Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

zpětná vazba a hodnocení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "zpětná vazba a hodnocení"— Transkript prezentace:

1 zpětná vazba a hodnocení
Marie Knoflíčková Channel Crossings

2 Program Příležitosti k předávání a získávání zpětné vazby
Principy předávání zpětné vazby Předávání zpětné vazby na produktivní dovednosti Získávání zpětné vazby od studentů

3 příležitosti k předávání zpětné vazby
bezprostřední po samostatné práci po skupinové práci po odevzdání DÚ v průběhu aktivity po rolové hře atd. po části hodiny na konci hodiny s odstupem po dokončení kapitoly/ modulu po ukončení semestru po ukončení školního roku po ukončení kurzu

4 možnosti předávání zpětné vazby
oprava chyb po aktivitě písemné hodnocení ústní hodnocení skupinový feedback hlasování vzájemná zpětná vazba oprava chyb v průběhu aktivity

5 principy úspěšného předávání zpětné vazby
Forma pozitivní výroky otevřené, návodné otázky věcné zhodnocení a doporučení Postup shrnutí pozitiv předání doporučení (pozitivní výroky / návodné otázky) stanovení / shrnutí cílů Obsah úspěšné užití jazyka identifikace slabostí doporučení pro zlepšení účastníci pracují na svých check listech

6 případová studie L: Rozhovor se vám celkem povedl. Ani v něm nebylo moc chyb. S: Děkuji. L: Ale nemluvíte moc plynule a někdy používáte špatný slovosled. S: Aha… L: Probírali jsme to už minulý měsíc. L: Rozhovor se vám povedl. Líbilo se mi, že jste se snažili. S: Děkuji. Chtěli jsme použít nová slovíčka. L: To se vám povedlo. Hezky jste zapojili užitečné fráze. Vylepšili byste něco? S: No, myslím, že gramatika nebyla moc dobře. L: Aha. Možná byste se mohli víc zaměřit na správný slovosled v otázkách. A když si rozhovor ještě jednou zkusíte, uvidíte, že bude mnohem plynulejší.

7 úskalí předávání zpětné vazby
zkuste… zaměřte se na … xy se Vám povedlo příliš - málo píšete / říkáte … ne- doporučuji / myslím si / líbí se mi … ale celkem protože / aby … dobře -špatně jste …

8 produktivní dovednosti: kategorie
psaní mluvení slovní zásoba gramatická přesnost splnění úkolu struktura koherence koheze plynulost výslovnost interakce slovní zásoba gramatická přesnost splnění úkolu struktura koherence koheze zaměření čtenář rejstřík styl

9 produktivní dovednosti: kritéria hodnocení
známky bodové ohodnocení pásma různý systém kritérií – stejný princip stanovte kategorie hodnocení stanovte nejnižší hranici úspěšnosti přiřaďte deskriptory k hodnocení stanovte maximální výsledek stanovte deskriptory výkonu

10 příklady dobré praxe: Cambridge ESOL - pásma

11 pásmo deskriptor 5 4 3 2 1 zcela splňuje požadavky zadání
přehledná strukturova s využitím odpovídajících spojovacích výrazů plně a správně využívá gramatické jevy a slovní zásobu minimum chyb nezabraňuje porozumnění a je vyváženo ambiciózním užitím jazyka 4 dostatečně splňuje požadavky zadání používá dostatečně bohatou slovní zásobu a odpovídající gramatické jevy obsahuje větší množství chyb, které jsou způsobeny především pokusy o užití obtížných jazykových jevů 3 produkt splňuje zadání přehledná struktura s omezeným množstvím spojovacích prostředků použité gramatické jevy a slovní zásoba neodpovídají zcela požadované úrovni poměrně velké množství chyb, které však nezabraňují porozumění 2 nesplňuje zcela požadavky zadání, irelevantní informace nejasná struktura s chybějícími spojovacími výrazy omezené užití gramatických jevů a slovní zásoby chyby čtenáře/posluchače rozptylují a omezují porozumnění 1 nesplňuje požadavky zadání zcela chybí jasná struktura projevu nedostatečně ovládá použitý jazyk – chyby zabrańují porozumění nedostatek projevu k hodnocení zcela irelevatní a nesrozumitelný obsah

12 příklady dobré praxe: channel crossings bodové ohodnocení

13

14 získávání zpětné vazby
aktivní zapojení studentů informace pro další rozvoj zefektivnění výuky společná zodpovědnost za výuku posílení týmu sdílení cílů a jejich dosažení zajištění spokojenosti

15 zásady získání zpětné vazby
pravidelnost získávání zpětné vazby hodnocení dosažených cílů dlouhodobá záležitost systematičnost stanovujte cíle stanovte akční plán zhodnoťte dosažení cílů motivace součást běžné výuky srozumitelné zadání skupinová aktivita bezpečí

16 možnosti získávání zpětné vazby
dotazník pyramidová diskuse “kulatý stůl” plakáty deníky a portfolia srovnání a zhodnocení

17 shrnutí zařazujte předávání a získávání zpětné vazby pravidelně
zapojte studenty aktivně do předávání zpětné vazby vytvořte bezpečné prostředí k získávání a předávání zpětné vazby stanovujte cíle a vyhodnocujte jejich splnění motivujte studenty k vyžadování a předávání zpětné vazby

18 dotazy?

19 děkuji


Stáhnout ppt "zpětná vazba a hodnocení"

Podobné prezentace


Reklamy Google