Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Molnár1 Podnikové informační systémy Řízení a organizace zdrojů IS/IT Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Molnár1 Podnikové informační systémy Řízení a organizace zdrojů IS/IT Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku"— Transkript prezentace:

1 Prof. Molnár1 Podnikové informační systémy Řízení a organizace zdrojů IS/IT Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku MOLNAR@FSIH.CVUT.CZ

2 Prof. Molnár2 Aktivity a odpovědnosti CIO - Chief Information Officer vytvářet vizi IS/IT a prosazovat jí poznávat podnik a zejména jeho trhy a zákazníky získávat důvěru v útvar pro IS pečovat o informační gramotnost pracovníků dbát na systémovost a vyspělost IT v podniku rozvíjet informační infrastrukturu

3 Prof. Molnár3 Tři role útvaru pro IS ManažerskáTechnologická Servisní Funkční oddělení 1 Funkční oddělení n Vize Strategie Tržní vlivy Sociální prostředí Technologické možnosti IT

4 Prof. Molnár4 Příklad organizace útvaru pro IS/IT

5 Prof. Molnár5 OUTSOURCINGINSOURCING DISTRIBUOVANÉCENTRALIZOVANÉ Varianty řízení zdrojůIS/IT

6 Prof. Molnár6 Tři základní principy organizace zdrojů IS/IT centralizace federalizace decentralizace účinnost lepší využití existujících IS lepší řízení lidských zdrojů pomalé reakce na změny návrh a vývoj IS je v izolaci efektivní sdílení zdrojů společné standardy efektivní obsluha uživatelů obtížné řízení a koordinace zdrojů vyžaduje pevné vedení při jednání o kapacitách lepší podpora uživatelů uživatelé si řídí změny sami duplicity zdrojů dražší obtížná integrace v rámci podniku

7 Prof. Molnár7 Způsoby řízení zdrojů dle Parsonse centrální plánování vedoucí úloha volný trh monopol omezené zdroje nezbytné zlo

8 Prof. Molnár8 Centrální plánování IS/IT strategie IS/IT je plně integrována s podnikovou strategií a řízena útvarem pro IS na vrcholové úrovni umožňuje lepší pochopení příležitostí a potřeb společnosti umožňuje efektivní pořizování a optimální rozdělování zdrojů vyžaduje přímou angažovanost vrcholových manažerů je málo flexibilní vzhledem k vývoji IT setkává se s odporem nižších složek řízení

9 Prof. Molnár9 Vedoucí role IS/IT vychází ze skutečného chápání vedoucí role IT pro konkurenceschopnost společnosti užívá nejmodernější technologie čerpá značné náklady aplikace jsou často rizikové vyžaduje podporu vrcholového managementu nehodí se pro všechny aplikace

10 Prof. Molnár10 Volný trh IS/IT předpokládá, že uživatelé nejlépe znají jakou IS/IT potřebují umožňuje výběrově aplikovat progresivní IS/IT vlastní útvar pro IS/IT musí čelit konkurenci externích firem a má malou podporu vrcholového managementu způsobuje plýtvání zdroji vede k nerovnoměrnému vývoji IS/IT ve společnosti brání vývoji integrovaného IS

11 Prof. Molnár11 Monopol v IS/IT aplikace IS/IT jsou realizovány jediným útvarem pro všechny uživatele umožňuje i omezenými zdroji uspokojit rychle všechny uživatele výdaje na IS/IT jsou dobře kontrolovatelné uživatelé nemusí být vždy spokojeni s aplikacemi ne vždy reflektuje potřeby konkurenceschopnosti brání rychlým inovacím IS/IT

12 Prof. Molnár12 Omezené zdroje IS/IT výdaje na IS/IT jsou předem dány o portfoliu aplikací rozhodují finanční manažeři hlavním hlediskem hodnocení aplikací je návratnost útvar pro IS/IT je veden jako nákladové středisko IS/IT není chápána jako konkurenční zbraň nereflektuje změny v požadavcích uživatelů

13 Prof. Molnár13 IS/IT jako nezbytné zlo IS/IT je aplikována jen tam, kde to vyžadují předpisy nebo tam, kde není žádná jiná alternativa řešení problémů aplikace musí vykazovat vysokou návratnost je podporována opatrným managementem způsobuje fluktuaci pracovníků a vede k jejich demoralizaci nutně vede ke ztrátě konkurenceschopnosti

