Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výběrové řízení dodavatele manažerského vzdělávání pro ZENTIVA a.s. Ukázka modelové situace, diskuse Dana Pokorna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výběrové řízení dodavatele manažerského vzdělávání pro ZENTIVA a.s. Ukázka modelové situace, diskuse Dana Pokorna."— Transkript prezentace:

1 Výběrové řízení dodavatele manažerského vzdělávání pro ZENTIVA a.s. Ukázka modelové situace, diskuse Dana Pokorna

2 Obsah Vstupní situace a požadavky společnosti Zentiva Požadavky na vzdělávání manažerů ve společnosti Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání Současná situace ve vzdělávání manažerů

3 Vstupní situace ve společnosti Ukončení fúze Léčiva a Slovakofarma (2003-2004) Odlišné postupy ve vzdělávání v jednotlivých zemích Osvědčení dodavatelé v jednotlivých zemích Odlišná politika rozvoje zaměstnanců v jednotlivých zemích

4 Odlišnosti jednotlivých zemí ve vzdělávání ČR – vysoká úroveň dodavatelů tréninku, široká nabídka akcí, vstřícný postoj společnosti ke vzdělávání, evidence realizovaných akcí SR – vstřícný postoj společnosti ke vzdělávání, ne pro všechny skupiny zaměstnanců, omezený počet dodavatelů na trhu vzdělávání, nižší standardy nabízených služeb ve vzdělávání Baltské republiky (BALT) – vlastní, odtržený systém vzdělávání, náhodný výběr dodavatelů, komplikovaná situace v komunikačním jazyce

5 Identifikované nedostatky ve vzdělávání Plánovitost ve vzdělávání Systematičnost ve vzdělávání skupin manažerů Sledování účelnosti volby vzdělávacích akcí Sledování implementace získaných poznatků Evidence zpětné vazby na kvalitu akcí

6 Nová politika vzdělávání zaměstnanců korporace Zentiva Cíle jsou formulovány v: HR Strategie - leadership - internacionalizace - zvyšování výkonu Směrnice HR procesu - ucelený systém - návaznost na další HR procesy Kompetenční model - manažerské kompetence

7 Cílová koncepce vzdělávání manažerů v Zentiva a.s. Jednotný systém pro všechny manažery Obsah založen na manažerských kompetencích Všechny úrovně řízení vlastní program Všechny regionální zastoupení jednoho dodavatele Certifikace tréninkových programů v zemi (EU)

8 Manažerské kompetence

9 Manažerská pyramida Úrovně řízení manažerů ve firměSpecifika v úrovních řízení Leader a Koučing Cíl: zlepšit osobní manažerský styl, rozvíjet dovednosti lídra, vést změnu, motivovat a stmelit manažerský tým Kdo: Expertis Ph, ŠMR Ol, LD Assoc.UK Certifikát: MŠMT a ILM Cíl: podpořit vyšší výkon a kvalitu vedení lidí, rozvíjet manažerské dovednosti, motivovat a stmelit manažerský tým Kdo: Expertis Ph, ŠMR Ol, LD Assoc.UK Certifikát: MŠMT a ILM Cíl: podpořit vyšší výkon a kvalitu vedení lidí, rozvíjet základní manažerské znalosti a dovednosti, naplňovat roli manažera v Zentivě, motivovat a stmelit manažerský tým Kdo: Interní lektoři a oboroví specialisté Certifikát: Zentiva Top úroveň řízení Střední úroveň řízení Linioví manažeři

10 Volba realizátora vzdělávání (externí vs. interní)

11 Firemní směrnice ke vzdělávání – příprava vzdělávací akce Definice cíle Jasný obsah Určení cílové skupiny Konzultace lektorského obsazení (interní vs. externí) Určení doby realizace (v pracovní době vs. mimo pracovní dobu) Určení způsobu vyhodnocení akce

