Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Milena Kuncová FNUSA Krevní transfúze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Milena Kuncová FNUSA Krevní transfúze."— Transkript prezentace:

1 Milena Kuncová FNUSA Krevní transfúze

2 Proces, kdy je od dárce do krevního oběhu příjemce aplikována krev nebo její složky.
Definice

3 je proces, kdy je do krevního oběhu příjemce vpravena krev nebo krevní složky od dárce
je ji možné považovat za specifický případ transplantace orgánu trans = směřování či přenos krve z jednoho organismu do druhého fúze = spojení krve ze dvou různých organismů v jednom společném krevním řečišti účelem je udržení života pacienta, který utrpěl ztrátu krve, nebo jehož krvetvorba je omezena nemocí darovaná krev musí být stejné nebo kompatibilní krevní skupiny jako krev příjemce Krevní transfúze

4 Historie starý Řím: Plinius, Tertulian – léčba epilepsie
1483: Ludvík XVI – léčen krví mladíků nejčastější léčba – pouštění žilou transfuze – úvahy o novém prostředku k nastolení rovnováhy, ovlivnění povahy člověka, William Harvey – krevní oběh (1616); popření Galénova učení 1656 – první úspěšná infuze 1665 – Richard Lower – rozvoj transfuze krve u zvířat; výzkum přenosu povahových vlastností 1667 – Jean-Baptist Denis – první skutečně ověřená, veřejně provedená, technicky úspěšná transfuze; transfuze zvířecí krve 70. léta 17. stol. – zakázány pokusy s transfuzí krve v Anglii, Francii a Itálii Historie

5 1824 - James Blundel – kniha o transfuzi krve; krev lze převádět pouze z člověka na člověka
počátek 20. stol. – Karl Landsteiner – objevení krevních skupin; Rh faktor Jan Janský(neurolog, psychiatr), který prokázal existenci čtvrté krevní skupiny AB, provedl správnou klasifikaci skupin 1901 – K. Landsteiner – sk. A, B, C 1902 – A. Decastello, A . Struli – sk. AB 1907 – J. Jánský – sk. I, II, III, IV „Hematologické studie u psychotiků“ 1910 – W. R. Moss – sk. IV, III, II, I 1921 – jednotná klasifikace dle Jánského 1930 – čtyři krevní skupiny A, B, AB, AB0 Historie

6 Skupina % A 43 B 40 AB 12 5 Systém AB0

7 Antigen D % Rh positiv 85 Rh negativ 15 Systém Rh

8 Rh systém Populace - původ Rh (D) + % Rh (D) - % evropský 84 16
africký 99,1 0,9 neevropský, neafrický 99,9 0,1 Rh systém

9 Krev tělesná tekutina 7% tělesné hmotnosti
suspenze buněčných elementů v krevní plazmě krevní elementy = erytrocyty + leukocyty + trombocyty hemoglobin poháněná srdcem, okysličovaná v plicích okysličená krev rozváděná tepnami, s metabolity z tkání odchází přes žilní systém funkce – transport kyslíku a hormonů, odvádění metabolitů z tkání, homeostáza, zásobování tkání kyslíkem a živinami, humorální a buněčná imunita, termoregulace, ABR, vodní hospodářství, hemokoagulace Krev

10 Krevní oběh Z funkčního hlediska můžeme oběhový systém
dělit do 4 podsystémů: tepenný oběh žilní oběh kapilární oběh plicní oběh Krevní oběh

11 Cave pacient AB+ je univerzální příjemce EBR
pacient 0- je univerzální dárce EBR pacient 0 je univerzální příjemce plasmy pacient AB je univerzální dárce plasmy Cave

12 V praxi transfunduje se stejnoskupinová krev
v nebezpečí z prodlení lze transfundovat 0 neg EBR i bez znalosti krevní skupiny příjemce (lege artis postup) V praxi

13 Transfúzní přípravky plná krev erytrocytární koncentrát
čerstvě zmražená plazma trombokoncentrát Transfúzní přípravky

14 Plná krev dříve: jediný způsob transfúzí problém: v současnosti:
uchovávání krve protisrážlivý roztok CPDA – 1 v současnosti: akutní normovolemická hemodiluce, autotransfúze válečné konflikty Plná krev

15 Erytrocytární koncentrát
indikace: zvýšení kapacity krve pro přenos O2 skladování při +2 až +6 nutná kompatibilita v AB0 a Rh systému při nebezpečí z prodlení: 0- univerzální Erytrocytární koncentrát

