Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hoření. Co je hoření? Úkol 1: Doplň větu: Hoření je redoxní exotermická reakce, při níž vzniká …… a …...

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hoření. Co je hoření? Úkol 1: Doplň větu: Hoření je redoxní exotermická reakce, při níž vzniká …… a …..."— Transkript prezentace:

1 Hoření

2 Co je hoření? Úkol 1: Doplň větu: Hoření je redoxní exotermická reakce, při níž vzniká …… a …...

3 Kontrola úkolu 1 Doplň větu: Hoření je redoxní exotermická reakce, při níž vzniká světlo a teplo.

4 Hořlaviny Hořlaviny jsou látky, které se dají zapálit a pak prudce reagují se vzdušným kyslíkem za vzniku plamene. Podle Bodu vzplanutí rozeznáváme hořlaviny I. – IV. třídy. Uskladňují se vždy odděleně, jsou opatřeny výstražným symbolem a v jejich blízkosti se nesmí pracovat s otevřeným ohněm!

5 Nebezpečné hořlaviny Doma občas musíme používat prudce hořlavá organická ředidla (ethanol, toluen, aceton, nitroředidla, benzin, perchlorethylen, propan a butan) a pro zábavu vánoční pyrotechniku (petardy, prskavky atd.). Hoření propanbutanové směsi

6 Plamen Hořlaviny hoří plamenem, což je sloupec hořících plynů. Výhřevnost plamene svíčky 800 0 C 1400 0 C 1200 – 1400 0 C

7 Výbušniny Některé reakce, při nichž se uvolňuje teplo, proběhnou okamžitě. Pokud při těchto reakcích vznikají plynné produkty, jsou doprovázeny výbuchem. Mezi výbušniny patří třaskaviny (rozbušky), trhaviny (dynamit) a střeliviny (střelný prach).

8 Úkol 2: Označení hořlavin: Které z výstražných symbolů vyjadřují vlastnost: a/ vysoce hořlavý b/ extrémně hořlavý c/ výbušný Ke každé vlastnosti doplň písmenné označení. 567891011

9 Kontrola úkolu 2: vysoce hořlavý 6, F extrémně hořlavý 10, F + výbušný 8, E

10 Oheň a požár Úkol 3: Zařaď čísla obrázků k větám: a/ Požár je nežádoucí a nekontrolovatelné hoření. b/ Oheň je předem plánované a kontrolované hoření, ohraničené určitým prostorem. 1213

11 Kontrola úkolu 3 a/ Požár je nežádoucí a nekontrolovatelné hoření. Obr. 12 b/ Oheň je předem plánované a kontrolované hoření, ohraničené určitým prostorem. Obr. 13

12 Hašení požáru K hašení požáru slouží hasební prostředky (písek, hlína, voda,oxid uhličitý. Na menší požáry je vhodné použít hasicí přístroje (vodní, pěnový, práškový, sněhový, halonový). Hašení požáru spočívá: a/ V zamezení přístupu kyslíku (viz videoklip). b/ V ochlazení látky pod zápalnou teplotu. HCl + CaCO 3 CO 2 Sněhový hasicí přístroj a jeho použití 1415

13 Úkol 4: Podle přílohy 1 v pracovním listě doplň tabulku:* Druh přístrojePevné hořlaviny papír, uhlí, textil Kapalné hořlaviny Elektrický proud Vodní Pěnový Práškový Sněhový Halonový *Použij výrazy: vhodný, nevhodný, nesmí

14 Kontrola úkolu 4 Druh přístroje Pevné hořlaviny papír, uhlí, textil Kapalné hořlaviny Elektrický proud Vodnívhodnýnevhodnýnesmí Pěnovývhodný nesmí Práškovýnevhodnývhodný Sněhovýnevhodnývhodný Halonový*vhodný * Nepoužívat v uzavřených prostorech bez větrání

15 Model hasicího přístroje Na 2 CO 3 + 2 HCl saponát CO 2 + H 2 O + 2NaCl Úkol 5: Odpověz na otázky: a/ Který typ hasicího přístroje model napodobuje? b/ Který plyn vytvářel pěnu v odsávací baňce? c/ Proč má pěna hasicí účinky? Roztok sody + saponát Kyselina chlorovodíková

16 Kontrola úkolu 5 a/ Pěnový hasicí přístroj b/ Oxid uhličitý c/ Zamezuje přístupu vzduchu a zároveň ochlazuje látku.

17 Co dělat v případě požáru Snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou. Pokuste se oheň uhasit - využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek, apod. Do příjezdu jednotky se snažte, pokud je možno a nebude tím ohrožena Vaše bezpečnost, předejít dalšímu rozšíření ohně. Neodvětrávejte prostory, v nichž hoří. Přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje (kouř má opačné účinky jak vzduch). Nepodaří-li se požár uhasit vlastními silami, varujte ostatní např. voláním („Hoří!"). Volejte tísňovou linku 150 nebo 112 - v obou případech se dovoláte k hasičům, anebo požár ohlaste na příslušnou ohlašovnu požárů. Při předávání tísňové informace se snažte být trpěliví, dbejte pokynů operátora. Ohlaste v klidu a srozumitelně Vaše jméno, adresu a číslo telefonu, z kterého voláte, a co nejpřesněji oznamte, co se stalo a udejte adresu požáru (ulice + č.p.). Operátor vám může podat základní informace "co dělat„. Zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud !!! Nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit vědomí v důsledku nadýchání plynů). Vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se vás bude ptát na doplňující informace.

