Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchodové pojištění – důchody v ČR a v EU LS 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchodové pojištění – důchody v ČR a v EU LS 2013"— Transkript prezentace:

1 Důchodové pojištění – důchody v ČR a v EU LS 2013
Mgr. Ilona Kostadinovová

2 OBSAH PŘEDNÁŠKY Důchodové POJIŠTĚNÍ
Organizace důchodového pojištění v České republice Druhy dávek – starobní důchod, invalidní důchod (první, druhý a třetí stupeň) - pozůstalostní důchody: vdovský/vdovecký důchod, sirotčí důchod - určování výše dávek Koordinace důchodů v členských státech EU a EHP – důchodový věk ve vybraných členských státech

3 Doporučené zdroje: Příručka budoucího důchodce 2012 Důchody v ČR a v EU Přib, J. a kol. Důchodové předpisy s komentářem, Olomouc: ANAG 2012, ISBN Voříšek, V. Zákon o důchodovém pojištění komentář, Praha: C. H. Beck 2012, ISBN Webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, webové stránky příslušných ministerstev a kompetentních institucí členských států Webové stránky Evropské unie Soudní dvůr EU Legislativa EU Prameny práva: ÚZ Sociální pojištění ÚZ č. 929 Důchodové a penzijní spoření 2013, Ostrava: SAGIT 2013, 208 s., ISBN

4 Prameny práva 2013: Prameny práva: ÚZ Sociální pojištění
ÚZ č. 929 Důchodové a penzijní spoření 2013, Ostrava: SAGIT 2013, 208 s., ISBN Zákon o důchodovém pojištění, z. č. 155/1995 Sb., v platném znění Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, z. č. 42/1994 Sb., v platném znění Zákon o důchodovém spoření, z. č. 426/2011 Sb., v platném znění Zákon o doplňkovém penzijním spoření, z. č. 427/2011 Sb., v platném znění Vyhláška č. 57/2012 Sb., o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu Vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu Vyhláška č. 302/2010 Sb. o předkládání výkazů a dalších informací penzijními fondy České národní bance pro účely dohledu Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, z. č. 340/2006 Sb.

5 Důchodové pojištění v ČR http://akilda.webnode.cz/
Mgr. Ilona Kostadinovová Důchodové pojištění v ČR Právní úprava vazby a význam vyplácení důchodů

6 Základní literatura a další zdroje:
Mgr. Ilona Kostadinovová Základní literatura a další zdroje: Důchodové předpisy, Přib, J., Voříšek, V., ANAG 2010, ISBN Přib, J. : Kdy do důchodu a za kolik, právní stav k , GRADA, Praha 2011, ISBN Koldinská, K. , Pikorová, G. , Švec, L. , Tomeš, I. : Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU, Praha: C. H. BECK, 2007, ISBN Odbor Evropské unie a mezinárodní spolupráce Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci Evropské unie. Praha: MPSV, s. ISBN Internetové odkazy: Ministerstvo práce a sociálních věcí – věková a důchodová kalkulačka, Česká správa sociálního zabezpečení – evropská legislativa,

7 Základní prameny práva důchodového pojištění v ČR
Mgr. Ilona Kostadinovová Základní prameny práva důchodového pojištění v ČR ÚZ – sociální pojištění (aktuální vydání Zákon č. 155 /1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, zejména ve znění novely č. 220/2011 Sb. účinnost k Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

8 Základní pramen práva důchodového pojištění v ČR
Mgr. Ilona Kostadinovová Základní pramen práva důchodového pojištění v ČR Nařízení vlády č. 282/2010 – výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 – ,- Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 – 1,0269 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

9 Základní prameny práva důchodového pojištění v ČR
Mgr. Ilona Kostadinovová Základní prameny práva důchodového pojištění v ČR Nařízení vlády č. 365/2008 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění upravují částky pro stanovení výpočtového základu k § 15 od 01. ledna 2009, ,- Kč 27.000,- Kč Nařízení vlády č. 283/2010 Sb., částky pro stanovení výpočtového základu od 11.000,- Kč 28.200,- Kč - Všeobecný vyměřovací základ za rok ,- Kč

10 Základní pramen práva důchodového pojištění v EU a EHP
Mgr. Ilona Kostadinovová Základní pramen práva důchodového pojištění v EU a EHP ÚZ – Evropské právo, základní dokumenty ve znění Lisabonské smlouvy podle stavu k  Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 účinné od Prováděcí nařízení 987/2009

11 Sociální zabezpečení v ČR
Mgr. Ilona Kostadinovová Sociální zabezpečení v ČR I. A. Sociální pojištění – pojistné na: a) nemocenské pojištění b) důchodové pojištění c) příspěvek na státní politiku zaměstnanosti B. Zdravotní pojištění II. Státní sociální podpora III. Sociální pomoc

12 Aktuální novela v roce 2010 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Poslanecká sněmovna schválila dne ve stavu legislativní nouze vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí – sněmovní tisk 155 – zkrácené jednání – účinnost 01. ledna 2011, z. č. 347/2010 Sb. Dne Ústavní soud shledal způsob schvalování protiústavní a zrušil zákon ke dni – viz zpráva na webu ÚS ČR – Změny zákonů: o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákona o důchodovém pojištění, zákona o zaměstnanosti, zákona o nemocenském pojištění, zákoníku práce, státní sociální podpoře, sociálních službách, o pomoci v hmotné nouzi, organizaci a provádění sociálního zabezpečení Aktuální novela v roce 2010

13 Nutná změna zákona o důchodovém pojištění, z. č. 155/1995 Sb.
Mgr. Ilona Kostadinovová Nutná změna zákona o důchodovém pojištění, z. č. 155/1995 Sb. ČÁST DEVÁTÁ – str. 22 sněmovního tisku č. 155, změna zákona o důchodovém pojištění - zaměstnavatel hradí náhradu mzdy po dobu první 21 dní trvání pracovní neschopnosti v období od – (jinak 14 dní) Str. 38 důvodové zprávy k sněmovnímu tisku č. 155 – pojistné na důchodové pojištění Dávky zatím nijak nezměněny, problém ve vazbě na Nález Ústavního soudu ČR ze dne 16. dubna vyhlásil, že ruší ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který upravuje způsob stanovení výpočtového základu pro výpočet všech důchodových dávek. Malá důchodová reforma v roce 2011 – sněmovní tisk 277

14 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
SAZBY POJISTNÉHO v roce 2009, 2010, § 7 zákona o pojistném na sociální zabezpečení Sazba Nem. poj. Důch. poj. St. pol. zam. Zdravotní poj. Zv 25% 2, 3 % 21, 5% 1,2 % 9 % Znc Zahr.znc 11 % 0 % 1,4% 6, 5 % 0,4% 4, 5 % OSVČ 29, 2 % je-li účastna 1, 4 % 28 % 1,2% 13, 5 % Dobrovolně účastná na důch. poj. Sazby pojistného jsou sou diferencovány podle jednotlivých poplatníků.

