Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prostě sdělovací styl Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prostě sdělovací styl Střední odborná škola a Střední odborné učiliště"— Transkript prezentace:

1 Prostě sdělovací styl Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777 Milevsko Prostě sdělovací styl

2 Název projektu CHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUM VY_32_INOVACE_01_A_11_CJL Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 Milevsko Autor Mgr. Markéta Hadáčková Předmět Český jazyk a literatura Tematický okruh Stylistika Téma Prostě sdělovací styl Ročník 1. ročník Datum tvorby Anotace Prezentace může být zařazena do výuky jako podpůrný materiál k výkladu nebo jako pomůcka sloužící k upevnění učiva. Metodický pokyn 1. výklad, 2. problémové vyučování, 3. soutěž – viz. dále

3 Metodické pokyny: Prezentace může být použita různými způsoby:
1. jako podpůrný materiál k výkladu učitele 2. jako základ problémového vyučování - žák využívá vědomosti nabyté v minulosti, popř. při práci využívá učebnici (nácvik vyhledávání informací) 3. jako soutěžní otázky pro žáky Práce s prezentací: po použití mezerníku přílet správné odpovědi 15. snímek: hypertextové odkazy - přílet po použití mezerníku Inovativnost materiálu spočívá v samostatném zamyšlení žáků nad danými otázkami, interaktivnost probíhá využitím ICT.

4 Prostě sdělovací styl

5 Co je prostě sdělovací styl?
je styl běžné každodenní komunikace v rodině, mezi přáteli, ve škole nebo v zaměstnání podává informace a citové, hodnotící postoje k nejrůznějším tématům všedního dne

6 Jaká funkce převažuje v projevech prostě sdělovacího stylu?
funkce prostě sdělná

7 Jaké jsou znaky prostě sdělovacích projevů?
vázanost na konkrétní komunikační situaci neopakovatelnost spontánnost vliv situace a prostředí přímý kontakt s adresáty nepřipravenost neoficiálnost emocionalita neverbální komunikace

8 Jaké jazykové prostředky jsou využívány v prostě sdělovacím stylu?
jazykové prostředky různých útvarů národního jazyka – především hovorová čeština, obecná čeština, nářečí, argot, slang… volnost a menší přesnost ve výběru neobjevují se knižní a zastaralé prostředky

9 Co je typické pro prostě sdělovací styl v oblasti hláskosloví?
zjednodušování hláskových skupin ve výslovnosti: jméno se vyslovuje jako (méno), prázdniny jako (prázniny), nejjednodušší jako (nejednoduší) hláskoslovné varianty s –í- (kolíbat, míň), -ej- (ulejvat se, vozejk)

10 Co je typické pro prostě sdělovací styl v oblasti tvarosloví?
v 7. p. č. mn. všech rodů koncovka –ma (s lidma, s kruhama, s chlapama) u 2. p. číslovek tři, čtyři stylově nižší tvary (třech, čtyřech) slovesná koncovka –u/-ou u sloves 3. třídy (žiju, potřebuju) 1. os. mn. č. tvary bez –e (vedem, kupujem)

11 Co je typické pro prostě sdělovací styl v oblasti slovotvorby?
tvoření univerbizovaných pojmenování (pedagogická fakulta – peďák, pedák) chybné tvoření sloves z podstatných jmen (učitelovat, zedničit) tvoření obyvatelských názvů s koncovkou –ák (Ostravák)

12 Co je typické pro prostě sdělovací styl v oblasti skladby?
jednoduchost užívání neslovesných vět (Pozor!) věty vztažné se zájmenem co (holky, co tam byly) odchylky od pravidelné větné stavby (elipsy, vsuvky) a chyby (anakoluty, zeugmy…)

13 Co je typické pro prostě sdělovací styl v oblasti lexikologie?
velké množství zájmen vycpávková slova (prostě, vlastně) citově zabarvená slova se zveličujícím nebo zesilujícím významem (děsný, šíleně krásný, boží) mnoho kontaktových prostředků (viď, že jo) kolokvialismy a frazémy (zahrát do autu, brnknout někomu, bazírovat na něčem)

14 Co patří k mluveným projevům prostě sdělovacího stylu?
mluvený dialog přípitek referát vyjádření soustrasti diskuse jednoduché vypravování telefonní hovor

15 Co patří k písemným projevům prostě sdělovacího stylu?
soukromý dopis, sms, oznámení pozvánky plakáty programy kin, divadel vyhláška inzerát blahopřání Internetová diskuse PROGRAM PLAKÁT VYHLÁŠKA DISKUSE

16 Zdroje MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN


Stáhnout ppt "Prostě sdělovací styl Střední odborná škola a Střední odborné učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google