Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."— Transkript prezentace:

1 Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády Milevsko

2 Název projektuCHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUMVY_32_INOVACE_01_A_09_CJL Název školyStřední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády Milevsko AutorMgr. Markéta Hadáčková PředmětČeský jazyk a literatura Tematický okruhGrafická stránka jazyka, skladba TémaŘeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá Ročník1. ročník, 3. ročník Datum tvorby AnotaceCílem prezentace je přiblížit žákům problematiku užívání různých druhů řeči. Důraz je kladen na osvojení grafického záznamu řeči přímé. Metodický pokynVýklad učitele + samostatná práce, kontrola, popř. upřesnění

3 Metodické pokyny: 1. část prezentace ( snímek) je výkladová 2. část prezentace je zaměřena na opakování probíraných jevů: • žáci individuálně plní zadané úkoly • každý snímek je uzavřen společnou kontrolou • v některých případech (snímek 16, 19 a 21) mohou žáci využívat funkci pera v Office 2010 • správné řešení se objeví po použití mezerníku Materiál je interaktivní a inovativní především díky propojenosti výkladu učitele a samostatné práce žáků, a to za využití ICT.

4 Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá

5 Řeč přímá  podává výpověď tak, jak byla vyslovena  skládá se z promluvy a uvozovací věty  netvoří souvětí (poměr přímé řeči k větě uvozovací je volný) Katka řekla: „Mám tě moc ráda.“ uvozovací věta promluva

6 Postavení věty uvozovací A.Před přímou řečí – oddělena dvojtečkovou Katka řekla: „Mám tě ráda.“ Karolína se zeptala: „Je to pravda?“ Petr se rozkřikl: „Tak to ne!“

7 B. Za přímou řečí – odděluje se čárkou, nekončí-li přímá řeč otazníkem nebo vykřičníkem „Mám tě ráda,“ řekla Katka. „Je to pravda?“ zeptala se Karolína. „Tak to ne!“ rozkřikl se Petr.

8 C. Uprostřed přímé řeči – oddělena čárkami „Mám tě ráda,“ řekla Katka, „ už dlouhou dobu.“

9 Řeč nepřímá  zpráva mluvčího o výroku jiného mluvčího  mění se gramatická osoba, čas, někdy i slovesný způsob  vyjádřena vedlejší větou

10 Katka řekla, že mě má ráda. Nakázal jí, aby ten nepořádek rychle uklidila. Otec se zeptal, zda zítra přijde.

11 V umělecké literatuře… využívání moderních mluvnických prostředků:  Pásmo vypravěče – autor nezasahuje do děje, monologická forma, nepřímá řeč (3. osoba), někdy ich-forma  Pásmo postav – dialogická i monologická forma, vnitřní monolog, přímá řeč + polopřímá řeč, nevlastní přímá řeč

12 Nevlastní přímá řeč  podává projev tak, jak byl vysloven, ale v písmu  není v uvozovkách  projev postavy reprodukován vypravěčem beze změny  splývá s pásmem vypravěče  má znaky hovorového stylu  využívá osob a časů jako v přímé řeči

13  Karel řekl Šimonovi, pojeď do té Itálie s námi, ale nebylo to pozvání upřímné.  Chytil ji za ruku, pojď, utečeme až na konec světa.

14 Polopřímá řeč  řeč postav – formálně však překračuje hranici této řeči a včleňuje se do řeči autorské  bez uvozovek  využití pouze 3. osoby

15  Uháněla, nebyla schopná ani sledovat čas, přece jí nemohou ujet. Určitě na ni počkají!  Jana se dotkla Kryštofovy ruky, ne, takhle to nesmí dopadnout.

16 Procvičování  Označ věty uvozovací: Když babička dokončila své vypravování, položila jí kněžna ruku na rámě a řekla: „Tvé vypravování, stařenko, bylo velmi milé, nevíš ani, jak jsem ti za ně vděčna.“ Za chvíli se přihnaly děti. „Dívejte se, babičko, co nám slečna Hortensie dala!“ volaly všechny najednou a ukazovaly rozličné dárky. B. Němcová

17  Řešení: Když babička dokončila své vypravování, položila jí kněžna ruku na rámě a řekla: „Tvé vypravování, stařenko, bylo velmi milé, nevíš ani, jak jsem ti za ně vděčna.“ Za chvíli se přihnaly děti. „Dívejte se, babičko, co nám slečna Hortensie dala!“ volaly všechny najednou a ukazovaly rozličné dárky.

18  Změň řeč nepřímou na řeč přímou a nevlastní přímou: Pocestný se u nás zastavil a zeptal se, kde najde cestu do města. Pocestný se u nás zastavil a zeptal se: „Kde najdu cestu do města?“ Pocestný se u nás zastavil a zeptal se, kde najdu cestu do města?

19  Doplň uvozovky a interpunkční znaménka: Veverka vykřikl Pavlík. Kde křičely děti. Chtěly ji také vidět. Má tady někde hnízdo řekl lesník Vácha. Hnízdo smála se Slávka. Copak je veverka pták. B. Říha

20  Řešení: „Veverka,“ vykřikl Pavlík. „Kde?“ křičely děti. Chtěly ji také vidět. „Má tady někde hnízdo,“ řekl lesník Vácha. „Hnízdo?“ smála se Slávka. „Copak je veverka pták?“

21  Rozliš nevlastní přímou řeč od polopřímé: Statkář Pejcha se u plotu zastavil. Nechce souseda zdržovat, šel kolem jen náhodou. Nezdržuješ, zahučel a pokračoval v práci. Holku mu nedám, i kdyby jeho statek byl ještě větší. Ať se zlobí, nikoho se nebojí. Bádal jsem tedy v noci nevinně (nikdy nepůjdu k psychiatrům) i v tomto oboru: nežere mě snad černá závist? L. Vaculík

22  Řešení nevlastní přímá řeč x polopřímá řeč Statkář Pejcha se u plotu zastavil. Nechce souseda zdržovat, šel kolem jen náhodou. Nezdržuješ, zahučel a pokračoval v práci. Holku mu nedám, i kdyby jeho statek byl ještě větší. Ať se zlobí, nikoho se nebojí. Bádal jsem tedy v noci nevinně (nikdy nepůjdu k psychiatrům) i v tomto oboru: nežere mě snad černá závist?

23 ZDROJE  MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN  MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN  SOCHROVÁ, Marie. Cvičení z českého jazyka v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 2005, ISBN  SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN


Stáhnout ppt "Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google