Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Personální management. Personální řízení Hlavní zaměření:Hlavní zaměření: - vytvářet prostředí, které umožní managementu získávat, vzdělávat a motivovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Personální management. Personální řízení Hlavní zaměření:Hlavní zaměření: - vytvářet prostředí, které umožní managementu získávat, vzdělávat a motivovat."— Transkript prezentace:

1 Personální management

2 Personální řízení Hlavní zaměření:Hlavní zaměření: - vytvářet prostředí, které umožní managementu získávat, vzdělávat a motivovat lidi potřebné pro zabezpečení stávajících vzdělávat a motivovat lidi potřebné pro zabezpečení stávajících i budoucích pracovních činností i budoucích pracovních činností - rozvíjet lidský potenciál a vytvářet motivující klima - napomáhat organizaci vyvažovat a přizpůsobovat se různým zájmovým skupinám zájmovým skupinám - posilovat vzájemné vztahy a podporovat týmovou práci - sledovat vývoj ovlivňující praxi zaměstnávání lidí - řízení změn - poskytovat různé služby v zájmu fungování podniku

3 Hlavní činnosti OrganizaceOrganizace Zabezpečení pracovních zdrojůZabezpečení pracovních zdrojů Řízení výkonuŘízení výkonu Rozvoj zaměstnancůRozvoj zaměstnanců Odměňování zaměstnancůOdměňování zaměstnanců Zaměstnanecké vztahyZaměstnanecké vztahy Zdraví, bezpečnost a služby pro zaměstnanceZdraví, bezpečnost a služby pro zaměstnance Správa zaměstnaneckých a osobních záležitostíSpráva zaměstnaneckých a osobních záležitostí

4 Etapy ve vývoji personálního řízení Péče o zaměstnancePéče o zaměstnance Personální administrativaPersonální administrativa Personální řízení –fáze rozvojePersonální řízení –fáze rozvoje Personální řízení – fáze dospělostiPersonální řízení – fáze dospělosti Řízení lidských zdrojů – první fázeŘízení lidských zdrojů – první fáze Řízení lidských zdrojů – druhá fázeŘízení lidských zdrojů – druhá fáze

5 Role personalistů Partneři v podnikáníPartneři v podnikání StratégovéStratégové Řešitelé problémůŘešitelé problémů InovátořiInovátoři IntervencionistéIntervencionisté Umožňovatelé a usnadňovateléUmožňovatelé a usnadňovatelé Interní konzultantiInterní konzultanti Dodavatelé služebDodavatelé služeb Strážci důslednostiStrážci důslednosti Strážci hodnot organizace týkajících se lidíStrážci hodnot organizace týkajících se lidí

6 Konflikty v personální práci Střet hodnotStřet hodnot Různé priorityRůzné priority Svoboda versus kontrolaSvoboda versus kontrola SporySpory

7 Kodex profesionálního vystupování PřesnostPřesnost DůvěrnostDůvěrnost PoradenstvíPoradenství Rozvoj jiných lidíRozvoj jiných lidí Stejné příležitostiStejné příležitosti Slušné zacházeníSlušné zacházení SeberozvojSeberozvoj

8 Efektivní personalisté Jednají strategickyJednají strategicky Zabezpečují, aby jejich inovace byly v souladu s potřebami a prioritami organizaceZabezpečují, aby jejich inovace byly v souladu s potřebami a prioritami organizace Rozumějí kultuře organizaceRozumějí kultuře organizace Jsou si vědomi potřeb organizace i jednotlivcůJsou si vědomi potřeb organizace i jednotlivců Rozumějí personálním systémům a metodámRozumějí personálním systémům a metodám Jsou vedeni hodnotamiJsou vedeni hodnotami Chovají se podnikatelskyChovají se podnikatelsky Angažují seAngažují se

9 Umějí vytvářet sítěUmějí vytvářet sítě Pečlivě zvažují své nápadyPečlivě zvažují své nápady Postupné zavádění inovacíPostupné zavádění inovací Intervenují efektivněIntervenují efektivně Jsou přesvědčivíJsou přesvědčiví Jsou realističtíJsou realističtí Náměty podávají managementu na základě praktických i měřitelných přínosůNáměty podávají managementu na základě praktických i měřitelných přínosů Poskytují nenápadnou pomoc, usměrňování a podporu při zavádění nových procesů a systémůPoskytují nenápadnou pomoc, usměrňování a podporu při zavádění nových procesů a systémů

10 Úspěšnost organizace závisí na způsobech řízení lidí, které stimulují a usměrňují: IniciativuIniciativu TvořivostTvořivost MotivaciMotivaci RozvahuRozvahu SchopnostiSchopnosti AdaptabilituAdaptabilitu Orientaci na podnikOrientaci na podnik OdpovědnostOdpovědnost Ochotu spolupracovatOchotu spolupracovat