15 Důchodové pojištění v ČR
Mgr. Ilona Kostadinovová Důchodové pojištění v ČR - upravuje důchodové pojištění pro případ ☼ stáří ☼ invalidity ☼ úmrtí živitele - účast prakticky všech ekonomicky aktivních osob na důchodovém pojištění – povinná účast princip jednotné úpravy tzv. průběžné financování princip solidarity obligatornost dávek zajištění soudní ochrany garantováno státem

16 Účast na důchodovém pojištění
Okruh pojištěných osob, § 5-7 zák. o důch. poj. z. č. 155/1995 Sb., v platném znění – zaměstnanci, OSVČ osoby dobrovolně účastné Podmínky účasti, § 8- 9 zák. o důch. poj., z. č. 155/1995 Sb., v platném znění

17 Příklad účasti ZN na důch. poj.
Zaměstnanec sjednal v roce 2010 pracovní poměr na dobu neurčitou se mzdou ,- Kč měsíčně. Tento pracovní poměr byl po sedmi dnech ve zkušební době zrušen. Protože sjednaná částka mzdy převyšuje částku rozhodného příjmu a protože pracovní poměr měl trvat alespoň 15 kalendářních dnů (byl sjednán na dobu neurčitou), zakládá pracovní poměr účast na nemocenském pojištění a tedy i účast na důchodovém pojištění. Není rozhodné, že pracovní poměr netrval alespoň 15 kalendářních dnů, podstatné je, že po tuto dobu měl trvat.

18 Účast OSVČ na důch. poj. OSVČ – osoba, která ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku alespoň 15 let, pokud na území ČR: - vykonává samostatnou výdělečnou činnost - spolupracuje při výkonu sam. výď. činnosti Hlavní samostatná výdělečná činnost – osoba je účastna vždy bez ohledu na výši dosaženého příjmu Vedlejší samostatná výdělečná činnost – pro rok 2011 je rozhodnou částkou pro účast ,- Kč, tj. 2,4 x x 1,0269)

19 Příklad účasti OSVČ na důch. poj.
V roce 2009 uzavřela OSVČ od 15. srpna 2009 pracovní poměr na dobu neurčitou se mzdou 8.000,- Kč měsíčně (samostatnou výdělečnou činnost zahájila v roce 2007ú. Od 1. září 2009 se samostatná výdělečná činnost považuje za vedlejší, neboť od měsíce září 2009 trvá po celý kalendářní měsíc souběžně samostatná výdělečná činnost a nemocensky pojištěné zaměstnání. Od 1. ledna do 31. srpna 2009 se jedná o hlavní samostatnou výdělečnou činnost.

20 Příklad účasti OSVČ na důch. poj.
Nové znění § 8 odst. 3 ZDP – je-li jednatel společnosti s ručením omezeným současně společníkem této s. r. o., je účasten pojištění z těchto činností jen jednou.

21 Výpočtový základ - § 15 ZDP
Přímé důchody se vyměřují danou procentní sazbou z výpočtového základu, který se zjišťuje ke dni, od něhož se přiznává důchod. Výpočtový základ se odvozuje z osobního vyměřovacího základu pojištěnce, který se zjišťuje buď jako určitý průměr dosažených výdělků za stanovené období nebo z dřívějšího vyměřovacího základu, pokud pojištěnec již pobíral nebo pobírá některý z přímých důchodů. Nález ÚS – ustanovení nezajišťuje u pojištěnců s vysokými příjmy přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při invaliditě a porušuje princip zásluhovosti (čl. 4 odst. 4 a čl. 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) Malá důchodová reforma – sněmovní tisk 277/2011 – návrh nového znění §15, novela č. 220/2011 Sb. publikováno ve sbírce zákonů, účinnost

22 Výpočtový základ výše důchodů od 30. 09. 2011
Mgr. Ilona Kostadinovová Výpočtový základ výše důchodů od Osobní vyměřovací základ - § 16 ZDP Redukce osobního vyměřovacího základu - § 15 ZDP 30. září 2011 – 31. prosince 2014 Od Od roku 2015 První redukční hranice 44% průměrné mzdy 100% Druhá redukční hranice 116% průměrné mzdy 2011 – 29% 2012 – 28% % 2014 – 26 % 26% Druhá redukční hranice 400% průměrné mzdy. Třetí redukční hranice 400% průměrné mzdy 2011 – 13% 2012 – 16% 2013 – 19% 2014 – 22 % K částce nad druhou redukční hranicí se nepřihlíží. Nad třetí redukční hranicí 2011 – 10% 2012 – 8% 2013 – 6% 2014 – 3% Třetí redukční se ruší.

23 Výpočtový základ - § 15 ZDP do 29.09.2011
Pojištěnec žádá o přiznání starobního důchodu od 1. srpna 2011a jeho osobní vyměřovací základ činí ,- Kč. Výpočtový základ bude činit ,- Kč. K této částce se dospělo následovně: 11.000,- Kč + 30% z rozdílu částek Kč a ,- Kč, tj ,- Kč + 10% z rozdílu částek ,- Kč a ,- Kč, tj. 100,- Kč, Tedy Kč Kč + 100,- Kč = ,- Kč Základní výměra důchodů v roce 2011 je 2.230,- Kč, minimální výše procentní výměry je 770,- Kč, nejnižší důchod v ČR je tedy 3.000,- Kč. Malá důchodová reforma 2011 účinnost k 30. září 2011

24 Výpočtový základ – nové znění § 15 ZDP
Malá důchodová reforma 2011 účinnost k 30. září 2011 Základní výměra důchodů – 9% průměrné mzdy měsíčně Za průměrnou mzdu se podle § 15 odst. 4 ZDP pro účely důchodového pojištění považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Průměrná mzda stanovená pro kalendářní rok podle věty první však nesmí být nižší než průměrná mzda stanovená pro bezprostředně předcházející kalendářní rok.

