Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ PaedDr. Leoš Tesárek Krnov 27. 10. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ PaedDr. Leoš Tesárek Krnov 27. 10. 2010."— Transkript prezentace:

1 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ PaedDr. Leoš Tesárek Krnov 27. 10. 2010

2 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Představení tutora PaedDr. Leoš Tesárek 33 let ve školství, nejprve jako učitel experimentální školy, poté výchovný poradce, zástupce ředitele školy, nyní ředitel školy Akreditovaný lektor Národního institutu pro další vzdělávání pedagogů Řadu let externí pracovník Centra dalšího vzdělávání Ostravské univerzity; spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi vč. Slezské univerzity v Opavě Více než 25 let se zabývám školním hodnocením a evaluací V posledních 6 letech také realizace školské reformy na úrovni základního a středního školství

3 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Popis kurzu Kurz probíhal od 10.9.2010 do 15.10.2010 Kurzu se účastnilo 6 pedagogů, všechno ženy. Hodinová dotace – 20 vyučovacích hodin, z toho 12 hodin samostudia, 4 hodiny seminář v průběhu výuky a 4 hodiny seminář ke konci výuky.

4 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Do rozjetého vlaku Po oslovení pracovníky vzdělávacího centra jsem se zapojil do projektu až na začátku letošního roku. Následovaly rychle další kroky: upřesnit obsah a strukturu kurzu zvážit zaměření na cílovou skupinu vytvořit formu e-learningového kurzu Protože jsem se neúčastnil přípravy k tvorbě tohoto typu kurzů, následovala etapa hledání, zkoušení a především pochopení základních principů. Díky radám, podnětům a péči PhDr. Ing. Hany Danihelkové a Ing. Petra Korvinyho, Ph.D. Byl kurz na světě. Úvahy nad tím, aby skutečně „selský rozum“ fungoval, pokračovaly stále.

5 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Na ŠVP selským rozumem Maximální možná koncentrace základních principů školské reformy a jejich realizace. Cíle: Jednoduše pojmenovat nejdůležitější principy školské reformy v porovnání s dosavadním systémem Prezentovat souvislosti RVP x ŠVP s výše uvedenými fakty Na konkrétních praktických příkladech budovat strategii tvorby ŠVP Vytvořit podmínky pro vzájemnou diskuzi účastníků kurzu

6 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Struktura kurzu: Proč změny ve školství? Je to vůbec nutné? V čem spočívají nejdůležitější změny a jak je uchopit? Bez cílů to nejde!!! Náš cíl: maximální rozvoj žáka (studenta) – cesta k tvořivosti. Základem jsou kompetence. Dnešní učitel. Hodnocení v současné škole. Možná nebezpečí: přesycení tématem výhrady k reformě obecně problém času a kontaktu

7 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Pro koho jsme prostřeli – kdo přišel Cílovou skupinou byli pedagogičtí pracovníci všech typů škol ( s akcentem na střední školy). Očekával jsem také koordinátory ŠVP základních škol a učitele, kteří přišli do školství v posledních letech. Přihlásilo se 6 zájemců ze základních škol. Nicméně kurz této „miniskupiny“ proběhl. Nesmírně cenné byly dva tutoriály. Poznatky z nich jsou následující: Společné rysy skupiny: Malá homogenní skupina Silně motivovaní účastníci Rychlá shoda na cílech Společné problémy.

8 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008

9 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Výhody:Nevýhody: možnost intenzívní prácemenší názorová různorodost možnost neustálé diskuzemenší množství příkladů, nápadů... individuální přístupsilná pracovní zátěž možnost pokrytí všech požadavků Příklady diskutovaných oblastí: V čem jsou hlavní změny a odlišnosti v porovnání s dosavadním systémem? Jak tyto skutečnosti zapracovat do ŠVP? Jak se to projeví v myšlení učitele, jak v samotném vyučovacím procesu? Jakou roli hraje žák? Jak zjišťovat efektivitu naší práce a jak hodnotit? Co nezvládne sám učitel, nemůže naučit své žáky.

