Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Milena Kuncová FNUSA. » Proces, kdy je od dárce do krevního oběhu příjemce aplikována krev nebo její složky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Milena Kuncová FNUSA. » Proces, kdy je od dárce do krevního oběhu příjemce aplikována krev nebo její složky."— Transkript prezentace:

1 Milena Kuncová FNUSA

2 » Proces, kdy je od dárce do krevního oběhu příjemce aplikována krev nebo její složky.

3 je proces, kdy je do krevního oběhu příjemce vpravena krev nebo krevní složky od dárce je ji možné považovat za specifický případ transplantace orgánu trans = směřování či přenos krve z jednoho organismu do druhého fúze = spojení krve ze dvou různých organismů v jednom společném krevním řečišti účelem je udržení života pacienta, který utrpěl ztrátu krve, nebo jehož krvetvorba je omezena nemocí darovaná krev musí být stejné nebo kompatibilní krevní skupiny jako krev příjemce

4 » starý Řím: Plinius, Tertulian – léčba epilepsie » 1483: Ludvík XVI – léčen krví mladíků » nejčastější léčba – pouštění žilou » transfuze – úvahy o novém prostředku k nastolení rovnováhy, ovlivnění povahy člověka, » William Harvey – krevní oběh (1616); popření Galénova učení » 1656 – první úspěšná infuze » 1665 – Richard Lower – rozvoj transfuze krve u zvířat; výzkum přenosu povahových vlastností » 1667 – Jean-Baptist Denis – první skutečně ověřená, veřejně provedená, technicky úspěšná transfuze; transfuze zvířecí krve » 70. léta 17. stol. – zakázány pokusy s transfuzí krve v Anglii, Francii a Itálii

5 » 1824 - James Blundel – kniha o transfuzi krve; krev lze převádět pouze z člověka na člověka » počátek 20. stol. – Karl Landsteiner – objevení krevních skupin; Rh faktor » 1907 - Jan Janský(neurolog, psychiatr), který prokázal existenci čtvrté krevní skupiny AB, provedl správnou klasifikaci skupin » 1901 – K. Landsteiner – sk. A, B, C » 1902 – A. Decastello, A. Struli – sk. AB » 1907 – J. Jánský – sk. I, II, III, IV „Hematologické studie u psychotiků“ » 1910 – W. R. Moss – sk. IV, III, II, I » 1921 – jednotná klasifikace dle Jánského » 1930 – čtyři krevní skupiny A, B, AB, AB0

6 Skupina% A43 B40 AB12 05

7 Antigen D% Rh positiv85 Rh negativ15

8 Populace - původRh (D) + %Rh (D) - % evropský8416 africký99,10,9 neevropský, neafrický99,90,1

9 » tělesná tekutina » 7% tělesné hmotnosti » suspenze buněčných elementů v krevní plazmě » krevní elementy = erytrocyty + leukocyty + trombocyty » hemoglobin » poháněná srdcem, okysličovaná v plicích » okysličená krev rozváděná tepnami, s metabolity z tkání odchází přes žilní systém » funkce – transport kyslíku a hormonů, odvádění metabolitů z tkání, homeostáza, zásobování tkání kyslíkem a živinami, humorální a buněčná imunita, termoregulace, ABR, vodní hospodářství, hemokoagulace

10 Z funkčního hlediska můžeme oběhový systém dělit do 4 podsystémů: » tepenný oběh » žilní oběh » kapilární oběh » plicní oběh

11 » pacient AB+ je univerzální příjemce EBR » pacient 0-je univerzální dárce EBR » pacient 0 je univerzální příjemce plasmy » pacient AB je univerzální dárce plasmy

12 » transfunduje se stejnoskupinová krev » v nebezpečí z prodlení lze transfundovat 0 neg EBR i bez znalosti krevní skupiny příjemce (lege artis postup)

13 » plná krev » erytrocytární koncentrát » čerstvě zmražená plazma » trombokoncentrát

14 » dříve: » jediný způsob transfúzí » problém: ˃uchovávání krve ˃protisrážlivý roztok CPDA – 1 » v současnosti: » akutní normovolemická hemodiluce, autotransfúze » válečné konflikty

15 » indikace: ˃zvýšení kapacity krve pro přenos O2 ˃skladování při +2 až +6 ˃nutná kompatibilita v AB0 a Rh systému » při nebezpečí z prodlení: ˃0- univerzální