11 Hlavní oblasti, ve kterých personální útvar může přispívat k úspěšnosti organizace, tvoří pomoc při: Budování dobře motivované, oddané, kvalifikované a flexibilní pracovní sílyBudování dobře motivované, oddané, kvalifikované a flexibilní pracovní síly Vytváření a rozvíjení efektivní organizaceVytváření a rozvíjení efektivní organizace Udržování dobrých zaměstnaneckých vztahůUdržování dobrých zaměstnaneckých vztahů Orientace na „hnací síly“ výkonnosti organizaceOrientace na „hnací síly“ výkonnosti organizace

12 Podpora podpůrných procesů ke komplexní kvalitě k úspěchu Řízení změnŘízení změn Zabezpečení potřebné kvalifikaceZabezpečení potřebné kvalifikace Vzdělávání a rozvojVzdělávání a rozvoj Řízení odměňováníŘízení odměňování Řízení pracovního výkonuŘízení pracovního výkonu

13 Přístupy k hodnocení personálního útvaru Znalost organizaceZnalost organizace Efektivnost příspěvků pro rozhodování vrcholového managementuEfektivnost příspěvků pro rozhodování vrcholového managementu Množství předložení inovačních návrhůMnožství předložení inovačních návrhů Schopnost plnit dané slibySchopnost plnit dané sliby Kvalita poskytovaných rad a služebKvalita poskytovaných rad a služeb Schopnost vytvářet a udržovat stabilní a kooperativní vztahy s odborySchopnost vytvářet a udržovat stabilní a kooperativní vztahy s odbory Schopnost zvládat obtížné situaceSchopnost zvládat obtížné situace Příspěvek k vytváření podnikové kulturyPříspěvek k vytváření podnikové kultury Celková důvěryhodnostCelková důvěryhodnost

14 Charakteristické rysy mezinárodního personálního řízení – 7K KosmopolitismusKosmopolitismus KulturaKultura KompenzaceKompenzace KomunikaceKomunikace KonzultaceKonzultace KompetenceKompetence KoordinaceKoordinace

15 Řízení lidských zdrojů = odlišný přístup k řízení v oblasti zaměstnávání lidí, který usiluje o dosažení konkurenční výhody prostřednictvím strategického rozmisťování vysoce oddané a schopné pracovní síly a používá přitom integrovanou soustavu kulturních, strukturálních a personálních postupů

16 V řízení lidských zdrojů je kladen důraz na :V řízení lidských zdrojů je kladen důraz na : - uplatnění strategického přístupu - chápání lidí jako jmění - dosahování přidané hodnoty pomocí lidí - dosažení oddanosti lidí cílům a hodnotám organizace - potřeba silné podnikové kultury

17 Charakteristické rysy řízení lidských zdrojů jako nového vzoru pro řízení lidí Jedná se o vrcholový managementem řízenou činnostJedná se o vrcholový managementem řízenou činnost Výkon a zabezpečení řízení lidských zdrojů je odpovědnost liniových manažerůVýkon a zabezpečení řízení lidských zdrojů je odpovědnost liniových manažerů Zdůrazňuje potřebu strategického souladuZdůrazňuje potřebu strategického souladu Je závazkově orientovanéJe závazkově orientované Může mít buď „tvrdou“ nebo „měkkou“ podobuMůže mít buď „tvrdou“ nebo „měkkou“ podobu Přístup k zajišťování vzájemně se podporující zaměstnanecké politiky a praxePřístup k zajišťování vzájemně se podporující zaměstnanecké politiky a praxe Důraz je kladen na silnou kulturu a hodnotyDůraz je kladen na silnou kulturu a hodnoty Je orientováno výkonověJe orientováno výkonově Zaměstnanecké vztahyZaměstnanecké vztahy Organizační principy jsou organické a decentralizovanéOrganizační principy jsou organické a decentralizované Silný důraz na zabezpečení kvality pro zákazníkySilný důraz na zabezpečení kvality pro zákazníky Diferencované odměnyDiferencované odměny

18 Strategické řízení = soustava rozhodnutí a kroků, které vyúsťují do formulování a zavádění strategií, vypracovaných k dosažení cílů organizace Týká se politiky rozhodování ovlivňující celou organizaci; obecným cílem je zabezpečit, aby se organizace efektivně vyrovnávala se svým prostředím.Týká se politiky rozhodování ovlivňující celou organizaci; obecným cílem je zabezpečit, aby se organizace efektivně vyrovnávala se svým prostředím.

