Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n Předmět Český jazyk, Jazykově-literární seminář Tematický okruh Práce s neuměleckým textem a efektivní komunikace T é ma Funkční styly, slohové postupy a útvary Označen í DUMU VY_12_INOVACE_101 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 18. července 2013 Anotace Studenti se seznámí formou výkladu s funkčními styly. Odliší slohový postup a útvar. Součástí materiálu je i cvičení na rozpoznávání funkčních stylů a postupů.

2 Funkční styly Podle funkce dělíme slohové projevy na tyto základní funkční styly: ► Prostě sdělovací (běžně dorozumívací), užívaný v neoficiálním a neveřejném styku při sdělování každodenních skutečností. Někdy se k němu řadívá styl konverzační. ► Odborný, který se člení na vědecký, praktický, odborný a popularizační podle stupně odbornosti a podle toho, komu je projev určen. Někdy bývá v jeho rámci vyčleňován i styl učební. ► Administrativní ( úřední, jednací). Ten se nověji vyčlenil z odborného stylu. ► Publicistický, tj.styl novin a jiných hromadných sdělovacích prostředků, včetně rozhlasu a televize, a jiných textů, jejichž účelem je adresáta nejen informovat, ale i přesvědčovat, získávat pro něco. Někdy se z tohoto stylu vyčleňuje i styl reklam. ► Řečnický, styl veřejných a oficiálních mluvených projevů. ► Umělecký, tj. styl projevů beletristických (básnických, prozaických i dramatických). ► Esejistický stojí na pomezí stylu odborného, uměleckého a publicistického.

3 Slohové postupy Při tvorbě určitého projevu v rámci daného funkčního stylu používáme různé slohové postupy.Těmi základními jsou: ► postup informační – zakládá se na nezaujatém, věcném uvádění faktů, cílem je rychle a přehledně něco sdělit ► postup vyprávěcí – rozvíjí myšlenky v souladu s časovým průběhem děje, setkáváme se s ním v běžně mluvené řeči i v umělecké literatuře ► postup popisný – soustřeďuje se na vylíčení vlastností lidí, zvířat, předmětů, dějů ► postup výkladový – vysvětluje vzájemné vztahy mezi jevy, tento postup se snaží skutečnost zdůvodnit, poskytnout odpovědi na otázky po příčinách věcí ► postup úvahový – autor uvádí své vlastní soudy, jeden z nejnáročnějších postupů.

4 Slohové útvary ► Podobu konkrétního projevu, který se vyznačuje určitými ustálenými vlastnostmi, má již slohový útvar. ► Pro porovnání: Slohový útvar je ustálená slohová jednotka. Zatímco slohový postup je proces, jakým tato jednotka vzniká.

5 Cvičení Říká se, že kníže Václav zvěděl o úkladu a že byl varován. Nicméně s veselou myslí přijal pozvání Boleslavovo. Šel na jeho hrad a jedl na jeho hostině. Když v radovánkách minula noc, přistoupil k Václavu jakýsi stařec a opět mu řekl: „Vrahové čekají, kníže, aby tě zabili.“ „Důvěřuji se v pokoj a mír,“ odpověděl prý Václav a pohroužen v zář víry a usmívání kráčel na jitřní mši. V zápisech pak se uchovala zmínka, která praví, že rána vražedníkova zastihla knížete na stupních kostelních. A dále se v té zmínce dodává, že se Václav padaje přidržel dveřního kruhu. Zemřel dotknuv se země jen koleny. Tak klečící, sražen, a přece pozvednut, žije doposud v písních a slavných pověstech. Určete funkční styl, slohový postup a útvar. Určete funkční styl, slohový postup a útvar. Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj textu.

