Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praxe a zkušenosti Hodnocení pracovního výkonu. 3000 liniových zaměstnanců 1000 poboček organizační struktura 2007 40 liniových manažerů (oblastních vedoucích)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praxe a zkušenosti Hodnocení pracovního výkonu. 3000 liniových zaměstnanců 1000 poboček organizační struktura 2007 40 liniových manažerů (oblastních vedoucích)"— Transkript prezentace:

1 praxe a zkušenosti Hodnocení pracovního výkonu

2 3000 liniových zaměstnanců 1000 poboček organizační struktura 2007 40 liniových manažerů (oblastních vedoucích) 4 regionální ředitelé ústředí společnosti 120 zaměstnanců obrat 2006 cca 6 mld

3 stav před rokem 2004  výběrová řízení manažerských pozic pouze interní „intuitivní“ výběr na základě délky praxe  rozvoj manažerských dovedností absence vzdělávání absence development center  hodnocení pracovního výkonu hodnocení nadřízeného – výjimečný jev absence metodiky

4 akční plán  metodika výběrových řízení vytvoření kompetenčního modelu liniových manažerů metodika assessment center realizace interních a externích AC (manažerské pozice)  metodika hodnocení pracovního výkonu hodnotící manažerské rozhovory mystery shopping – nástroj hodnocení pobočkové sítě  rozvoj manažerských kompetencí manažerské vzdělávání (INC) development centra manažerská certifikace identifikace vzdělávacích potřeb

5 3000 liniových zaměstnanců 1000 poboček organizační struktura 2007 klasických poboček 450 zaměstnanců 1400 duo poboček 550 zaměstnanců 1600

6 účel zavedení hodnocení  prostor pro vedoucí (nadřízené) a jejich podřízené k individuálnímu rozhovoru, který povede k jasnému zacílení pracovních činností, k profesnímu rozvoji a zlepšování výkonů klasických poboček 450 zaměstnanců 1400 ústředí společnosti 120 zaměstnanců od června 2005 od ledna 2006

7 implementace hodnotícího systému  celkem 3 pilíře úspěšné implementace workshop kompetenční model cyklus manažerského vzdělávání development centra

8 implementace hodnotícího systému workshop kompetenční model březen 2005 červen 2005 leden 2006 první hodnocení ½ roční perioda druhé hodnocení ½ roční perioda další hodnocení roční perioda leden 2007 formulář hodnocení pracovníka pobočky formulář hodnocení oblastní manažera metodika hodnocení průběh hodnotícího rozhovoru

9 kompetenční model manažera  Komunikační a prezentační dovednosti vyjadřuje se jasně a srozumitelně, aktivně předává důležité informace názorně a přesvědčivě prezentuje dokáže získat potřebné informace, klást otázky, naslouchat  Obchodní dovednosti schopnost nalézat argumenty schopnost přesvědčit protistranu schopnost operativně nalézt kompromis  Řízení a motivace podřízených dokáže jasně rozdělit a srozumitelně zadat úkoly dokáže oznámit své rozhodnutí a kontrolovat plnění úkolů dokáže motivovat a povzbudit podřízené, podporuje pozitivní atmosféru  Týmová spolupráce dokáže pracovat v týmu podporuje ostatní zaměstnance a pomáhá jim v jejich činnosti podporuje pozitivní atmosféru

10 hodnotící kritéria pracovníka pobočky  Orientace na zákazníka (např. mapování potřeb zákazníka, snaha vyjít vstříc, dovednost získat zákazníka …)  Komunikační schopnosti (např. jasné a srozumitelné vyjadřování, schopnost řešit konfliktní situace, snaha o společnou dohodu...)  Nadstandardní aktivita (např. iniciativní přístup, podává návrhy na zlepšování postupů, zastupování kolegů, zaškolování praktikantů …)

11 hodnotící kritéria pracovníka pobočky  Mystery Shopping prostor pobočky (úprava nástěnek a tabulí, vyvěšení plákátu soutěží, čistota…) hodnocení obsluhy (ochota poradit a vstřícnost k zákazníkovi, nabídka věrnostní karty, znalost produktu…) za rok 2-3 vlny MS na všech pobočkách (včetně duo)  Znalost produktu jednoroční přezkoušení formou testu ze znalostí Herního plánu a vnitrofiremních směrnic  Provoz pobočky (např.znalosti postupů práce na pobočce, plnění pokynů nadřízených a dodržování směrnic, shrnutí kontrol za uplynulé období …)

12 implementace hodnotícího systému cyklus manažerského vzdělávání videotrénink hodnotící rozhovory Balintovské skupiny březen 2005 leden 2006 leden 2007

13 kurzy manažerského vzdělávání  Rozvoj komunikačních schopností  Vyjednávání a řešení konfliktů  Prezentační dovednosti  Obchodní dovednosti  Time management  Řízení a motivace podřízených

14 implementace hodnotícího systému březen 2005 leden 2006 leden 2007 development centra modelové situace manažerský rozhovor koučovací rozhovor

15 plus a mínus očima manažera  osobní kontakt, zlepšení vztahů  náměty pro další práci  dostatek času, klidu  detailní zamyšlení  neutrální místo  váha a formalizace  uvědomění si chyb, pravidel, mantinelů  pochvala vyzvihnutí pozitiv  konkretizace v hodnocení - plusů i mínusů  feedback  málo výstupu pro hodnocení  neznalost zaměstnanců  složitost při nastavení známek  tendence průměrovat  škála známek  půl roku krátká doba  zaměst. potřebuje čas na změnu


Stáhnout ppt "Praxe a zkušenosti Hodnocení pracovního výkonu. 3000 liniových zaměstnanců 1000 poboček organizační struktura 2007 40 liniových manažerů (oblastních vedoucích)"

Podobné prezentace


Reklamy Google