Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modul č. 2: Tutor DiV Kurz: Distanční minimum (DMHK0406) Tutor: Mgr. Monika Všetulová Hradec Králové, 25. 11. 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modul č. 2: Tutor DiV Kurz: Distanční minimum (DMHK0406) Tutor: Mgr. Monika Všetulová Hradec Králové, 25. 11. 2004."— Transkript prezentace:

1 Modul č. 2: Tutor DiV Kurz: Distanční minimum (DMHK0406) Tutor: Mgr. Monika Všetulová Hradec Králové, 25. 11. 2004

2 Organizace tutoriálu 25.11.2004 ČASOVÝ PLÁN 14.00 – 15.30 hod.  Modul č. 3 Studijní texty v DiV 15.30 – 15.45 hod.  přestávka 15.45 – 17.15 hod.  Modul č. 2 Tutor DiV OBSAH tutoriálu TUTOR 1.Organizace studia 2.Zhodnocení úkolů, vysvětlení nejasností 3.Diskuse + řešení případových studií Úkoly tutora Školení tutorů Konflikty a tutor Hodnocení tutora Křížovka Úkoly tutora Školení tutorů Konflikty a tutor Hodnocení tutora Křížovka

3 Zadání úkolů Vyberte si prosím pouze jedno z následujících zadání. Při jeho zpracování se opírejte o informace, které jste si osvojili studiem textu Tutor DiV. Samozřejmě přivítám, jestliže ke zpracování úkolu použijete i jiné informační zdroje či osobní zkušenost s prací tutora. Osobně doporučuji k doplňující četbě publikaci J. Průcha – J. Míka. Distanční studium v otázkáchDistanční studium v otázkách Zadání úkolu: 1.Vytvořte EVALUAČNÍ DOTAZNÍK pro studující v DiV, kterým budou hodnotit kvalitu tutora v distančním studiu. Postihněte co nejširší spektrum jeho aktivit. 2. Vytvořte TABULKU a v ní porovnejte roli pedagoga v prezenčním studiu a tutora. Pokuste se vystihnout nejmarkantnější rozdíly i společné rysy jejich práce.

4 Hodnocení úkolů Celkové zhodnocení Systematický přístup Stručnost Vlastní názory a myšlenky Dotazník Úvodní oslovení + sdělení účelu evaluace Srozumitelnost otázek Zaměřenost k aktivitám tutora Komparace Psychosociální dovednosti Klíčové momenty Vaše zajímavé myšlenky Pedagog v PS je spíše přímý vysvětlovatel. Tutor musí komunikovat otevřeně. Role učitele se mění. Není pouze zdrojem informací, ale i manažerem učebního procesu a koordinátorem studijních aktivit. Role učitele se mění. Není pouze zdrojem informací, ale i manažerem učebního procesu a koordinátorem studijních aktivit.

5 Diskuse Pedagog v prezenční a distanční výuce

6 Role pedagoga PREZENČNÍ VÝUKADISTANČNÍ VÝUKA Komunikace Verbální i neverbální, slovní i písemná, bezprostřední. Převážně verbální, písemná, zprostředkovaná. Technická vybavenost Je potřebná, ale ne vždy je k dispozici. Nutnost. Technické dovednostiZáleží na obsahu výuky. Znalost pedagogických zásad při aplikaci didaktických pomůcek. Dovednost práce s didaktickou technikou. Pracovní dobaDle rozvrhu.Převážně flexibilní. Zpětná vazba Možnost bezprostředního vlivu na průběh výuky. Převážně chybí bezprostřední zpětná vazba, neverbální komunikace. Čas na efektivní odpověď. Kvalifikace Pedagogická, psychologické a sociologické znalosti. Školení pro tutory + praxe, manažerské dovednosti. VýukaPřednáší, cvičí, vysvětluje. Má úlohu: průvodce, konzultanta, informační, poradenskou. Společné: komunikační dovednosti, zaujatost pro věc, umění zaujmout, otevřenost, vstřícnost, vnímavost, znalost potřeb studujících, empatie.

7 Klasický  tradiční výukový styl  Autoritativní  Předávání „hotového“  Závazný předem určený program  Lektor  expert  Účastník  objekt  Úvod  prezentace programu a pravidel lektora  Výklad  Závěr  hodnocení školení lektorem)  Lektor poskytuje hotové poznatky  Participativní  Objevování nového  Pružnost programu (obsah/metody/techniky)  Trenér  facilitátor  Účastník  subjekt  Úvod  debata o programu a pravidlech dle potřeb a možností účastníků  Facilitace  Závěr  společná kritická sebereflexe  Trenér „učí se učit“, rozvíjet, kultivovat Barták, J. Základní kniha lektora/trenéra. Praha : Votobia 2003, s. 213.

8 Kompetence tutora  Odborná připravenost  Zkušenosti  Praxe  Pedagogické schopnosti/dovednosti ve VD  Schopnost veřejně vystupovat  Schopnost řídit interaktivní vzdělávací formy  Metodická způsobilost  Adaptabilita (přizpůsobivost i otevřenost)  Pozitivní přístup, aktivita, iniciativa, kolegialita  + osobnostní kvality (např. analytická schopnost) Barták, J. Základní kniha lektora/trenéra. Praha : Votobia 2003, s. 129.

