Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj komunikačních dovedností PhDr. Vladimír Vocelka Krnov 27. 10. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj komunikačních dovedností PhDr. Vladimír Vocelka Krnov 27. 10. 2010."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj komunikačních dovedností PhDr. Vladimír Vocelka Krnov 27. 10. 2010

2 Rozvoj komunikačních dovedností Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 1. Představení tutora Vzdělání – Pedagogická fakulta, obor matematika –fyzika FF UK Praha, obor pedagogika - psychologie Praxe - Základní škola (matematika, fyzika) Střední škola (pedagogika, psychologie, praxe v MŠ a ŠD) Vysoká škola – PdF UP Olomouc katedra psychologie, SU Opava, ústav společenských věd Místní správa Pedagogicko psychologická poradna Jeseník Školní inspekce Spolupráce se vzdělávacím centrem SU

3 Rozvoj komunikačních dovedností Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 2. Popis kurzu Termín kurzu: 11.12.2009 – 11.1.2010 Kurzu se účastnilo: 15 pedagogů, z toho 5 mužů a 10 žen Hodinová dotace: 10 hodin Cíl kurzu: Poskytnout učitelům poznatky a představit jim význam komunikace v jejich práci. Současně by měl ukázat cestu k sebezdokonalení. Obsah kurzu: 1.Sociální komunikace a vztahy mezi lidmi 2.Poruchy v sociální komunikaci 3.Teorie komunikace 4.Sdělení a jeho obsah – Co si sdělujeme? 5.Neverbální komunikace 6.Verbální komunikace 7.Mimoslovní projevy v řeči 8.Příjem sdělení 9.Komunikace a situace 10.Jak dosáhnout přijetí identity aneb sebeprezentace učitele

4 Rozvoj komunikačních dovedností Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 3. Průběh kurzu Cílovou skupinu projektu tvoří učitelé základních a středních škol. Do kurzu „Rozvíjení komunikačních dovedností“ se přihlásilo15 účastníků, kteří pracovali s textem „Rozvíjení komunikativních dovedností“. Součástí textu byly „Otázky k zamyšlení“, „Samostatné úkoly“ a „Kontrolní otázky“. Otázky k zamyšlení a samostatné úkoly byly určeny k prohloubení poznatků prostřednictvím vlastní aktivity. Měly také vést k zamyšlení se nad sebou a tím i ke sebezdokonalení. Soubor kontrolních otázek byl základem závěrečného testu. Všichni přihlášení účastníci kurz dokončili úspěšným zpracováním závěrečného testu..

5 Rozvoj komunikačních dovedností Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008

6 Rozvoj komunikačních dovedností Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 4. Problémy z pohledu autora kurzu 1.Neznalost účastníků. Pro účinnou komunikaci je nutné znát adresáta sdělení, jeho zkušenosti a znalosti. Vzhledem ke svým zkušenostem z praxe jsem při tvorbě textu vycházel z toho, že je nutné připomenout zapomenuté poznatky a doplnit je o nové. Proto jsou kapitoly 1 – 7 rozšířeným a obohaceným opakováním toho, co se na fakultách učí. Kapitoly 8-10 vychází z nejnovějších poznatků, poslední dvě kapitoly nebyly v české literatuře uceleně zpracovány (snad jen V. Vocelka, Sebeprezentace učitele, r. 1994, sborník Slezské univerzity). 2.Psaní v programu Open Office je nevýhodou protože kvalita kontroly pravopisu nedosahuje úroveň Wordu. Díky tomu unikly chyby v interpunkci. 3.Sevřená forma, stručnost textu, znemožňuje uvádět více příkladů a lépe propojovat teorii s praxí. Je obtížné vytvořit text vyvážený, to znamená stručný, ale obsahující vše co studující potřebuje a očekává. 4.Nedostatečný kontakt s účastníky.

