Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jazykověda a její disciplíny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jazykověda a její disciplíny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."— Transkript prezentace:

1 Jazykověda a její disciplíny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz

2 Název projektuCHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557 Číslo a název klíčové aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUMVY_32_INOVACE_01_A_02_CJL Název školyStřední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko AutorMgr. Markéta Hadáčková PředmětČeský jazyk a literatura Tematický okruhObecné poznatky o jazyce TémaJazykověda a její disciplíny Ročník1. ročník Datum tvorby22. 10. 2012 AnotaceCílem prezentace je podpora výkladu o jednotlivých disciplínách jazykovědy. Materiál je vystavěn tak, aby se žák dokázal v jazykovědě orientovat a její jednotlivé jevy chápal v souvislostech celého systému. Metodický pokynProblémový výklad, individuální práce – viz. dále

3 Metodické pokyny: 1. část prezentace je zaměřena na podporu výkladu učitele 5. snímek: výklad učitele 6. – 8. snímek: problémový výklad (žák zužitkovává své již získané znalosti, popř. používá učebnici – podpora vyhledávání informací) 9. – 11. snímek: výklad učitele 2. část prezentace je zaměřena na fixaci získaných znalostí 12. snímek: individuální práce 13. snímek: kontrola zadaného úkolu Správné řešení se vždy objeví po použití mezerníku. Inovativnost a interaktivita materiálu spočívá v propojení výkladu a problémového vyučování.

4 Jazykovědné disciplíny

5 Jazykověda lingvistika (z lat. lingua – jazyk) věda, která zkoumá jazyk Bohemistika věda, která se zabývá českým jazykem a literaturou Slavistika věda, která studuje slovanské jazyky

6 Znáš nějaké jazykovědné disciplíny? Tvarosloví Syntax Lexikologie Hláskosloví Slovotvorba Frazeologie Stylistika NAPŘÍKLAD:

7 Která nauka to je? Zabývá se zvukovou složkou jazyka Popisuje způsoby tvoření nových slov Zkoumá slovní zásobu HLÁSKOSLOVÍ SLOVOTVORBA LEXIKOLOGIE

8 Zkoumá stavbu vět a souvětí Řeší problematiku ustálených slovních spojení Popisuje stavbu slova, jejich význam a funkci; zabývá se slovními druhy a jejich klasifikací Nauka o slohu SYNTAX FRAZEOLOGIE TVAROSLOVÍ STYLISTIKA

9 Zařazení do systému jazykovědy 1.Lexikologie  Sémantika – nauka o významech slov  Etymologie – nauka o původu slov  Frazeologie – nauka o ustálených slovních spojeních  Lexikografie – nauka o slovnících  Onomastika – nauka o vlastních jménech

10 2. Slovotvorba 3. Gramatika  Hláskosloví  Fonetika  Fonologie  Ortoepie  Tvarosloví (morfologie)  Skladba (syntax)  Ortografie – nauka o pravopisu 4. Stylistika

11 5. Historická mluvnice – popisuje vývoj jazyka 6. Dialektologie – soustředí se na zkoumání nářečí 7. Srovnávací mluvnice – srovnává různé jazyky

12 Na základě uvedeného souvětí vymysli úkoly pro spolužáka, a to v rámci uvedených částí jazykovědy… Asi po dvou hodinách se dívka ocitla uprostřed rozkvetlé zahrady, která působila naprosto pohádkovým dojmem. Oblasti jazykovědy: 1.Tvarosloví 2.Skladba 3.Lexikologie 4.Stylistika

13 Příklad řešení: Tvarosloví: Urči slovní druhy a u podstatných jmen mluvnické kategorie. Skladba: O jaký druh souvětí se jedná? Lexikologie: Uveď synonymum ke slovu dívka. Stylistika: Inspiruj se uvedeným větným celkem k napsání krátkého vypravování.

14 Použitá literatura MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80-7358-082-9. MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN 80-902571-5-1.


Stáhnout ppt "Jazykověda a její disciplíny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google