Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předtransfúzní vyšetření

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předtransfúzní vyšetření"— Transkript prezentace:

1 Předtransfúzní vyšetření
Vladimíra Sivá, Monika Michnová, Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov

2 Hlavní zásady spolupráce mezi pracovišti klinických oddělení a krevním skladem NsP Havířov
Je nutné dodržovat: Předpisy a doporučení transfúzní služby Zákony a vyhlášky SÚKL Standardní operační postupy platné pro krevní sklad NsP Havířov Ošetřovatelské standardy klinických oddělení NsP Havířov

3 Je nutné respektovat Zásady účelné hemoterapie
Ekonomické aspekty - souvisejí s organizací práce na jednotlivých odděleních Etické zásady vzájemné spolupráce mezi pracovišti klinických oddělení a krevním skladem

4 Hlavní činnosti laboratoře krevní banky naší nemocnice
Předtransfúzní vyšetření (křížový pokus) Nákup transfúzních přípravků a krevních derivátů od dodavatelů Zajištění jejich skladování dle norem SÚKL Výdej výrobků na klinická oddělení Sledování ekonomických ukazatelů

5 Indikace a riziko transfúze
Transfúze krve je aplikace imunologicky aktivní tkáně a i přes veškerá opatření je pro pacienta určitým rizikem Indikaci k podání transfúze zvažuje a svým podpisem potvrzuje ošetřující lékař Stanoví druh a množství transfúzního přípravku Určí časovou naléhavost podání

6 Časová naléhavost podání
Vitální indikace Indikace STATIM Plánovaná transfúze

7 Vitální indikace Hrozí-li nebezpečí z prodlení, krev se vydává bez předtransfúzního vyšetření Pokud je krevní skupina bezpečně známa, vydává se stejnoskupinová krev, jinak se vydává 0 Rh negativní Ihned po dodání vzorku krve se zahajuje předtransfúzní vyšetření

8 Skutečnost, že krev je požadována a vydána z vitální indikace, musí být zřetelně vyznačena na žádance. Za indikaci a aplikaci krve z vitální indikace plně zodpovídá lékař, který transfúzi indikuje a aplikuje.

9 Indikace STATIM Předtransfúzní vyšetření se provádí přednostně
V případě potřeby může být krev připravena do jedné hodiny (45-60 minut) Ve výjimečných situacích (momentální nedostatek krve, positivita křížové zkoušky), kdy tento termín není možné dodržet, záleží řešení situace na vzájemné domluvě mezi klinickým oddělením a krevní bankou

10 Plánovaná transfúze Předtransfúzní vyšetření se provádí v sérii během pracovní doby Příjem materiálu k předtransfúznímu vyšetření u operantů v 7.00 hodin, je nutné uvádět v operačním programu krevní skupinu pacienta a množství požadovaných transfúzních přípravků Příjem materiálu u běžně plánovaných transfúzí hodin

11 Předtransfúzní vyšetření
Vyšetření krevní skupiny AB0 a Rh(D) Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek Výběr vhodného transfúzního přípravku Vlastní zkouška kompatibility

12 Cílem předtransfúzního vyšetření je zjistit, zdali v plasmě pacienta – příjemce erytrocytárního koncentrátu- se nenacházejí klinicky významné protilátky namířené proti antigenům na krvinkách dárce (aplikovaného erytrocytárního koncentrátu)

13 Oddělení požadující předtransfúzní vyšetření musí na krevní banku doručit: správně vyplněnou žádanku + správně odebraný vzorek pacienta

14 Správně vyplněná žádanka
Identifikace pacienta – jméno a příjmení rodné číslo a zdravotní pojišťovna diagnóza Transfúzní anamnéza a výsledky předchozích imunohematologických vyšetření Druh a počet objednávaného transfúzního přípravku (např. 2 x erytrocytární koncentrát) Datum dne, na který je přípravek požadován Časová naléhavost podání Identifikace oddělení – razítko oddělení , razítko a podpis lékaře Podpis odebírající sestry Datum a čas odběru vzorku

15

16

17 Odběr vzorku k předtransfúznímu vyšetření
Odběr vzorku k předtransfúznímu vyšetření se provádí po spolehlivé identifikaci pacienta do předem řádně označené zkumavky V současné době se provádí odběr do zkumavky s protisrážlivým roztokem K3EDTA Zkumavka musí být označena: - jméno a příjmení pacienta - rodné číslo pacienta - datum odběru

