Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Indexy pojem OA a VOŠ Příbram. Indexy a diference INDEX – poměr dvou hodnot ukazatele, které se liší pouze v konkrétním vymezení buď času nebo prostoru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Indexy pojem OA a VOŠ Příbram. Indexy a diference INDEX – poměr dvou hodnot ukazatele, které se liší pouze v konkrétním vymezení buď času nebo prostoru."— Transkript prezentace:

1 Indexy pojem OA a VOŠ Příbram

2 Indexy a diference INDEX – poměr dvou hodnot ukazatele, které se liší pouze v konkrétním vymezení buď času nebo prostoru nebo druhu (vždy se liší v jednom, ostatní vymezení jsou shodná) INDEX – poměr dvou hodnot ukazatele, které se liší pouze v konkrétním vymezení buď času nebo prostoru nebo druhu (vždy se liší v jednom, ostatní vymezení jsou shodná) DIFERENCE (absolutní přírůstek) – rozdíl hodnot téhož ukazatele, které se (opět) liší buď v časovém nebo prostorovém nebo druhovém vymezení DIFERENCE (absolutní přírůstek) – rozdíl hodnot téhož ukazatele, které se (opět) liší buď v časovém nebo prostorovém nebo druhovém vymezení

3 Indexy patří mezi nejpoužívanější prostředky srovnání patří mezi nejpoužívanější prostředky srovnání umožňují posoudit vývoj jevů, které lze kvantifikovat umožňují posoudit vývoj jevů, které lze kvantifikovat setkáváme se s nimi při hodnocení ekonomických a sociálních procesů setkáváme se s nimi při hodnocení ekonomických a sociálních procesů jejich hodnoty uveřejněny ve statistických publikacích, časopisech, v denním tisku jejich hodnoty uveřejněny ve statistických publikacích, časopisech, v denním tisku

4 Indexy INDEXY – používají se při relativním srovnání, tj. určují, kolikrát (o kolik %) se změnila hodnota sledovaného ukazatele v jedné situaci oproti druhé INDEXY – používají se při relativním srovnání, tj. určují, kolikrát (o kolik %) se změnila hodnota sledovaného ukazatele v jedné situaci oproti druhé Ob. definice indexu: Ob. definice indexu: x 1 – hodnota ukazatele v porovnávané situaci (v běžném období) x 1 – hodnota ukazatele v porovnávané situaci (v běžném období) x 0 – hodnota ukazatele v základní situaci x 0 – hodnota ukazatele v základní situaci (v základním období)

5 Diference DIFERENCE určuje, o kolik měřících jednotek se změnila hodnota daného ukazatele, DIFERENCE určuje, o kolik měřících jednotek se změnila hodnota daného ukazatele, charakterizuje vývoj absolutně, ve stejných měřících jednotkách, ve kterých je jev popsán charakterizuje vývoj absolutně, ve stejných měřících jednotkách, ve kterých je jev popsán Ob. definice diference: Ob. definice diference: x 1 – hodnota ukazatele v porovnávané situaci (v běžném období) x 1 – hodnota ukazatele v porovnávané situaci (v běžném období) x 0 – hodnota ukazatele v základní situaci x 0 – hodnota ukazatele v základní situaci (v základním období)

6 POJMY PRO KONSTRUKCI INDEXŮ: Pozn. stejnorodý ukazatel – lze jej logicky sčítat, tzn. vyjádřit souhrnnou hodnotu prostým součtem (např. lze sčítat počet pracovníků jednotlivých závodů a určit jejich počet za podnik, lze sčítat tržby za jednotlivé měsíce atd.) Pozn. stejnorodý ukazatel – lze jej logicky sčítat, tzn. vyjádřit souhrnnou hodnotu prostým součtem (např. lze sčítat počet pracovníků jednotlivých závodů a určit jejich počet za podnik, lze sčítat tržby za jednotlivé měsíce atd.) Extenzitní x intenzitní ukazatel (veličina)

7 POJMY PRO KONSTRUKCI INDEXŮ: EXTENZITNÍ UKAZATEL (VELIČINA)– charakterizuje rozsah, počet, objem sledovaného jevu, např.: počet pracovníků, vytvořená produkce, tržba, náklady, sklizeň, plocha EXTENZITNÍ UKAZATEL (VELIČINA)– charakterizuje rozsah, počet, objem sledovaného jevu, např.: počet pracovníků, vytvořená produkce, tržba, náklady, sklizeň, plocha Značení: q nebo Q, Značení: q nebo Q, podle toho, v jakém vztahu jsou vztahu, shrnuje se součtem, tzn. lze shrnuje se součtem, tzn. lze

8 INTENZITNÍ UKAZATEL (VELIČINA)– charakterizuje intenzitu daného jevu a vzniká jako poměr dvou jiných veličin (ukazatelů), např. cena za jednotku produkce, produktivita práce, hektarový výnos INTENZITNÍ UKAZATEL (VELIČINA)– charakterizuje intenzitu daného jevu a vzniká jako poměr dvou jiných veličin (ukazatelů), např. cena za jednotku produkce, produktivita práce, hektarový výnos Značení: p Značení: p shrnuje se prů shrnuje se průměrem, nelze provádět prostým součtem, tzn. POJMY PRO KONSTRUKCI INDEXŮ:

9 Vztah mezi extenzitní a intenzitní veličinou

10 Příklady vztahů mezi veličinami p = cena za jednotku, Q = tržba, q = objem prodaných výrobků p = náklady na 1 MJ, Q = celkové náklady, q = produkce p = cena za 1 MJ, Q = tržba, q = počet prodaných MJ p = hektarový výnos, Q = sklizeň, q = sklizňová plocha p = produktivita práce, Q = produkce, q = počet pracovníků (odpracovaný čas) p = pracnost, Q = počet pracovníků (odpracovaný čas), q = vytvořená produkce

11 Členění indexů podle účelu: Časové indexy – v praxi nejpoužívanější výskyt, jsou výsledkem časového srovnání, platí zásada, že poměřujeme hodnotu ukazatele v pozdějším časovém období (běžném) s hodnotou dřívějšího období (základního) základní období se značí – 0 běžné období se značí – 1 Prostorové indexy Druhové (věcné) indexy je-li řečeno, že chceme posoudit vývoj, tzn. že chceme dopočítat indexy

12


Stáhnout ppt "Indexy pojem OA a VOŠ Příbram. Indexy a diference INDEX – poměr dvou hodnot ukazatele, které se liší pouze v konkrétním vymezení buď času nebo prostoru."

Podobné prezentace


Reklamy Google