25 Výpočtový základ – nové znění § 15 ZDP
Malá důchodová reforma 2011 účinnost k 30. září 2011 Důchodový věk – § 32 odst. 2 ZDP nová tabulka, původní číslo roku 1968 se nahrazuje rokem 1977 – viz novela 220/2011 Sb., - § 32 odst. 3 ZDP – u pojištěnců narozených po roce 1977, tedy od roku 1978, se důchodový věk stanoví tak, že se k věku 67 let přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem Ustanovení odstavce 2 věty druhé ZDP platí obdobně, tedy stanoví-li se důchodový věk s přičtením kalendářních měsíců, považuje se za důchodový věk věk dosažený v posledním přičteném kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem narození pojištěnce; neobsahuje-li takto určený měsíc takový den, považuje se za důchodový věk ten věk, který je dosažen v posledním dni posledního přičteného kalendářního měsíce.

26 III. Vdovský a vdovecký důchod - §§ 49 – 51
Mgr. Ilona Kostadinovová Druhy dávek ze základního důchodového pojištění – z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění I. Starobní důchod - §§ 28 – 37 II. Invalidní důchod a) Plný - §§ 38 – 42 b) Částečný - §§ 43 – 45 Nahrazeno od třemi stupni - § 39 zákona o důchodovém pojištění III. Vdovský a vdovecký důchod - §§ 49 – 51 IV. Sirotčí důchod - §§

27 Podrobnosti k jednotlivým dávkám – viz dokument word
Mgr. Ilona Kostadinovová Druhy dávek ze základního důchodového pojištění – z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění novely č. 220/2011 účinné od Podrobnosti k jednotlivým dávkám – viz dokument word Změny v důchodovém pojištění od na mém webu wordový dokument nebo též informace na stránkách České správy sociálního zabezpečení, + Změny v důchodovém pojištění od

28 Změny ZDP a dalších předpisů schválila PS
Mgr. Ilona Kostadinovová Změny ZDP a dalších předpisů schválila PS Poslanecká sněmovna schválila zákony vrácené Senátem v noci z 6. na 7. listopadu a to kolem 23 hodiny, word článek Vláda prosadila reformu penzí. Jaké změny přináší? Podrobnosti lze najít na stránkách , sněmovní tisky projednávané na 25 schůzi Návrh zákona o důchodovém spoření /sněmovní tisk 412/4/ - zamítnutý Senátem Návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 413/4/ - zamítnutý Senátem Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 414/4/ - zamítnutý Senátem

29 Starobní důchod – z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění/ZDP
Mgr. Ilona Kostadinovová Starobní důchod – z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění/ZDP Dosažení důchodového věku - § 32 ZDP – věk je rozdílný pro muže a ženu, pokud žena vychovala více než jedno dítě, srovnejte tabulku důchodový věk ČR a dále důchodový věk ve vybraných státech EU Získání potřebné doby pojištění §29 ZDP-doba zaměstnání a tzv. náhradní doby pojištění

30 Příklad výše starobního důchodu – § 33 – 36 ZDP (v roce 2011)
Mgr. Ilona Kostadinovová Příklad výše starobního důchodu – § 33 – 36 ZDP (v roce 2011) Muž narozený požádal o řádný starobní důchod (podle § 29 ZDP). Jeho důchodový věk je 62 let a 2 měsíce. Tohoto věku dosáhne a do té doby získá celkem 45 roků pojištění. Osobní vyměřovací základ/OVZ muže rozhodného období činí ,- Kč. Výpočtový základ/VZ se stanoví z OVZ ,- Kč následovně: Částka ,- Kč náleží v plné výši K této částce se připočte 30% rozdílu mezi ,- a ,- Kč (2. redukční hranice je ,-) = 30% z ,- Kč, tj ,- Kč. Výpočtový základ činí celkem ,- Kč (11.000, ,-). Za každý rok pojištění náleží 1,5% výpočtového základu, tzn. za 45 let pojištění činí procentní výměra starobního důchodu 67,5% VZ – tj ,225 Kč, zaokrouhleno na celé Kč nahoru = ,- kč. Procentní výměra starobního důchodu bude ,-Kč, základní výměra činí 2.230,- Kč. Starobní důchod tak bude celkem ,- Kč.

31 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Invalidní důchod ze základního důchodového pojištění – z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění/ZDP Kompenzace újmy zapříčiněné invaliditou, tzn. snížením nebo ztrátou schopnosti soustavné výdělečné činnosti, která nastala v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Jediná dávka, jejíž výše může být v trojí výši v závislosti na tom, jak významně je výdělečná schopnost konkrétní osoby invaliditou ovlivněna.

32 Invalidní důchod - §§ 38 – 42 ZDP
Mgr. Ilona Kostadinovová Invalidní důchod - §§ 38 – 42 ZDP Nárok na invalidní důchod vznikne pojištěnci při současném splnění následujících podmínek: Nedosáhl ještě věku 65 let Stal se invalidním pro invaliditu prvního stupně – snížení o 35až49%, druhého – snížení o 50-69%, třetího stupně – snížení o 70% a více Získal potřebnou dobu pojištění - §40 ZDP nebo se stal invalidním v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Obecně nad 28 let je to minimálně 5 let pojištění. Nesplnil podmínky nároku na starobní důchod, nedosáhl tedy důchodového věku

33 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Určení výše invalidní důchodu pro invaliditu třetího stupně - §§ 38 – 42 ZDP Muž narozený požádal o přiznání invalidního důchodu. Lékař OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno jej uznal invalidním pro invaliditu třetího stupně od Před vznikem invalidity získal 42 let pojištění. Pro stanovení výše invalidního důchodu se hodnotí také dopočtená doba od vzniku invalidity do dosažení důchodového věku stanoveného pro ženy stejného data narození jako žadatel – 62let.Dopočteenou dobou je v tomto případě doba od do , která nepodléhá krácení, protože pojištěnec byl od dosažení 18let věku do vzniku nároku na důchod nepřetržitě zaměstnán. Pro výši důchodu má celkem započtených 46 let pojištění. OVZ – tzn. v podstatě měsíční průměr hrubých výdělků daného muže za rozhodné období, tj. od roku 1986 do roku 2010, je ,- Kč. Z OVZ se vypočte VZ následovně – částka ,- a 30% z rozdílu mezi částkou ,- Kč a částkou ,-Kč (30% z ,- Kč, tj ,- Kč. VZ činí celkem Kč ( Kč). Za každý rok pojištění náleží 1,5% VZ, tzn. že za 46 let pojištění činí procentní výměra invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (46x1,5%=69% VZ), tj Kč. Procentní výměra invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně bude tedy činit Kč. Spolu se základní výměrou 2.230,- Kč tak muž dostane invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně ve výši Kč.

