Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Leipzig: Zentralantiquariat der DDr. 1978

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Leipzig: Zentralantiquariat der DDr. 1978"— Transkript prezentace:

1 Leipzig: Zentralantiquariat der DDr. 1978
Lukas Voch Die Kunst Sonnenuhren auf das Papier oder eine Mauer zu Zeichen Leipzig: Zentralantiquariat der DDr. 1978

2 Faksmile vyd.: Augsburg, Matthaeus Riegers sel. Söhnen 1778
Lukas Voch Faksmile vyd.: Augsburg, Matthaeus Riegers sel. Söhnen 1778

3

4 všechny uvedené typy hodin lze konstruovat dle tabulek a použít pravítka speciálně zhotoveného (viz dále) nebo následně zvětšit příslušným koeficientem použití dvanáctkové číselné soustavy číslo zapsané jako odpovídá číslu 1x x x120 = = hodiny se navrhují pro výšku gnómonu 1-0-0, tj. 144 základních jednotek od r na našem území základní jednotky: stopa = 12 palců palec = 12 čárek bere se v úvahu velikost hodin 4,5 až 6 stop pro zvolenou délku se zhotoví pravítko – dělení na 12 dílů a tyto dále na 12 dílů

5 Pravítko s dvanáctkovým dělením
Potřebné nářadí a nástroje běžné nářadí za pomocí kterých vyrobíme: pravítko úhloměr trojúhelník (šablona) olovnice vodováha nebo deklinatorium kompas Pravítko s dvanáctkovým dělením

6 Pomůcka s úhloměrem použitím pomůcky a kompasu lze určit azimut stěny
kniha popisuje rovněž způsob, jak lze hodiny vytvořit pomocí úhloměru a kružítka (přenášení poloměru, dělení úhlu)

7 Trojúhelník - šablona pomocí šablony lze nastavit polohu ukazatele
šablonu můžeme vybavit olovnicí úhel  odpovídá zeměpisné šířce stanoviště hodin

8 Kniha umožňuje zhotovení hodin pomocí tabulek:
vodorovné (jižní) svislé jižní svislé severní východní (ranní) západní (večerní) hodiny orientované na JV či JZ Pomocí úhloměru a kružítka lze vytvořit vodorovné hodiny a svislé jižní. V knize je návod pro kreslení hodin na zeď pomocí zhotovené předlohy na papíře.

9 Vodorovné hodiny vynesení polední přímky a – b
odečtení vzdálenosti c – b z tabulky v bodě b vztyčení kolmice – vodorovná přímka vynášení bodů pro 1 hodinu před polednem a po poledni, pro 2 hodiny, 3, 4, 5

10 spojení bodů – nákres hodinových čar - 7. ranní až 5. odpolední
proložení kolmé přímky v bodě c (6. ranní a 6. odpolední hodina) zjištění vzdálenosti c – h (pata gnómonu) při realizaci hodin vztyčení gnómonu v bodě h

11 Vodorovné hodiny – názorný postup
1. Polední přímka a – b Odečtení vzdálenosti c – b z tabulky

12 3. v bodě b vztyčení kolmice
4. vynášení bodů pro 1 hodinu před polednem a po poledni, pro 2 hodiny, 3 ..

13 spojení bodů – nákres hodinových čar - 7. ranní až 5. odpolední
proložení kolmé přímky v bodě c (6. ranní a 6. odpolední hodina) prodloužení hod. čar pro 7., 8., 4. a 5. hodinu

14 8. zjištění vzdálenosti c – h (pata gnómonu)
9. při realizaci hodin vztyčení gnómonu v bodě h

15 Porovnání výsledků s programem SHC:

16 Svislé jižní hodiny polední přímka A – B
odečtení vzdálenosti C – D z tabulky v bodě D vztyčení kolmice vynášení bodů pro 1 hodinu před polednem a po poledni, pro 2 hodiny, 3, 4, 5

17 Názorný postup 2. odečtení vzdálenosti C – D z tabulky 3. v bodě D vztyčení kolmice

18 4. vynášení bodů pro 1 hodinu před polednem a po poledni, pro 2 hodiny, 3, ...

