Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení prací posílaných tutorovi k opravě PhDr. Miroslava Dvořáková 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení prací posílaných tutorovi k opravě PhDr. Miroslava Dvořáková 2008."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení prací posílaných tutorovi k opravě PhDr. Miroslava Dvořáková 2008

2 POT POT je zkratka pro práce opravované tutorem, korespondenční úkoly (v angličtině se používá termín TMA – tutor marked assignment) Jedná se o různé typy úkolů (vypracování případové studie, sepsání eseje na dané téma, testy, výpočty příkladů, protokoly o pokusech apod.) v nichž má studující prokázat osvojení vědomostí a dovedností, pochopení souvislostí a vztahů mezi klíčovými oblastmi učiva, schopnosti syntetizovat dílčí poznatky a aplikovat učivo v určité oblasti odborné praxe.

3 ZÁSADY PRO HODNOCENÍ POT  V zadání úkolu je třeba sdělit přesné pokyny k jeho zpracování (forma, struktura, rozsah, termín zaslání, způsob hodnocení).  Každý zaslaný úkol musí být tutorem zhodnocen.  Úkol by měl být tutorem zhodnocen a odeslán zpět studujícímu s případným komentářem max. do 5 dnů od jeho odeslání.

4 FORMY HODNOCENÍ POT a) hodnocení známkou b) hodnocení bodovací stupnicí c) písemné slovní hodnocení d) analýza chyb při osobní konzultaci

5 ad a) hodnocení známkou  nejjednodušší, nikoliv však nejlepší způsob hodnocení POT  dospělí studující jsou neradi hodnoceni jako děti ve škole.  studující se často z hodnocení nedozví, kde a jakou chybu udělal

6 ad b) hodnocení bodovací stupnicí  dává možnost jemnějšího posouzení než známkování  průběžně získávané body za různé úkoly lze sčítat, takže výsledek nezávisí pouze na jednom dobře či méně dobře splněném konkrétním úkolu

7 ad c) písemné slovní hodnocení  tato forma hodnocení POT je používána nejčastěji  hodnotitel v komentáři k POT vyzvedne přednosti splněného úkolu a jasně definuje to, co splněno nebylo nebo bylo splněno nedostatečně a vyžaduje přepracování  tutor nikdy přímo neopravuje chyby v práci, neuvádí správná řešení, pouze doporučí, kde může studující nalézt a dostudovat další informace, které mu pomohou úkol splnit

8 ad d) analýza chyb při osobní konzultaci  zpravidla bývá využívána tehdy, pokud je úkol splněn zcela nevyhovujícím způsobem, tento stav se opakuje a nelze docílit kvalitního splnění úkolu  cílem je vyjasnění situace, aby následně studující dokázal zpracovat POT ve formě a s obsahem, který byl předepsán

9 LITERATURA  ZLÁMALOVÁ, H. Tutor distančního vzdělávání. Dotisk 1. vydání. Olomouc : CODV UP, 2002. ISBN 80-244-0283-1.  ZLÁMALOVÁ, H. Principy distanční vzdělávací technologie a možnosti jejího využití v pedagogické praxi na technických vysokých školách. Dostupné z: http://icosym.cvut.cz/telel/zlamalova.html http://icosym.cvut.cz/telel/zlamalova.html  ZLÁMALOVÁ, H. – PRŮCHA, J. – MÍKA, J. Příručka pro zájemce o celoživotní vzdělávání. Ostrava : RCCV VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0506-5. Dostupné z: http://www.elearn.vsb.cz/cz/kurzy/Studenti_DiV_studia.pdf http://www.elearn.vsb.cz/cz/kurzy/Studenti_DiV_studia.pdf


Stáhnout ppt "Hodnocení prací posílaných tutorovi k opravě PhDr. Miroslava Dvořáková 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google