34 Sirotčí důchod a určení výše sirotčího důchodu - § 52-53 ZDP
Mgr. Ilona Kostadinovová Sirotčí důchod a určení výše sirotčího důchodu - § ZDP Pozůstalostní důchod – nárok nezaopatřeného dítěte při úmrtí rodiče (osvojitele) nebo osoby, která dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů a dítě na ni bylo v době její smrti převážně odkázáno výživou. Zemřelá osoba pobírala starobní důchod, invalidní důchod nebo ke dni smrti splnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo splnila podmínky nároku na starobní důchod nebo zemřela následkem pracovního úrazu. Sirotek požádal o přiznání sirotčího důchodu po otci, který pobíral invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně 8.623,- Kč. Základní výměra důchodu otce byla 2.230,- Kč, procentní výměra pak 6.393,- Kč. Sirotčí důchod se stanoví jako 40% procentní výměry vypláceného invalidního důchodu třetího stupně, tedy jako 40% z 6.393,- Kč, tj ,- Kč. K této částce se připočítává základní výměra 2.230,- Kč. Sirotčí důchod daného dítěte tak bude 4.788,- Kč.

35 Vdovský/vdovecký důchod a určení jeho výše - § 49-51 ZDP
Mgr. Ilona Kostadinovová Vdovský/vdovecký důchod a určení jeho výše - § ZDP Pozůstalostní důchod – vdova nebo vdovec má nárok po manželovi nebo manželce, jestliže zemřelý v době smrti pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, starobní důchod nebo zemřel v důsledku pracovního úrazu. Skládá se základní a procentní výměry – 50% procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu , na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

36 Podávání žádosti o důchod
Mgr. Ilona Kostadinovová Podávání žádosti o důchod Žádost sepisuje okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení, u příslušníků ozbrojených sil a sborů u příslušného útvaru či orgánu sociálního zabezpečení v resortu Ministerstva obrany či spravedlnosti Rozhodnutí o důchodu – vždy písemně, Česká správa sociálního zabezpečení doručuje do vlastních rukou, součástí je osobní list důchodového pojištění, musí obsahovat poučení o možnosti podat proti němu námitky – řádný opravný prostředek do 30 dnů – kdo podává, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy a v čem je rozhodnutí nesprávní a co se navrhuje

37 Přezkum rozhodnutí o výši důchodu ve správním soudnictví
Mgr. Ilona Kostadinovová Přezkum rozhodnutí o výši důchodu ve správním soudnictví Proti rozhodnutí o námitkách lze podat žalobu ke krajskému soudu v rámci soudního přezkumu podle soudního řádu správního – z. č. 150/2002 Sb. ve správním soudnictví, ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí – lze namítat nesprávné zhodnocení skutkového i právního stavu Proti pravomocnému rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě 2 týdnů od doručení rozhodnutí krajského soudu – nezákonnost, vady v řízení

38 Popis systému důchodového pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Popis systému důchodového pojištění I. Povinné základní důchodové pojištění - z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů - dávkově financované - průběžně financované - univerzální, zabezpečuje všechny pojištěnce - důchod pobírá více než 99% obyv. ve věku vyšším než je věková hranice pro nárok na starobní důchod II. Dobrovolné doplňkové penzijní připojištění - zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů

39 Zaměstnavatelské penzijní systémy
Mgr. Ilona Kostadinovová Zaměstnavatelské penzijní systémy s činností institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie se počítá, z. č. 340/2006 Sb. - produkty komerčních pojišťoven – životní pojištění

40 Důchodové pojištění v ČR 2008
Mgr. Ilona Kostadinovová Důchodové pojištění v ČR 2008 ● Na začátku roku 2008 se důchody zvedly v průměru o necelá čtyři procenta, tedy asi o 346 korun. ● Mimořádné zvýšení zvýšení. Ministr práce Petr Nečas (ODS) navrhl potřebné legislativní změny vládě, navýšení v průměru o 465 korun. ● Průměrná penze činila 9111 Kč. ● Důchod se skládá z pevné části, která je pro všechny stejná. Od ledna se zvýšila z 1570, - Kč o 130 korun na 1700 korun, od srpna na 2170,- Kč. Druhý díl je procentní. Vypočítává se podle výdělků a odvodů.

41 Důchodové pojištění v ČR 2009 a 20010
Mgr. Ilona Kostadinovová Důchodové pojištění v ČR a 20010 ● V důchodovém systému se plánují velké změny. ● Postupná reforma důchodového systému je nastíněna na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ● Změny již přijaté nabyly účinnosti od , avšak řada pasáží nabývá účinnosti až