7 Rozvoj komunikačních dovedností Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 5. Přínos projektu z pohledu autora K projektu jsem přistupoval s jistou nedůvěrou. Nakonec mne však projekt obohatil o novou zkušenost: Zpracování textu pro e-learningový kurz nutí učitele důkladně se zamyslet nad obsahem textu a formulovat jej co nejstručněji. Výsledkem je kompaktnější text. Závěr: Každý učitel by měl zkusit zpracovat tímto stylem aspoň malou část toho co vyučuje.

8 Rozvoj komunikačních dovedností Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 6. Zpětná vazba Součástí projektu bylo i hodnocení kurzu účastníky. Celkové hodnocení bylo rozloženo do čtyř hlavních oblastí: 1.Spokojenost s celkovou náplní kurzu 2.Kvalita studijní opory 3.Přínos kurzu 4.Jak účastníkům vyhovovalo časové rozložení kurzu a způsob studia 5.Přístup pracovníků vzdělávací instituce

9 Rozvoj komunikačních dovedností Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 6.1 Spokojenost s celkovou náplní kurzu Velmi spokojen 5 Spokojen 9 S výhradami 1 Nespokojen 0

10 Rozvoj komunikačních dovedností Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 6. 2 Hodnota vytvořených studijních opor Velmi dobré 7 Dobré 7 S výhradami 1 Neuspokojivé 0

11 Rozvoj komunikačních dovedností Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 6. 3 Jaký přínos pro Vás měl právě absolvovaný kurz? Získal jsem nové poznatky 14 Nepřinesl nic nového 1 Žádný 0

12 Rozvoj komunikačních dovedností Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 6. 4 Vyhovovalo Vám časové rozložení kurzu a způsob studia? Ano zcela 12 Ano s výhradami 3 Ne 0

13 Rozvoj komunikačních dovedností Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 6. 5 Jak hodnotíte přístup personálu vzdělávací instituce? Velmi ochotný 12 Dobrý 2 S výhradami 0 Neuspokojivý 0

14 Rozvoj komunikačních dovedností Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 7. Konkrétní připomínky účastníků k bodu 6.1 Na tento kurz by mohl navazovat další, který by byl více zaměřený na praxi. Mám na mysli například více konkrétních příkladů. Nemám výhrady, kurz se mi líbil a určitě si jednotlivé body a zejména úkoly projdu ještě mnohem důkladněji. V opoře i v otázkách je pár drobných gramatických chyb v interpunkci. (Problém Word x OpenOffice) Nemám pocit, že by mi kurz přinesl poznatky do té doby neznámé

15 Rozvoj komunikačních dovedností Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 8. Konkrétní připomínky účastníků k bodu 6.2 Texty jsou graficky přehledné, málo obsažné. Některé kontrolní otázky byly nejednoznačné. Šlo však spíše o výjimky. Text je zpracován velice dobře, uvítal bych více příkladů z praxe. Nemám pocit, že by mi kurz přinesl poznatky do té doby neznámé

16 Rozvoj komunikačních dovedností Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 9. Konkrétní připomínky účastníků k bodu 6.3 Přestože většina účastníků hodnotí přínos kurzu pozitivně, objevují se i dva protikladné názory: Většina informací je mi známa, nicméně kapitoly 8, 9 a 10 mě zaujaly a přinesly nové informace. Nemám pocit, že by mi kurz přinesl poznatky do té doby neznámé. První názor je názor člověka, který má o problematiku sociální komunikace zájem a odpovídá realitě.

17 Rozvoj komunikačních dovedností Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 10. Zkušenosti a názory Potěšitelný je zájem a zkoumavý přístup většiny účastníků kurzu. Ztotožňuji se s názorem, že by bylo vhodné kurz doplnit nástavbovým kurzem, který by byl orientován výrazně na praktické problémy. Hodnocení účastníků kurzu 14 spokojených, jeden nikoliv, vyznívá pozitivně a je příjemnou odměnou za vynaloženou práci.

18 Rozvoj komunikačních dovedností Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 11. Prostor pro diskuzi 1.Obsah kurzu 2.Podpora Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rozvoj komunikačních dovedností PhDr. Vladimír Vocelka Krnov 27. 10. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google