19 Klíčové pojmy strategického řízení Konkurenční výhodaKonkurenční výhoda Způsobilost zdrojůZpůsobilost zdrojů Kritické faktory úspěchuKritické faktory úspěchu SynergieSynergie

20 Klíčové prvky řízení lidských zdrojů Poslání a strategiePoslání a strategie Organizační strukturaOrganizační struktura Řízení lidských zdrojůŘízení lidských zdrojů Úrovně manažerské práce:Úrovně manažerské práce: - strategická úroveň - manažerská úroveň - operativní úroveň

21 Formulování personální strategie Hodnocení uskutečnitelnostiHodnocení uskutečnitelnosti Určení vhodnostiUrčení vhodnosti Určení cílůUrčení cílů Rozhodnutí o nástrojích k dosažení cílůRozhodnutí o nástrojích k dosažení cílů

22 Personální politika Oblasti personální politiky:Oblasti personální politiky: - zaměstnávání lidí - stejné příležitosti - řízení rozmanitosti - odměňování - vzdělávání a rozvoj - zapojování pracovníků - zaměstnanecké vztahy - nová technika a technologie - zdraví a bezpečnost - obtěžování - kouření

23 Hodnoty personální politiky SpravedlnostSpravedlnost OhleduplnostOhleduplnost Kvalita pracovního životaKvalita pracovního života Pracovní podmínkyPracovní podmínky

24 Formulování personální politiky Pochopit podnikovou kulturu a její sdílené hodnotyPochopit podnikovou kulturu a její sdílené hodnoty Analyzovat existující politikuAnalyzovat existující politiku Analyzovat vnější vlivyAnalyzovat vnější vlivy Vyhodnotit všechny oblasti, kde je zapotřebí nové politikyVyhodnotit všechny oblasti, kde je zapotřebí nové politiky Zjistit názory manažerůZjistit názory manažerů Zjistit názory zaměstnanců na personální politikuZjistit názory zaměstnanců na personální politiku Zjistit názory představitelů odborůZjistit názory představitelů odborů Analyzovat získané informace a připravit návrh politikyAnalyzovat získané informace a připravit návrh politiky Prokonzultovat, projednat a schválitProkonzultovat, projednat a schválit Informovat o politiceInformovat o politice

25 Personální řízení zaměřené na schopnosti Kompetence = schopnost člověka chovat se způsobem odpovídajícím požadavkům práce v parametrech daných prostředím organizace, a tak přinášet žádoucí výsledkyKompetence = schopnost člověka chovat se způsobem odpovídajícím požadavkům práce v parametrech daných prostředím organizace, a tak přinášet žádoucí výsledky - řízení cílů a kroků - usměrňování podřízených - řízení lidských zdrojů - vedení

26 Integrované prvky personálního řízení kolem soustavy kompetencí Získávání a výběr Soustava kompetencí Řízení odměňování Řízení výkonuŘízení lidských zdrojů

27 Analýza pracovního místa Celkový účelCelkový účel ObsahObsah ZodpovědnostZodpovědnost Kritéria výkonuKritéria výkonu OdpovědnostOdpovědnost Organizační faktoryOrganizační faktory Motivující faktoryMotivující faktory Faktory osobního rozvojeFaktory osobního rozvoje Faktory prostředíFaktory prostředí

28 Metody analýzy pracovního místa RozhovoryRozhovory Dotazníky, kontrolní seznamy a soupisyDotazníky, kontrolní seznamy a soupisy PozorováníPozorování Popis prováděný pracovníkemPopis prováděný pracovníkem Deníky a záznamníkyDeníky a záznamníky Hierarchická analýza úkoluHierarchická analýza úkolu

29 Analýza kompetence Názor expertaNázor experta Strukturovaný rozhovorStrukturovaný rozhovor WorkshopWorkshop Funkční analýzaFunkční analýza Metoda kritických případůMetoda kritických případů Analýza pomocí síta prvků práceAnalýza pomocí síta prvků práce Hodnocení pracovní kompetentnostiHodnocení pracovní kompetentnosti

30 Popis pracovního místa Využití k:Využití k: - definování postavení pracovního místa v organizaci - poskytování informací potřebných pro definování specifikace požadavků pracovního místa - jako východiska pro vypracování pracovní smlouvy - vytvoření rámce pro stanovování cílů - vytvoření základny pro hodnocení práce

31 Vypracování popisu pracovního místa Název pracovního místaNázev pracovního místa Nadřízený držiteleNadřízený držitele Podřízení držitelePodřízení držitele Celkový účelCelkový účel Klíčové odpovědnosti nebo hlavní úkolyKlíčové odpovědnosti nebo hlavní úkoly Povaha a šířePovaha a šíře Faktorová analýzaFaktorová analýza

32 Řízení pracovního výkonu = nástrojem dosahování lepších výsledků organizace, týmů a jednotlivců pochopením a řízením výkonu v dohodnutém rámci plánovaných cílů, norem a požadovaných kompetencí = proces uplatnění společného sdíleného chápání toho, co má být dosaženo a přístup k řízení a rozvoji lidí takovým způsobem, který zvyšuje pravděpodobnost, že toho bude dosaženo krátkodobě i dlouhodobě Patří do působnosti liniových manažerů a je jimi prosazováno.Patří do působnosti liniových manažerů a je jimi prosazováno.

