Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slohové postupy. SLOHOVÝ POSTUP je způsob podání a zpracování tématu -pojetí tématu -řazení a rozvádění tematických složek -výběr jazykových prostředků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slohové postupy. SLOHOVÝ POSTUP je způsob podání a zpracování tématu -pojetí tématu -řazení a rozvádění tematických složek -výběr jazykových prostředků."— Transkript prezentace:

1 Slohové postupy

2 SLOHOVÝ POSTUP je způsob podání a zpracování tématu -pojetí tématu -řazení a rozvádění tematických složek -výběr jazykových prostředků -vytváří základní linii tematické i jazykové výstavby textu

3 INFORMAČNÍ SLOHOVÝ POSTUP -podává fakta – co se kdy a kde stalo -věcně, pravdivě a srozumitelně konstatuje určitá fakta, prosté podání informace -texty jsou stručné, věcné, bez citového a expresivního zabarvení -může mít i podobu pouhého výčtu -uplatňuje se ve funkčním stylu -prostěsdělovacím (zpráva, dopis, oznámení) -administrativním (zápis schůze, žádost) -publicistickém (prostá zpráva, reklama) - text nemá složitou stavbu, prostředky neutrální a hovorové

4 POPISNÝ SLOHOVÝ POSTUP (deskriptivní) - vypočítává vnější znaky a vlastnosti osob, zvířat, věcí, výtvorů, dějů a činností - uvádí části nějakého celku, jejich vlastnosti, zjišťuje, jak části spolu souvisejí, především místně a časově -je subjektivní – autor je tím, kdo informace vybírá a uvádí -soustředí se na detaily, logické části nebo na celek -postupuje podle různých klíčů – směr, důležitost, zjevnost…

5 -prostý popis - prostý výčet znaků -prostěsdělovací styl -dějový popis - v uměleckém stylu a odborném stylu -odborný popis – úplnost a přesnost -spojení s postupem výkladovým – návod -odborný styl -líčení – silně subjektivní popis umělecký -častý v uměleckém stylu -publicistický popis -častý v uměleckém stylu

6 -mnohdy se samostatně vyděluje charakteristika -člověk, literární postava, prostředí (+ posudek) -přímá charakteristika -vystihuje vnitřní znaky výčtem vlastností -nepřímá charakteristika -uvádí příklady jednání či dějů, v nichž se vlastnosti projevují (životopis, dotazník, životopis, odborný popis, popisné části ve výkladu, popisy v reklamě, cestopis…) - třídí informace podle pevného řádu, slovesa nejčastěji ve 3.osobě indikativu prézenta, hojný výskyt substantiv, adjektiv a pronomin

7 VYPRÁVĚCÍ SLOHOVÝ POSTUP (narativní) -podává průběh jedinečného děje -je subjektivizovaný – příběh utváří a prožívá vypravěč -děje se v linii od zápletky k vyvrcholení a rozuzlení -základní řazení dějových složek je v časové a příčinné souvislosti (možnost retrospektivy, paralelnosti i dějových retardací odbočkami) -sdělení musí být zajímavé, napínavé, barvité i názorné -základní čas vyprávění je slovesný čas minulý

8 -v jednodušší formě se užívá v běžné komunikaci a publicistice – styly prostěsdělovací a publicistický -v beletrizujících publicistických žánrech – styl publicistický -je základem epiky stylu uměleckého -základním útvarem je vypravování -nezaměňovat s POPISEM DĚJE !!! -vypravování MUSÍ obsahovat ZÁPLETKU! -děj se komplikuje, zaplétá – nemůže se dále rozvíjet očekávaným směrem -dynamická slovesa a přítomnost přímé řeči

9 VÝKLADOVÝ SLOHOVÝ POSTUP (explicitní) -vysvětlují se předměty nebo děje, tedy jejich příčiny, nesoustředí se tedy na vnější znaky, nýbrž na vnitřní vztahy -logickou cestou se zdůvodňuje jejich podstata a vnitřní vztahy jejich složek -lze vyvozovat logické závěry a podávat zdůvodněné hodnocení, naznačovat řešení -mohou se srovnávat různé jevy

10 -teoretický odborný styl – vědecký výklad -výkladový postup v učební komunikaci -populárně naučný výklad -směrnice, předpisy, zákony a výklady k nim -odborný referát, proslov, projev -komentář, úvaha, analýza -mezním útvarem je esej – smíšení stylu odborného a uměleckého, prostupuje i postup výkladový s úvahovým -v anglosaské praxi je esej zamyšlení kratšího rozsahu na obecné téma (!!!) -přehlednost stavby textu, termíny, složitá větná stavba, důsledkové a vysbětlovací poměry mezi souřadně spojenými větami, vedlejší věty příčinné, podmínkové a přípustkové

11 ÚVAHOVÝ SLOHOVÝ POSTUP -vyjadřuje názory autora, zahrnuje do sebe zamyšlení, hodnocení, srovnání a vyvozování závěrů, může ale vyjadřovat i postoje a city -autor vyjadřuje vlastní stanoviska -od výkladu se odlišuje měrou subjektivity d -diskuse, úvaha – odborný styl -vědecká úvaha, recenze -úvodník, komentář – publicistický styl -projevy v uměleckém stylu -obdobná stavba jako výklad, časté řečnické otázky, příznačné je užití sloves 1.os plurálu imperativu


Stáhnout ppt "Slohové postupy. SLOHOVÝ POSTUP je způsob podání a zpracování tématu -pojetí tématu -řazení a rozvádění tematických složek -výběr jazykových prostředků."

Podobné prezentace


Reklamy Google