.

12 Montáž mechanismů a zařízení I /4 Symboly používané v procesních listech

13 Montáž mechanismů a zařízení I /4 Kusovník Z kusovníku v podstatě vyplývá, jaké součásti a skupiny a v jakých množstvích jsou potřebné k zhotovení výrobku. Každý kusovník musí obsahovat: číslo vyšší součásti (označení kusovníku), číslo vyšší součásti (označení kusovníku), číslo nižší součásti, číslo nižší součásti, údaje o množství, údaje o množství, pozice (pomocný údaj). pozice (pomocný údaj). Pro potřeby montáže je vhodné kusovníky sestavovat jako: souhrnné, souhrnné, stavebnicové, stavebnicové, strukturní. strukturní.

14 Montáž mechanismů a zařízení I /4 Příklad montážního listu kancelářské sestavy PC

15 Použitá literatura Moderní strojírenství, Josef Dillinger a kolektiv. Strojnické tabulky, J. Leinveber, J. Řasa, P. Vávra,SNTL 1984 Technologie 1, Kareis b. a kol., SNTL 1990 Strojní montáže, Mičkal K., Kolář P., SNTL 1987


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google