16 » Liší se obsahem zbylých Leu, Tromb a plazmy: erytrokoncentrátobjem (ml)hematokritleukocyty EBR resuspendovaný bez buffy coatu 200 - 3000,50 – 0,70< 1,2 x 10 9 EBR deleukotizovaný 200 - 3500,50 – 0,70< 1 x 10 6

17 » indikace: » klinické známky krvácení při trombocytopenii či trombocytopatii ˃50 x 10 9 PLT ˃100 x 10 9 PLT (traumata) ˃20 x 10 9 PLT (NCH, intrakraniální krvácení) » 1 TU zvýší počet trombocytů o cca 20 – 25 x 10 9 » uchovávání při 20 – 24 °C, nutno míchat

18 » pochází z odběru běžného nebo aferického » objem minimálně 240 ml » aktivita faktoru VIII ≥ 70% » reziduální erytrocyty < 6,0 x 10 9 /l » reziduální leukocyty < 0,1 x 10 9 /l » reziduální trombocyty < 50 x 10 9 /l » stabilita při < - 25 °C po dobu až 36 měsíců

19 » FFP – french frozen plasma » Indikace: » náhrada chybějících koagulačních faktorů (diluční koagulopatie u masivního krvácení, DIK, hematopatie, warfarinizace …) » nepoužívat jako náhradu objemu (koloidní a krystaloidní roztoky) » u masivního život ohrožujícího krvácení nutno podat 10 – 20 ml/kg (cca 4 – 8 TU)

20 » koagulační faktory: VII, VIII a VII, protormbinový komplex (II, VII, IX, X) » fibrinogen » inhibitory: antitrombin » albumin » globuliny

21 » absolutní - nutná pro terapii choroby - hemoragický šok… » relativní - podpůrná terapie - chronické ztráty krvinek - colitis ulcerosa » vitální - nutná k záchraně života » léčebná - peroperační ztráty… Příklady: ˃krvácení, šok, popáleniny, podpora koagulace, nedostatek nosičů O2, příprava k operaci, MUGD, hemoragická diatéza, dřeňový útlum…

22 » relativní ˃srdeční dekompenzace ˃flebotrombóza ˃alergická reakce

23 Transfúzní přípravky jsou potřebné např.: » při těžkých úrazech » při mnoha operacích (ortopedické, cévní, transplantace …) » při léčbě otrav » při dlouhodobé léčbě některých stavů » při léčbě tzv. umělou ledvinou » při léčbě zhoubných onemocnění krve i jiných tkání » při léčbě poruch krevní srážlivosti krve (např. hemofilie) » při léčbě poruch obranyschopnosti organismu » při léčbě popálenin » při celé řadě dalších chorob

24 » Vyšetření krevních skupin AB0 a Rh systému jak u dárce, tak u pacienta /příjemce. » Screening séra příjemce na přítomnost nepravidelných protilátek. » Velká křížová zkouška. Červené krvinky dárce jsou testovány proti plazmě příjemce. » Screening na infekční onemocnění.

25 » Za podání a indikaci TRF odpovídá vždy lékař!!! » odběr vzorku krve do označené zkumavky ( 5 - 8 ml srážlivé krve ) + žádanka - kontrola kopatibility konzervy » kontrola stavu konzervy- separace krevních elememntů, čirá plazma » transport v chladícím boxu - 0 - 10 °C » kontrola dokumentace a štítku konzervy » číslo konzervy a vyšetření » skupina » datum odběru a EXP

26 » jméno a KS nemocného » Sanguitest u lůžka nemocného » Vyšetření příjemce před transfuzí - teplota, krevní tlak, pulz, orientační vyšetření moči. » Kontrola dokumentace u lůžka příjemce - zda souhlasí údaje na žádance a krevní konzervě a zda nedošlo k záměně příjemce. » Kontrola krevních skupin dárce a příjemce u lůžka příjemce » Zahájení TRF: ˃před podáním zahřát konzervu ve vodní lázni na 38 stC » Bez patologické reakce - TRF kapat asi 80 kapek/min - 1.5 - 2 hod. - kontrola pacienta

27 » Biologický pokus - asi 20 ml (cca 300 kapek) krve se pustí do žíly proudem a potom se na 1 až 2 min zpomalí na minimum. Neprojeví-li se u nemocného nepříznivá reakce, zkouška se ještě 2× opakuje. Během celého pokusu (10 až 15 min) lékař i sestra příjemce pozorují. » bez patologické reakce - TRF kapat asi 80 kapek/min - 1.5 - 2 hod. - kontrola pacienta » pokračuje sledování po celou dobu transfuze » výměna krevních konzerv Vitální indikace - vzniká, pokud hrozí nebezpečí z prodlení. Křížová zkouška se vyšetřuje orientačně smícháním krví na sklíčku. Laboratorní testy se dokončí a ověří tak správnost orientačního testu. Biologický pokus se neprovádí.