42 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Jaké jsou v Česku důchody - průměrná výše důchodu činila ke konci září korun, blíže též výše důchodu (v Kč) počet lidí (září 2006) počet lidí (září 2007) Počet lidí (září 2011) 1–10 000 starobních důchodů 10 000–20 000 20 000–30 000 272 543 30 000–40 000 13 23 40 000–71 000 2 4 Zdroj: ČSSZ Ministr práce Petr Nečas (ODS) foto: Michaela Říhová, Právo Důchody v Česku se letos v srpnu zřejmě mimořádně zvýší. Ministr práce Petr Nečas (ODS) navrhl potřebné legislativní změny vládě. Důchody by se podle ministra měly zvednout v průměru o 465 korun. : :41 Aktualizováno - PRAHA Avizované zvýšení penzí má nastat kvůli vyšší než očekávané inflaci. Starobní, pozůstalostní a invalidní důchody pobírá zhruba 2,7 milionu lidí. Zvýšení penzí bude podle Nečase znamenat výdaj 6,6 miliardy, důchodový účet to ale podle ministra do deficitu nedostane. Podle zákona se penze zvyšují vždy k 1. lednu. Mimořádně je možné valorizovat je tehdy, pokud inflace překročí 10 procent. Nečas vládě navrhl změnit zákon tak, aby bylo možné zvyšovat penze již při pětiprocentní inflaci, a to i do budoucna. Až novelu posoudí kabinet, poputuje návrh do parlamentu, který o něm rozhodne. Nečas věří, že se mu podaří získat takovou politickou podporu, která umožní zrychlené projednání předlohy. Na důchody letos půjde kolem 300 miliard korun V lednu ceny meziročně vzrostly o 7,5 procenta, což je nejvíc za posledních deset let. Ministerstvo financí původně odhadovalo pro letošek inflaci ve výši 3,8 procenta. Podle lednových výsledků odhad upravilo na 5,5 procenta. Letos na začátku roku se důchody zvedly v průměru o necelá čtyři procenta, tedy asi o 346 korun. Průměrná penze tak činí 9111 korun. Důchod se skládá z pevné části, která je pro všechny stejná. Od ledna se zvýšila o 130 korun na 1700 korun. Druhý díl je procentní. Vypočítává se podle výdělků a odvodů. Na důchody se mělo letos vydat asi 298 miliard korun. Náměstek ministra financí Eduard Janota před nedávnem uvedl, že by do penzí mohla dodatečně putovat částka do pěti miliard korun. Ke zvýšení důchodů vyzvali vládu před nedávnem odboráři. Sociální demokraté přišli s nápadem, že by každý důchodce měl letos dostat k důchodu jednorázově 6000 korun na dorovnání dopadů reformy. Návrh zákona, který by to umožnil, chtěli sněmovně podle svého místopředsedy Zdeňka Škromacha předložit zhruba do poloviny března. Novinky, ČTK

43 Správa a řízení v důchodovém pojištění
ČSSZ rozhoduje o dávkách – z. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění

44 Důchodové pojištění v ČR
Mgr. Ilona Kostadinovová Důchodové pojištění v ČR Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). V Praze Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ). ČSSZ rozhoduje o nároku na důchody, jejich výši a výplatě. Orgány sociálního zabezpečení ministerstva vnitra rozhodují otázky týkající se vojáků z povolání, policistů, příslušníků Vězeňské stráže a jejich pozůstalých.

45 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Podávání žádostí o důchody, § 82 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění je povinna sepsat s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana; rodinní příslušníci či jiný občan na základě plné moci. ČSSZ rozhoduje o nároku na důchody, jejich výši a výplatě. Žádost lze podat nejdříve tři měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat. Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně požadované údaje.

46 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Prvky konstrukce výpočtu důchodu, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění vyměřovací základy, všeobecné vyměřovací základy, přepočítací koeficient pro úpravu naposledy stanoveného všeobecného vyměřovacího základu, koeficienty nárůstu všeobecných vyměřovacích základů, osobní vyměřovací základ a výpočtový základ.

47 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Rozhodné období z něhož se zjišťují hrubé příjmy z výdělečné činnosti, je období 30 kalendářních roků bezprostředně před rokem přiznání důchodu. Tohoto cílového stavu však bude dosaženo postupně. V případě důchodů přiznávaných v prvním roce účinnosti zákona o důchodovém pojištění (tj. v roce 1996) bylo rozhodné období desetileté, určené roky 1986 až 1995. Za každý další rok účinnosti zákona o důchodovém pojištění se toto desetileté období prodlužuje o jeden rok.

48 Roční vyměřovací základy
Mgr. Ilona Kostadinovová Roční vyměřovací základy Skutečně dosažené vyměřovací základy ("hrubé příjmy") za jednotlivé kalendářní roky rozhodného období (s výjimkou kalendářního roku, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu) X tzv. koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu.

49 Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu
Mgr. Ilona Kostadinovová Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu Podíl! všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu, vynásobeného přepočítacím koeficientem, a všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, za který se vypočítává roční vyměřovací základ.

50 Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu
Mgr. Ilona Kostadinovová Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu Se určuje za použití příslušných všeobecných vyměřovacích základů (stanoví vláda nařízením do 30. září následujícího kalendářního roku ve výši průměrné měsíční mzdy za kalendářní rok zjištěné ČSU) a přepočítacího koeficientu (stanoví vláda nařízením podle údajů ČSU o průměrné měsíční mzdě za stanovená pololetí - určuje se jako podíl průměrné měsíční mzdy za první pololetí kalendářního roku, který o jeden rok předchází roku přiznání důchodu, a průměrné měsíční mzdy za první pololetí kalendářního roku, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu).

51 Osobní vyměřovací základ
Mgr. Ilona Kostadinovová Osobní vyměřovací základ Je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů. Při stanovení osobního vyměřovacího základu se vychází z rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu, vylučují některé zákonem stanovené doby, tzv. vyloučené doby (náhradní doby pojištění spadající do rozhodného období a některé další v zákoně o důchodovém pojištění taxativně vyjmenované doby), nedojde k jeho "rozmělnění".

52 Výpočtový základ Redukce osobního vyměřovacího základu, § 15.
Mgr. Ilona Kostadinovová Výpočtový základ Redukce osobního vyměřovacího základu, § 15. Při přijetí zákona o důchodovém pojištění se pro stanovení výpočtového základu započítávala částka osobního vyměřovacího základu do 5 000 Kč v plné výši, z částky osobního vyměřovacího základu nad 5 000 Kč do 10 000 Kč se počítalo 30% a z částky nad 10 000 Kč se počítalo 10%. Tyto hranice redukce zvyšuje vláda nařízením, a to od 1. ledna. Pro důchody přiznávané ode dne spadajícího do roku 2007 činila hranice redukcí 9 600 Kč a 23 300 Kč. V roce 2008 činí hranice Kč a Kč. V roce 2009 budou , - Kč a Kč.

