Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lukas Voch Die Kunst Sonnenuhren auf das Papier oder eine Mauer zu Zeichen Leipzig: Zentralantiquariat der DDr. 1978.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lukas Voch Die Kunst Sonnenuhren auf das Papier oder eine Mauer zu Zeichen Leipzig: Zentralantiquariat der DDr. 1978."— Transkript prezentace:

1 Lukas Voch Die Kunst Sonnenuhren auf das Papier oder eine Mauer zu Zeichen Leipzig: Zentralantiquariat der DDr. 1978

2 Lukas Voch 1728-1783 Faksmile vyd.: Augsburg, Matthaeus Riegers sel. Söhnen 1778

3

4 všechny uvedené typy hodin lze konstruovat dle tabulek a použít pravítka speciálně zhotoveného (viz dále) nebo následně zvětšit příslušným koeficientem použití dvanáctkové číselné soustavy číslo zapsané jako 1-5-10 odpovídá číslu 1x12 2 + 5x12 1 + 10x12 0 = 144 + 60 + 10 = 214 hodiny se navrhují pro výšku gnómonu 1-0-0, tj. 144 základních jednotek od r. 1806 na našem území základní jednotky: 1 stopa = 12 palců 1 palec = 12 čárek bere se v úvahu velikost hodin 4,5 až 6 stop pro zvolenou délku se zhotoví pravítko – dělení na 12 dílů a tyto dále na 12 dílů

5 Potřebné nářadí a nástroje běžné nářadí za pomocí kterých vyrobíme: pravítko úhloměr trojúhelník (šablona) olovnice vodováha nebo deklinatorium kompas Pravítko s dvanáctkovým dělením

6 Pomůcka s úhloměrem použitím pomůcky a kompasu lze určit azimut stěny kniha popisuje rovněž způsob, jak lze hodiny vytvořit pomocí úhloměru a kružítka (přenášení poloměru, dělení úhlu)

7 Trojúhelník - šablona pomocí šablony lze nastavit polohu ukazatele šablonu můžeme vybavit olovnicí úhel  odpovídá zeměpisné šířce stanoviště hodin

8 vodorovné (jižní) svislé jižní svislé severní východní (ranní) západní (večerní) hodiny orientované na JV či JZ Pomocí úhloměru a kružítka lze vytvořit vodorovné hodiny a svislé jižní. V knize je návod pro kreslení hodin na zeď pomocí zhotovené předlohy na papíře. Kniha umožňuje zhotovení hodin pomocí tabulek:

9 Vodorovné hodiny 1.vynesení polední přímky a – b 2.odečtení vzdálenosti c – b z tabulky 3.v bodě b vztyčení kolmice – vodorovná přímka 4.vynášení bodů pro 1 hodinu před polednem a po poledni, pro 2 hodiny, 3, 4, 5

10 5.spojení bodů – nákres hodinových čar - 7. ranní až 5. odpolední 6.proložení kolmé přímky v bodě c (6. ranní a 6. odpolední hodina) 7.zjištění vzdálenosti c – h (pata gnómonu) 8.při realizaci hodin vztyčení gnómonu v bodě h

11 Vodorovné hodiny – názorný postup 1. Polední přímka a – b 2. Odečtení vzdálenosti c – b z tabulky

12 3. v bodě b vztyčení kolmice 4. vynášení bodů pro 1 hodinu před polednem a po poledni, pro 2 hodiny, 3..

13 5.spojení bodů – nákres hodinových čar - 7. ranní až 5. odpolední 6.proložení kolmé přímky v bodě c (6. ranní a 6. odpolední hodina) 7.prodloužení hod. čar pro 7., 8., 4. a 5. hodinu

14 8. zjištění vzdálenosti c – h (pata gnómonu) 9. při realizaci hodin vztyčení gnómonu v bodě h

15 Porovnání výsledků s programem SHC:

16 Svislé jižní hodiny 1.polední přímka A – B 2.odečtení vzdálenosti C – D z tabulky 3.v bodě D vztyčení kolmice 4.vynášení bodů pro 1 hodinu před polednem a po poledni, pro 2 hodiny, 3, 4, 5

17 Názorný postup 2. odečtení vzdálenosti C – D z tabulky 3. v bodě D vztyčení kolmice

18 4. vynášení bodů pro 1 hodinu před polednem a po poledni, pro 2 hodiny, 3,...

