Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bakalářské studium 1. ročník – ošetřovatelství – prezenční 154 Ošetřovatelské postupy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bakalářské studium 1. ročník – ošetřovatelství – prezenční 154 Ošetřovatelské postupy."— Transkript prezentace:

1 Bakalářské studium 1. ročník – ošetřovatelství – prezenční 154 Ošetřovatelské postupy

2 OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY Novinky v transfuzi - seminář Koncepce hemoterapie Indikace TRF Transfuzní přípravky Zásady bezpečného krevního převodu Potransfuzní komplikace Autotransfuze Dárcovství krve

3 Hlavní zásadou účelné terapie krevními složkami je podání pouze těch specifických částí krve, které pacient potřebuje. Plná krev se jako transfuzní přípravek připravuje a používá zcela vyjímečně.

4 Při výrobě krve a krevních derivátů jsou používány sterilní sestavy krevních vaků. Odběrový set je považován za uzavřený systém a je otevřen pouze na špičce jehly.

5 Krevní transfuze je v mnoha případech nezbytnou součástí léčby, ale nese s sebou četná neodstranitelná rizika, včetně přenosu infekčních agens, jako je např. HIV a viry hepatitid, problémů imunologické povahy a oběhového přetížení.

6 Hlavní indikace jsou: 1.Náhlé snížení krevního objemu při prudkém masivním krvácení = akutní hypovolémie. 2.Krvácení z poruchy krevního srážení. 3.Anémie s příznaky hypoxie. INDIKACE

7 Transfuzní přípravky Objem přípravku se vyjadřuje v transfuzních jednotkách (T.U.). Jedna transfuzní jednotka je množství připravené z jednoho standardního odběru krve, běžně činí 450 ml (tj. množství krve, protisrážlivého a konzervačního roztoku).

8 Plná krev Erytrocytový koncentrát (EK) Erytrocytový koncentrát resuspendovaný (EKR)

9 Varianty erytrocytového koncentrátu Trombocytový koncentrát (TK) Čerstvě zmražená plazma (ČZP) Leukocytové koncentráty

10 PLAZMATICKÉ DERIVÁTY ALBUMIN LIDSKÝ 5%, 20% STABILNÍ ROZTOK LIDSKÝCH PLAZMATICKÝCH BÍLKOVIN KONCETRÁTY IMUNOGLOBULINŮ: preparát NORGA ( převážně Ig G ) – i.m. preparát HEPAGA - i.m. KONCENTRÁTY KOAGULAČNÍCH FAKTORŮ FIBRINOGEN

11 Značení transfuzních přípravků Na transfuzním přípravku musí být vždy vyznačeno: Identifikační číslo výrobce Název a množství přípravku Číslo identifikující dárce ( číslo odběru a ev. číslo dárce ) Krevní skupina v ABO systému Krevní skupina v Rh systému Složení a množství protisrážlivého konzervačního roztoku Datum odběru a datum exspirace ( ev. i hodina) Záruka non-reaktivity a předepsaných testech

12 Aktivity sestry Před aplikací transfuze: Zajistíme přípravu klienta/nemocného před transfuzí krve včetně objasnění důvodů a uklidnění klienta/nemocného a jeho písemného souhlasu. Zajistíme dostatečnou informovanost klienta. Provedeme odběr krve na izoserologické vyšetření tj. vyšetření krevní skupiny, Rh faktoru, provedení křížové zkoušky,vyšetření protilátek erytrocytárních,leukocytárních a trombocytárních. Po ověření totožnosti klienta, nemocného odebíráme do předem označené zkumavky 6 – 8 ml srážlivé krve. Připravíme pomůcky k transfuzi krve: stejné jako k aplikaci infuze a dále krevní vak s příslušnou krví se žádankou o izoserologické vyšetření, transfuzní převodovou soupravu, ABO test – sangvitest, transfuzní záznamy – transfuzní sešit a ordinační list klienta/nemocného.

13 Bezprostřední příprava klienta/nemocného spočívá v objasnění postupu. Při aplikaci transfuze, zdůrazníme dobu trvání (1 až 2 hod.), fyzickou přípravu tj. vymočení, pohodlné uložení na lůžko, podložení horní končetiny, změření TT, TK, pulzu, provedení záznamu. Zkontrolujeme souhlas údajů na krevním vaku s údaji na žádance, ověříme si totožnost klienta/nemocného, ubezpečíme se, že krev nebyla vystavena pokojové teplotě déle než 30 min, Jsou-li komponenty krve teplé, zvyšuje se riziko rozmnožení bakterií ! Vak s krví lehce promícháme a zavedeme transfuzní soupravu.

14 Při aplikaci transfuze: Transfuzi aplikuje zásadně lékař ! Asistujeme lékaři při zavedení kanyly stejným způsobem jako při aplikaci infuze. Asistujeme lékaři při provedení kontrolních zkoušek vhodnosti: -Kontrola krevní skupiny pomocí ABO testu. -Biolologická zkouška.

15 Při aplikaci více transfuzních jednotek: - Každý další krevní vak aplikujeme s novou převodní soupravou. - U každého dalšího krevního vaku provádíme kontrolní zkoušky.

16 Ukončení transfuze: Transfuze nemá trvat déle než 1,5 až 2 hodiny. Samotné ukončení je stejné jako u infúze. Krevní vaky skladujeme 24 hodin v ledničce na oddělení pro případ potransfuzních reakcí. Pacientovi změříme FF. Provedeme záznam do dokumentace včetně podpisu dle podpisového vzoru.

17 Souhrn hlavních zásad pro zajištění bezpečného krevního převodu Nepovažovat transfuzi za zákrok neškodný. Vyloučit možnost záměny vzorku určeného k předtransfuznímu vyšetření. Před zahájením transfuze zkontrolovat dokumentaci u lůžka, bezpečně vyloučit záměnu a zkontrolovat, zda souhlasí dokumentace o provedeném předtransfuzním vyšetření. Provést kontrolu krevních skupin při zahájení transfuze a správně provádět biologický pokus. Sledovat nemocného během transfuze. Po předepsanou dobu uchovat v chladničce zbytek krve v konzervě. Vést přesně předepsanou evidenci.

18 Reakce a komplikace po transfuzi krve Po podání transfuze a některých krevních přípravků mohou nastat nežádoucí reakce. Popisujeme tyto transfuzní komplikace: Pyretická reakce Alergická reakce Oběhová reakce (hypervolémie)

19 Reakce a komplikace po transfuzi krve Septická reakce – bakteriálně toxická Akutní hemolytická reakce Přenos infekčních nemocí

20

21 DRUHY AUTOTRANSFUZÍ Rozlišujeme čtyři základní druhy autotransfuzí: -Předoperační ( časná) -Akutní předoperační izovolemická (normovolemická) hemodiluce -Intraoperační -Pooperační

22 INDIKACE AUTOTRANSFUZE Obecné indikace lze shrnout takto: Vybrané chirurgické, ortopedické, gynekologicko-porodnické a další operační výkony. Přítomnost imunitních protilátek – zejména proti antigenu s vysokou incidencí či proti kombinaci antigenů. Předchozí potransfuzní reakce. Požadavek krve vzácného genotypu. Prevence imunizace. Kongenitální izolovaná IgA deficience ( prevence analytických reakcí). Náboženské či osobní důvody k odmítnutí krve.


Stáhnout ppt "Bakalářské studium 1. ročník – ošetřovatelství – prezenční 154 Ošetřovatelské postupy."

Podobné prezentace


Reklamy Google