Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚNAVA - PŘETÍŽENÍ – PŘETRÉNOVÁNÍ ZRANĚNÍ – DETRÉNINK PhDr. Michal Botek, Ph.D. Fakulta tělesné kultury, UP Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚNAVA - PŘETÍŽENÍ – PŘETRÉNOVÁNÍ ZRANĚNÍ – DETRÉNINK PhDr. Michal Botek, Ph.D. Fakulta tělesné kultury, UP Olomouc."— Transkript prezentace:

1 ÚNAVA - PŘETÍŽENÍ – PŘETRÉNOVÁNÍ ZRANĚNÍ – DETRÉNINK PhDr. Michal Botek, Ph.D. Fakulta tělesné kultury, UP Olomouc

2 Co je to únava ??? signalizátor funkčních změn signalizátor funkčních změn v organismu v organismu obranný mechanismus, projevující obranný mechanismus, projevující se ochranným útlumem CNS při se ochranným útlumem CNS při překročení kritické úrovně zatížení překročení kritické úrovně zatížení komplexní děj týkající se všech funkčních systémů v organismu

3 ÚNAVA FYZIOLOGICKÁ PATOLOGICKÁ

4 ÚNAVA TĚLESNÁ DUŠEVNÍ AKUTNÍ MÍSTNÍ CELKOVÁ CHRONICKÁ

5 Fyziologické příčiny únavy: ENERGIE - HOMEOSTÁZA Fyziologické příčiny únavy: ENERGIE - HOMEOSTÁZA anaerob. vznik ATP ↑H + ↑H + ↓pH ↓ enzymatické činnosti kumulace katabolitů a INT hydrolýza ATP ve svalové b. ↓energetických substrátů (ATP, CP, GLu, GLy) ↓ energetických substrátů (ATP, CP, GLu, GLy) porušená acidobazická a iontová rovnováha (Na +,K +, Ca 2+ Mg 2+,Cl -, La -, Pyr - ) SID, hyponatrémie Radvanský & Vančura (2007)

6 Fyziologické příčiny únavy: CNS - PŘENOS VZRUCHU : CNS, přenos vzruchu, synaptické spojení, mediátory : CNS, přenos vzruchu, synaptické spojení, mediátory

7 NÁSTUP ÚNAVY je determinován: : charakterem prováděné činnosti : stavem organismu : zevním prostředím (diváci, hluk, teplota, vlhkost, ovzduší, atd.) (diváci, hluk, teplota, vlhkost, ovzduší, atd.) : trénovaností : biorytmy : věkem

8 PROJEVY ÚNAVY SUBJEKTIVNÍ : předchází objektivní únavu projevy : svalová slabost, neochota pokračovat projevy : svalová slabost, neochota pokračovat v pohybu, závratě, nauzea v pohybu, závratě, nauzea hodnocení: Borgova škála (0-10; 6-20) hodnocení: Borgova škála (0-10; 6-20) OBJEKTIVNÍ : je měřitelná (koncentrace La, CP, Glu, Gly, analýza (koncentrace La, CP, Glu, Gly, analýza dechových plynů, SF) dechových plynů, SF) projevy : snížená koordinace, pokles výkonu projevy : snížená koordinace, pokles výkonu

9 PATOLOGICKÁ ÚNAVA 1) při jednorázové nebo opakované pohybové aktivitě, kdy dochází k nerovnováze mezi dobou zatížení a dobou nutnou pro kompletní regeneraci. 2) dysbalance mezi množstvím přicházejících stresových podnětů a kapacitou organismu jim odolávat stres kapacita

10 PATOLOGICKÁ ÚNAVA přepětí, přetížení, schvácení, krátkodobé přetrénování Syndrom přetrénování

11 SYNDROM PŘETRÉNOVÁNÍ Sympatikotonická forma Silově – rychlostní sporty Parasympatikotonická forma Vytrvalostní sporty o narušený spánek o snížená chuť k jídlu o pokles hmotnosti klidová tachykardie o klidová tachykardie o vyšší bazální metabolismus o zpomalení regenerace o deprese o svalový třes abnormální únava abnormální únava klidová bradykardie flegmatičnost flegmatičnost snížená citlivost na A+NA snížená citlivost na A+NA zpomalená reakční doba zpomalená reakční doba snížená hladina glukózy během snížená hladina glukózy během zatížení zatížení Pokles výkonnosti a ztráta sportovní formy !!! Pokles výkonnosti a ztráta sportovní formy !!!