53 Zvyšování vyplácených důchodů (základní pravidla)
Mgr. Ilona Kostadinovová Zvyšování vyplácených důchodů (základní pravidla) Pravidelně každý rok v lednu; odchylný postup je stanoven pouze při velmi nízké inflaci (zvýšení by činilo méně než 2 %) a při vysoké inflaci (aspoň 10 %), zvýšení důchodů se stanoví tak, aby u průměrného starobního důchodu činilo nejméně 100 % růstu cen a dále též nejméně jednu třetinu růstu reálné mzdy, konkrétní částku zvýšení stanoví vláda nařízením, přičemž zvýšení může být vyšší než zvýšení, které zákon stanoví jako minimální, růst úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem je při pravidelném zvýšení od ledna zjišťován v období dvanácti měsíců, a to do července kalendářního roku přecházejícího roku zvýšení důchodů, v mimořádném termínu se důchody zvýší, pokud růst cen ve sledovaném období dosáhl aspoň 10 %; o takovém zvýšení rozhodne vláda do 50 dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž došlo ke splnění uvedené podmínky.

54 Mimořádná valorizace důchodů
Mgr. Ilona Kostadinovová Mimořádná valorizace důchodů Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas navrhl mimořádnou valorizaci důchodů od srpna 2008. Vládě ČR předložil návrh novely zákona o důchodovém pojištění, která změní podmínku desetiprocentní inflace pro mimořádné zvýšení důchodů na 5 procent. Při mimořádném zvýšení důchodů od srpna 2008 bude zohledněn skutečný růst cen od srpna 2007 do ledna 2008 ve výši 5,1 %, což znamená zvýšení průměrného starobního důchodu o 465 Kč.

55 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Starobní důchod - §§ 28 – 37 - potřebná doba 25 let pojištění a dosažení důchodového věku (§ 32) - 15 let pojištění a dosažení věku 65 let - §§ 30, 31 – před dosažením důchodového věku – 25 let pojištění a do důchodového věku chybí 3 roky, je poživatelem částečného invalidního důchodu a do důchodového věku mu chybí 2 roky, u plného invalidního důchodu 5 let - výše - §§ - souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti - § 37, jen je-li sjednán pracovní poměr na dobu určitou, nejdéle však na dobu 1 roku

56 Výše starobního důchod, §§ 33 – 36
Mgr. Ilona Kostadinovová Výše starobního důchod, §§ 33 – 36 základní výměra činí 2170, - Kč procentní výměra činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % výpočtového základu, nejméně 770, - Kč

57 Starobní důchod Nárok vzniká, pokud pojištěnec dosáhl důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění Důchodový věk – pro muže a ženy odlišně (u žen v závislosti na počtu vychovaných dětí) Doba pojištění – nejméně 26 let v roce 2010, 27 let v roce 2011 - 15 let u osoby starší 65 let

58 Výpočet starobního důchodu
Základní výměra – 2.170,- Kč Procentní výměra – procentní sazba z výpočtového základ, 1,5% za každých 90 kalendářních dní výdělečné činnosti, vždy minimálně 770,- Kč OVZ – osobní vyměřovací základ tvoří měsíční průměr ročních příjmů, u OSVČ ročních vyměřovacích základů, dosažených v rozhodném období (zpravidla od roku 1986 do kalendářního roku, který předchází roku, v němž se důchod přiznává)

59 Navyšování celkových příjmů za každý jednotlivý kalendářní rok
Pomocí koeficientů odvozovaných od statisticky zjištěného průměru dosažených příjmů všech pojištěnců Dochází tak k přizpůsobování příjmů cenové hladině existující v roce přiznání důchodu OVZ se redukuje na ROVZ

60 Redukce osobního vyměřovacího základu
Jde o projev solidarity vysokopříjmových skupin pojištěnců s nízkopříjmovými Redukční hranice v roce 2009: - Plně se započítává částka do ,- Kč - 30% z částky přesahující ,- do ,- Kč - 10% z částky přesahující ,- Kč

61 Příklad výše starobního důchodu v roce 2009
Muž, narozen – 62 let důch.věk získá celkem 45 let pojištění OVZ za rozhodné období činí , - Kč ROVZ – částka do ,- Kč náleží v plné výši - připočte se 30% z ,- Kč ( – ), tedy 4.017,- Kč (druhá redukční hranice ) - celkem tedy ,- Kč ( ,-Kč) Za každý rok pojištění náleží 1,5% výpočtového základu, tedy ROVZ, tzn. za 45 let pojištění činí procentní výměra starobního důchodu 67,5% výpočtového základu(ROVZ), tj ,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru) a základní výměra 2.170,- Kč. Starobní důchod bude celkem ,- Kč.

62 Příklady určení důchodového věku
Mgr. Ilona Kostadinovová Příklady určení důchodového věku Pojištěnec získal 17 let zaměstnání a dosáhl věku 64 let. Kdy vzniká tomuto pojištěnci nárok na starobní důchod? Žena vychovala 2 děti, získala 35 let doby pojištění a věku 55 let dosáhne 10. června Stanovte její důchodový věk a datum nároku na starobní důchod.

63 Invalidní důchod – do konce roku 2009
Mgr. Ilona Kostadinovová Invalidní důchod – do konce roku 2009 a) Plný invalidní důchod - §§ 38 – 42 - je-li z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu snížena schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66%, je schopen pro zdravotní postižení pracovat jen za zcela mimořádných podmínek - splnění potřebné doby pojištění - § 40 - základní výměra činí 2170, - Kč b) Částečný - §§ 43 – 45 - je-li pracovní schopnost snížena nejméně o 33%, zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky - splnění potřebné doby pojištění dle § 40 - základní výměra činí 2170, - Kč

64 Invalidní důchod v roce 2010
Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je snížena pracovní schopnost občana S účinností od – prvního stupně %, - druhého stupně 50-69% -a třetího stupně 70% a více

65 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Invalidní důchod je-li z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu snížena schopnost soustavné výdělečné činnosti je schopen pro zdravotní postižení pracovat jen za zcela mimořádných podmínek splnění potřebné doby pojištění - § 40 do 20 let méně než jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a nad 28 let pět roků. - základní výměra činí 2170, - Kč - § 41 - výše procentní výměry důchodu činí za každý celý rok doby pojištění 1,5 % výpočtového základu(třetí stupeň), 0, 75 % (druhý stupeň), 05% (první stupeň), nejméně 770,- Kč měsíčně

