Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jazykověda a její disciplíny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jazykověda a její disciplíny"— Transkript prezentace:

1 Jazykověda a její disciplíny
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 Milevsko Jazykověda a její disciplíny

2 Název projektu CHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUM VY_32_INOVACE_01_A_02_CJL Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 Milevsko Autor Mgr. Markéta Hadáčková Předmět Český jazyk a literatura Tematický okruh Obecné poznatky o jazyce Téma Jazykověda a její disciplíny Ročník 1. ročník Datum tvorby Anotace Cílem prezentace je podpora výkladu o jednotlivých disciplínách jazykovědy. Materiál je vystavěn tak, aby se žák dokázal v jazykovědě orientovat a její jednotlivé jevy chápal v souvislostech celého systému. Metodický pokyn Problémový výklad, individuální práce – viz. dále

3 Metodické pokyny: 1. část prezentace je zaměřena na podporu výkladu učitele 5. snímek: výklad učitele 6. – 8. snímek: problémový výklad (žák zužitkovává své již získané znalosti, popř. používá učebnici – podpora vyhledávání informací) 9. – 11. snímek: výklad učitele 2. část prezentace je zaměřena na fixaci získaných znalostí 12. snímek: individuální práce 13. snímek: kontrola zadaného úkolu Správné řešení se vždy objeví po použití mezerníku. Inovativnost a interaktivita materiálu spočívá v propojení výkladu a problémového vyučování.

4 Jazykovědné disciplíny

5 Jazykověda lingvistika (z lat. lingua – jazyk) věda, která zkoumá jazyk Bohemistika věda, která se zabývá českým jazykem a literaturou Slavistika věda, která studuje slovanské jazyky

6 Znáš nějaké jazykovědné disciplíny?
NAPŘÍKLAD: Tvarosloví Syntax Lexikologie Hláskosloví Slovotvorba Frazeologie Stylistika

7 Která nauka to je? Zabývá se zvukovou složkou jazyka HLÁSKOSLOVÍ
Popisuje způsoby tvoření nových slov SLOVOTVORBA Zkoumá slovní zásobu LEXIKOLOGIE

8 Zkoumá stavbu vět a souvětí
SYNTAX Řeší problematiku ustálených slovních spojení FRAZEOLOGIE Popisuje stavbu slova, jejich význam a funkci; zabývá se slovními druhy a jejich klasifikací TVAROSLOVÍ Nauka o slohu STYLISTIKA

9 Zařazení do systému jazykovědy
Lexikologie Sémantika – nauka o významech slov Etymologie – nauka o původu slov Frazeologie – nauka o ustálených slovních spojeních Lexikografie – nauka o slovnících Onomastika – nauka o vlastních jménech

10 Tvarosloví (morfologie) Skladba (syntax)
2. Slovotvorba 3. Gramatika Hláskosloví Fonetika Fonologie Ortoepie Tvarosloví (morfologie) Skladba (syntax) Ortografie – nauka o pravopisu 4. Stylistika

11 5. Historická mluvnice – popisuje vývoj jazyka
6. Dialektologie – soustředí se na zkoumání nářečí 7. Srovnávací mluvnice – srovnává různé jazyky

12 Asi po dvou hodinách se dívka ocitla uprostřed rozkvetlé zahrady,
Na základě uvedeného souvětí vymysli úkoly pro spolužáka, a to v rámci uvedených částí jazykovědy… Oblasti jazykovědy: Tvarosloví Skladba Lexikologie Stylistika Asi po dvou hodinách se dívka ocitla uprostřed rozkvetlé zahrady, která působila naprosto pohádkovým dojmem.

13 Příklad řešení: Tvarosloví: Urči slovní druhy a u podstatných
jmen mluvnické kategorie. Skladba: O jaký druh souvětí se jedná? Lexikologie: Uveď synonymum ke slovu dívka. Stylistika: Inspiruj se uvedeným větným celkem k napsání krátkého vypravování.

14 Použitá literatura MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN


Stáhnout ppt "Jazykověda a její disciplíny"

Podobné prezentace


Reklamy Google