28 Ukončení TRF: » 10ml krve v konzervě uchovat v lednici 24hod na odd. » dokumentace: ˃datum a hodina TRF ˃KS příjemce ˃KS a číslo konzervy ˃množství preparátu ˃výsledek Sanguitestu a biologického pokusu ˃rychlost a doba trvání TRF ˃komplikace ˃TT, P, TK před a po výkonu ( vyšetření moči před a po výkonu ) ˃jméno a podpis lékaře a sestry

29 Chyby při provádění TRF: ˃špatný odběr vzorku a označení zkumavky ˃záměna zkumavek ˃dlouhé přechovávání konzervy na odd. za pokojové teploty ˃záměna konzerv ˃neúplně vyplněné průvodky a žádanky ˃nedostatečná kontrola dokumentace ˃špatně hodnocený a provedený Sanguitest a biologický pokus ˃nedostatečná kontrola pacienta

30 Přetlaková TRF: » při nutnosti podat krev rychle » stlačování vaku » nebezpečí hemolytické reakce, intoxikace citrátem (preventivně podat prokain a Ca), podchlazení srdce, přetížení oběhu

31 Většinou důsledek špatné indikace, nebo chyby při podání! » hemolytická reakce ˃Podání inkompatibilní krve, sepse, mimotělní oběh, hemolytický sy. - prudká bolest v zádech, třesavka, tak na hrudi, dušnost, úzkost, tmavá moč, anurie, hypotenze, icterus, poruchy vědomí, kardiorespirační selhání » pacient v CA - zastření příznaků, někdy jen nadměrné krvácení - důkladná kontrola, uvážlivá indikace

32 » Bakteriálně toxická reakce: nejnebezpečnější ˃kontaminace konzervy ˃třesavka, febrilie, zvracení, někdy průjem, rozvoj septického šoku ( teplý šok ) ˃protišoková Th, širokospektrá ATB » Pyretická reakce: nejčastější ˃pyrogeny- metabolity mikroorganismů ˃vznik za 0,5 - 6 hod. po podání TRF ˃ vzestup teploty o více než 1 °C - většinou ne vyšší než 38 °C. ˃nebezpečí u pacientů s tumory, chorobami krve a ledvin - podávat erymasu, nebo promytou erymasu ˃podávání antipyretik, kardiotonik, neuroleptik

33 » Alergická reakce: vzácná ˃urtika, angioneurotický (Quinkeho) edém, zvýšení teploty,…, astmatický záchvat, bolesti hlavy, průjem, …, anafylaktický šok ˃prevence - u alergiků podávat erymasu, kortikoidy, antihistaminika ˃tekutý pudr, antihistaminika, Ca, adrenalin, kortikoidy » Kardiovaskulární komplikace ˃u rychlých, nebo velkých převodů ˃kardiální dekompenzace, plicní embolie trombem z konzervy při nefiltrovaném podání ˃opatrné podávání, zvážení stavu pacienta

34 » BUREŠ, J., HORÁČEK, J. : Základy vnitřního lékařství. Praha, Galén, 2003 » KLENER, P. et al.: Vnitřní lékařství. Praha, Galén, 2001 » KLENER, P. et al.: Hematologie. Praha, Galén – Karolinum, 2003 » MAISNAR, V., ŘEHÁČEK, V.: Léčba transfuzními přípravky. Hradec Králové, HK Credit, 2001 » PECKA, M., MALÝ, J.: Laboratorní hematologie. Hradec Králové, HK Credit, 2002

35


Stáhnout ppt "Milena Kuncová FNUSA. » Proces, kdy je od dárce do krevního oběhu příjemce aplikována krev nebo její složky."

Podobné prezentace


Reklamy Google