9 Základní úkoly tutora 1.ÚKOLY (zadávání a hodnocení) 2.STUDIJNÍ VÝSLEDKY (sdělování studujícím) 3.DOTAZY (zodpovídání) 4.TUTORIÁLY (vedení a hodnocení) 5.POMOC

10 Role tutora 1.TECHNICKÁ (podmínky pro studenty, vlastní znalost) 2.MANAŽERSKÁ (plánování, organizace, administrace) 3.PEDAGOGICKÁ (dodržování didaktických zásad) 4.SOCIÁLNÍ (kooperativní studijní prostředí)

11 Příručka pro tutory  vysvětlení základních pojmů  pravidla komunikace se studenty  povinnosti a práva tutora, studujících a realizátora  charakteristika kurzu  personální zabezpečení kurzu, organizace práce tutora  vedení studijní agendy

12 Případová studie č. 1 Ještě než se dostanu k vlastnímu řešení, chtěla bych napsat několik poznámek, které i trochu osvětlují, proč úkol posílám později: úkol se mi zdá velice těžký a dlouho jsem přemýšlela, jak jej vlastně zpracuji a nevěděla jsem, jak do toho (v některých momentech jsem měla dokonce dojem, že tento článek přepracovat kvalitně do podoby studijního textu do DiV je nemožné) při všem tomto přemýšlení se mi zdál tento úkol velice pracný a tak časově náročný, že je téměř nemožné tento úkol splnit v předpokládané kvalitě - myslím tím z mé strany - snad ani nejde „pro převedení textu do distanční podoby použít všechny vhodné prostředky uvedené ve studijním materiálu“ dlouho jsem bádala nad formou, kterou tento úkol zpracuji - nejde přece vše opisovat a přepisovat do podoby studijního textu, volila jsem proto pouze příklady, poslední prozaický důvod jsem si nechala na závěr - v úterý jsem dělala důležitou zkoušku v doktorandském studiu a ta byla přednější.

13 Případová studie č. 2 Vážený pane, velice se Vám omlouvám, že posílám vypracovaný korespondenční úkol s několikadenním zpožděním. Jako základní důvod na svoji omluvu uvádím, že jsem neznal znění úkolu. Všechny tři předchozí úkoly jsem dostal mailem na svoji elektronickou adresu, takže jsem automaticky předpokládal, že i další úkol dostanu stejným způsobem. Bohužel jsem netušil, že dojde ke změně ve způsobu komunikace se studenty, aniž by to někdo oznámil. Od Vás jsem pak obdržel pouze dnešní "výhrůžný" dopis. Věřte mi však, že jsem se pídil po zadání úkolu ze všech předchozích úkolů nejvíc, takže jeho zadání jsem dostal od kolegů již v pátek. Má snaha sehnat tento úkol co nejdříve byla dána tématem, které je pro mně neskutečně obtížné. V průvodním dopise píšete, že máme 6 hodin na prostudování textu. Za 6 hodin jsme ho s obtížemi přečetl, ale o nějakém porozumění nemůže být řeči. Text je patrně psán pro jinou cílovou skupinu, než jsem já. Text jsem prostudoval celkem 3x a troufám si říci, že jsem pochopil zhruba 10%. Nejsem a ani netoužím být informatik, spíše mě zajímá pedagogická či didaktická stránka distančního vzdělávání. Tomu pak odpovídá mé vypracování Vašeho úkolu, které je asi o něčem jiném než jste si představoval. Pokud se Vám zdá moje troufalost přílišná, jsem ochoten okamžitě studium na Vaší instituci ukončit.

14 Případová studie č. 3 Pracujete jako tutor v kurzu Distanční minimum. Obdržíte úkol od studenta a zjistíte, že se zaměřil na podrobnou kritiku studijního materiálu, z něhož studoval. Napadl jeho odbornou a jazykovou úroveň. V některých případech s jeho výtkami souhlasíte. Studující však ve svém počínání zcela opomněl vypracovat zadaný úkol. Pouze dodávám, že autorem textu nejste Vy. Co Vy na to jako TUTOR? Jak budete reagovat? Důkladně si svou strategii promyslete a pak doslova napište svou odpověď na RUB karty.

15 Případová studie č. 4 Pracujete jako tutor v kurzu Distanční minimum. Obdržíte úkol od studenta a zjistíte, že jste před týdnem obdržel naprosto stejně vypracovaný úkol od jiného člena téže studijní skupiny. Co Vy na to jako TUTOR? Jak budete reagovat? Důkladně si svou strategii promyslete a pak doslova napište svou odpověď na RUB karty.

16 Honoráře tutorů kurzy CDV UPstudium SDV UP oprava úkolů50 – 150,- Kč /úkol5,- Kč /1 NS (max. 10NS) vedení tutoriálů250,- Kč (45 min)500,- Kč (PS 300,-Kč) konzultace0,- Kč100,- Kč (1 hod/2 studenti) průběžná komunikace se studenty 500,- Kč (1 týden) odměna dle evaluace 0 – 500, - Kč CELKEM min.1000,- Kč CELKEM max.4500,- Kč3500,- Kč


Stáhnout ppt "Modul č. 2: Tutor DiV Kurz: Distanční minimum (DMHK0406) Tutor: Mgr. Monika Všetulová Hradec Králové, 25. 11. 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google