10 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Kdo si co odnesl Uvádím poznatky především na základě diskuze a reakcí účastníků v průběhu obou tutoriálů: 1.„Zlidštění a uchopení současné reformy školství selským rozumem.“ 2.Přehled o reálných krocích, strategiích … v procesu tvorby, realizace a evaluace ŠVP. 3.Konkrétní návody včetně metodických materiálů. 4.Praktický nácvik klíčových dovedností a postupů. To vše v poměrně krátkém čase a bez nároků na finanční prostředky. Jako lektor jsem si odnesl rovněž mnoho užitečného: poznání reálného stavu procesu tvorby a naplňování ŠVP postavení učitele a jeho myšlení ověření vhodnosti a významu úkolů zařazených do kurzu odhad problémových oblastí, možné příčiny podněty pro úvahu o dalším možném směřování vyučovacího procesu u nás.

11 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 S čím jsem bojoval 1.Začátečnické problémy s tvorbou e-learningového kurzu. 2.Nacházení přesných, jednoduchých formulací se zachováním potřebných souvislostí. 3.Zachování souladu cílů školské reformy, cílů kurzu a cílů projektu. 4.Pracovat s maximální možnou empatií – odhad potřeb, problémů, úrovně účastníku kurzu. 5.Specifická forma kontaktu „lektor x účastníci“. 6.Jednorázovost akce, není mnoho času na případné korekce. Specifika tématu: Problematika tvorby, realizace a evaluace ŠVP je složitě strukturované téma. Základem jsou metakognitivní poznatky. Klíčový význam mají tutoriály s časovou prodlevou – nenahraditelný osobní kontakt. Všechny další formy kontaktů jsou důležité rovněž.

12 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Co se mi honí hlavou Prožíváme překotný vývoj: stále rostoucí kvanta informací rozvoj nových technologií Jaká bude reakce společenské změny má, rodiny, školy ???? charakter dnešní rodiny … E-learning – jedna z možných moderních cest: možnost rychlého předávání informací bez ohledu na vzdálenost, počet účastníků... dostupná vzdělávací šance časová přizpůsobivost časová a finanční úspora (odpadá nutnost dojíždění) podstatně menší tlak na zastupování …

13 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Co budeme muset ověřit? Do jaké míry si může učitel sám vytvářet nové komunikativní, citové … vzorce chování? Které oblasti při získávání a rozvíjení učitelské profese se neobejdou bez kontaktu s lektorem a dalšími účastníky vzdělávání? Jak můžeme kompenzovat redukci osobních kontaktů, aby učitel zvládl rozvoj všech stránek svých žáků (minimálně 30% informací získáváme nonverbální cestou)? …

14 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Zpětná vazba s účastníky po ukončení e-learningového kurzu účastníci vyplňovali dotazníky

15 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Spokojenost s celkovou náplní kurzu Velmi spokojen 4 Spokojen 2 S výhradami 0 Nespokojen 0

16 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Hodnota vytvořených studijních opor Velmi dobré 6 Dobré 0 S výhradami 0 Neuspokojivé 0

17 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Jaký přínos pro Vás měl právě absolvovaný kurz? Získal jsem nové poznatky 6 Nepřinesl nic nového 0 Žádný 0

18 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Vyhovovalo Vám časové rozložení kurzu a způsob studia? Ano zcela 6 Ano s výhradami 0 Ne 0

19 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Jak hodnotíte přístup personálu vzdělávací instituce? Velmi ochotný 5 Dobrý 1 S výhradami 0 Neuspokojivý 0

20 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 V každém případě: děkuji všem tvůrcům, organizátorům i realizátorům projektu za možnost poznat nové dimenze vzdělávání, za impulzy k přemýšlení, za nové neocenitelné zkušenosti.

21 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Neexistuje cíl, k jehož dosažení bychom nemuseli vyvinout žádnou činnost!!! Co na to „selský rozum“?

22 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 „Člověk“ vyroste pouze mezi lidmi E-learning k tomu může významně přispět

23 NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Prostor pro diskuzi Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN „SELSKÝM ROZUMEM“ PaedDr. Leoš Tesárek Krnov 27. 10. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google