66 Zjišťování doby pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Zjišťování doby pojištění Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem plné invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 let před vznikem plné invalidity. Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, byla-li získána v kterémkoliv období 10 roků po vzniku plné invalidity (u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky). Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, vznikla-li plná invalidita následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání). Do doby pojištění se započítává i tzv. dopočtená doba, kterou je doba ode dne vzniku nároku na plný invalidní důchod do dosažení důchodového věku (u žen se přitom bere v úvahu důchodový věk stanovený pro bezdětné ženy). Do doby pojištění se započítává rovněž tzv. náhradní doba pojištění (stejně jako v případě starobního důchodu)

67 Příklad invalidní důchod
Mgr. Ilona Kostadinovová Příklad invalidní důchod ● Muž 40 let byl dnem uznán plně invalidní. Od skončení povinné školní docházky v roce 1982 nepřetržitě pracoval až do Poté odešel do ciziny a po návratu v roce 1997 od byl důchodově pojištěn jako OSVČ až do vzniku invalidity. Zjistěte, zda tento muž splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod.

68 Příklad výpočtu plného invalidního důchodu/invalidního důchodu třetího stupně
Muž, narozen Od byl uznán plně invalidním Získal 34 let pojištění. + dopočtená doba od do (dosažení důchodového věku) Hodnotí se tedy celkem 35 let pojištění. OVZ od roku 1986 do roku 2008 je ,- Kč ROVZ – ,- Kč ( ,- Kč) Procentní výměra – 35letx 1,5%= 52,5% výpočtového základu, tj ,- Kč (u částečného je to 0,75%) Základní výměra – 2170,- Kč Invalidní důchod tak činí ,- Kč ( )

69 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Plný invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech (§ 42 zákona o důchodovém pojištění) Dnem dosažení věku 18 let vzniká nárok na plný invalidní důchod i osobám s trvalým pobytem na území ČR, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohly být účastny pojištění po potřebnou dobu a jejichž plná invalidita vznikla před dosažením 18 let věku. Procentní výměra plného invalidního důchodu činí v těchto případech 45 % výpočtového základu. Pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání plného invalidního důchodu, vynásobený příslušným koeficientem. Takto stanovená výše procentní výměry je i minimální výší procentní výměry plného invalidního důchodu osob, které se stanou plně invalidními před dosažením věku 28 let, je-li tento důchod přiznán před dosažením věku 18 let a dále pojištěnce, který ke dni vzniku nároku na tento důchod získal aspoň 15 roků pojištění bez náhradních dob pojištění.

70 Invalidní důchod – první a druhý stupeň
Mgr. Ilona Kostadinovová Invalidní důchod – první a druhý stupeň - je-li pracovní schopnost snížena nejméně o 35%, zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky - splnění potřebné doby pojištění dle § 40 - základní výměra činí 2170, - Kč - výše procentní výměry důchodu druhého stupně činí za každý celý rok doby pojištění 0,75 % výpočtového základu (druhý stupeň) a 05% (první stupeň)

71 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Souběh invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti (§ 43 až 48 zákona o důchodovém pojištění zrušeny) - Zákonem č. 24/2006 Sb. byl s účinností od 1. února 2006 zrušen institut souběhu částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti, takže výše příjmů z výdělečné činnosti poživatele tohoto důchodu nemá na výši důchodu a jeho výplatu vliv.

72 Zvláštní ustanovení o minimální výši invalidního důchodu
Mgr. Ilona Kostadinovová Zvláštní ustanovení o minimální výši invalidního důchodu Minimální výše procentní výměry částečného invalidního důchodu osob, které se stanou plně invalidními před dosažením věku 28 let, je-li tento důchod přiznán před dosažením věku 18 let a dále pojištěnce, který ke dni vzniku nároku na tento důchod získal aspoň 15 roků pojištění bez náhradních dob pojištění, činí 22,5 % výpočtového základu. Pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání částečného invalidního důchodu, vynásobený příslušným koeficientem.

73 Vdovský a vdovecký důchod - §§ 49 – 51
Mgr. Ilona Kostadinovová Vdovský a vdovecký důchod - §§ 49 – 51 - po dobu 1 roku od smrti manžela - výjimečně i déle - § 50 odst. 2 - nárok zaniká uzavřením nového manželství, způsobil-li vdovec úmyslně smrt manžela spácháním trestného činu výše základní výměry 2170,- Kč Výše procentní výměry důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. Zákon o registrovaném partnerství – analogicky?

74 Vdovský/vdovecký důchod
Základní výměra – 2.170,- Kč Procentní výměra činí 50% procentní výměry starobního nebo plného invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok zesnulý v době smrti, nebo 50% procentní výměry částečného invalidního důchodu po poživateli, který ke dni smrti nesplňoval podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod

75 Prodloužení a obnovení nároku
Mgr. Ilona Kostadinovová Prodloužení a obnovení nároku Po uplynutí doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže pečuje o nezaopatřené dítě, pečuje o nezletilé dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči nebo o zletilé dítě, které je převážně nebo úplně bezmocné, pečuje o převážně nebo úplně bezmocného svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti, nebo o takového rodiče, který je částečně bezmocný a starší 80 let, je plně invalidní, dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. To platí obdobně i pro vdovecký důchod s tím, že věk pro další nárok na vdovecký důchod činí 58 let.

76 Příklad vdovský důchod
Mgr. Ilona Kostadinovová Příklad vdovský důchod ● Vdově zanikl nárok na vdovský důchod uplynutím jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí 2 let od zániku nároku na důchod začal syn studovat na vysoké škole. Ve třetím ročníku vysoké školy syn dosáhl 26 let. Ke dni dovršení 26 let bylo vdově 52 let. Zjistěte, kdy vznikl nárok na obnovu vdoveckého důchodu, po jakou dobu tento nárok trval a kdy vdově vznikne opětovně nárok na obnovu nároku na vdovský důchod.

77 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Sirotčí důchod - §§ - nárok má nezaopatřené dítě po každém z rodičů Smrt rodiče (osvojitele), jiné osoby (převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, byl-li v době smrti poživatelem starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu. - nikoli po pěstounovi - výše činí 40% procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. - základní výměra činí 2170, - Kč

78 Příklad výpočtu sirotčího důchodu:
Sirotek požádal o sirotčí důchod po otci, který pobíral plný invalidní důchod 8.563,- Kč, základní výměra 2.170,- Kč a procentní výměra 6.393,- Kč Sirotčí důchod činí 40% procentní výměry vypláceného plného invalidního důchodu, tedy 40% z 6.393,- Kč, tj ,- Kč, k tomu se připočte základní výměra 2.170,- Kč. Sirotčí důchod dítěte tak činí 4.728,- Kč.