16 Erytrocytární koncentrát
Liší se obsahem zbylých Leu, Tromb a plazmy: erytrokoncentrát objem (ml) hematokrit leukocyty EBR resuspendovaný bez buffy coatu 0,50 – 0,70 < 1,2 x 109 EBR deleukotizovaný < 1 x 106 Erytrocytární koncentrát

17 Trombocytární koncentrát
indikace: klinické známky krvácení při trombocytopenii či trombocytopatii 50 x 109 PLT 100 x 109 PLT (traumata) 20 x 109 PLT (NCH, intrakraniální krvácení) 1 TU zvýší počet trombocytů o cca 20 – 25 x 109 uchovávání při 20 – 24 °C, nutno míchat Trombocytární koncentrát

18 Čerstvě zmražená plazma
pochází z odběru běžného nebo aferického objem minimálně 240 ml aktivita faktoru VIII ≥ 70% reziduální erytrocyty < 6,0 x 109 /l reziduální leukocyty < 0,1 x 109 /l reziduální trombocyty < 50 x 109 /l stabilita při < - 25 °C po dobu až 36 měsíců Čerstvě zmražená plazma

19 Čerstvě zmražená plazma
FFP – french frozen plasma Indikace: náhrada chybějících koagulačních faktorů (diluční koagulopatie u masivního krvácení, DIK, hematopatie, warfarinizace …) nepoužívat jako náhradu objemu (koloidní a krystaloidní roztoky) u masivního život ohrožujícího krvácení nutno podat 10 – 20 ml/kg (cca 4 – 8 TU) Čerstvě zmražená plazma

20 koagulační faktory: VII, VIII a VII, protormbinový komplex (II, VII, IX, X)
fibrinogen inhibitory: antitrombin albumin globuliny Krevní deriváty

21 Indikace absolutní - nutná pro terapii choroby - hemoragický šok…
relativní - podpůrná terapie - chronické ztráty krvinek - colitis ulcerosa vitální - nutná k záchraně života léčebná - peroperační ztráty… Příklady: krvácení, šok, popáleniny, podpora koagulace, nedostatek nosičů O2, příprava k operaci, MUGD, hemoragická diatéza, dřeňový útlum… Indikace

22 Kontraindikace relativní srdeční dekompenzace flebotrombóza
alergická reakce Kontraindikace

23 Důvody transfúze Transfúzní přípravky jsou potřebné např.:
při těžkých úrazech při mnoha operacích (ortopedické, cévní, transplantace …) při léčbě otrav při dlouhodobé léčbě některých stavů při léčbě tzv. umělou ledvinou při léčbě zhoubných onemocnění krve i jiných tkání při léčbě poruch krevní srážlivosti krve (např. hemofilie) při léčbě poruch obranyschopnosti organismu při léčbě popálenin při celé řadě dalších chorob Důvody transfúze

24 Předtransfúzní vyšetření
Vyšetření krevních skupin AB0 a Rh systému jak u dárce, tak u pacienta /příjemce. Screening séra příjemce na přítomnost nepravidelných protilátek. Velká křížová zkouška. Červené krvinky dárce jsou testovány proti plazmě příjemce. Screening na infekční onemocnění. Předtransfúzní vyšetření

25 Testování u lůžka pacienta
Za podání a indikaci TRF odpovídá vždy lékař!!! odběr vzorku krve do označené zkumavky ( ml srážlivé krve ) + žádanka - kontrola kopatibility konzervy kontrola stavu konzervy- separace krevních elememntů, čirá plazma transport v chladícím boxu °C kontrola dokumentace a štítku konzervy číslo konzervy a vyšetření skupina datum odběru a EXP Testování u lůžka pacienta

26 Sanguitest u lůžka nemocného
jméno a KS nemocného Sanguitest u lůžka nemocného Vyšetření příjemce před transfuzí - teplota, krevní tlak, pulz, orientační vyšetření moči. Kontrola dokumentace u lůžka příjemce - zda souhlasí údaje na žádance a krevní konzervě a zda nedošlo k záměně příjemce. Kontrola krevních skupin dárce a příjemce u lůžka příjemce Zahájení TRF: před podáním zahřát konzervu ve vodní lázni na 38 stC Bez patologické reakce - TRF kapat asi 80 kapek/min hod. - kontrola pacienta