12 Firemní směrnice ke vzdělávání – kritéria výběru externího dodavatele Kvalita/spolehlivost - reference - nabídka - mlčenlivost - smlouva - pojištění Flexibilita - reflexe standardů Zentivy, ochota a míra spolupráce - ochota a míra spolupráce Cena - v porovnání s rovnocennými nabídkami

13 Formulované požadavky na dodavatele Cíl - konkrétní Obsah – témata, rozdělení do seminářů Rozsah – 1 rok, rozvrh seminářů Certifikát – požadavek, konkrétní nabídka Metody – tréninkové, rozpracovaná metodika Zjištění vstupní úrovně – požadavek, konkrétní nabídka Evaluace, implementace - požadavek, konkrétní nabídka Lektoři – vedoucí lektor + lektoři, CV, reference Ceny – tréninkový den/ostatní, konkrétní nabídka Představení společnosti Reference relevantní k výběrovému řízení

14 Výběrové řízení - zadání Ráda bych Vás touto formou oslovila s nabídkou zúčastnit se výběrového řízení na dodavatele tréninkového programu pro střední a vyšší management Zentiva. V nabídce by nemělo chybět:  návrh řešení tréninkového programu - metodika - přípravy, provedení, ověření dosažených cílů  návrh sestavení bloků / témat  představení společnosti - relevantně k výběrovému řízení  představení osob, které trénink povedou+ osob, které by na projektu se Zentivou spolupracovali  reference - relevantně k výběrovému řízení  cena za tréninkový den  ostatní ceny (příprava- pokud počítáno zvlášť)  časové možnosti

15 Kola výběrového řízení 1. Kolo Inzerce  Výběr dle požadovaných kritérií 2. Kolo Oslovení 3 – 6 vybraných firem – osobní schůzka  Výběr dodavatele (+ 1 náhradník) 3. Kolo Vyjednávání o podmínkách realizace 4. Kolo Pilotní trénink

16 1. Kolo výběru ČR 58 41 SR 30 20 BALT 1 Země Počet oslovených Počet přihlášených Hodnocení nabídek - vyřazovací Kritéria výběru  Nabízí všechny obory?  nabízí certifikát?  Je systém evaluace a implikace do praxe součástí programu?  Výuka měsíčně max. 2 dny – celkem 1 rok?  Organizace výuky na straně firmy?

17 2. Kolo výběru Osobní rozhovor s garantem programu a vedoucím lektorem 6 vybraných společností v ČR/SR Porovnávací kritéria výběru - cena - způsob organizace střední a vrcholové úrovně - druh certifikátů (ČR, EU…) - metody výuky (způsob výuky znalostí – e-learning, způsob tréninku) - způsob evaluace a implikace - celistvost celého programu - lektoři - způsob komunikace s účastníky – el.komunikace

18 3. Kolo výběru Vyjednávání o konkrétních podmínkách realizace 2 – 3 vybrané společnosti v ČR/SR Oblasti vyjednávání - vzájemný poměr – cena, rozsah služeb - postup při vstupním a výstupním hodnocení - flexibilita a reakce na naše požadavky - kvalita studijních materiálů - zařazení velkých případových studií, manažerských her - rozsah dalších služeb v el.komunikaci s účastníky - způsob uvedení programu na interní trh Zentivy

19 Současná situace ČR 3 4 ano SR 2 5* ano BALT 1 3 ano Země Počet skupin Provedené akce Průběžné úpravy * 2 hodnocení SM/VM + 2 témata SM + 1 téma SM+VM

20 Očekávané výstupy z akce Postupná implementace osvědčených postupů Výměna názorů mezi dodavateli Viditelný a srozumitelný článek Firemní kultury Jednotná implementace Trénink manažerů v požadovaných kompetencích Propojení jednotlivých úrovní manažerů

21 „Výsledky jsou způsobeny děláním správné věci, nikoliv věcí správně.“ Peter Drucker ? Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Výběrové řízení dodavatele manažerského vzdělávání pro ZENTIVA a.s. Ukázka modelové situace, diskuse Dana Pokorna."

Podobné prezentace


Reklamy Google