Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hoření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hoření."— Transkript prezentace:

1 Hoření

2 Co je hoření? Úkol 1: Doplň větu: Hoření je redoxní exotermická reakce, při níž vzniká …… a ….. .

3 Kontrola úkolu 1 Doplň větu: Hoření je redoxní exotermická
reakce, při níž vzniká světlo a teplo.

4 Hořlaviny Hořlaviny jsou látky, které se dají zapálit a pak prudce
reagují se vzdušným kyslíkem za vzniku plamene. Podle Bodu vzplanutí rozeznáváme hořlaviny I. – IV. třídy. Uskladňují se vždy odděleně, jsou opatřeny výstražným symbolem a v jejich blízkosti se nesmí pracovat s otevřeným ohněm!

5 Hoření propanbutanové směsi
Nebezpečné hořlaviny Hoření propanbutanové směsi Doma občas musíme používat prudce hořlavá organická ředidla (ethanol, toluen, aceton, nitroředidla, benzin, perchlorethylen, propan a butan) a pro zábavu vánoční pyrotechniku (petardy, prskavky atd.).

6 Plamen Hořlaviny hoří plamenem, což je sloupec hořících plynů.
Výhřevnost plamene svíčky Hořlaviny hoří plamenem, což je sloupec hořících plynů.

7 Výbušniny Některé reakce, při nichž se uvolňuje teplo, proběhnou
okamžitě. Pokud při těchto reakcích vznikají plynné produkty, jsou doprovázeny výbuchem. Mezi výbušniny patří třaskaviny (rozbušky), trhaviny (dynamit) a střeliviny (střelný prach).

8 Úkol 2: Označení hořlavin:
5 6 7 8 9 10 11 Které z výstražných symbolů vyjadřují vlastnost: a/ vysoce hořlavý b/ extrémně hořlavý c/ výbušný Ke každé vlastnosti doplň písmenné označení.

9 Kontrola úkolu 2: vysoce hořlavý 6, F extrémně hořlavý 10, F+
výbušný 8, E

10 Oheň a požár Úkol 3: Zařaď čísla obrázků k větám:
12 13 Úkol 3: Zařaď čísla obrázků k větám: a/ Požár je nežádoucí a nekontrolovatelné hoření. b/ Oheň je předem plánované a kontrolované hoření, ohraničené určitým prostorem.

11 Kontrola úkolu 3 a/ Požár je nežádoucí a nekontrolovatelné
hoření. Obr. 12 b/ Oheň je předem plánované a kontrolované hoření, ohraničené určitým prostorem. Obr. 13

12 Sněhový hasicí přístroj a jeho použití
Hašení požáru K hašení požáru slouží hasební prostředky (písek, hlína, voda,oxid uhličitý. Na menší požáry je vhodné použít hasicí přístroje (vodní, pěnový, práškový, sněhový, halonový). HCl + CaCO3 CO2 Hašení požáru spočívá: a/ V zamezení přístupu kyslíku (viz videoklip). b/ V ochlazení látky pod zápalnou teplotu. 14 15 Sněhový hasicí přístroj a jeho použití

13 Úkol 4: Podle přílohy 1 v pracovním listě doplň tabulku:*
Druh přístroje Pevné hořlaviny papír, uhlí, textil Kapalné hořlaviny Elektrický proud Vodní Pěnový Práškový Sněhový Halonový *Použij výrazy: vhodný, nevhodný, nesmí

14 Pevné hořlaviny papír, uhlí, textil
Kontrola úkolu 4 Druh přístroje Pevné hořlaviny papír, uhlí, textil Kapalné hořlaviny Elektrický proud Vodní vhodný nevhodný nesmí Pěnový Práškový Sněhový Halonový* * Nepoužívat v uzavřených prostorech bez větrání

15 Model hasicího přístroje
Kyselina chlorovodíková Roztok sody + saponát Na2CO3 + 2 HCl saponát CO2 + H2O + 2NaCl Úkol 5: Odpověz na otázky: a/ Který typ hasicího přístroje model napodobuje? b/ Který plyn vytvářel pěnu v odsávací baňce? c/ Proč má pěna hasicí účinky?

