Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transfúze krve. Krevní transfúze  je proces, během kterého je do krevního oběhu příjemce vpravena krev nebo krevní složky od dárce krevního oběhukrevkrevního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transfúze krve. Krevní transfúze  je proces, během kterého je do krevního oběhu příjemce vpravena krev nebo krevní složky od dárce krevního oběhukrevkrevního."— Transkript prezentace:

1 Transfúze krve

2 Krevní transfúze  je proces, během kterého je do krevního oběhu příjemce vpravena krev nebo krevní složky od dárce krevního oběhukrevkrevního oběhukrev  je možné ji považovat za specifický případ transplantace orgánu. transplantace

3 Dárcovství krve  1. Anamnéza (dotazník)  2. Základní fyzikální vyšetření  3. Laboratorní vyšetření

4 Předpoklady pro dárcovství krve  Věk: 18-65 let  Hmotnost nad 50 kg  Souhlas dárce

5 Frekvence odběrů:  Odběr plné krve: 450 ml (1 TU) - interval mezi 2 odběry: 8 týdnů M: max 5 odběrů / rok Ž: max 4 odběry / rok  Plná krev k autotransfúzi: - interval: 7 dní, poslední odběr min.3 dny před oper. výkonem

6 1. Anamnéza Přechodné nebo trvalé vyloučení:  Alergie (vyloučení v době projevů alergie)  DM (trvalé vyloučení při léčbě INZ)  Epilepsie (trvalé vyloučení)  Hypertenze  Choroby srdce a cév  Infekční choroby (hepatitida B, C)

7  Akutní infekce (TT 38°C): 2 týdny po vyléčení  Infekční mononukleóza: 1 rok po úplném uzdravení  virová hepatitida A: 1 rok po úplném uzdravení  Po transfúzi, akupunktuře, tetování, piercingu: 1 rok ex  TBC plic: 2 roky po uzdravení (mimoplicní – trvale)

8  Syfilis- trvale  Lues – 1 rok po vyléčení  AIDS  Intoxikace, alkohol, drogy – trvalé  Krevní choroby – trvalé  Očkování, pasivní imunizace - živá vakcína (tbc, zarděnky, spalničky, neštovice, dětská obrna: 4 týdny po - mrtvá vakcína (tyfus, záškrt, tetanus, chřipka, klíšť. encefalitida,hepatitida A,B): 48 hod. po aplikaci  Onemocnění ledvin - trvale

9  Operace: - malé výkony (vytržení zubu): 1 týden po - velké: 6 měsíců po (po resekci žaludku: úplně)  Těhotenství: 9 měs. po porodu+1 měsíc po ukončení laktace (předčasné ukončení: trvale)  Tropy: 6 měs. po návrtatu, 3 roky s febrilními ataky, s malárií- trvale  Zhoubná onemocnění - trvale

10 2. Fyzikální vyšetření  Inspekce celého habitu a stavu, pokožky  Vyšetření TK, P

11 3. Laboratorní vyšetření před odběrem  Hb (min. u Ž- 125 g/l, M 135 g/l)  Orientační vyš. moče  Další parametry před odběrem jednotlivých frakcí krve

12 Pomůcky k odběru krve pro předtransfúzní vyšetření  Latexové rukavice  Odběrový systém  Zkumavku bez antikoagulačního přípravku  Esmarchovo obinadlo  Dezinfekční roztok  Čtverečky buničiny  Náplast

13 Pomůcky k aplikaci transfúzního přípravku  Tonometr  Fonendoskop  Teploměr  Hepta PHAN  Transfúzní souprava  Podložka pod končetinu  Dezinf. roztok  Diagnostická souprava (bed-side test)  Buničité čtverečky, tampóny, náplast

14 Indikace  Vitální (výdej přípravku bez vyšetření nebo jen orientační testy)  Statim (přednostně vyřízení)  Základní (objednání na hodinu, den)  Přípravek do rezervy (v laboratoři provedena KS a screening protilátek – uskladnění- na vyžádání dovyšetřeno)

