Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poměrní ukazatelé OA a VOŠ Příbram.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poměrní ukazatelé OA a VOŠ Příbram."— Transkript prezentace:

1 Poměrní ukazatelé OA a VOŠ Příbram

2 Poměrní ukazatelé (PU)
každá veličina, která vznikla porovnáním, poměřením dvou údajů Pozn.: Porovnání, poměřování patří mezi prostředky rozboru statistických údajů Porovnání Rozdílem (tzv. diferencí) Podílem, poměrem, indexem, dále PU PU = srovnávaná veličina základ srovnání (po vynásobení 100 je vyjádřen PU v %)

3 Druhy poměrných ukazatelů
Stejnorodé PU v čitateli i jmenovateli je stejná měrná jednotka, stejné pojmenování Patří sem: Poměrní ukazatelé struktury Poměrní ukazatelé splnění plánu Poměrní ukazatelé vývoje

4 Druhy poměrných ukazatelů
Různorodé PU v čitateli i jmenovateli je různé pojmenování Např.: hektarový výnos (t/ha) = sklizeň(t)/sklizňová plocha(ha) hustota obyvatelstva =počet obyvatel/plocha produktivita práce = produkce/čas(poč.prac.) pracnost = čas(poč.prac.)/produkce

5 Poměrní ukazatelé struktury
PU struktury= část celku celek (po vynásobení 100 je vyjádřen PU v %) Graficky je nejlépe znázorněn výsečovým (kruhovým) grafem Řešený příklad PU struktury

6 Poměrní ukazatelé splnění plánu
PU splnění plánu= skutečnost plán (po vynásobení 100 je vyjádřen PU v %) Graficky je nejlépe znázorněn sloupcovým (válcovým, jehlanovým atp.) grafem Řešený příklad PU splnění plánu

7 Poměrní ukazatelé vývoje
porovnání z časového hlediska ukazatelé obvykle tvoří celou řadu PU vývoje= hodnota ukazatele v běžném období hodnota ukazatele v základním o. (po vynásobení 100 je vyjádřen PU v %) Graficky je nejlépe znázorněn spojnicovým grafem

8 Druhy PU vývoje PU vývoje se stálým základem = BAZICKÉ INDEXY
řadu těchto indexů značíme Si základ srovnání je konstantní není-li uvedeno jinak, považuje se za základ 1. hodnota v řadě (vždy je to pak k 1. hodnotě) Pozn. Na počítači základ vždy „kotvíme“ pomocí funkční klávesy F4

9 Druhy PU vývoje PU vývoje s pohyblivým základem = ŘETĚZOVÉ INDEXY, TEMPA RŮSTU, KOEFICIENTY RŮSTU řadu těchto indexů značíme Ti základ srovnání není konstantní Porovnáváme hodnoty 2 po sobě následujících období Pozn. Na počítači „nekotvíme“

10 Řešený příklad PU vývoje
Průměrné tempo růstu použití: pro vyjádření vývoje jedním číslem PRŮMĚRNÉ TEMPO RŮSTU= PRŮMĚRNÝ KOEFICIENT RŮSTU Výpočet: Geometrický průměr z řetězových indexů Na počítači využíváme statistickou funkci GEOMEAN Řešený příklad PU vývoje

11


Stáhnout ppt "Poměrní ukazatelé OA a VOŠ Příbram."

Podobné prezentace


Reklamy Google