Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo-název šablony klíčové aktivity

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo-název šablony klíčové aktivity"— Transkript prezentace:

1 Číslo-název šablony klíčové aktivity
III/2–Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Český jazyk a literatura – Funkční styly DUM VY_32_INOVACE_CJL_201 Téma Teorie funkčních stylů, jejich dělení a rysy 1 Autor Mgr. Jana Drašnarová Anotace Výklad – studenti se seznámí s informacemi o stylotvorných činitelech a funkčním stylu prostě sdělovacím. Materiál vznikl za použití uvedených zdrojů a z vlastních zdrojů autorky. Druh učebního materiálu prezentace Věková skupina žáků (popř. ročník) 1. ročník Časový rozsah 30 minut Nutné technické vybavení notebook, dataprojektor, interaktivní tabule, Power Point

2 Funkční styly 1 Free Powerpoint Templates

3 Co je to styl? Každý jazykový projev (mluvený i psaný) se odehrává v určité komunikační situaci. Součásti komunikační situace (slohotvorné činitele): objektivní funkce, mluvenost / psanost, soukromost / veřejnost, místo a čas, adresát, připravenost / spontánnost;

4 subjektivní (příklady):
Inteligence, věk, zkušenost, kulturní přehled, znalost tématu, postoj k adresátovi. ▬►to vše ovlivňuje výběr jazykových prostředků a jejich výsledné uspořádání, tedy jazykový styl Subjektivní slohotvorné činitele jsou uváděny pro úplnost. Je vhodné zdůraznit studentům, že pro výběr funkčního stylu jsou rozhodující činitele objektivní.

5 Prostě sdělovací funkční styl
Velmi obecný záměr při výběru jazykových prostředků; funkce (cíl): sdělit informaci, udržet kontakt; rysy: spontánnost, nepřipravenost, mluvenost, soukromost, dialogičnost, emocionalita; přímý kontakt → součástí komunikace jsou osobnostní rysy účastníků → neverbální prostředky. Prostě sdělovací funkční styl

6 „Ahoj napiš mě prosím tě nějaké info o té středě.“
„Ty vole, to nechápu, jak někdo může jíst rajče,“ řekl Tulka. „To se prostě jíst nedá.“ Čáry se zahryzl do rajčete . „Dá,“ řekl klidně. „Je to hnusný. Holý, červený, má to odpornou slupku, a ještě když do toho kousneš, tak to vystříkne.“ „Nevystříkne. Když to umíš jíst,“ podotkl Čáry. Není tu norma → výběr jazykových prostředků neomezený, dodržování jazykových pravidel uvolněné; běžně mluvený jazyk – využívání prvků z různých vrstev jazyka (např. dialekty); jednodušší, nepromyšlené věty, elipsy, nedokončené věty; kontaktová slova, částice, citoslovce, zájmena, vycpávková slova. Ukázka 1 – vlastní zdroje autorky (Facebook). Ukázka 2 - FISCHEROVÁ, S.: Zázrak. Torst, Praha 2005, s. 17–18. ISBN Ukázka je součástí beletristického textu, takže se jedná o stylizaci mluvené řeči.

7 Jazykové útvary mluvené diskuse polemika přípitek blahopřání
kondolence telefonní hovor psané soukromý dopis pozvánka plakáty program kina apod.

8 Děkuji za pozornost.

9 Použitá literatura MAŠKOVÁ, D.: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Petra Velanová, Třebíč ISBN ČECHOVÁ, M. – KRČMOVÁ, M. – MINÁŘOVÁ, E.: Současná stylistika. Nakladatelství Lidové noviny, Praha ISBN FISCHEROVÁ, S.: Zázrak. Torst, Praha 2005, s. 17–18. ISBN


Stáhnout ppt "Číslo-název šablony klíčové aktivity"

Podobné prezentace


Reklamy Google