19 spojení bodů – nákres hodinových čar - 7. ranní až 5. odpolední
proložení kolmé přímky v bodě c (6. ranní a 6. odpolední hodina) prodloužení hod. čar pro 7., 8., 4. a 5. hodinu

20 Porovnání výsledků s programem SHC:

21 Svislé severní hodiny

22 Východní (ranní) hodiny
vynesení svislice C – D volba bodu E vodorovná přímka A – B (kolmice k C – D procházející bodem E) rovnoběžka s A – B ve vzdálenosti 1-0-0, přímka H – F

23 odečtení vzdálenosti Fk z tabulky No 3
body E a k proložíme přímku L – M z bodu E vynášíme vzdálenosti na přímku L – M pro VII. (V.), VIII. (IV.), IX., X. a XI. hodinu dle tabulky kolmo na přímku L – M vyznačíme průsečíky hodinových čar s touto přímkou

24 odečtení vzdálenosti Fk z tabulky No 3
body E a k proložíme přímku L – M z bodu E vynášíme vzdálenosti na přímku L – M pro VII. (V.), VIII. (IV.), IX., X. a XI. hodinu dle tabulky kolmo na přímku L – M vyznačíme průsečíky hodinových čar s touto přímkou

25

26 Kontrola správného sklonu
úhel  by měl být doplňkem k zeměpisné šířce

27 Západní (odpolední) hodiny
- shodný sklon, opačným směrem - shodné vzdálenosti hod. přímek pro shodný hod. úhel - gnómon na průsečíku šikmé přímky s 6. hod. čárou odpolední

28 Západní (odpolední) hodiny

29 Svislé hodiny orientované na JV či JZ
Určení azimutu stěny JZ JV zvolíme příklad stěny otočené od jihu o 25° směrem k východu

30 použitím pomůcky a kompasu lze určit azimut stěny

31 Pro návrh hodin se používají dvě tabulky
Tabulka No 4 pro azimuty od 1° do 89°

32 Ke konstrukci se využije znalost číselníku horizontálních hodin
1. vyznačí se vodorovná přímka A – B 2. svislice, průsečík je bodem E

33 3. z tabulky No 4 odečteme vzdálenost C - E
pro zvolený azimut 25° odečteme údaj 1-2-8 4. vyznačíme na svislici bod C

34 5. z tabulky No 5 odečteme vzdálenost E - H
6. na přímce A – B vyznačíme bod H ve vzdálenosti 0-5-7

35 7. z bodu H vztyčíme svislici
8. ve vzdálenosti na svislici vyznačíme bod O 9. přiložíme nákres horizontálních hodin s průsečíkem hod. rysek do bodu O 10. otáčíme nákresem tak, aby se na přímce A-B protínala hod čára pro 12. hodinu horizontál hodin se svislicí C-E

36 11. z bodu C vedeme hodinové čáry do průsečíků čar horizontálního číselníku a přímkou A-B
12. takto vznikne číselník JV hodin s azimutem 25° 13. pomocí šablony vztyčíme ukazatel

37 Porovnání výsledků s programem SHC:

38 14. instalace ukazatele – tyčka prochází v kolmé vzdálenosti 1-0-0 nad bodem H

39 Porovnání výsledků s programem SHC:

40 Svislé hodiny orientované na JZ
pro stěnu otočenou od jihu o 25° směrem k západu shodný postup stranově převráceno

41 Vodorovné hodiny konstruované pomocí kružítka a úhloměru
analogicky svislé jižní


Stáhnout ppt "Leipzig: Zentralantiquariat der DDr. 1978"

Podobné prezentace


Reklamy Google