18 Úkol 6: Shrnutí učiva, doplň text: Hoření je redoxní ……….. reakce, při níž vzniká světlo a …... Hořlaviny jsou látky, které se dají zapálit a pak prudce reagují se vzdušným …….. za vzniku …….. Hořlaviny hoří …….., což je sloupec ……. plynů. ….. je nežádoucí a …………….. hoření. Oheň je předem ……… a kontrolované hoření, ohraničené určitým ………. Hašení požáru spočívá v zamezení přístupu……. a v …….. látky pod zápalnou teplotu. Hasicí přístroje jsou vodní, ……, práškové, ……. a halonové. V případě požáru voláme tísňovou linku …nebo …. Při předávání tísňové informace ohlásíme ….., adresu, číslo …….., z kterého voláme, a co nejpřesněji oznámíme, co se stalo.

19 Kontrola úkolu 6 Hoření je redoxní exotermická reakce, při níž vzniká světlo a teplo. Hořlaviny jsou látky, které se dají zapálit a pak prudce reagují se vzdušným kyslíkem za vzniku plamene. Hořlaviny hoří plamenem, což je sloupec hořících plynů. Požár je nežádoucí a nekontrolovatelné hoření. Oheň je předem plánované a kontrolované hoření, ohraničené určitým prostorem. Hašení požáru spočívá v zamezení přístupu kyslíku a v ochlazení látky pod zápalnou teplotu. Hasicí přístroje jsou vodní, pěnové, práškové, sněhové a halonové. V případě požáru voláme tísňovou linku 150 nebo 112. Při předávání tísňové informace ohlásíme jméno, adresu, číslo telefonu, z kterého voláme, a co nejpřesněji oznámíme, co se stalo.

20 Zdroje použitých fotografií a citací Obrázek 1: FIRE 01.JPG [online]. 2007 [cit. 2009-11-16]. Dostupný z WWW:. Obrázek 3: GEISLER, Martin. Candle-calendar.jpg [online]. 2004 [cit. 2009-11-16]. Dostupný z WWW:. Obrázek 2: TDFw 135a.jpg [online]. 2008 [cit. 2009-11-16]. Dostupný z WWW:. Obrázek 4: Mine Clearing Land Charge Operation Bright Star 2001 DF-SD-03-04342.jpg [online]. 2001 [cit. 2009-11-16]. Dostupný z WWW:. Obrázek 5: Hazard T.svg [online]. 2006 [cit. 2009-11-16]. Dostupný z WWW:. Obrázek 6: Hazard F.svg [online]. 2006 [cit. 2009-11-16]. Dostupný z WWW:. Obrázek 7: Hazard O.svg [online]. 2006 [cit. 2009-11-16]. Dostupný z WWW:. Obrázek 8: Hazard E.svg [online]. 2006 [cit. 2009-11-16]. Dostupný z WWW:. Obrázek 9: Hazard N.svg [online]. 2006 [cit. 2009-11-16]. Dostupný z WWW:. Obrázek 10: Hazard FF.svg [online]. 2006 [cit. 2009-11-16]. Dostupný z WWW:. Obrázek 11: Hazard X.svg [online]. 2006 [cit. 2009-11-16]. Dostupný z WWW:. PEDNEAULT. FirePhotography.jpg [online]. 2006 [cit. 2009-11-16]. Dostupný z WWW:. Chimney Fire 0001.jpg [online]. 2005 [cit. 2009-11-16]. Dostupný z WWW:. Obrázek 14: RAMA. Extincteur-P1010032.JPG [online]. 2005 [cit. 2009-11-16]. Dostupný z WWW:. Obrázek 15: Televize-en-feu-p1010042.jpg [online]. 2005 [cit. 2009-11-16]. Dostupný z WWW:. Internetové citace: Co dělat v případě požáru [online]. 2005 [cit. 2009-11-16]. Dostupný z WWW:. Ostaní fotografie a videoklipy pocházejí z vlastních zdrojů. Mgr. Vlastimil Vaněk, autor


Stáhnout ppt "Hoření. Co je hoření? Úkol 1: Doplň větu: Hoření je redoxní exotermická reakce, při níž vzniká …… a …..."

Podobné prezentace


Reklamy Google