14 Prof. Molnár14 Přístupy k řízení zdrojů dle Davenporta  monarchie  federace  feudalismus  anarchie

15 Prof. Molnár15 Monarchie při které jeden člověk, či jedno funkční místo kontroluje většinu podnikových informací. Obyčejně je to někdo z vrcholového vedení, kdo určuje jaké informační systémy a za jaké peníze se budou implementovat a zejména jak budou informace jimi poskytované komunikovány ostatním pracovníkům podniku a jak budou interpretovány resp. využívány pro řízení podniku

16 Prof. Molnár16 Federace která znamená slabou centrální vládu a vysoký stupeň místní autonomie, což znamená, že jenom některé podnikové informace jsou definovány a spravovány ventrálním vrcholovým vedením podniku a zbytek je ponechán ve správě nižším funkčním jednotkám.

17 Prof. Molnár17 Feudalismus při které řídící pracovníci jednotlivých podnikových útvarů spravují “své” informační systémy a poskytuje jenom nezbytné minimum informací ostatním řídícím pracovníkům v podniku.

18 Prof. Molnár18 Anarchie při které se každý stará jen o sebe a o svoje informace. Do této situace se dostane podnik tehdy, když v něm zcela chybí jakákoliv informační strategie, resp. tehdy, kdy si nikdo z vrcholového vedení podniku neuvědomuje důležitost podnikových informací pro efektivní fungování podniku

19 STRATEGICKÉ PODPURNÉKLÍČOVÉ POTENCIÁLNÍ Centrální plánování Vedoucí úloha (Volný trh) Uživatel IS/IT Dodavatel IS/IT Monopol Omezené zdroje (Nezbytné zlo) centralizace decentralizace Přístupy k řízení aplikací IS/IT

20 Prof. Molnár20 Model řízení S-P-S-R tvořený úrovněmi St rategy P rocesses S ervices R esources

21 Prof. Molnár21 Procesní organizace Soudobým tlakům trhu a jeho celkové turbulenci čelí moderně řízené podniky tzv. procesní organizací. Proces se obyčejně definuje jako “transformace vstupů do konečného produktu/služby prostřednictvím aktivit přidávajících tomuto produktu hodnotu“ Procesně řízený podnik je tedy orientován na výsledek všech činností, tj. na hodnotu, za kterou je zákazních ochoten zaplatit. Stanovené strategické cíle podniku se pak realizují prostřednictvím hlavních a podpůrných procesů, které v podniku probíhají

22 Prof. Molnár22 Model řízení Process manager IS/IT service manager 1 IS/IT service manager n Koupit? Požaduje informační službu ano ne Trh s IS/IT službami Outsourcing ASP Resource manager 1 Resource manager n Požaduje potřebné zdroje

23 Prof. Molnár23 Systémové souvislosti modelu S-P-S-R Definice: produktů/služeb, zákazníků, partnerů atd.. S dodavatelézákazníci Hlavní proces 1 Hlavní proces p P S Podpůrný proces IS/IT služba 1IS/IT služba 2IS/IT služba s Trh IS/IT služeb Zdroj 1Zdroj 2Zdroj z R Trh IS/IT zdrojů Trh IS/IT zdrojů

24 Prof. Molnár24 Manažer procesu je odpovědný za definici a optimalizaci podnikových procesů operativní řízení procesů a kapacit řízení monitorování procesů řízení provádění procesů

25 Prof. Molnár25 Pro každý proces je nutno definovat hodnotu, kterou přidává proces k finálnímu produktu/službě informační a hodnotně-energetické vstupy informační a hodnotně-energetické výstupy vlastníka procesu, tj. manažera procesu zodpovědného za tento proces

26 Prof. Molnár26 Definice informačních služeb Service Level Agreement - SLA Zahrnuje stanovení požadavků na informace co do obsahu objemu formy (uspořádání) kvality (včasnost, přesnost, bezpečnost, dostupnost, komplexnost, integrita apod.) ceny

27 Prof. Molnár27 Vazba IS/IT služeb na zdroje

28 Prof. Molnár28 Vazba procesů na IS/IT služby


Stáhnout ppt "Prof. Molnár1 Podnikové informační systémy Řízení a organizace zdrojů IS/IT Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google