Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návod na postup k neuměleckým textům u ústní maturitní zkoušky z ČJL • Urči funkční styl • Urči situaci a pravděpodobného adresáta textu • Urči slohový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návod na postup k neuměleckým textům u ústní maturitní zkoušky z ČJL • Urči funkční styl • Urči situaci a pravděpodobného adresáta textu • Urči slohový."— Transkript prezentace:

1 Návod na postup k neuměleckým textům u ústní maturitní zkoušky z ČJL • Urči funkční styl • Urči situaci a pravděpodobného adresáta textu • Urči slohový postup • Urči žánr, typ textu • Urči jazykové prostředky • Urči výstavbu vět i celého úryvku

2 Slohotvorní činitelé Objektivní Subjektivní  Okolnosti vzniku jazykového projevu  Podmínky, které ovlivňují výsledný text

3 Objektivní slohotvorní činitelé Podmínky, které nejsou závislé na autorovi textu Funkce projevu Prostředí a situace Kontakt s adresátem Psanost/mluvenost Oficiálnost/neoficiálnost Formálnost/neformálnost Dialogičnost/monologičnost

4 Objektivní slohotvorní činitelé  Projev psaný x mluvený  Projev veřejný x……………  Projev připravený x……………  Projev monologický x …………….

5 Subjektivní slohotvorní činitelé Podmínky, které přímo souvisejí s osobou autora – každý autor má svůj individuální styl Věk Životní zkušenosti Povaha Kulturní rozhled Vzdělání Zájmy Pohlaví Znalost tématu

6 Funkční styl • Prostě sdělovací  Texty běžné, každodenní komunikace v rodině, s přáteli • Administrativní  Texty oblasti úřední, správní a zákona • Odborný  Texty vědeckého, naučného charakteru • Publicistický  Texty prezentované v masmédiích • Umělecký • Texty s estetickým, uměleckým zaměřením

7 Slohový postup • způsob podání a zpracování určitého tématu (např. řazení a rozvádění jednotlivých podtémat, výběr jazykových prostředků). • Pro zpracování téhož tématu lze volit různé slohové postupy. • V konkrétních projevech se mohou střídat nebo prolínat různé slohové postupy (např. v odborném textu se střídá postup popisný, výkladový a vyprávěcí). • Dělení  Informační  Popisný  Vyprávěcí  Výkladový  Úvahový

8 Slohový postup prostě sdělovací • považován za nejjednodušší • fakta o tom, co se kdy a kde stalo, prostě konstatuje (nevysvětluje) • uplatňuje se zejména ve funkčním stylu prostě sdělovacím (zpráva, dopis, oznámení), administrativním (žádost), publicistickém (zpráva, reklama)

9 Slohový postup vyprávěcí • podává průběh jedinečného děje • dějová linie od zápletky k vyvrcholení a rozuzlení děje • úsilí o zajímavost, napětí, názornost, pestrost • práce s dějovými prvky – zachování časové posloupnosti, retrospektiva… • ve funkčním stylu prostě sdělovacím a uměleckém

10 Slohový postup popisný • zachycuje znaky a rysy skutečnosti (věci, osoby, zvířete) často formou výčtu • Postupuje se zřetelem k částem a celku, v souvislostem • Zachycuje také popis činnosti • charakteristika –vystihuje vnitřní znaky osoby výčtem jejích vlastností (charakteristika přímá) nebo příkladem jednání (nepřímá) • Využívá se ve všech funkčních stylech

11 Slohový postup výkladový • Vysvětlují se předměty nebo děje • zdůvodňuje se podstata jevu i vnitřní vztahy jednotlivých částí celku • tímto postupem vysvětlujeme nejenom jeho vnější znaky,ale i vnitřní souvislosti • Vysvětlujeme souvislosti mezi nimi a příčinné jevy.

12 Slohový postup úvahový • vyjadřujeme vlastní názory na problém • využíváme srovnání, hodnocení, vlastní zkušenost • Snažíme se z daných faktů vyvodit logické závěry • Ty mohou být ovlivněny našimi city a postoji.

