Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODIKA KURZŮ PhDr. Ing. Hana Danihelková Krnov 27. 10. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODIKA KURZŮ PhDr. Ing. Hana Danihelková Krnov 27. 10. 2010."— Transkript prezentace:

1 METODIKA KURZŮ PhDr. Ing. Hana Danihelková Krnov 27. 10. 2010

2 Představení Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Úloha v projektu – Metodik e-kurzů Zapojení v projektu 13 měsíců (od 4/2009) Náplň činnosti: - metodické a odborné vedení tutorů při přípravě a zpracování e- learningových kurzů - spolupráce se specialistou na e-learning - spolupráce s administrativním týmem projektu Zkušenosti s realizací projektů v rámci ESF (OP RLZ, OP VK), mezinárodní programy (Socrates, Grundtvig, EQUAL), dlouhodobá práce v oblasti vzdělávání dospělých Metodik e-kurzů

3 METODIKA KURZŮ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Výzkum – vzdělávání pedagogů v současnosti - Na začátku projektu (březen 2009) proběhl průzkum situace ve vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji (MSK) a jejich vzdělávacích aktivit a potřeb - Průzkum provedla společnost FOCUS, Marketing & Social Research (Brno) - Cílem průzkumu bylo: 1. identifikovat způsoby dalšího vzdělávání v MSK, 2. informovat učitele, 3. identifikovat míru zájmu o další zdělávání, 4. zmapovat postoj učitelů k dalšímu vzdělávání - Vybrané výstupy průzkumu: - e-learningu jako výukové metody v současnosti využívá jen třetina pedagogů na severní Moravě - zájem o vzdělávání prostřednictvím e-learningu projevily dvě třetiny dotázaných pedagogů - V rámci projektu byly následně vytvářeny studijní opory zaměřené na nejvíce požadované oblasti vzdělávání

4 METODIKA KURZŮ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Výzkum – žádaná studijní témata Průzkum byl proveden formou: - kvantitativního telefonického výzkumu (CATI) mezi učiteli základních a středních škol v MSK (208 respondentů) - sběrem dotazníků (metoda PAPI) u partnerských škol (112 dotazníků) Nejvyšší zájem mezi dotázanými pedagogy je o další vzdělávání v oblasti nových metod a postupů výuky (77%; 47% rozhodně ano, 30% spíše ano). Zájem o vzdělávání prostřednictvím e-learningu projevily dvě třetiny dotázaných pedagogů (67%). O vzdělávání pomocí e-learningu se zajímají učitelé pedagogických / zdravotnických SŠ (81%), mladší pedagogové do 29let (86%) a ženy (72%). Důvodem pro nezájem o e-learning je nejčastěji přesvědčení dotázaného, že se již dále vzdělávat nepotřebuje (21%), pětina odmítajících učitelů této formě vzdělávání nedůvěřuje (20%) a více než polovina uvádí jiný důvod. Nejčastěji je jako jiný důvod uváděna časová náročnost, dále preference osobního přístupu, resp. ústního podání potřebných informací.

5 Vybrané údaje z analýzy

6

7 METODIKA KURZŮ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Základní kritéria pro tvorbu e-learningových studijních opor Poznání způsobu dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Zjištění míry zájmu o další vzdělávání mezi učiteli MSK Postoj k dalšímu vzdělávání učitelů formou e-learningu a jejich informovanost o něm E-learning jako pomůcka při výuce žáků

8 METODIKA KURZŮ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Cílová skupina a volba metodiky Budoucí autoři studijních opor skupina homogenní (učitelé) i nehomogenní (různé typy a stupně škol) Zvolená metodika – e-learning Metodika kurzu se odvíjela od charakteristiky cílové skupiny: učitelé s různým stupněm znalosti e-learningu.

9 METODIKA KURZŮ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Vzdělávání vzdělavatelů Příprava probíhala v etapách, po menších skupinkách pedagogů Prezenční semináře pro autory studijních opor, složené ze dvou částí: 1.metodika tvorby 2.IT podpora v platformě Moodle Budoucí autoři studijních opor se zúčastnili prezenčního semináře, kde jim byla vysvětlena jak metodika a její odborné zázemí, tak i principy práce s platformou Moodle.

10 METODIKA KURZŮ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008

11 METODIKA KURZŮ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Témata studijních opor Většina studijních opor se byla zaměřena na tyto tematické okruhy: Komunikační a sociální dovednosti Práce s žáky z odlišného sociokulturního prostředí a se speciálními vzdělávacími potřebami Nové metody a postupy výuky Cizí jazyky Informační technologie a práce s PC

12 METODIKA KURZŮ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Kontakt metodika e-learningu s autory studijních opor Prezenční seminář Pravidelné konzultace e-mailem (téma, metodika) Připomínky ke kontrolní kapitole První verze opory Náměty na zlepšení Druhá, většinou konečná verze opory Metodik pro tvorbu e-learningových opor radil, jak převést texty pro prezenční výuku do podoby e-learningové.

13 METODIKA KURZŮ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Nejčastější nedostatky při tvorbě studijních opor (jen u některých autorů) Nedocenění různých funkcí e-learningu Nepochopení, že studium musí být interaktivní Příliš dlouhé texty Malá fantazie pro tvorbu testů a cvičení Nezvládnutí práce se šablonou Výsledné studijní opory musely splňovat požadavky MŠMT k akreditaci. V některých případech byly studijní opory na základě připomínek MŠMT upravovány, popř. došlo k úpravám rozsahu e-kurzů, zvyšování podílu prezenční výuky v rámci e-kurzu (tutoriály)

14 METODIKA KURZŮ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Zpětná vazba vzdělávaných osob Lidé na vysoké komunikační úrovni, velmi dobře vzdělaní, otevření novým poznatkům a empatičtí. E-mailová korespondence s některými byla velmi rozsáhlá, protože měli snahu vytvořit velmi kvalitní e-learningovou oporu. Proto naslouchali a byli vstřícní při zapracování připomínek do svých studijních opor.

15 METODIKA KURZŮ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Spolupráce metodika e-learningu s expertem IT Vedení autorů studijních opor probíhalo ve sdružené podpoře jak metodika, tak experta IT. Jejich spolupráce a doplňování znamenaly vyšší kvalitu výsledných studijních opor z hlediska metody učení a srozumitelnosti ovládání učební platformy. Schůzky obou expertů s vedením projektu Vzájemné konzultace některých studijních opor

16 METODIKA KURZŮ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Přínos podpory autorů studijních opor Pečlivě připravené vedení vzdělávání Oddělená a přece úzká spolupráce metodika s expertem IT Tvorba opory – časově náročný proces To jsou hlavní odborné příčiny, proč bylo vzdělávání autorů studijních opor účastníky dobře hodnoceno a proč výsledné studijní opory jsou velmi kvalitní s velkým množstvím interaktivních prvků.

17 METODIKA KURZŮ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Prostor pro diskuzi Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "METODIKA KURZŮ PhDr. Ing. Hana Danihelková Krnov 27. 10. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google