15 Odběr krve + žádanka  5-10 ml krve na KS + Rh bez protisrážlivého přípravku  Předem označená zkumavka  Identifikace nemocného  Identifikace pracoviště  Časová naléhavost  Informace z anamnézy (min. transfúze, potransfúzní rce, porody, potraty)  Požadovaný druh a množství přípravku  Razítko a podpis lékaře, sestry

16 Povinnosti sestry před aplikací transfúzního přípravku  Změřit TK, P, TT, orientační vyš. moče, zaznamenat do dokumentace  Zkontrolovat identifikační údaje nemocného dle dokumentace  Zkontrolovat správnost údajů na žádance, souhlas krevní skupiny a čísla transfúzního přípravku na žádance, vaku  Zkontrolovat vzhled přípravku a neporušenost vaku  Poučení pacienta

17 Kontrola krevní skupiny u lůžka  Kontrola krevní skupiny pacienta  Kontrola krevní skupiny transfúzního přípravku anti-A anti-B A + - B - + AB + + 0 - -

18 Průběh transfúze  Biologický pokus (10-20 ml – zpomalení + sledování stavu nemocného – zopakovat) (60-80 kapek/ min) (60-80 kapek/ min)

19 Ukončení transfúze  Ve vaku ponecháme 10 ml přípravku – 24 hod skladujeme v chladničce (+2 - +6 °C) – kontrolní vzorek pro případné potransfúzní rce  Po transfúzi – kontrola TK, P, TT, orientační vyš. moče (4-6 hod sledovat stav, v ambulanci nejméně 3 hod)

20 Dokumentace transfúze  Typ transfúzního přípravku, výrobní číslo, množství v T.U., krevní skupina přípravku  Výsledek zajišťovací zkoušky ( KS příjemce a přípravku)  Výsledek biologického pokusu  Časové údaje (datum, hodina začátku a ukončení transfúze)  Podpis lékaře, sestry

21 Transfúzní přípravky  Transfúzní přípravky – přípravky získané z 1 odběru plné krve nebo krevních elementů na separátorech  Krevní deriváty – vyrobené technologiemi farmaceutického průmyslu z poolované plazmy

22  Plná krev  Erytrocyty  Plazma  Trombocyty  Granulocyty Krevní vak: 1. plazma 2. buffy coat = trombocyty+leukocyty 3. erytrocyty

23 Erytrocyty:  při poklesu Hb, Hct Plazma:  Koagulační poruchy (DIC), výměnná transfuze novorozence, těžké sepse novorozenců, popáleniny, jaterní onemocnění, kardiochirurgické operace Trombocyty:  Trombocytopenie, poruchy dřeňové krvetvorby

24 Druhy přípravků  Erytrocyty: - promyté (promytí ery v izotonickém roztoku NaCl, odstranění většiny plazmy, leuko a trombo) - bez buffy-coatu resuspendované (z plné krve odsátím plazmy a buffy-coatu resuspendované ve výživovém roztoku) - resuspendované deleukotizované (z plné krve filtrací před skladováním a resuspendované ve výživném roztoku)

25  Plazma: - z plné krve (po přípravě je zmražena – zůstanou zachovány labilní koagulační faktory ve funkčním stavu- 3 měsíce do karantény- znova vyšetření na infekční markery) - z aferézy (získaný přístrojovou aferézou)

26  Trombocyty: - z aferézy - z aferézy deleukotizované (leuko 5.10 6 / TU) - z aferézy ochuzené o leukocyty (leuko 5.10 6 – 2.10 8 / TU) - z buffy coatu  Trombocyty: - z aferézy - z aferézy deleukotizované (leuko 5.10 6 / TU) - z aferézy ochuzené o leukocyty (leuko 5.10 6 – 2.10 8 / TU) - z buffy coatu

27  Granulocyty: - z plné krve (vyrobený z buffy coatu) - z aferézy  Kryoprotein: (kryoglobulinová frakce plazmy- deficit f. VIII. – hemofilie A, von Willebrandova ch., DIC, defekty fibrinogenu)  autotransfuze

28 Skladování přípravků  Erytrocyty (chladnička: +4 ± 2°C)  Trombocyty (třepačka: +22 ± 2°C)  Čerstvě zmražená plazma (mrazící pult: -30°C)

