Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Podpora turistických stezek v mobilu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Podpora turistických stezek v mobilu."— Transkript prezentace:

1

2 Ministerstvo životního prostředí Podpora turistických stezek v mobilu

3 MOBILNÍ MARKETING - CÍL Naším cílem je osvětlení potřeby ochrany chráněných území. V dnešní době je z hlediska turistů ochrana přírody a opatření v drtivé většině případů věcí víry. Cílová skupina10 – 26 let Prezentace „co se děje, když se něco děje“.

4 PŘEDPOKLADY Spolupráce veřejného a neziskového sektoru Dominantní – dobrovolnická práce Strategické a rozvojové dokumenty Načasování zahájení s rozvojem technologie Finanční podpora

5 OBAVY Nezájem veřejnosti (cílové skupiny) Nepřijetí technologie (i v jiných sektorech) Rychlé opuštění technologie Neefektivní vynaložení finančních prostředků

6 POSTUPNÝ NÁSTUP 2009 – 25 2D kódů (jižní Čechy) 2010 – 300 2D kódů 2011 – 1750 2D kódů

7 VÝSLEDKY ROKU 2010 Nízká návštěvnost ( zajímavá u prvních tabulek) Nadšení správců stezek, špatné umístění Špatná podoba tagglistu Velký zájem o zapojení (nové stezky) Nedostatečná propagace, složitý marketing

8 VÝSLEDKY ROKU 2011 Zvýšený zájem veřejnosti Zájem o partnerství, zájem médií Problém udržitelnosti stezek Nerovnoměrná kvalita stezek Vracející se problém marketingu Nižší možnosti finanční podpory

9 NOVÉ MOŽNOSTI Propojení správců stezek Vytvoření páteřních stezek Podpora nových technologií Využití možnosti finanční podpory Medializace Mobilní aplikace

10 SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY Zapojení 2D kódů do environmentálního vzdělávání Udržení existujících stezek i po skončení doby udržitelnosti projektu Omezená míra finanční podpory

11 PROGRAM LIFE+ Komunitární nástroj pro podporu rozvoje a implementace politiky EU v oblasti životního prostředí Naplňování cílů 7. Akčního plánu EU pro životní prostředí prostřednictvím –implementace a šíření příkladů nejlepší praxe –pilotní aplikace inovativních řešení a technologií Naplňování cílů Strategie EU 2020 Výzva pol. roku 2014

12 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU (a)přispívat k dosažení zdrojově efektivní, nízko-uhlíkové a vůči klimatické změně odolné ekonomice, k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí a zastavení ztráty biologické rozmanitosti, včetně podpory sítě NATURA 2000 a zastavení ekosystémové degradace (b)zlepšit rozvoj, implementaci a uplatňování politiky Společenství v otázkách životního prostředí a klimatu a urychlit a podpořit integraci environmentálních cílů do jiných politik EU a do činnosti veřejného i soukromého sektoru (c)podpořit správu v oblasti životního prostředí a změny klimatu na všech úrovních, včetně zapojení občanského sektoru, NNO a místních aktérů (d)podpořit naplňování Akčního program EU pro životní prostředí

13 ROZPOČET LIFE 2014 - 2020 Navržený rozpočet: 3 057 mil. Euro, z čehož –2 292 mil. Euro na podprogram pro Životní prostředí, z toho min. 55% na přírodu a biologickou rozmanitost –764 mil. Euro na podprogram pro Klimatickou změnu Min. 81% na akční granty Min. 15% na přeshraniční projekty Max. 30% na integrované projekty

14 FINANČNÍ MECHANISMUS EHP Výsledek 1: Zvýšení kapacity pro efektivní řízení a monitorování lokalit Natura 2000 (monitoring druhů a stanovišť + implemetace managementových planů pro Naturové oblasti) Výsledek 2: Zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb, včetně povědomí a vzdělávání ve spojení s biodiverzitou a změnou klimatu a s ekonomickým hodnocením ekosystémů (podpora vzdělávacích environmentálních programů a kampaní + tvorba výukové infrastruktury – naučné stezky, apod.)

15 FINANČNÍ MECHANISMUS EHP Výsledek 3: Zlepšení integrace biodiverzity do sektorových politik a právních předpisů (Implementace akčních a managementových plánů pro zvláště ohrožené druhy živočichů + implementace místních a regionálních environmentálních strategíí v úzké spolupráci s veřejností) Výsledek 4: Zabránění fragmentaci ekosystémů (analýzy a monitoring stavu ekosystémů + tvorba či zlepšení fragementačních opatření) Výsledek 5: Zlepšení informací o životním prostředí o vlivu, stavu a trendech (realizace environmentálních monitorovací programů)

16 FINANČNÍ MECHANISMUS EHP Výsledek 6: Rozvoj systémů pro výměnu informací na adaptaci změn klimatu (osvětová činnost + tvorba monitorovacích systémů) Výsledek 7: Rozvoj strategií a opatření pro adaptaci na změnu klimatu (rozvoj a tvorba adaptačních opatření (povodně, sucha, apod.)

17 OTEVŘENÁ VÝZVA Vyhlášení cca. leden 2014 Délka 3 měsíce Počátek projektů 1Q 2015 Doporučená délka projektů 1 rok Celková alokace otevřené výzvy: 13 763 404 EUR

18 KONTAKTY Mgr. Michal Petrus, vedoucí odd. programů EU E-mail: Michal.Petrus@mzp.czMichal.Petrus@mzp.cz Tel: 267 122 898 Ing. Gabriela Kalábková, odd. programů EU E-mail: Gabriela.Kalabkova@mzp.czGabriela.Kalabkova@mzp.cz Tel: 267 122 084 Bc. Markéta Konečná, odd. programů EU e-mail: Marketa.Konecna@mzp.czMarketa.Konecna@mzp.cz tel: 267 122 447

19 Děkuji za pozornost

20


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Podpora turistických stezek v mobilu."

Podobné prezentace


Reklamy Google