6 Cvičení Každý krok je dobrý Přesvědčují nás o tom vědci z katedry sportu a tělovýchovy na univerzitě v Kentu. Přiměli řadu svých spoluobčanů, kteří dosud dávali přednost kanapi před procházkou, aby začali trochu chodit. Vytvořili tři skupiny. První chodila jednou denně dvacet až čtyřicet minut, druhá – o trochu lenivější – dvakrát denně po deseti až patnácti minutách. Třetí skupina se uvolila jít pěšky třikrát denně, ale pokaždé jen pět až deset minut.Kontrolní skupina i nadále seděla doma nebo v práci. Pokus probíhal přes čtyři měsíce. Výzkumníci zjistili, že zdravotní stav lidí, kteří se rozpomenuli na to, že mají vlastní nohy, se výrazně zlepšil. V jednom litru jejich krve klesl obsah apolipoproteinu II ( tedy laicky „škodlivého tuku“, který ohrožuje naše srdce). U těch „pilných“ omládlo srdce prý až o deset let. Byli odměněni vzrůstem“dobrého tuku“, apolipoproteinu I. A chodit denně dvacet až čtyřicet minut by přece neměl být problém. Překvapilo především to, jak i těch pár kroků, které můžeme udělat cestou na autobus nebo při kratičké procházce v pauze na oběd, tedy třeba i pouhých patnáct minut chůze denně, prospěje našemu zdraví a chrání nás do značné míry před koronárním onemocněním a před infarktem. 1. Určete funkční styl, slohový postup a útvar. 2. Z čeho je možné usuzovat, že uvedený....................................... je určen spíš nezasvěcenému čtenáři než odborníkovi? Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj textu.

7 Cvičení Byl už starý, vyjížděl sám v loďce na lov do Golfského proudu a teď tomu bylo osmdesát čtyři dní, co nechytil jedinou rybu...Stařec byl hubený, vyzáblý a zátylek měl zrytý hlubokými rýhami. Na lících mu vyvstaly hnědé skvrny kůže, zrohovatělé na ochranu před odrazem slunce v tropickém moři. Ty skvrny mu sahaly po stranách obličeje až dolů a ruce měl zjizvené hlubokými zářezy od toho, jak se lopotil s těžkými rybami na šňůrách. Žádná z těchto jizev však nebyla čerstvá. Byly tak staré jako výmoly v bezrybné poušti. Určete funkční styl, slohový postup a útvar. Určete funkční styl, slohový postup a útvar. Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj textu.

8 Cvičení Pojem právní normy Právní řád se sestává z právních předpisů (zákonů, vyhlášek) a každý předpis se skládá z právních norem. Celý právní řád lze rozložit na právní normy, které jsou základními jednotkami stavby právního předpisu a celého právního řádu, jako jsou cihly základními jednotkami stavby domu. Právní norma je ve státním právním řádu závazné pravidlo chování, vydané příslušným státním orgánem v předepsané formě. Dodržování právní normy je většinou vynutitelné státní mocí. Z celého obsahu právní normy je nejdůležitější určení povinností. Komu je norma adresována, ten je povinen podle jejího obsahu buď něco činit (např. platit nájemné), nebo se nějakého jednání zdržet (např. nepáchat trestné činy). Proto bývá součástí normy ustanovení, ve kterém se hrozí nepříjemnými následky tomu, kdo by uloženou povinnost nesplnil. Tato část právní normy se nazývá sankce. Určete funkční styl, slohový postup a útvar. Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj textu.

9 Doporučené použité studijní materiály BOLFOVÁ, K. – SRPOVÁ, H. Stylistika, Učební text pro distanční formu vzdělávání. 1. vyd., Orlová 2007. ISBN 978-80-87113-30-1. s. 12 BOLFOVÁ, K. – SRPOVÁ, H. Stylistika, Učební text pro distanční formu vzdělávání. 1. vyd., Orlová 2007. ISBN 978-80-87113-30-1. s. 12 ČECHOVÁ, M. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. 2. vyd. Praha: SPN, 2007. ISBN 978-80-7235-372-9. s. 82 ČECHOVÁ, M. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. 2. vyd. Praha: SPN, 2007. ISBN 978-80-7235-372-9. s. 82 STYBLÍK V. – ČECHOVÁ M. Stručná mluvnice česká, Mluvnická a slohová cvičení.8. vyd.Praha: Fortuna 2007. ISBN 978-80-7168-956-0. STYBLÍK V. – ČECHOVÁ M. Stručná mluvnice česká, Mluvnická a slohová cvičení.8. vyd.Praha: Fortuna 2007. ISBN 978-80-7168-956-0.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google