16 Kontrola úkolu 5 a/ Pěnový hasicí přístroj b/ Oxid uhličitý
c/ Zamezuje přístupu vzduchu a zároveň ochlazuje látku.

17 Co dělat v případě požáru
Snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou. Pokuste se oheň uhasit - využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek, apod. Do příjezdu jednotky se snažte, pokud je možno a nebude tím ohrožena Vaše bezpečnost, předejít dalšímu rozšíření ohně. Neodvětrávejte prostory, v nichž hoří. Přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje (kouř má opačné účinky jak vzduch). Nepodaří-li se požár uhasit vlastními silami, varujte ostatní např. voláním („Hoří!"). Volejte tísňovou linku 150 nebo v obou případech se dovoláte k hasičům, anebo požár ohlaste na příslušnou ohlašovnu požárů. Při předávání tísňové informace se snažte být trpěliví, dbejte pokynů operátora. Ohlaste v klidu a srozumitelně Vaše jméno, adresu a číslo telefonu, z kterého voláte, a co nejpřesněji oznamte, co se stalo a udejte adresu požáru (ulice + č.p.). Operátor vám může podat základní informace "co dělat„. Zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud !!! Nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit vědomí v důsledku nadýchání plynů). Vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se vás bude ptát na doplňující informace.

18 Úkol 6: Shrnutí učiva, doplň text:
Hoření je redoxní ……….. reakce, při níž vzniká světlo a ….. . Hořlaviny jsou látky, které se dají zapálit a pak prudce reagují se vzdušným …….. za vzniku ……. . Hořlaviny hoří …….., což je sloupec ……. plynů. ….. je nežádoucí a …………….. hoření. Oheň je předem ……… a kontrolované hoření, ohraničené určitým ……… . Hašení požáru spočívá v zamezení přístupu……. a v …….. látky pod zápalnou teplotu. Hasicí přístroje jsou vodní, ……, práškové, ……. a halonové. V případě požáru voláme tísňovou linku …nebo … . Při předávání tísňové informace ohlásíme ….., adresu, číslo …….., z kterého voláme, a co nejpřesněji oznámíme, co se stalo.

19 Kontrola úkolu 6 Hoření je redoxní exotermická reakce, při níž vzniká světlo a teplo. Hořlaviny jsou látky, které se dají zapálit a pak prudce reagují se vzdušným kyslíkem za vzniku plamene. Hořlaviny hoří plamenem, což je sloupec hořících plynů. Požár je nežádoucí a nekontrolovatelné hoření. Oheň je předem plánované a kontrolované hoření, ohraničené určitým prostorem. Hašení požáru spočívá v zamezení přístupu kyslíku a v ochlazení látky pod zápalnou teplotu. Hasicí přístroje jsou vodní, pěnové, práškové, sněhové a halonové. V případě požáru voláme tísňovou linku 150 nebo 112. Při předávání tísňové informace ohlásíme jméno, adresu, číslo telefonu, z kterého voláme, a co nejpřesněji oznámíme, co se stalo.

20 Zdroje použitých fotografií a citací
Obrázek 1: FIRE 01.JPG [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FIRE_01.JPG>. Obrázek 3: GEISLER , Martin. Candle-calendar.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Candle-calendar.jpg>. Obrázek 2: TDFw 135a.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TDFw_135a.jpg>. Obrázek 4: Mine Clearing Land Charge Operation Bright Star 2001 DF-SD jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mine_Clearing_Land_Charge_Operation_Bright_Star_2001_DF-SD jpg>. Obrázek 5: Hazard T.svg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hazard_T.svg>. Obrázek 6: Hazard F.svg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hazard_F.svg>. Obrázek 7: Hazard O.svg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hazard_O.svg>. Obrázek 8: Hazard E.svg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hazard_E.svg>. Obrázek 9: Hazard N.svg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hazard_N.svg>. Obrázek 10: Hazard FF.svg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hazard_FF.svg>. Obrázek 11: Hazard X.svg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hazard_X.svg>. PEDNEAULT. FirePhotography.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FirePhotography.jpg>. Chimney Fire 0001.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chimney_Fire_0001.jpg>. Obrázek 14: RAMA. Extincteur-P JPG [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Extinctep jpg>. Obrázek 15: Televize-en-feu-p jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Television-en-fep jpg>. Internetové citace: Co dělat v případě požáru [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ochranaobyvatel.cz/?Show=Pozary>. Ostaní fotografie a videoklipy pocházejí z vlastních zdrojů Mgr. Vlastimil Vaněk, autor


Stáhnout ppt "Hoření."

Podobné prezentace


Reklamy Google