Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organon Interaktivní webová aplikace pro výuku logiky Ludmila Dostálová Jaroslav Lang Západočeská univerzita v Plzni Grant FRVŠ č. 566/2006/F5d.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organon Interaktivní webová aplikace pro výuku logiky Ludmila Dostálová Jaroslav Lang Západočeská univerzita v Plzni Grant FRVŠ č. 566/2006/F5d."— Transkript prezentace:

1 Organon Interaktivní webová aplikace pro výuku logiky Ludmila Dostálová Jaroslav Lang Západočeská univerzita v Plzni Grant FRVŠ č. 566/2006/F5d

2 Motivace  Úvodní kurzy logiky jsou zpravidla masového charakteru  Nejefektivnější metodou výuky logiky je samostatné řešení úloh  Chybí cvičebnice s dostatečnou zásobou úloh s klíčem a vzorovým řešením Neúměrná konzultační zátěž vyučujících

3 Požadavky  Najít dostatečně bohatý zdroj úloh  Zpřístupnit úlohy studentům  Zajistit konzultace Kontrolovat správnost samostatného řešení Upozorňovat na chyby a vysvětlovat je  Opravovat a hodnotit odevzdané úlohy Lze převést do automatické podoby

4 Řešení  bude obsahovat bohatou databázi příkladů  zvýší efektivitu samostudia studentů průběžná kontrola při řešení příkladů nápověda během řešení příkladu  sníží zátěž vyučujících zadá a ohodnotí samostatné úlohy studentů bude schopná suplovat elementární konzultační činnost Vytvořit webovou aplikaci, která:

5 Databáze příkladů  Struktura databáze Příklady se dělí na kategorie podle tematických okruhů Kategorie se dělí na typy podle postupu a náročnosti řešení  Bohatost databáze Databázi netvoří příklady ale vzory příkladů Substitucí se ze vzorů generují konkrétní úlohy s identickou metodou řešení Jedna databáze pro různé kurzy různého obsahu, struktury i úrovně.

6 Struktura databáze  Výroková logika  Predikátová logika  Formalizace  Úsudky  ….  Výroková logika Tabulková metoda Transformace na NF –Df  ; DeM; p  p –Df  ; DeM; p  (p  q)  p –Df  ; DeM; p  (  p  q)  p  q –… –Df  ; DeM; Distr.; p  p –… Ekvivalence tvrzení Kalkul nd …  Tematický okruh Kategorie – Typ

7 Bohatost databáze  Df  ; DeM; Distr. jedn.; p  (p  q)  p; p  (  p  q)  p  q [ ( A  B )  C ]  [ A  ( B   A ) ] – [ ( p  q )  r ]  [ p  ( q   p ) ] – [ ( r  p )  q ]  [ r  ( p   r ) ] – [ (  q  r )   p ]  [  q  ( r  q ) ] – … [ ( A  B )  A ]  { [ ( A   B )  C ]  B } [ ( A  B )  C )  [ ( A   C )  C ] [ A  ( B  C ) ]  C  Typ Vzor – Úlohy

8 Modul pro samostudium  Předvede a vysvětlí vzorové řešení úlohy  Konzultuje se studentem jeho řešení kontroluje správnost jednotlivých kroků řešení upozorňuje na chyby, popř. poradí další krok  Samostatně vyřešenou úlohu opraví a ohodnotí stejným způsobem jako hodnocené domácí úlohy Tři základní funkce dle volby studenta:

9 Zápočtový modul  Generuje individuální domácí úkoly či testy Automatické generování přidělí každému studentovi jiné zadání stejné složitosti. Databáze příkladů je nezávislá na databázi pro samostudium  Umožňuje jejich vypracování a odeslání  Automaticky úlohy opravuje a hodnotí  Archivuje výsledky i hodnocení Umožňuje zpětnou kontrolu Shromažďuje statistické údaje

10 Student Má přístup pouze k vlastnímu účtu s:  Přístupem do modulu pro samostudium  Přidělenými zadáními hodnocených úkolů kurzu  Možností opakovaného vstupu a úprav řešení domácích úkolů až do odevzdání  Výsledky (opravení a ohodnocení) odevzdaných domácích úkolů  Statistickými údaji o relativní úspěšnosti

11 Vyučující  Vytváří šablony generující příklady pro samostudium hodnocené domácí úkoly  Má přístup k hodnocení úkolům studentů i k archivovaným zadáním a řešením  Má možnost vyhodnocovat statistické údaje o úspěšnosti studentů a náročnosti úloh

12 Současný stav projektu  Je vytvořena struktura databáze  Jsou vytvořeny úlohy pro typy:  transformace na normální formy  transformace do prenexního tvaru  logický čtverec (úpravy kvantifikátorů)  ekvivalence tvrzení v predikátové logice  Dokončují se programátorské práce  Připravuje se testování aplikace ve spolupráci se studenty (září 2006)  Předpokládá se zkušební nasazení do výuky na ZČU v zimním semestru 2006/07

13 Další vývoj  Rozšiřování databáze o nové typy úloh  formalizace  platnost úsudků  kalkul nd  Přizpůsobování aplikace praktickým podmínkám běžného provozu  Vytvoření podmínek pro případnou implementaci na jiných VŠ (uživatelské prostředí pro vyučující)  Doplnění výkladových pasáží a rozšíření aplikace v samostatnou elektronickou učebnici


Stáhnout ppt "Organon Interaktivní webová aplikace pro výuku logiky Ludmila Dostálová Jaroslav Lang Západočeská univerzita v Plzni Grant FRVŠ č. 566/2006/F5d."

Podobné prezentace


Reklamy Google