Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statistické funkce v tabulkovém kalkulátoru Excel MS OA a VOŠ Příbram.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statistické funkce v tabulkovém kalkulátoru Excel MS OA a VOŠ Příbram."— Transkript prezentace:

1 Statistické funkce v tabulkovém kalkulátoru Excel MS OA a VOŠ Příbram

2 Základní pojmy tabulkových kalkulátorů Pozn. k Excelu pro statistiku Cílem není vyložit pojmy tabulkových kalkulátorů, ale jen definovat pojmy vyskytující se v této prezentaci  zadaný rozsah buněk: – oblast buněk vymezená levou horní a pravou spodní buňkou, př. A1:C13 – různé spojené oblasti, př. A1:A13,B1:B12 – jednotlivé údaje nebo odkazy na buňky odděleny čárkou  názvy funkcí jsou zde zadány VELKÝMI PÍSMENY

3 Průměry  Aritmetický průměr – součet čísel vydělený jejich počtem  =PRŮMĚR(zadaný rozsah buněk)

4 Vážený aritmetický průměr  Vážený průměr – u každé veličiny je znám počet výskytů (tzv. četnost – váhy)  =SOUČIN.SKALÁRN Í (rozsah buněk s počtem výskytu;rozsah buněk s hodnotami) /SUMA(rozsah buněk s počtem výskytu)

5 Geometrický průměr  Geometrický průměr – n-tá odmocnina ze součinu n čísel  = rozsah buněk)  =GEOMEAN(zadaný rozsah buněk)

6 Harmonický průměr  Harmonický průměr – využívá se tam, kde má smysl součet převrácených hodnot proměnné  =HARMEAN(zadaný rozsah buněk)

7 Výjimečné (extrémní) hodnoty  Maximum – největší hodnota  =MAX(zadaný rozsah buněk)  Minimum – nejmenší hodnota  =MIN(zadaný rozsah buněk)  K-tá největší hodnota  =LARGE(zadaný rozsah buněk;pořadí)  K-tá nejmenší hodnota  =SMALL(zadaný rozsah buněk;pořadí)

8 Střední hodnoty  Modus – hodnota nejčastěji se vyskytujícího znaku v souboru  =MODE(zadaný rozsah buněk)

9 Střední hodnoty  Medián – prostřední hodnota v souboru uspořádaném podle velikosti při lichém počtu;  průměr dvou prostředních hodnot v souboru uspořádaném podle velikosti při sudém počtu  =MEDIAN(zadaný rozsah buněk)

10 Kvantily   Kvantil – hodnota proměnné, kdy hodnoty, které jsou menší (a stejné) než příslušný kvantil, tvoří určitou stanovenou část rozsahu statistického souboru, např. 1, 25, 50, 90 % apod., a hodnoty, které jsou větší (a stejné), než je příslušný kvantil, tvoří zbývající část rozsahu souboru, tj. např. 99, 75, 50, 10 % atd.   50% kvantil je medián

11 Kvartily   Kvartily – tři hodnoty proměnné, které rozdělují neklesající řadu hodnot proměnné na čtyři stejně četné části.   První – dolní kvartil je 25% kvantil (odděluje čtvrtinu (25%) statistických jednotek s nejnižší hodnotou proměnné x od tří čtvrtin jednotek (75%) s vyšší, popř. stejnou hodnotou proměnné x).   Prostřední kvartil = medián,   třetí – horní kvartil je 75% kvantil.

12 Kvartily  =QUARTIL(zadaný rozsah b uněk;Typ)  Typ – 0.. minimum, 1.. první (25%), 2.. medián,  Typ – 0.. minimum, 1.. první (25%) kvartil, 2.. medián,  3.. třetí (75%) kvartil, 4.. maximum

13 Decily   Decily tvoří devět hodnot proměnné, které rozdělují   neklesající řadu hodnot proměnné na deset stejně   četných částí. První decil je 10% kvantil, druhý   20% kvantil, …, devátý decil 90% kvantil.   Percentily tvoří 99 hodnot proměnné, které rozdělují   neklesající řadu hodnot proměnné na 100 stejně   četných částí. První percentil je 1% kvantil, druhý   percentil 2% kvantil, …, 99. percentil je 99% kvantil.   =PERCENTIL(zadaný rozsah buněk;Alfa)

14 Variabilita 1  Průměrná absolutní odchylka – aritmetický průměr absolutních hodnot znaku všech prvků souboru od aritmetického průměru souboru  =PRŮMODCHYLKA(zadaný rozsah buněk)

15 Variabilita 2  Rozptyl – aritmetický průměr druhých mocnin odchylek hodnot znaku od aritmetického průměru  =VAR(zadaný rozsah buněk)  kromě toho jen součet čtverců odchylek =DEVSQ(zadaný rozsah buněk)  odmocnina z rozptylu (směrodatná odchylka)  =SMODCH(zadaný rozsah buněk)

16 Variační koeficient  Variační koeficient – poměr směrodatné odchylky a aritmetického průměru  =SMODCH(zadaný rozsah buněk) /PRŮMĚR(zadaný rozsah buněk)

17 Zadávání dat do MS Excel Zadávání ( Pasivní import) dat do MS Excel V prohlížeči se držením levé ho tlačítka myši vybere obsah tabulky a zkopíruje do schránky ( Ctrl + C ). Pak se vloží do Excelu ( Ctrl + V ). IE umožňuje po kliknutí prav ým tlačítkem myš i na tabulku zvolit „Exportovat do aplikace Microsoft Excel“. Některé hodnoty se nemusejí přenést ve stejném formátu. Číslo může být převedeno jako text, nebo datum. Nelze s ním pak počítat. Problémem jsou především desetinné čárky a tečky - 1.556 vs. 1,556. Také mezera vložená před číslo může způsobit problémy.

18


Stáhnout ppt "Statistické funkce v tabulkovém kalkulátoru Excel MS OA a VOŠ Příbram."

Podobné prezentace


Reklamy Google