12 SYNDROM PŘETRÉNOVÁNÍ DIAGNOSTIKA METODOU SA HRV

13 ZRANĚNÍ VE SPORTECH

14 PŘÍČINY VZNIKU ÚRAZŮ PŘI SPORTECH 1) Osobnost postiženého : momentální zdravotní stav : připravenost na podání výkonu (dlouhodobá – trénovanost;krátkodobá – koncentrace) (dlouhodobá – trénovanost;krátkodobá – koncentrace) : poruchy denního režimu, dysbalance autonomní aktivity : poruchy výstroje x výzbroje

15 PŘÍČINY VZNIKU ÚRAZŮ PŘI SPORTECH 2) Druhá osoba (střed s ní, přítomnost) : soupeř nebo protihráč : spoluhráč : rozhodčí : divák (-ci)

16 PŘÍČINY VZNIKU ÚRAZŮ PŘI SPORTECH 3) Klimatické podmínky : kvalita terénu : teplota, vlhkost

17 PŘÍČINY VZNIKU ÚRAZŮ PŘI SPORTECH 3) Nedostatečná a nesprávná příprava : podcenění x nesprávné vedení tréninkového procesu 4) Nekázeň sportovce (cvičence) : porušení životosprávy (alkohol, spánková deprivace, atd.)

18 RIZIKO VZNIKU ÚRAZŮ PŘI TRÉNINKU A ZÁVODĚ U VYBRANÝCH SPORTŮ A ZÁVODĚ U VYBRANÝCH SPORTŮ TRÉNINK ZÁVOD - UTKÁNÍ

19 HLAVNÍ TYPY ÚRAZŮ JEDNOTLIVÝCH SPORTŮ JEDNOTLIVÝCH SPORTŮ

20 TRÉNINK – ZRANĚNÍ – DETRÉNINK : záměrné působené stresových (adaptačních) impulzů na organismus - adaptace impulzů na organismus - adaptace adaptace je reversibilní proces adaptace je reversibilní proces : proces vedoucí k částečným nebo úplným ztrátám dosažených adaptačních změn ztrátám dosažených adaptačních změn (morfologické – funkční) (morfologické – funkční)

21 TRÉNINK – ZRANĚNÍ – DETRÉNINK : kvalitativní a kvantitativní pokles adaptačních projevů souvisí s délkou přerušení tréninku projevů souvisí s délkou přerušení tréninku : krátkodobé < 4 týdny : dlouhodobé > 4 týdny Jongers et al., (1976), Pavlik et al. (1986)

22 (Wasserman, 1999) ATP O2O2O2O2 O2O2O2O2 CO 2 TRANSPORTNÍ SYSTÉM – HODNOTA VO 2 MAX : v kratším období je ↓ poměrně rychlý, čím vyšší je výchozí hodnota, tím je pokles vyšší, hodnota, tím je pokles vyšší, : u špičkově trénovaných (ŠT) až o 14 % (Coyle et al., 1984; Lacour et al., 1984) : u NT a trénujících 4-8 týdnů a detrénink 2-4 týdny nastal pokles od 3 do 6 % (Wibom et al., 1992) pokles od 3 do 6 % (Wibom et al., 1992) : v delším období u ŠT ↓ažo20 %, ale VO 2 max zůstává T>NT : v delším období u ŠT ↓ až o 20 %, ale VO 2 max zůstává T>NT (Miyamura et al., 1993) (Miyamura et al., 1993)

23 (Wasserman, 1999) ATP O2O2O2O2 O2O2O2O2 CO 2 TRANSPORTNÍ SYSTÉM – OBJEM KRVE : u vytrvalostně trénovaných sportovců dochází po 2 dnech nečinnosti ke snížení transportní kapacity od 5 do 12 %, nečinnosti ke snížení transportní kapacity od 5 do 12 %, vlivem ↓ objemu krve a objemu erytrocytů (Coyle et al., 1986) vlivem ↓ objemu krve a objemu erytrocytů (Coyle et al., 1986)

24 (Wasserman, 1999) ATP O2O2O2O2 O2O2O2O2 CO 2 KVS – SRDEČNÍ FREKVENCE : důsledkem ↓ objemu krve a objemu erytrocytů dochází ke ↑ srdeční frekvence při submaximální a maximální práci u ↑ srdeční frekvence při submaximální a maximální práci u trénovaných sportovců o 5 až 10 % trénovaných sportovců o 5 až 10 % : ↓ se stabilizuje po 2 až 3 týdnech po přerušení tréninku : hodnoty klidové SF se mění až po 10 dnech přerušení T : : u vytrvalců po přerušení T na 80 dní došlo ke ↑ SFmax o 5 % : ↓ rychlosti pozátěžového poklesu SF v detréniku !