79 Příklady sirotčí důchod
Mgr. Ilona Kostadinovová Příklady sirotčí důchod Dítěti zemřel otec, který ke dni smrti nesplnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod ani podmínky nároku na starobní důchod a ani nebyl poživatelem žádného z uvedených důchodů a k úmrtí nedošlo následkem pracovního úrazu. Vznikne v takovém případě nárok na sirotčí důchod po otci? Dítěti zemřeli při autohavárii oba rodiče. Matka byla poživatelkou invalidního důchodu, otec ke dni smrti splnil podmínku doby pojištění potřebnou pro nárok na plný invalidní důchod. Jaké nároky z důchodového pojištění v tomto případě vzniknou dítěti?

80 Souběh nároků na důchody
Vyplácí se jen jeden a to vyšší. Výj.: jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního, plného invalidního nebo částečného důchodu ve stejné výši, pak si občan volí. Výj. jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu a na výplatu vdovského/vdoveckého důchodu nebo sirotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši, včetně základní výměry a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry. Výj. přijde-li dítě o oba rodiče, má nárok na výplatu sirotčího důchodu po každém z nich, z vyššího důchodu náleží základní i procentní výměra v plné výši, z nižšího důchodu pak pouze procentní výměra.

81 2012 – zavedení tzv. druhého pilíře důchodového pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová 2012 – zavedení tzv. druhého pilíře důchodového pojištění Z 28% hrubé mzdy odváděné na sociální pojištění převádět na individuální účet u soukromých penzijních společností 3%. Musejí přidat 2% ze svého. Účast dobrovolná, nebude možné zrušit. Rozhodnout do dovršení 35 let věku, starší se musí rozhodnout do konce roku 2012. Současných důchodců se netýká. 4 fondy – státních dluhopisů, konzervativní, vyvážený a dynamický Doživotní penze, doživotní penze s pozůstalostní penzí na 3 roky, výplata renty na 20 let. V případě úmrtí naspořená částka předmětem dědictví.

82 Dobrovolné doplňkové penzijní připojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Dobrovolné doplňkové penzijní připojištění Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění - doživotní příjem jako doplněk k systému důchodového pojištění - daňové úlevy penzijním fondům, zaměstnavatelům, zaměstnancům - pojistné se nezahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

83 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Výše státních příspěvků penzijního připojištění 2011, změny pro rok 2012 – minimálně 300 Kč od státu 90 Kč, úspora nad 300Kč znamená 90 Kč a 20% ze spořené částky od státu, úspora 1.000,- Kč a víc od státu 230 Kč, maximálně 2760Kč Měsíční příspěvek účastníka Státní příspěvek 50 Kč + 40% z částky přesahující 100 Kč 90 Kč + 30% z částky přesahující 200 Kč 120 Kč + 20% z částky přesahující 300 Kč 140 Kč + 10% z částky přesahující 400 Kč 500 Kč a více 150 Kč

84 Zaměstnanecké penzijní pojištění v rámci EU
Mgr. Ilona Kostadinovová Zaměstnanecké penzijní pojištění v rámci EU Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí penzijního pojištění z členských států EU nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru na území ČR a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

85 Kontrolní otázky, opakování důchodové pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Kontrolní otázky, opakování důchodové pojištění Klíčové pojmy: - dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav - základní výměra důchodu - starobní důchod, souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti - částečný a plný invalidní důchod - vdovský a vdovecký důchod, sirotčí důchod - orgány sociálního zabezpečení

86 Prohloubení znalostí:
Určení důchodového věku v ČR a ve vybraných členských státech EU a EHP, viz zvl. příloha word Změny v důchodovém pojištění v roce 2010 a vyhlídky do roku 2011 Koordinace důchodového pojištění v členských státech EU a EHP

87 Koordinace důchodového pojištění v členských státech EU a EHP
Kde naleznu kontakty na instituce členských států EU? Adresy a kontakty na styčná místa je možno získat od instituce, u které jste pojištěn, na internetových stránkách ČSSZ na adrese případně v adresáři institucí členských států, tzv. Master Directory na adrese:

88 http://ec. europa. eu/eures/main. jsp
Belgie Bulharsko Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Island Itálie Kypr Litva Lotyšsko Lucembursko Malta Maďarsko Nizozemí Norsko Německo Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Spojené království Česká republika Řecko Španělsko Švédsko Švýcarsko

89

90 Koordinace důchodových dávek v EU a EHP
Definice a obecná ustanovení čl. 1 Nařízení 883/2004 Osobní působnost koordinace, čl. 2 – zaměstnanci, OSVČ, osoby poskytující služby v dalších státech a jejich rodinní příslušníci a pozůstalí Věcná působnost koordinace, čl. 3 - dávky v invaliditě, dávky ve stáří, pozůstalostní dávky, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, předdůchodové dávky…….

91 Koordinace důchodových dávek v EU a EHP
Základní principy: Rovnost zacházení – čl. 4 Rovné nakládání s dávkami, příjmy, skutečnostmi nebo událostmi – čl. 5 Sčítání dob – čl. ž Upuštění od pravidel týkajících se bydliště, čl. 7 Určení použitelných právních předpisů, čl. 11 a násl.

92 Koordinace důchodových dávek v EU a EHP – Nařízení 883/2004
Důchodci a jejich rodinní příslušníci – čl. 23 a násl. Dávky v invaliditě – čl. 44 a násl. Starobní a pozůstalostní důchody – čl. 50 a násl. Předdůchodové dávky – čl. 66

93 Koordinace důchodových dávek Prováděcí Nařízení 987/2009
Odvody důchodců – čl. 30 Dávky v invaliditě a starobní a pozůstalostní důchody – čl. 43 a násl.

94 Děkuji za pozornost Ilona Kostadinovová ilda@seznam. cz http://akilda


Stáhnout ppt "Důchodové pojištění – důchody v ČR a v EU LS 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google