29 Potransfúzní reakce  Akutní  Pozdní  Imunologické  Neimunologické

30 Akutní - imunologické  Akutní hemolytická  Febrilní nehemolytická  Anafylaktická  Alergická  Plicní edém nekardiálního původu (erytrocytární inkompatibilita, dárcovské leuko složky)

31 Akutní- neimunologické  Septický šok, vysoká horečka  Městnavé srdeční selhání  Hemolýza (bakteriální kontaminace TP, objemové přetížení krev. oběhu, destrukce ery fyzikálními nebo chemickými vlivy)

32 Pozdní - imunologické  Hemolýza (mírná)  Reakce štěpu proti hostiteli  Potransfúzní purpura  Imunosuprese

33 Pozdní – neimunologické  Přetížení Fe (opakované transfúze 100x)  Přenos infekčních chorob (infekční agens v TP)

34 Postup při podezření na potransfúzní reakci  Vyloučit hemolytickou reakci z důvodu ABO inkompatibility!  Okamžitě zastavit transfúzi  Ponechat i.v. přístup  Kontrola vzhledu TP  Nahlásit reakci na TO  Odběr vzorku krve a moče pacienta  Uchovat zbytek TP

35 Dokumentace a hlášení potransfúzních reakcí  Těžká – přednostovi kliniky  Závažné – řediteli nemocnice  Z imunohematol. příčin – vyšetření v referenční imunohematologické laboratoři  Podezření na kvalitu TP – výrobci  Závažné + výsledky – SÚKL  Podezření na přenos infekce transfúzí – hyg. službě a výrobci TP

36 Ceník transfúzních přípravků:  Zkratka Název Kód VZP Cena / T.U.  PK Plná krev 1 x 0007901 1134,00  EBR Erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované 1 x 0007917 1758,00  EAR Erytrocyty resuspendované z aferézy (vlastnosti a použití shodné jako EBR) 1 x 0007963 1758,00  ERD Erytrocyty resuspendované deleukotizované 1 x 0007955 2577,00

37  EAD Erytrocyty deleukotizované z aferézy (vlastnosti a použití shodné jako ERD) 1 x 0007964 2577,00  P Plazma (P=Plazma z plné krve, PA=plazma z aferézy) 1 x 0207921 830,00  PK Auto Plná krev pro autotransfuzi 1 x 0579 460,- (zdrav.poj.) 1690,- (samoplátci)  EBR AutoErytrocyty pro autotransfuzi 1 x 0579 510,- (zdrav.poj.) 1990,- (samoplátci)  Erytrocyty kryokonzervované deleukotizované 9841,-  Erytrocyty kryokonzervované deleukotizované 9841,-  Erytrocyty kryokonzervované deleukotizované pro autotransfuzi 9484,-

38 Umělé kyslíkové přenašeče jako alternativa k homologním krevním transfúzím  dvě hlavní příčiny, proč se stále více uvažuje o postupném snižování převodu homologní krve  cena zdravé krve a krevních derivátů. V USA jsou již dnes náklady na každou transfúzi krve 500 dolarů  druhou hlavní příčinou komplikace po transfúzi

39 Přenašeče kyslíku  v současné době se experimentálně a klinicky zkoumají dva typy umělých náhrad červených krvinek  jeden typ - perfluorokarbony  druhá skupina – volný hemoglobin získávaný: - z krve - produkovaný jinými organizmy na bázi molekulární genetiky - produkovaný jinými organizmy na bázi molekulární genetiky

40  Oba typy umožňují několikadenní dobrou oxidaci tkání po aplikaci do krevního řečiště  obecné výhody krevních náhražek: - možnost sterilizace proti virovým a bakteriálním kontaminantům - možnost uchovávání při pokojové teplotě - absence ABO a dalších antigenů červených krvinek

41 Zajímavost:  Kočky mají 3 krevní skupiny, dobytek má 11, psi mají 12, prasata 16 a koně mají 34.


Stáhnout ppt "Transfúze krve. Krevní transfúze  je proces, během kterého je do krevního oběhu příjemce vpravena krev nebo krevní složky od dárce krevního oběhukrevkrevního."

Podobné prezentace


Reklamy Google