Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj komunikačních dovedností

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj komunikačních dovedností"— Transkript prezentace:

1 Rozvoj komunikačních dovedností
PhDr. Vladimír Vocelka Krnov

2 Rozvoj komunikačních dovedností
1. Představení tutora Vzdělání – Pedagogická fakulta, obor matematika –fyzika FF UK Praha, obor pedagogika - psychologie Praxe - Základní škola (matematika, fyzika) Střední škola (pedagogika, psychologie, praxe v MŠ a ŠD) Vysoká škola – PdF UP Olomouc katedra psychologie, SU Opava, ústav společenských věd Místní správa Pedagogicko psychologická poradna Jeseník Školní inspekce Spolupráce se vzdělávacím centrem SU Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/

3 Rozvoj komunikačních dovedností
2. Popis kurzu Termín kurzu: – Kurzu se účastnilo: 15 pedagogů, z toho 5 mužů a 10 žen Hodinová dotace: 10 hodin Cíl kurzu: Poskytnout učitelům poznatky a představit jim význam komunikace v jejich práci. Současně by měl ukázat cestu k sebezdokonalení. Obsah kurzu: Sociální komunikace a vztahy mezi lidmi Poruchy v sociální komunikaci Teorie komunikace Sdělení a jeho obsah – Co si sdělujeme? Neverbální komunikace Verbální komunikace Mimoslovní projevy v řeči Příjem sdělení Komunikace a situace Jak dosáhnout přijetí identity aneb sebeprezentace učitele Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/

4 Rozvoj komunikačních dovedností
3. Průběh kurzu Cílovou skupinu projektu tvoří učitelé základních a středních škol. Do kurzu „Rozvíjení komunikačních dovedností“ se přihlásilo15 účastníků, kteří pracovali s textem „Rozvíjení komunikativních dovedností“. Součástí textu byly „Otázky k zamyšlení“, „Samostatné úkoly“ a „Kontrolní otázky“. Otázky k zamyšlení a samostatné úkoly byly určeny k prohloubení poznatků prostřednictvím vlastní aktivity. Měly také vést k zamyšlení se nad sebou a tím i ke sebezdokonalení. Soubor kontrolních otázek byl základem závěrečného testu. Všichni přihlášení účastníci kurz dokončili úspěšným zpracováním závěrečného testu.. Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/

5 Rozvoj komunikačních dovedností
Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/

6 4. Problémy z pohledu autora kurzu
Rozvoj komunikačních dovedností 4. Problémy z pohledu autora kurzu Neznalost účastníků. Pro účinnou komunikaci je nutné znát adresáta sdělení, jeho zkušenosti a znalosti. Vzhledem ke svým zkušenostem z praxe jsem při tvorbě textu vycházel z toho, že je nutné připomenout zapomenuté poznatky a doplnit je o nové. Proto jsou kapitoly 1 – 7 rozšířeným a obohaceným opakováním toho, co se na fakultách učí. Kapitoly 8-10 vychází z nejnovějších poznatků, poslední dvě kapitoly nebyly v české literatuře uceleně zpracovány (snad jen V. Vocelka, Sebeprezentace učitele, r. 1994, sborník Slezské univerzity). Psaní v programu Open Office je nevýhodou protože kvalita kontroly pravopisu nedosahuje úroveň Wordu. Díky tomu unikly chyby v interpunkci. Sevřená forma, stručnost textu, znemožňuje uvádět více příkladů a lépe propojovat teorii s praxí. Je obtížné vytvořit text vyvážený, to znamená stručný, ale obsahující vše co studující potřebuje a očekává. Nedostatečný kontakt s účastníky. Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/

7 5. Přínos projektu z pohledu autora
Rozvoj komunikačních dovedností 5. Přínos projektu z pohledu autora K projektu jsem přistupoval s jistou nedůvěrou. Nakonec mne však projekt obohatil o novou zkušenost: Zpracování textu pro e-learningový kurz nutí učitele důkladně se zamyslet nad obsahem textu a formulovat jej co nejstručněji. Výsledkem je kompaktnější text. Závěr: Každý učitel by měl zkusit zpracovat tímto stylem aspoň malou část toho co vyučuje. Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/

