Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postavení Nejvyššího kontrolního úřadu v rámci systému správy státu Jeho význam, fungování a systém kontrol František Dohnal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postavení Nejvyššího kontrolního úřadu v rámci systému správy státu Jeho význam, fungování a systém kontrol František Dohnal."— Transkript prezentace:

1 Postavení Nejvyššího kontrolního úřadu v rámci systému správy státu Jeho význam, fungování a systém kontrol František Dohnal

2  institucionální  Parlament ČR  systém finanční kontroly  systém kontroly výkonu státní správy  Nejvyšší kontrolní úřad  laická  informace podle zákona 106/1999 Sb.  další povinně zveřejňované informace Kontrola ve veřejné správě Postavení NKÚ v rámci systému správy státu

3  1761 Dvorská účetní komora (Hofrechnungskammer)  1866 Nejvyšší účetní dvůr (Oberster Rechnungshof)  1919 Nejvyšší účetní kontrolní úřad v Praze  1951 Ministerstvo státní kontroly  1960–1967 Ústřední komise státní kontroly a statistiky  1971 Výbor lidové kontroly (republikový a federální)  1990 Ministerstvo kontroly (republikové a federální)  1993 Nejvyšší kontrolní úřad Historie kontroly Postavení NKÚ v rámci systému správy státu

4 Právní zakotvení NKÚ  Ústava ČR (úst. zák. č. 1/1993 Sb.)  moc:zákonodárná výkonná soudní  Nejvyšší kontrolní úřad  Česká národní banka  územní samospráva  zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu Postavení NKÚ v rámci systému správy státu

5 Postavení NKÚ NKÚ prezident republiky Parlament ČR vláda ČR příjemci dotací ze státního rozpočtu organizační složky státu kraje, obce Postavení NKÚ v rámci systému správy státu

6 Nejvyšší kontrolní úřad S T Á T N Í R O Z P O Č E T právnické osoby obce, kraje příjmy účelové dotace výdaje koneční příjemci finančních prostředků příspěvkové organizace příjmy příspěvkové organizace organizační složky státu prostředky ze zahraničí

7  hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti  státního závěrečného účtu České republiky  plnění státního rozpočtu České republiky  hospodaření s prostředky poskytnutými ČR ze zahraničí  vydávání a umořování státních cenných papírů  zadávání státních zakázek NKÚ vykonává kontrolu: Postavení NKÚ v rámci systému správy státu

8 Organizační struktura Postavení NKÚ v rámci systému správy státu Prezident NKÚ Viceprezident NKÚ Členové NKÚ Tajemník Kolegia Sekretariát Kolegia Kancelář prezidenta NKÚ Správní sekce Kontrolní sekce Odbor interního auditu Odbor bezpečnostního ředitele KOLEGIUM NKÚ

9 Organizační struktura Odbor I.Územní odboryOdbor VI.Odbor V.Odbor IV.Odbor III.Odbor II. KONTROLNÍ SEKCE Odd. plánování a vyhodnocování kontrolních akcí Odd. systému řízení kvality kontrolních akcí Odd. metodiky provádění kontroly IT a správa informač- ního kontrolního softwaru Odd. metodiky a realizace auditu výkonnosti Odd. příjmů státního rozpočtu Odd. rozpočtové politiky státu Odd. speciálních kapitol státního rozpočtu a zákonem stanovených finančních institucí Odd. dotačních politik státu Odd. hospoda- ření s majetkem státu Odd. metodiky a hospodaření s ostatními finančními prostředky Odd. společné zemědělské politiky Odd. strukturální politiky Odd. metodiky a ostatních finančních nástrojů Odd. metodiky kontroly investic a veřejných zakázek Odd. dopravní infrastruktury Odd. technické infrastruktury a bytové výstavby Odd. ostatních investičních programů Odd. metodiky finančního auditu Odd. realizace finančního auditu Územní odbor VII. Liberec Územní odbor VIII. Ústí nad Labem Územní odbor IX. Plzeň Územní odbor X. České Budějovice Územní odbor XI. Hradec Králové Územní odbor XII. Jihlava Územní odbor XIII. Brno Územní odbor XIV. Olomouc Územní odbor XV. Ostrava Postavení NKÚ v rámci systému správy státu

10 Věková struktura zaměstnanců NKÚ Postavení NKÚ v rámci systému správy státu

11 Kvalifikační struktura zaměstnanců NKÚ Postavení NKÚ v rámci systému správy státu

12  kontrola legality  finanční audit  výkonnostní audit Rozsah kontrolní činnosti Postavení NKÚ v rámci systému správy státu

13  analýzy zdrojů informací  vyhodnocení a návrh  zařazení do plánu kontrolní činnosti  vypracování plánovacích listů Příprava kontrolní akce Postavení NKÚ v rámci systému správy státu

14  kontrolní protokol  námitkové řízení  odvolání proti rozhodnutí o námitkách  kontrolní závěr Uzavření kontrolní akce Postavení NKÚ v rámci systému správy státu

15  bilaterální spolupráce  Evropský účetní dvůr  INTOSAI – International Organization of Supreme Audit Institutions (1953)  EUROSAI – European Organization of Supreme Audit Institutions (1990) Mezinárodní spolupráce Postavení NKÚ v rámci systému správy státu

16 Souhrnné finanční zhodnocení kontrolních akcí Kontrolními akcemi, jejichž kontrolní závěr byl schválen v roce 2007 (bez akcí typu finanční audit), byly zkontrolovány finanční prostředky a majetek státu v celkovém objemu 226,518 mld. Kč Finanční zhodnocení přínosu kontrolní činnosti Postavení NKÚ v rámci systému správy státu

17 Podání občanů Vývoj počtu došlých podání a jejich využitelnost v letech 2000 až 2006 Postavení NKÚ v rámci systému správy státu

18  informace pro občany  informace pro vládu a parlament  oznámení finančním úřadům  trestní oznámení (z. č. 140/1961 Sb.) Dopady kontrolní činnosti Postavení NKÚ v rámci systému správy státu

19  zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů  § 125 – Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění  § 147 – Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na úrazové pojištění, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  § 148 – Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby  § 158 – Zneužívání pravomoci veřejného činitele  § 250 – Podvod  § 250b – Úvěrový podvod  § 255 Přehled souvisejících skutkových podstat trestního zákona Postavení NKÚ v rámci systému správy státu

20  materiály Nejvyššího kontrolního úřadu  publikace Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM  Kadaňová a kol.: Kontrola ve veřejné správě (2006)  Jan Pavel: Kontrola veřejných rozpočtů (2006) Použité materiály Postavení NKÚ v rámci systému správy státu


Stáhnout ppt "Postavení Nejvyššího kontrolního úřadu v rámci systému správy státu Jeho význam, fungování a systém kontrol František Dohnal."

Podobné prezentace


Reklamy Google