13 Slohový útvar Např. • Vypravování • Úvaha • Popis • Charakteristika • Popis pracovního postupu • Motivační dopis • Článek • Fejeton

14 Jazykové prostředky Spisovný jazyk • Odborné názvy – termíny • Poetismy • Nepřímá pojmenování • Hovorová čeština Nespisovný jazyk • Obecná čeština • Nářečí • Slang • Argot • Profesní mluva

15 Funkční styl prostě sdělovací • Texty běžné, každodenní komunikace v rodině, s přáteli • MAJÍ SDĚLOVAT BĚŽNÉ ZÁLEŽITOSTI VŠEDNÍHO DNE • ROZHOVOR, DISKUSE, DOPIS, STRUČNÝ POPIS, STRUČNÉ VYPRÁVĚNÍ, TELEFONÁT… • SPISOVNÝ, HOVOROVÝ I NESPISOVNÝ JAZYK, SLANG, NÁŘEČÍ, OBECNÁ ČEŠTINA

16 FUNKČNÍ STYL ODBORNÝ • ČISTĚ ODBORNÝ • POPULÁRNĚ NAUČNÝ • Texty vědeckého, naučného charakteru • INFORMOVAT O ODBORNÝCH PROBLÉMECH A TÉMATECH, VZDĚLÁVAT, POSKYTNOUT POUČENÍ • VÝKLAD, REFERÁT, PŘEDNÁŠKA, ÚVAHA, ODBORNÝ POPIS, NÁVOD A PRACOVNÍ POSTUP • SPISOVNÝ JAZYK, ODBORNÉ NÁZVY=TERMÍNY, MOŽNÉ POUŽÍTÍ VÝRAZŮ SLANGU, PŘEJATÁ SLOVA A ODBORNÉ TERMÍNY

17 FUNKČNÍ STYL PUBLICISTICKÝ • Texty prezentované v masmédiích • INFORMOVAT O AKTUÁLNÍCH UDÁLOSTECH A OVLIVŇOVAT • ZPRÁVA, KOMENTÁŘ, INTERWIEV, REKLAMA, INZERÁT • SPISOVNÝ JAZYK, MOŽNÝ JE I HOVOROVÝ, VYTVÁŘÍ NEOTŘELÉ OBRATY

18 FUNKČNÍ STYL ADMINISTRATIVNÍ • Texty oblasti úřední, správní a zákona • POSKYTOVAT TEXTY DŮLEŽITÉ PRO STÁTNÍ SPRÁVU, INFORMOVAT V OBLASTI ZÁKONA • VYHLÁŠKA, ZÁKON, ÚŘEDNÍ DOPIS, ŽIVOTOPIS, OZNÁMENÍ, FORMULÁŘE • SPISOVNÝ JAZYK SE SVOU VLASTNÍ TERMINOLOGIÍ

19 FUNKČNÍ STYL ŘEČNICKÝ • Texty veřejných mluvených projevů • SDĚLOVAT NÁZORY NA VEŘEJNOSTI A PŘESVĚDČOVAT O NIC • PROJEV, PROSLOV • Vysoce spisovný jazyk, možné použití nepřímých pojmenování,

20 FUNKČNÍ STYL UMĚLECKÝ • Texty s uměleckým zaměřením • TEXTY ESTETICKÉHO PŮSOBENÍ • VŠECHNY Z ŽÁNRŮ LYRIKY, EPIKY A DRAMATU • PRACUJE SE VŠÍM, CO JAZYK NABÍZÍ A CO ODPOVÍDÁ ZÁMĚRU AUTORA


Stáhnout ppt "Návod na postup k neuměleckým textům u ústní maturitní zkoušky z ČJL • Urči funkční styl • Urči situaci a pravděpodobného adresáta textu • Urči slohový."

Podobné prezentace


Reklamy Google