Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777 Milevsko Jazykovědné pojmy M - Z

2 Název projektu CHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUM VY_32_INOVACE_01_A_20_CJL Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 Milevsko Autor Mgr. Markéta Hadáčková Předmět Český jazyk a literatura Tematický okruh Opakování k maturitní zkoušce Obecné poznatky o jazyce Téma Jazykovědné pojmy M - Z Ročník 4. ročník (1. ročník) Datum tvorby Anotace Cílem prezentace je ověření znalosti jazykovědných pojmů, a to v rámci přípravy na maturitní zkoušku. Materiál lze také zařadit jako motivační v 1. ročníku jako motivační pomůcku. Metodický pokyn Soutěž – viz. dále

3 Metodické pokyny: žáci jsou rozděleni na skupiny – dle počtu ve třídě
učitel předkládá na základě prezentace žákům definice jazykovědných pojmů skupiny se střídají v odpovědích, na reakci mají dohodnutý časový limit (v případě správné odpovědi si přičítají jeden bod) žáci 1. ročníku mohou využívat učebnici (nácvik vyhledávání informací) práce s prezentací: správné řešení (jazykovědný pojem) se objeví po použití mezerníku Inovativnost materiálu spočívá v samostatném zamyšlení žáků nad danými definicemi, interaktivnost probíhá na základě rozdělení žáků na skupiny s využitím ICT.

4 Jazykovědné pojmy SOUTĚŽ M - Z

5 M Jazykový projev jednoho mluvčího MONOLOG

6 M Nejmenší jazyková jednotka, která nese význam MORFÉM

7 M Disciplína jazykovědy, která se zabývá tvary slov a slovními druhy
MORFOLOGIE

8 N Nově vzniklé slovo NEOLOGISMUS

9 P Slovo hanlivé (čokl, chcípnout) PEJORATIVUM

10 P Nespisovný útvar národního jazyka – mluva zaměstnanců jednoho oboru
PROFESNÍ MLUVA

11 P Záznam výpovědi v podobě, jak byla pronesena – v uvozovkách
PŘÍMÁ ŘEČ

12 P Slovo nebo slovní spojení, které náleží k publicistickému stylu
PUBLICISMUS

13 P Tvoření pojmenování ženských bytostí od pojmenování bytostí
mužských (prodavač – prodavačka) PŘECHYLOVÁNÍ

14 R Nauka o mluvených projevech RÉTORIKA

15 Ř Otázka, na kterou mluvčí nečeká odpověď ŘEČNICKÁ OTÁZKA

16 S Nespisovný útvar jazyka – mluva zájmových skupin SLANG

17 S Objektivní nebo subjektivní okolnost,
která ovlivňuje jazykový projev SLOHOTVORNÝ ČINITEL

18 S Výběr a uspořádání jazykových prostředků s ohledem na cíl
jazykového projevu SLOHOVÝ POSTUP

19 S Použití slohového postupu v obsahově
i formálně ucelené textové jednotce (výklad, charakteristika, vypravování) SLOHOVÝ ÚTVAR

20 S Část slova, kterou má společné slovo základové s odvozeným
SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD

21 s Víceslovné pojmenování, které tvoří
jeden významový celek (hladká mouka) SOUSLOVÍ

22 s Spojení dvou a více vět do jednoho celku SOUVĚTÍ

23 s Jazykovědná disciplína zabývající se stylem jazykových projevů
STYLISTIKA

24 S Slovo souznačné SYNONYMUM

25 S Jazykovědná disciplína zabývající se stavbou vět a souvětí
SYNTAX (SKLADBA)

26 T Odborný název pro pojem z určitého oboru TERMÍN

27 T Nepřímé pojmenování – přenesení významu TROPUS

28 U Změna víceslovného pojmenování na jednoslovné (spací pytel – spacák)
UNIVERBIZACE

29 U Obvyklý způsob užívání jazykového prostředku ÚZUS

30 V Slovní spojení nebo věta, která je
vložená do jiné věty, aniž by byla zapojena do její stavby (Petr přijde, a to je snad jasné, až večer.) VSUVKA

31 Z Chyba ve větné stavbě – zanedbání
dvojí vazby (Zajímali se a četli nové knihy.) ZEUGMA

32 Z Nesklonné slovo vzniklé ze začátečních písmen jednotlivých slov
(ČR – Česká republika) ZKRATKA

33 ZDROJE MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google