18 Odběr vzorku k předtransfúznímu vyšetření
Uvedení data odběru je důležité z hlediska časového omezení platnosti zkoušky kompatibility Výsledky vyšetření jsou platné 48 hodin Ve výjimečných případech, u některých polytransfundovaných pacientů se časový limit zkracuje na 24 hodin

19 Shoda údajů na žádance a zkumavce se vzorkem
Údaje uvedené na žádance o předtransfúzní vyšetření se musí shodovat s údaji na zkumavce se vzorkem pacienta Pokud laborant nemá k dispozici řádně vyplněnou žádanku a správně označený vzorek, nemůže zahájit předtransfúzní vyšetření Je nepřípustné jakékoliv přelepování nebo přepisování údajů identifikace pacienta jak na zkumavce, tak na žádance

20 Pozitivní nález v předtransfúzním vyšetření
Upřesňující imunohematologické vyšetření v případě pozitivního nálezu v předtransfúzním vyšetření Identifikace protilátky v Krevním centru FN Ostrava-Poruba (odebírat 1 zkumavku K3EDTA 7,5 ml) Respektování přítomné protilátky při následujících transfúzích Nález vždy uvádět na žádance !

21 Výdej transfúzních přípravků a krevních derivátů z krevní banky
Při výdeji transfúzního přípravku nebo krevního derivátu se kontroluje shoda údajů :     –  na vaku, nebo obalu krevního derivátu –  na žádance –  ve výdejové knize –  na dodacím listu pro oddělení  Přebírající pracovník potvrdí svým podpisem správnost těchto údajů ve výdejové knize Zároveň podepisuje dodací list pro oddělení

22

23 Přeprava transfúzních přípravků z krevní banky na oddělení
Pouze v přepravkách (kontejnerech) k tomu určených Je nepřípustné přepravovat transfúzní přípravky v kontejnerech určených pro přepravu jiného biologického materiálu (vzorky krve) Je nutné zachovat tepelné podmínky při přepravě z krevní banky na oddělení (platí i pro TP předehřáté na teplotu 37°C u pacientů s chladovými protilátkami)

24

25

26 Aplikace a podmínky zacházení s transfúzními přípravky - ERY
Erytrocytární koncentrát musí být aplikován nejpozději během 4 hodin po výdeji z krevní banky Pouze ve výjimečných případech lze erytrocytární koncentrát vrátit zpět na krevní banku, a to nejpozději do 3O minut po vyzvednutí a při zachování neporušenosti vaku a správných podmínek skladování

27 Aplikace a podmínky zacházení s transfúzními přípravky - mražená plazma
Rozmražuje se na krevní bance, při 37°C (asi minut) Ihned po rozmražení je nutné vyzvednutí plasmy z krevní banky Mražená plasma se má aplikovat po rozmražení co nejdříve, jinak se snižuje její terapeutický účinek Maximálně do 2 hodin po rozmražení musí být aplikována Opakované zmražení je nepřípustné

28 Ve většině případů se podává mražená plasma krevní skupiny AB, která je univerzální pro všechny příjemce

29 Při použití plazmy jiné krevní skupiny než AB musí být bezpečně známa a ověřena krevní skupina příjemce, aby byla zachována AB0 kompatibilita

30 Trombocytární koncentrát
Objednává a vyrábí se v Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba Uchovává se při pokojové teplotě na agitátoru Nelze skladovat na naší krevní bance Po doručení na naší krevní banku musí být ihned vydán a aplikován

31 Problémy při spolupráci mezi klinickým oddělením a krevní bankou
Limitované a průběžně doplňované zásoby krve na krevní bance Koordinace dovozu krve z provozních a ekonomických důvodů Nutnost uvádět v operačním programu krevní skupinu a požadované množství transfúzních přípravků u plánovaných operací Objednávání transfúzních přípravků řešit v dopoledních hodinách u pacientů se známými patologickými hodnotami hemogramu (vč. trombokoncentrátů) Řádný příkaz k převozu krve

32

33 Problémy při spolupráci mezi klinickým oddělením a krevní bankou
Exspirační doba erytrocytárního koncentrátu a doba platnosti zkoušky kompatibility jsou dva rozdílné pojmy Duplicita požadavku na vyšetření krevní skupiny Záměna vzorků

34 Nejzávažnějším nedostatkem je záměna krevního vzorku pro předtransfúzní vyšetření
Nejtěžší a nejzávažnější potransfúzní reakce -akutní hemolytické reakce - jsou nejčastěji způsobeny souběhem záměn a nedostatečné kontroly

35 Děkuji Vám za pozornost !


Stáhnout ppt "Předtransfúzní vyšetření"

Podobné prezentace


Reklamy Google