33 Řízení výkonu jako integrující faktor. Řízení výkonu Zlepšení individ.výkonu a výkonu organizace Řízení odměňování Rozvoj dovedností a kompetencí Rozvoj efektivnosti řízení

34 Základní principy řízení pracovního výkonu Je věcí liniových manažerůJe věcí liniových manažerů Je kladen důraz na sdílení podnikových cílů a hodnotJe kladen důraz na sdílení podnikových cílů a hodnot Musí být vytvořeno specificky a individuálně pro každou organizaciMusí být vytvořeno specificky a individuálně pro každou organizaci Mělo by být uplatněno u všech zaměstnancůMělo by být uplatněno u všech zaměstnanců

35 Činnosti řízení pracovního výkonu Dohoda nebo smlouva o pracovním výkonuDohoda nebo smlouva o pracovním výkonu Plán výkonu a rozvojePlán výkonu a rozvoje Řízení pracovního výkonu v průběhu rokuŘízení pracovního výkonu v průběhu roku Hodnocení výkonuHodnocení výkonu

36 Sledování a hodnocení pracovního výkonu MěřeníMěření Zpětná vazbaZpětná vazba Pozitivní posílení vědomíPozitivní posílení vědomí Výměna názorůVýměna názorů DohodaDohoda

37 Lidé v průběhu času ZráníZrání RozvojRozvoj StárnutíStárnutí

38 Chování při práci Faktory ovlivňující chováníFaktory ovlivňující chování - kompetence - konstrukty - očekávání - hodnoty - sebeusměrňující plány - postoje, flustrace a agrese, stres, odpor ke změnám

39 Důsledky faktorů ovlivňujících jedince pro personalisty Individuální rozdílyIndividuální rozdíly Kvalifikovaný výkon a kompetenceKvalifikovaný výkon a kompetence Co se s lidmi děje v průběhu časuCo se s lidmi děje v průběhu času Společenské vlivySpolečenské vlivy Posuzování lidíPosuzování lidí Chování při práciChování při práci Teorie orientaceTeorie orientace Teorie rolíTeorie rolí

40 Motivace proces motivace proces motivace Stanovení cíle Dosažení cíle potřebaPodniknutí kroků

41 Teorie motivace Teorie instrumentalityTeorie instrumentality Teorie potřeb – teorie zaměřené na obsahTeorie potřeb – teorie zaměřené na obsah Herzbergova dvoufaktorová teorieHerzbergova dvoufaktorová teorie Teorie zaměřené na proces – kognitivní teorieTeorie zaměřené na proces – kognitivní teorie Teorie týkající se chováníTeorie týkající se chování Společenskovědní teorieSpolečenskovědní teorie Teorie atribuceTeorie atribuce Teorie vytváření vzorůTeorie vytváření vzorů

42 Motivační strategie Měření motivace za účelem zjištění oblastí, v nichž je potřeba zlepšit motivační postupyMěření motivace za účelem zjištění oblastí, v nichž je potřeba zlepšit motivační postupy Zabezpečení toho, aby zaměstnanci měli pocit, že si jich organizace váží, oceňuje jeZabezpečení toho, aby zaměstnanci měli pocit, že si jich organizace váží, oceňuje je Formování odpovědného a angažovaného chování a oddanosti zaměstnanců organizaciFormování odpovědného a angažovaného chování a oddanosti zaměstnanců organizaci Vytváření motivačního klimatu v organizaciVytváření motivačního klimatu v organizaci Zlepšování dovedností v oblasti vedení lidíZlepšování dovedností v oblasti vedení lidí Vytváření pracovních úkolů a pracovních místVytváření pracovních úkolů a pracovních míst Řízení pracovního výkonuŘízení pracovního výkonu Řízení odměňováníŘízení odměňování Používání metod modifikace chováníPoužívání metod modifikace chování

43 Organizace Organizační procesy, ke kterým dochází v rámci struktury:Organizační procesy, ke kterým dochází v rámci struktury: - změny - flexibilita - interakce a vytváření sítí - komunikace - skupinové chování - týmová práce - vedení - přikazování a kontrola - moc - politika - konflikty

44 Typy organizace Liniově – štábníLiniově – štábní DivizníDivizní DecentralizovanéDecentralizované MaticováMaticová FlexibilníFlexibilní ProcesníProcesní


Stáhnout ppt "Personální management. Personální řízení Hlavní zaměření:Hlavní zaměření: - vytvářet prostředí, které umožní managementu získávat, vzdělávat a motivovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google