Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYPRAVOVÁNÍ. VYPRAVOVÁNÍ = slohový útvar, který uvádí nějaký příběh, událost nebo řadu událostí často v jejich logické souvislosti nebo časové posloupnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYPRAVOVÁNÍ. VYPRAVOVÁNÍ = slohový útvar, který uvádí nějaký příběh, událost nebo řadu událostí často v jejich logické souvislosti nebo časové posloupnosti."— Transkript prezentace:

1 VYPRAVOVÁNÍ

2 VYPRAVOVÁNÍ = slohový útvar, který uvádí nějaký příběh, událost nebo řadu událostí často v jejich logické souvislosti nebo časové posloupnosti. - události i příběhy, které tvoří podstatu vypravování, mohou být čerpány ze života nebo být vymyšleny nebo být vymyšleny

3 - základem vypravování je děj - vypravování vystihuje události v časové posloupnosti a v příčinné návaznosti - vypravování usiluje o dějové napětí a živé názorné vystižení jedinečných událostí - vypravování nabývá na účinnosti, je-li podáno v 1. osobě čísla jednotného

4 JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - slovesné tvary v přítomném čase pro dosažení dějového napětí (jinak vypravujeme v čase minulém) - krátké věty k dosažení rychlého spádu děje - věty jednočlenné a větné ekvivalenty - dějová slovesa (vyhýbáme se slovesům být a mít) - přímá řeč

5 OSNOVA VYPRAVOVÁNÍ 1. Úvod 2. Stať (vlastní vypravování) 3. Závěr

6 Úvod navozuje základní informace navozuje základní informace vystihuje prostředí vystihuje prostředí seznamuje s postavami seznamuje s postavami je v něm naznačena základní situace je v něm naznačena základní situace

7 Stať (vlastní vypravování) Stať je převyprávění hlavní události příběhu a událostí. Je složena ze: zápletky – má-li být text vypravováním, je potřeba dojít k nějakému problému, který je většinou v závěru nějak vyřešen, nebo může zůstat výsledek nedokončený zápletky – má-li být text vypravováním, je potřeba dojít k nějakému problému, který je většinou v závěru nějak vyřešen, nebo může zůstat výsledek nedokončený vyvrcholení – zde dochází v největšímu napětí vyvrcholení – zde dochází v největšímu napětí rozuzlení – uklidnění situace rozuzlení – uklidnění situace

8 Závěr zakončuje vypravování zakončuje vypravování může obsahovat celkové shrnutí textu vyvození hlavních tezí apod. může obsahovat celkové shrnutí textu vyvození hlavních tezí apod. vyvození ponaučení vyvození ponaučení

9 PŘÍMÁ ŘEČ oživuje vypravování i jiný slohový útvar oživuje vypravování i jiný slohový útvar doslovně sděluje, co někdo řekl doslovně sděluje, co někdo řekl od ostatní věty ji oddělujeme uvozovkami dle od ostatní věty ji oddělujeme uvozovkami dle následujících pravidel následujících pravidel

10 Uvozovací věta následuje za přímou řečí „P………..,(!?)“ z…………... „Pojďme domů,“ zvolal Petr. „Pojďme domů,“ zvolal Petr.

11 Uvozovací věta předchází přímé řeči U…………. : „P……………..(?!)“ Uslyšel zpěv a zvolal: „Poslouchejte, prosím!“ Uslyšel zpěv a zvolal: „Poslouchejte, prosím!“

12 Uvozovací věta je vložená do přímé řeči „P……,“ ř………, „u……..(?!)“ „Promiňte,“ řekl Pavel, „už se to nestane.“

13 Doplň následující vypravování Bylo sychravé ráno. Počasí bylo naprosto typické pro podzimní čas. Nebylo nutné se divit tomu, že za oknem bylo lépe než venku. Teprve se rozednívalo. Domem se linulo krásné ticho. Poklidnou atmosféru rána narušil záhadný zvuk…

14 Použité zdroje: STYBLÍK, Vlastimil. Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 174 s. ISBN 80-723-5148-6. STYBLÍK, Vlastimil. Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 174 s. ISBN 80-723-5148-6. HRDLIČKOVÁ, Hana, Miroslava HORÁČKOVÁ a Hana REZUTKOVÁ. Český jazyk pro 9. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Vyd. 1. Všeň: Alter, 2001, 78 s. ISBN 80-724-5020-4. HRDLIČKOVÁ, Hana, Miroslava HORÁČKOVÁ a Hana REZUTKOVÁ. Český jazyk pro 9. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Vyd. 1. Všeň: Alter, 2001, 78 s. ISBN 80-724-5020-4. STYBLÍK, Vlastimil. Český jazyk pro 9. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 182 s. ISBN 80-859-3787-5.


Stáhnout ppt "VYPRAVOVÁNÍ. VYPRAVOVÁNÍ = slohový útvar, který uvádí nějaký příběh, událost nebo řadu událostí často v jejich logické souvislosti nebo časové posloupnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google