Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prostě sdělovací styl Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prostě sdělovací styl Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."— Transkript prezentace:

1 Prostě sdělovací styl Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz

2 Název projektuCHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557 Číslo a název klíčové aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUMVY_32_INOVACE_01_A_11_CJL Název školyStřední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko AutorMgr. Markéta Hadáčková PředmětČeský jazyk a literatura Tematický okruhStylistika TémaProstě sdělovací styl Ročník1. ročník Datum tvorby1. 3. 2013 AnotacePrezentace může být zařazena do výuky jako podpůrný materiál k výkladu nebo jako pomůcka sloužící k upevnění učiva. Metodický pokyn1. výklad, 2. problémové vyučování, 3. soutěž – viz. dále

3 Metodické pokyny: Prezentace může být použita různými způsoby: 1. jako podpůrný materiál k výkladu učitele 2. jako základ problémového vyučování - žák využívá vědomosti nabyté v minulosti, popř. při práci využívá učebnici (nácvik vyhledávání informací) 3. jako soutěžní otázky pro žáky Práce s prezentací: po použití mezerníku přílet správné odpovědi 15. snímek: hypertextové odkazy - přílet po použití mezerníku Inovativnost materiálu spočívá v samostatném zamyšlení žáků nad danými otázkami, interaktivnost probíhá využitím ICT.

4

5  je styl běžné každodenní komunikace v rodině, mezi přáteli, ve škole nebo v zaměstnání  podává informace a citové, hodnotící postoje k nejrůznějším tématům všedního dne

6  funkce prostě sdělná

7  vázanost na konkrétní komunikační situaci  neopakovatelnost  spontánnost  vliv situace a prostředí  přímý kontakt s adresáty  nepřipravenost  neoficiálnost  emocionalita  neverbální komunikace

8  jazykové prostředky různých útvarů národního jazyka – především hovorová čeština, obecná čeština, nářečí, argot, slang…  volnost a menší přesnost ve výběru  neobjevují se knižní a zastaralé prostředky

9  zjednodušování hláskových skupin ve výslovnosti: jméno se vyslovuje jako (méno), prázdniny jako (prázniny), nejjednodušší jako (nejednoduší)  hláskoslovné varianty s –í- (kolíbat, míň), -ej- (ulejvat se, vozejk)

10  v 7. p. č. mn. všech rodů koncovka –ma (s lidma, s kruhama, s chlapama)  u 2. p. číslovek tři, čtyři stylově nižší tvary (třech, čtyřech)  slovesná koncovka –u/-ou u sloves 3. třídy (žiju, potřebuju)  1. os. mn. č. tvary bez –e (vedem, kupujem)

11  tvoření univerbizovaných pojmenování (pedagogická fakulta – peďák, pedák)  chybné tvoření sloves z podstatných jmen (učitelovat, zedničit)  tvoření obyvatelských názvů s koncovkou –ák (Ostravák)

12  jednoduchost  užívání neslovesných vět (Pozor!)  věty vztažné se zájmenem co (holky, co tam byly)  odchylky od pravidelné větné stavby (elipsy, vsuvky) a chyby (anakoluty, zeugmy…)

13  velké množství zájmen  vycpávková slova (prostě, vlastně)  citově zabarvená slova se zveličujícím nebo zesilujícím významem (děsný, šíleně krásný, boží)  mnoho kontaktových prostředků (viď, že jo)  kolokvialismy a frazémy (zahrát do autu, brnknout někomu, bazírovat na něčem)

14  mluvený dialog  přípitek  referát  vyjádření soustrasti  diskuse  jednoduché vypravování  telefonní hovor

15  soukromý dopis, sms, e-mail  oznámení  pozvánky  plakáty  programy kin, divadel  vyhláška  inzerát  blahopřání  Internetová diskuse PRO GRA M PLA KÁT VYH LÁŠ KA DIS KUS E

16  MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80-7358- 082-9.  MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN 80-902571-5-1.


Stáhnout ppt "Prostě sdělovací styl Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google