Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n Předmět Český jazyk, Jazykově-literární seminář Tematický okruh Práce s neuměleckým textem a efektivní komunikace T é ma Větné nedostatky Označen í DUMU VY_12_INOVACE_110 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 22. srpna 2013 Anotace Materiál obsahuje příklady větných nedostatků projevu. K charakteristice nedostatku je vždy připojen příklad s opravou. V závěru materiálu je i souhrnné cvičení.

2 Některé nedostatky ve větné skladbě projevu ZeugmaKontaminaceAnakolut Nepravá věta vztažná Nadbytečná slova Nevhodný pořádek slov ve větě

3 Zeugma Nová nesprávná vazba vzniká mechanickým spojením jednoho pádu se dvěma různovazebnými slovesy.

4 Příklad V nejbližší době chceme zvolit a pracovat podle vhodného projektu. Správně: V nejbližší době chceme zvolit vhodný projekt a pracovat pro něj.

5 Kontaminace Nová nesprávná vazba vzniká nezáměrným křížením vazeb dvou různých sloves.

6 Příklad Výsledky výzkumu se neopírají na pravdivých informacích. Správně: Výsledky výzkumu se neopírají o pravdivé informace. Výsledky výzkumu se nezakládají na pravdivých informacích.

7 Anakolut Změna syntaktického schématu při tvorbě výpovědi Především v nepřipravených promluvách.

8 Příklad Aby se celá situace zlepšila, musí ing. Veselý přispět – ale co nejdříve, protože jednání už nelze dále odkládat – problém vyřešit. Správně: Aby se celá situace zlepšila, musí ing. Veselý přispět co nejdříve k vyřešení problému, protože jednání už nelze dále odkládat.

9 Nepravá věta vztažná Vzniká spojením věty hlavní s vedlejší, přičemž jejich obsahy nejsou na sobě závislé tak, jak naznačuje nevhodně užitá spojka.

10 Příklad Prodal své akcie, aby zanedlouho zbankrotoval. Správně: Prodal své akcie a zanedlouho zbankrotoval.

11 Nadbytečná slova Výrazy, které nepřinášejí žádnou novou informaci, naopak text zatěžují.

12 Příklad Zastávaný postoj, který k otázce této nabídky zaujímáte, se liší od mého stanoviska. Správně: Postoj, který k této nabídce zaujímáte, se od mého liší.

13 Nevhodný pořádek slov Nová informace / jádro výpovědi / bývá v neutrálních sděleních umístěna na konci Při nedodržení tohoto pravidla může mít výrok dvojí smysl.

14 Příklad Důkladně si prohlédněte vyrobené stroje na zkoušku. Správně: Důkladně si prohlédněte stroje vyrobené na zkoušku.

15 Cvičení 1 Opravte následující větná spojení. Předtím pojmenujte nedostatky: Následně bude rakev převezena do Westminsterského opatství, kde bude uložena po boku jejího manžela. Naši nepřátelé se snaží našim zájmům škodit, stejně jako my. Budeme rádi, když zodpovíte na naši otázku. Naučíte se výrobu piva a všechno, co k tomu souvisí S tímto řešením uvažujeme na vládě. Radím vám dobře, měli byste se tomu vyvarovat.

16 Cvičení 2 Opravte následující větná spojení. Předtím pojmenujte nedostatky: Dodnes nevím, jak je možné, že jsem vymyslel a uspěl s tak odvážným plánem. Uveřejnění rozhodnutí jeho odmítnutí demise způsobí nejen ztrátu úcty, ale také úbytek preferencí. Byl oceňován za sponzorování sportovních klubů, kterým pomohl k obnově zašlé slávy. Mrzí mě obzvlášť takové jednání u důvěryhodně se tvářících lidí.

17 Cvičení 3 Opravte následující větná spojení. Předtím pojmenujte nedostatky: Management firmy uvažuje se zavedením nového produktu na trhu. I když Marii vedoucí nepověřil kontrolou zboží,považovala – což její spolupracovníci oceňovali,protože jim ušetřila čas – tuto práci jako svou. Přestaňte se zajímat o bezvýznamné malichernosti a začněte konečně pracovat!

18 Doporučené použité materiály BOLFOVÁ, K. – SRPOVÁ, H. Stylistika, Učební text pro distanční formu vzdělávání. 1. vyd., Orlová 2007. ISBN 978-80-87113-30-1. s. 12. BOLFOVÁ, K. – SRPOVÁ, H. Stylistika, Učební text pro distanční formu vzdělávání. 1. vyd., Orlová 2007. ISBN 978-80-87113-30-1. s. 12. STYBLÍK V. – ČECHOVÁ M. Stručná mluvnice česká, Mluvnická a slohová cvičení.8. vyd.Praha: Fortuna 2007. ISBN 978-80-7168-956-0. STYBLÍK V. – ČECHOVÁ M. Stručná mluvnice česká, Mluvnická a slohová cvičení.8. vyd.Praha: Fortuna 2007. ISBN 978-80-7168-956-0. BUCHTOVÁ, B. Rétorika. Praha: Grada Publishing 2006. ISBN 80-247-0868-X. BUCHTOVÁ, B. Rétorika. Praha: Grada Publishing 2006. ISBN 80-247-0868-X.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google