Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n Předmět Český jazyk, Jazykově-literární seminář Tematický okruh Práce s neuměleckým textem a efektivní komunikace T é ma Interpretace textů 1 Označen í DUMU VY_12_INOVACE_108 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 11. října 2013 Anotace Materiál obsahuje výňatky k procvičování dovednosti porozumění neuměleckému textu. Pro lepší čitelnost jsou od sebe snímky odděleny výňatky a úkoly k rozboru. Proto je vhodné před interpretací texty vytisknout.

2 Rozbor textu 1- výňatek kule, -e ž 1. náboj střelené zbraně, kulka, koule 3: prohnat si hlavu k-í 2. k-e pomn. jedna z karetních barev: vynést k. 3. stud. slang známka nedostatečná, koule 4 Vzhledem k povaze úkolu není uveden zdroj textu

3 Rozbor textu 1 - úkoly Za jakým účelem byl text vytvořen? Přiřaďte k funkčnímu stylu. Komu je text určen? Dokažte, že v textu rozumíte všem údajům. Z jakého jazyka bylo slovo do češtiny převzato?

4 Rozbor textu 2 - výňatek Mezinárodní rychlík jedoucí ze Slovenska ve čtvrtek odpoledne srazil nedaleko Mostů u Jablunkova třiašedesátiletou ženu. Podle policie žena pravděpodobně spáchala sebevraždu. Provoz na trati byl omezen, vlaky jezdily v obou směrech po jedné koleji. Vzhledem k povaze úkolu není uveden zdroj textu

5 Rozbor textu 2 - úkoly Jaký slohový postup se v textu uplatňuje? Určete, o jaký útvar publicistického stylu se jedná? Vhodně rozčleňte text do tří odstavců. Přeměňte neumělecký text v krátké vypravování.

6 Rozbor textu 3 - výňatek Boleslav Chrabrý stal se pak lehce pánem Prahy a Čech. A tehdy dostává jeho sen: zřízení mocné slovanské říše která by vládla kmenům českým polským a částečně i ruským konkrétní formy. V Polsku byl neomezeným pánem. V krajích ruských které hraničily na území polském získal si velký vliv sjednávaje přátelské svazky s tamějšími knížaty. Nyní vládl v Čechách na Moravě a na Slovensku. Tak vystávala ve střední Evropě veliká slovanská říše. Vzhledem k povaze úkolu není uveden zdroj textu

7 Rozbor textu 3 - úkoly Za jakým účelem byl text napsán? Přiřaďte jej k funkčnímu stylu. Jaký slohový postup se v textu výňatku uplatňuje? Charakterizujte text po stránce jazykové Doplňte v textu správně čárky ve větách Ze které země pocházel král Boleslav Chrabrý?

8 Rozbor textu 3 - řešení Boleslav Chrabrý stal se pak lehce pánem Prahy a Čech. A tehdy dostává jeho sen: zřízení mocné slovanské říše, která by vládla kmenům českým, polským a částečně i ruským, konkrétní formy. V Polsku byl neomezeným pánem. V krajích ruských, které hraničily na území polském, získal si velký vliv, sjednávaje přátelské svazky s tamějšími knížaty. Nyní vládl v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Tak vystávala ve střední Evropě veliká slovanská říše.

9 Rozbor textu 4 - výňatek Podle ustálené judikatury Soudního dvora ES není sice povinností členských států doslovně převzít text směrnic do svého národního práva, členské státy jsou však povinny zajistit úplnou implementaci směrnic ve faktickém i právním ohledu. K tomu je z důvodů právní jistoty třeba vydat závazné národní právní úpravy. Pouhá právní praxe, která by mohla být úřady libovolně měněna a jež kromě toho má jen nedostatečnou publicitu, by těmto požadavkům neodpovídala. Vzhledem k povaze úkolu není uveden zdroj textu

10 Rozbor textu 4 - úkoly Kde byste se s textem výňatku mohli setkat? Komu je určen? Jaký slohový postup se v textu uplatňuje? Charakterizujte text po stránce jazykové. Jaký je význam slov iplementace, publicita? Využijte slovníku cizích slov. V označené větě určete slovní druhy.

11 Zdroje textů výňatků Výňatek č. 1 - Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, ACADEMIA Praha 1978, 12/2 – 846821 -001-78, s. 191. Výňatek č. 1 - Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, ACADEMIA Praha 1978, 12/2 – 846821 -001-78, s. 191. Č. 2 - Právo, 11. října 2013, s 9. Č. 2 - Právo, 11. října 2013, s 9. Č. 3 - DORAZIL, Otakar. Vládcové v dějinách Evropa (800 – 1648), Amlyn, Klatovy 1992, ISBN 80-901316-0-3, s.138. Č. 3 - DORAZIL, Otakar. Vládcové v dějinách Evropa (800 – 1648), Amlyn, Klatovy 1992, ISBN 80-901316-0-3, s.138. Č. 4 - KNAPPOVÁ Marta, ŠVESTKA Jiří a kol. Občanské právo hmotné, 3. vydání, Praha, ASPI Publishing 2002, ISBN 80-86395-31- 6, s. 80. Č. 4 - KNAPPOVÁ Marta, ŠVESTKA Jiří a kol. Občanské právo hmotné, 3. vydání, Praha, ASPI Publishing 2002, ISBN 80-86395-31- 6, s. 80.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google