19 5.spojení bodů – nákres hodinových čar - 7. ranní až 5. odpolední 6.proložení kolmé přímky v bodě c (6. ranní a 6. odpolední hodina) 7.prodloužení hod. čar pro 7., 8., 4. a 5. hodinu

20 Porovnání výsledků s programem SHC:

21 Svislé severní hodiny

22 1.vynesení svislice C – D 2.volba bodu E 3.vodorovná přímka A – B (kolmice k C – D procházející bodem E) 4.rovnoběžka s A – B ve vzdálenosti 1-0-0, přímka H – F Východní (ranní) hodiny

23 5.odečtení vzdálenosti Fk z tabulky No 3 6.body E a k proložíme přímku L – M 7.z bodu E vynášíme vzdálenosti na přímku L – M pro VII. (V.), VIII. (IV.), IX., X. a XI. hodinu dle tabulky 8.kolmo na přímku L – M vyznačíme průsečíky hodinových čar s touto přímkou

24 5.odečtení vzdálenosti Fk z tabulky No 3 6.body E a k proložíme přímku L – M 7.z bodu E vynášíme vzdálenosti na přímku L – M pro VII. (V.), VIII. (IV.), IX., X. a XI. hodinu dle tabulky 8.kolmo na přímku L – M vyznačíme průsečíky hodinových čar s touto přímkou

25

26 Kontrola správného sklonu úhel  by měl být doplňkem k zeměpisné šířce

27 Západní (odpolední) hodiny - shodný sklon, opačným směrem - shodné vzdálenosti hod. přímek pro shodný hod. úhel - gnómon na průsečíku šikmé přímky s 6. hod. čárou odpolední

28 Západní (odpolední) hodiny

29 JZ JV Svislé hodiny orientované na JV či JZ Určení azimutu stěny zvolíme příklad stěny otočené od jihu o 25° směrem k východu

30 použitím pomůcky a kompasu lze určit azimut stěny

31 Pro návrh hodin se používají dvě tabulky Tabulka No 4 pro azimuty od 1° do 89°

32 1. vyznačí se vodorovná přímka A – B 2. svislice, průsečík je bodem E Ke konstrukci se využije znalost číselníku horizontálních hodin

33 3. z tabulky No 4 odečteme vzdálenost C - E pro zvolený azimut 25° odečteme údaj 1-2-8 4. vyznačíme na svislici bod C

34 5. z tabulky No 5 odečteme vzdálenost E - H 6. na přímce A – B vyznačíme bod H ve vzdálenosti 0-5-7

35 7. z bodu H vztyčíme svislici 8. ve vzdálenosti 1-0-0 na svislici vyznačíme bod O 9. přiložíme nákres horizontálních hodin s průsečíkem hod. rysek do bodu O 10. otáčíme nákresem tak, aby se na přímce A-B protínala hod. čára pro 12. hodinu horizontál. hodin se svislicí C-E

36 11. z bodu C vedeme hodinové čáry do průsečíků čar horizontálního číselníku a přímkou A-B 12. takto vznikne číselník JV hodin s azimutem 25° 13. pomocí šablony vztyčíme ukazatel

37 Porovnání výsledků s programem SHC:

38 14. instalace ukazatele – tyčka prochází v kolmé vzdálenosti 1-0-0 nad bodem H

39 Porovnání výsledků s programem SHC:

40 Svislé hodiny orientované na JZ shodný postup stranově převráceno pro stěnu otočenou od jihu o 25° směrem k západu

41 Vodorovné hodiny konstruované pomocí kružítka a úhloměru analogicky svislé jižní


Stáhnout ppt "Lukas Voch Die Kunst Sonnenuhren auf das Papier oder eine Mauer zu Zeichen Leipzig: Zentralantiquariat der DDr. 1978."

Podobné prezentace


Reklamy Google