Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějepis  1. ročník, studijní obory SOU  Mgr. Lenka Brychová  „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním  rozpočtem České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějepis  1. ročník, studijní obory SOU  Mgr. Lenka Brychová  „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním  rozpočtem České."— Transkript prezentace:

1 Dějepis  1. ročník, studijní obory SOU  Mgr. Lenka Brychová  „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním  rozpočtem České republiky.“

2 Přínos starověkých orientálních kultur Rozsah: 3 vyučovací hodiny

3 Přípravná část  Při výuce předcházející hodině věnované orientálním despociím učitel zadá žákům úkoly, které budou plnit v následujících třech hodinách.  Vytvoření skupin  4 skupiny: 4-6 členů  Při jejich vytváření určen „kapitán“ – jednotliví kapitáni si postupně vybírají své „hráče“ Kapitáni si vylosují zemi, kterou bude jejich skupina zpracovávat. Kapitáni si vylosují zemi, kterou bude jejich skupina zpracovávat.

4 Úkoly  pomůcky: arch balicího papíru, fixy, papíry, pastelky, nůžky, lepidlo, popř. knihy věnované tematice arch balicího papíru, fixy, papíry, pastelky, nůžky, lepidlo, popř. knihy věnované tematice připravený studijní materiál (text, obrázky) připravený studijní materiál (text, obrázky)

5 Úkoly témata k samostatnému studiu: Egypt, Mezopotámie, Čína, Indie Egypt, Mezopotámie, Čína, Indie a) poloha a) poloha b) písmo a literatura b) písmo a literatura c) výtvarné umění c) výtvarné umění

6 Úkoly d) přírodní vědy (lékařství, chemie, d) přírodní vědy (lékařství, chemie, astronomie, geometrie …) astronomie, geometrie …) e) náboženství e) náboženství f) zajímavosti f) zajímavosti

7 Metody:  skupinová práce  práce s textem  vyhledávání informací na internetu  práce s odbornou literaturou – orientace v textu v textu  koordinace práce  sebehodnocení

8 Metody - pokračování  hodnocení  řízený rozhovor  brainstorming

9 Literatura  V. Zamarovský: Za sedmi divy světa  P. Augusta, J. Hozák: Jak to bylo ve starověku  Enigma 1 – Tajemství starověku  J. Souček: Dějiny pravěku a starověku  Z. Beneš: Dějiny starověku a prvního století raného novověku

10 Práce s literaturou  S. a D. Perringovi: Starověké stavby včera a dnes  Atlas světových dějin, 1. díl

11 Práce s literaturou  Orientace v obsahu  Orientace v textu  Orientace v rejstříku  Orientace na mapě

12 1.-2. vyučovací hodina  Vytváření koláže ve skupinách  Skupiny si vytvoří pracovní plochu: seskupení 2-3 lavic, rozestavění židlí seskupení 2-3 lavic, rozestavění židlí kolem kolem

13 1.-2. vyučovací hodina  Rozvržení práce ve skupině  Učitel prochází kolem pracovních skupin a konzultuje s nimi jejich pojetí, popř. pomáhá doladit podstatné, co by koláž představující příslušnou říši neměla postrádat  Rozpracované a posléze i vytvořené projekty jsou uloženy v kabinetě

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 3. vyučovací hodina - prezentace  Každá skupina si předem promyslí svou prezentaci, rozdělí role jednotlivým členům a v hodině vystoupí se svým projektem a představí:  svou říši  podíl jednotlivců při skupinové práci, organizaci činnosti

43 3. vyučovací hodina - prezentace  Ostatní členové skupiny mohou klást otázky, na které se jim zástupce skupiny pokusí odpovědět (při neznalosti nebo neúplnosti odpovědi doplní vyučující) pokusí odpovědět (při neznalosti nebo neúplnosti odpovědi doplní vyučující)

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 Hodnocení  Každá skupina přidělí po společné poradě ostatním body samostatně za projekt (plakát) a za prezentaci – vždy body: 5 – 3 – 1 (nejvyšší hodnota nejlepší skupině)  Učitel zhodnotí všechny skupiny stejným počtem bodů s tím, že může jedno bodové ohodnocení použít dvakrát. Své hodnocení slovně komentuje.

60 Hodnocení  Vítězná skupina je ohodnocena známkou výborně, nejhorší skupina známkou dobře. Ostatní skupiny známkou chvalitebně, popř. tou, k jejíž hodnotě se svými body víc blíží. Ostatní skupiny známkou chvalitebně, popř. tou, k jejíž hodnotě se svými body víc blíží.

61

62

63

64

65

66 Brainstorming  Skupiny samy vyvozují, proč byla tato metoda použita – poznání spolužáků (začátek školního roku), spolupráce, nutnost kompromisu, nutnost spolehnout se na druhého, estetický vkus, samostudium, komunikace ve skupině, vůdčí typy, příprava mluveného slova, tréma a práce s ní, snaha zaujmout, reakce na otázky, hodnocení vlastní činnosti, hodnocení druhého, pohotovost, slovní zásoba poznání spolužáků (začátek školního roku), spolupráce, nutnost kompromisu, nutnost spolehnout se na druhého, estetický vkus, samostudium, komunikace ve skupině, vůdčí typy, příprava mluveného slova, tréma a práce s ní, snaha zaujmout, reakce na otázky, hodnocení vlastní činnosti, hodnocení druhého, pohotovost, slovní zásoba

67 Závěr  Plakáty jsou vystaveny ve třídě (nalepeny na zeď nebo uchyceny kolíčky na šňůru).  Plakáty jsou využity při procvičování a opakování učiva v dějepise.  Plakáty jsou využity v českém jazyce a literatuře při starověké literatuře.

68

69

70 Postřehy  Většina žáků se neorientovala v obsahu literatury, v pojmovém rejstříku.  Některé skupiny vzaly přípravu na prezentaci velice svědomitě - měly přípravu prezentace zpracovanou v bodech na kartičkách, rozdělené role.  Někteří byli velice zruční při vytváření plakátu, výsledek pak neuměli „prodat.“

71 Postřehy  U všech skupin byla patrná tréma, připravení členové ji zvládli snadněji, dokázali reagovat na rozmanité reakce ze strany ostatních.


Stáhnout ppt "Dějepis  1. ročník, studijní obory SOU  Mgr. Lenka Brychová  „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním  rozpočtem České."

Podobné prezentace


Reklamy Google