8 Rozvoj komunikačních dovedností
6. Zpětná vazba Součástí projektu bylo i hodnocení kurzu účastníky. Celkové hodnocení bylo rozloženo do čtyř hlavních oblastí: Spokojenost s celkovou náplní kurzu Kvalita studijní opory Přínos kurzu Jak účastníkům vyhovovalo časové rozložení kurzu a způsob studia Přístup pracovníků vzdělávací instituce Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/

9 6.1 Spokojenost s celkovou náplní kurzu
Rozvoj komunikačních dovedností 6.1 Spokojenost s celkovou náplní kurzu Velmi spokojen 5 Spokojen 9 S výhradami 1 Nespokojen Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/

10 6. 2 Hodnota vytvořených studijních opor
Rozvoj komunikačních dovedností 6. 2 Hodnota vytvořených studijních opor Velmi dobré 7 Dobré S výhradami 1 Neuspokojivé Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/

11 6. 3 Jaký přínos pro Vás měl právě absolvovaný kurz?
Rozvoj komunikačních dovedností 6. 3 Jaký přínos pro Vás měl právě absolvovaný kurz? Získal jsem nové poznatky 14 Nepřinesl nic nového 1 Žádný Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/

12 6. 4 Vyhovovalo Vám časové rozložení kurzu a způsob studia?
Rozvoj komunikačních dovedností 6. 4 Vyhovovalo Vám časové rozložení kurzu a způsob studia? Ano zcela 12 Ano s výhradami 3 Ne Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/

13 6. 5 Jak hodnotíte přístup personálu vzdělávací instituce?
Rozvoj komunikačních dovedností 6. 5 Jak hodnotíte přístup personálu vzdělávací instituce? Velmi ochotný 12 Dobrý 2 S výhradami Neuspokojivý Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/

14 7. Konkrétní připomínky účastníků k bodu 6.1
Rozvoj komunikačních dovedností 7. Konkrétní připomínky účastníků k bodu 6.1 Na tento kurz by mohl navazovat další, který by byl více zaměřený na praxi. Mám na mysli například více konkrétních příkladů. Nemám výhrady, kurz se mi líbil a určitě si jednotlivé body a zejména úkoly projdu ještě mnohem důkladněji. V opoře i v otázkách je pár drobných gramatických chyb v interpunkci. (Problém Word x OpenOffice) Nemám pocit, že by mi kurz přinesl poznatky do té doby neznámé Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/

15 8. Konkrétní připomínky účastníků k bodu 6.2
Rozvoj komunikačních dovedností 8. Konkrétní připomínky účastníků k bodu 6.2 Texty jsou graficky přehledné, málo obsažné. Některé kontrolní otázky byly nejednoznačné. Šlo však spíše o výjimky. Text je zpracován velice dobře, uvítal bych více příkladů z praxe. Nemám pocit, že by mi kurz přinesl poznatky do té doby neznámé Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/

16 9. Konkrétní připomínky účastníků k bodu 6.3
Rozvoj komunikačních dovedností 9. Konkrétní připomínky účastníků k bodu 6.3 Přestože většina účastníků hodnotí přínos kurzu pozitivně, objevují se i dva protikladné názory: Většina informací je mi známa, nicméně kapitoly 8, 9 a 10 mě zaujaly a přinesly nové informace. Nemám pocit, že by mi kurz přinesl poznatky do té doby neznámé. První názor je názor člověka, který má o problematiku sociální komunikace zájem a odpovídá realitě. Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/

17 Rozvoj komunikačních dovedností
10. Zkušenosti a názory Potěšitelný je zájem a zkoumavý přístup většiny účastníků kurzu. Ztotožňuji se s názorem, že by bylo vhodné kurz doplnit nástavbovým kurzem, který by byl orientován výrazně na praktické problémy. Hodnocení účastníků kurzu 14 spokojených, jeden nikoliv, vyznívá pozitivně a je příjemnou odměnou za vynaloženou práci. Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/

18 Děkuji za pozornost Rozvoj komunikačních dovedností
11. Prostor pro diskuzi Obsah kurzu Podpora Děkuji za pozornost Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/


Stáhnout ppt "Rozvoj komunikačních dovedností"

Podobné prezentace


Reklamy Google