27 Biologický pokus - asi 20 ml (cca 300 kapek) krve se pustí do žíly proudem a potom se na 1 až 2 min zpomalí na minimum. Neprojeví-li se u nemocného nepříznivá reakce, zkouška se ještě 2× opakuje. Během celého pokusu (10 až 15 min) lékař i sestra příjemce pozorují. bez patologické reakce - TRF kapat asi 80 kapek/min hod. - kontrola pacienta pokračuje sledování po celou dobu transfuze výměna krevních konzerv Vitální indikace - vzniká, pokud hrozí nebezpečí z prodlení. Křížová zkouška se vyšetřuje orientačně smícháním krví na sklíčku. Laboratorní testy se dokončí a ověří tak správnost orientačního testu. Biologický pokus se neprovádí.

28 10ml krve v konzervě uchovat v lednici 24hod na odd. dokumentace:
Ukončení TRF: 10ml krve v konzervě uchovat v lednici 24hod na odd. dokumentace: datum a hodina TRF KS příjemce KS a číslo konzervy množství preparátu výsledek Sanguitestu a biologického pokusu rychlost a doba trvání TRF komplikace TT, P, TK před a po výkonu ( vyšetření moči před a po výkonu ) jméno a podpis lékaře a sestry

29 Chyby při provádění TRF:
špatný odběr vzorku a označení zkumavky záměna zkumavek dlouhé přechovávání konzervy na odd. za pokojové teploty záměna konzerv neúplně vyplněné průvodky a žádanky nedostatečná kontrola dokumentace špatně hodnocený a provedený Sanguitest a biologický pokus nedostatečná kontrola pacienta

30 Přetlaková TRF: při nutnosti podat krev rychle stlačování vaku nebezpečí hemolytické reakce, intoxikace citrátem (preventivně podat prokain a Ca), podchlazení srdce, přetížení oběhu

31 Možné potransfúzní reakce
Většinou důsledek špatné indikace, nebo chyby při podání! hemolytická reakce Podání inkompatibilní krve, sepse, mimotělní oběh, hemolytický sy. - prudká bolest v zádech, třesavka, tak na hrudi, dušnost, úzkost, tmavá moč, anurie, hypotenze, icterus, poruchy vědomí, kardiorespirační selhání pacient v CA - zastření příznaků, někdy jen nadměrné krvácení - důkladná kontrola, uvážlivá indikace Možné potransfúzní reakce

32 Bakteriálně toxická reakce: nejnebezpečnější
kontaminace konzervy třesavka, febrilie, zvracení, někdy průjem, rozvoj septického šoku ( teplý šok ) protišoková Th, širokospektrá ATB Pyretická reakce: nejčastější pyrogeny- metabolity mikroorganismů vznik za 0,5 - 6 hod. po podání TRF vzestup teploty o více než 1 °C - většinou ne vyšší než 38 °C. nebezpečí u pacientů s tumory, chorobami krve a ledvin - podávat erymasu, nebo promytou erymasu podávání antipyretik, kardiotonik, neuroleptik

33 Alergická reakce: vzácná
urtika, angioneurotický (Quinkeho) edém, zvýšení teploty,…, astmatický záchvat, bolesti hlavy, průjem, … , anafylaktický šok prevence - u alergiků podávat erymasu, kortikoidy, antihistaminika tekutý pudr, antihistaminika, Ca, adrenalin, kortikoidy Kardiovaskulární komplikace u rychlých, nebo velkých převodů kardiální dekompenzace, plicní embolie trombem z konzervy při nefiltrovaném podání opatrné podávání, zvážení stavu pacienta

34 BUREŠ, J. , HORÁČEK, J. : Základy vnitřního lékařství
BUREŠ, J., HORÁČEK, J. : Základy vnitřního lékařství. Praha, Galén, 2003 KLENER, P. et al.: Vnitřní lékařství. Praha, Galén, 2001 KLENER, P. et al.: Hematologie. Praha, Galén – Karolinum, 2003 MAISNAR, V., ŘEHÁČEK, V.: Léčba transfuzními přípravky. Hradec Králové, HK Credit, 2001 PECKA, M., MALÝ, J.: Laboratorní hematologie. Hradec Králové, HK Credit, 2002 Použitá literatura

35 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Milena Kuncová FNUSA Krevní transfúze."

Podobné prezentace


Reklamy Google