Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Revitalizace drobných vodotečí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Revitalizace drobných vodotečí"— Transkript prezentace:

1 Revitalizace drobných vodotečí
Co je revitalizace ? Revitalizace je přiblížení se přirozenému nebo přírodě blízkému stavu Co je přírodě blízký stav ?

2 Vývoj systému - po tlumené vlnovce až ke klimaxu = rovnovážnému stavu
čas Narušení = dotace energie KLIMAX

3 Návrh musí respektovat směr přirozeného vývoje, jinak bude nutně vyžadovat další dotace energie = údržbu Čím je přírodní systém složitější, tím je stabilnější (složky se zastupují, funguje samoregulace a zpětná vazba) Má-li být tok oživen, musí v něm být vytvořeny podmínky pro trvalý život

4 nutno vytvořit přirozené dno se sedimentem
zpomalit proudění - samovolná sedimentace !!!pozor na charakter sedimentu!!! (jemnozrnný, úživný x břehová eroze koryta ) vnést druhotný sediment (zrnitý materiál) a ponechat tok provést samovolnou selekci (pozor na zanášení níže ležících úseků)

5 Nutno diverzifikovat proudění
narušit homogenní, tvrdě opevněné dno pozor na dobrou stabilizaci přechodů - potenciální možnost destrukce vložit usměrňovací a vzdouvací objekty snadno může přerušovat tok jako migrační cestu funkce bývá sporná vždy velmi opatrně posuzovat nejen maximální, ale i minimální průtoky vliv rozvlnění hladiny na provzdušnění toku nebyl prokázán

6 Ideální je obnova původního koryta - rozvlnění trasy
Snížení kapacity koryta - původní úpravy zpravidla kvůli zaústění odvodnění (hloubka cm) - nutno respektovat !!! Návrhový průtok původně Q5 - Q20, mimo intravilán ale není nezbytné ! (Zvážit záměrné snížení kapacity - příliš velká koryta) Ideální je obnova původního koryta - rozvlnění trasy pozor na sklon - s prodloužením trasy klesá sklon (ovlivní rychlosti proudění, kapacitu koryta a sedimentaci) přirozené dno i břehy spontánní vývoj koryta hrozí posun břehové čáry - stabilizace problémy s vlastnickými vztahy

7 Výsadba doprovodné vegetace - resp. úprava stávající
nutná součást akce stabilizuje břehy a objekty poskytuje úkryt, útočiště, hnízdiště, potravu proto by mělo být co nejpestřejší, různověký zahrnout druhy poskytující bobule, plody, med - v různé době respektovat stávající nálet, neřídit se hlediskem „hodnotných druhů a jedinců“

8 výsadba do koryta nebo za břehovou hranu ???
do koryta (břehová) - může snižovat kapacitu, ale stabilizuje břehy a „nevadí“ za břehovou hranu(doprovodná) - 1 m podél toku, dále problémy s vlastníky porost jednořadý x víceřadý - má-li plnit funkci vegetačního doprovodu, pak šíře min. 10 m. pozor na některé druhy - nositelé chorob zemědělských plodin - dřišťál, brslen, kalina - kořeny zasahují daleko do pozemků topol bílý a šedý

9 sazenice jsou ujmuté po cca 3 letech
chránit proti okusu nebo nevyžínat zarostlá cca 0,5 - 0,7 délky břehů, ponechávat volné mezery, střídat břehy (umožnit přístup mechanizace) při plném zastínění koryto méně zarůstá ! Vždy je nutno řešit otázku estetika x stabilita v našich podmínkách stabilní a bohaté společenstvo zpravidla není „pěkné“ Z hlediska dotace energie nutno brát v úvahu i živiny - velká trvalá dotace, která mění charakter společenstva

10 Doplňková opatření v povodí - jsou opomíjena, ale měla by být nedílnou součástí
Malý tok není sám o sobě biotopem, ale jen jeho částí, zbytek je nutno rovněž doplnit. Kvality vody v toku - nejen organické látky, ale i živiny Eroze a splaveniny - jemnozrnné, nesou s sebou živiny, pesticidy,… Hydrologický režim toku - charakter povodí, odtokové poměry, retence krajiny Ochranné travní pásy šíře minimálně 15 m (zachytí živiny) Umělé mokřady

11 Vzorová schémata objektů vkládaných do koryt s tvrdým opevněním – dnes překonáno

12

13

14

15

16

17

18

19 „lépe nic, než jen polovičatě“
Ukazuje se, že revitalizace vkládáním objektů do opevněného koryta nesplňuje cíle Přednost má revitalizace celková (nová trasa, dno, břehy) postupná (iniciování vlastního vývoje, pak čekat na odezvu) včetně nivy (výsadby, migrační pásy, redukce živin,…) AOPaK (rozhoduje o přidělení dotace) se dnes přiklání k tomu, že „lépe nic, než jen polovičatě“

20 Zásady pro revitalizace drobných vodních toků –
podle současných poznatků Vhodnost lokality ·      Revitalizace toku = revitalizace povodí = komplexní studie opatření ·      Výběr úseků – problematické jsou pouze střední úseky ·      Problém revitalizace v produkční krajině ·      Otázka kvality vody Trasa  ·   Závisí na charakteristikách nivy a toku, délka toku zajistit stabilní sklon bez tvrdého opevnění Meandrování není vždy vhodné

21 Koryto Stabilizace koryta
·    Dimenzování na zajištění potřebné hloubky při minimálních průtocích ·   Při vyšších průtocích průtok nivou bez výrazného poškození koryta (neplatí pro intravilán) ·    Problémovým místem z hlediska průchodnosti jsou objekty ·    Optické rozvlnění břehových hran Stabilizace koryta ·    Pružné opevnění (kamenný pohoz), možnost mírného přetváření trasy ·    Vhodný (místní) materiál, folie a geotextilie nepůsobí v toku dobře ·    Odstranění opevnění úplné

22 Objekty ·    Pevné objekty do opevněného koryta – nutno zajistit ukládání sedimentu na dně ·    Dřevěné objekty podtékají, obtékají, tvoří migrační překážku ·    Kamenné objekty (stupně, skluzy) při nízkých průtocích nezadržují vodu ·    Nutnost minimální hloubky pod a nad objektem ·    Účelné jsou nezpevněné tůně ·    Dřevěné a kamenné výhony nevytváří v malém korytě proudové stíny ·    Rybí úkryty – vhodné umístění vzhledem k hladině

23 Vegetační doprovod ·      Travní pásy, šíře min.10 m, udržované, odstranění biomasy, ve vlastnictví správce toku ·     Výsadba vegetace skupinově, nikoliv liniově ·      Napojení na stávající vegetaci v krajině ·      Kombinace stromy a keře (1 : 2) ·      Místní druhy, chráničky, kůly ·      Údržba min.3 roky (vyžínání, zalévání)


Stáhnout ppt "Revitalizace drobných vodotečí"

Podobné prezentace


Reklamy Google