25 (Wasserman, 1999) ATP O2O2O2O2 O2O2O2O2 CO 2 KVS – SYSTOLICKÝ OBJEM A MINUTOVÝ Q : ↓ SV jako důsledek ↓ objemu krve a objemu erytrocytů dosahuje 10 až 17 % po 12 až 20 dnech DT dosahuje 10 až 17 % po 12 až 20 dnech DT : je doprovázen 10% ↓ end-diatolockého objemu LK : ↓ MSV jako důsledek ↓ objemu krve a objemu erytrocytů dosahuje v maximu 8 % a v submaximu stejné INT vzroste pouze na 89 % předchozí hodnoty. (Klausen et al., 1981; Coyle et al., 1984)

26 (Wasserman, 1999) ATP O2O2O2O2 O2O2O2O2 CO 2 RESPIRAČNÍ SYSTÉM : Vmax není krátkodobě detréninkem ovlivněna : u špičkových vytrvalců ↓ efektivita dýchání, dochází ke zvýšení hodnoty ekvivalentu pro kyslík hodnoty ekvivalentu pro kyslík : po delší době DT klesá Vmax o 10 až 14 %

27 DETRÉNINK A METABOLISMUS : krátkodobý DT se projevuje ve zvýšené hodnotě RQ jak při maximální tak submaximálním zatížení. maximální tak submaximálním zatížení. (Coyle et al., 1986; Shoemaker et al., 1998) (Coyle et al., 1986; Shoemaker et al., 1998) : po několika dnech DT se u plavců ↑La po max. zatížení, podobě jako u běžců a cyklistů společně s ↓ bikarbonátů podobě jako u běžců a cyklistů společně s ↓ bikarbonátů (Costil et al., 1985) (Costil et al., 1985) : změny ukazují na pokles oxidativní schopnosti svalového vlákna, které dosahuje po 1 týdnu až 50 % !!! vlákna, které dosahuje po 1 týdnu až 50 % !!!

28 DETRÉNINK A MORFO-FUNKČNÍ ZMĚNY VE SVALU : pokles hustoty kapilár po 4 týdnech DT, ale zůstává vyšší než u NT (Coyle et al., 1986) NT (Coyle et al., 1986) : klesá celková oxidační kapacita enzimů (citrát syntáza 25 - 45 %) : u vytrvalců a silově T osob nebyly po 2 týdnech DT žádné změny ve svalových vláknech, u fotbalistů a vzpěračů došlo k změny ve svalových vláknech, u fotbalistů a vzpěračů došlo k poklesu příčného průřezu svalem poklesu příčného průřezu svalem : po dlouhodobém DT u vzpěračů a kulturistů vzestup SO a pokles II.B II.B

29 DETRÉNINK A VYTRVALOST : zkracuje se doba nutná pro vyčerpání vytrvalce o 4 až 25 % : nemění se ekonomika běhu, ale účinnost energetických sys. DETRÉNINK A SÍLA : 2 týdny DT mírný pokles síly na bench press, ↓vertik. výskoku : 2 týdny DT mírný pokles síly na bench press, ↓ vertik. výskoku : 4 týdny DT si plavci udrželi silovou úroveň, ale při plavání ji neuměli uplatnit neuměli uplatnit : u silově trénovaných klesá síla po 8 -12 týdnů DT o 7 až 12 %

30 TRANSPORTNÍ SYSTÉM – HODNOTA VO 2 MAX DT T

31 DĚKUJI ZA POZORNOST michal.botek@upol.cz


Stáhnout ppt "ÚNAVA - PŘETÍŽENÍ – PŘETRÉNOVÁNÍ ZRANĚNÍ – DETRÉNINK PhDr. Michal Botek, Ph.D. Fakulta tělesné kultury, UP Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google